Гід з державних послуг
Асоціації міст України
Для громадян з порушенням слуху

Опубліковано 5 червня 2019 року Проекти рішень на 10 сесію

 1. Про затвердження проектної документації по об’єкту «Капітальний ремонт даху та утеплення фасадів ЗДО «Пролісок» с.Сагунівка, Черкаського району Черкаської області ,вул.Жовтнева,40/1»
 2. Про вступ до Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України»
 3. Про затвердження Програми розвитку культури Сагунівської ОТГ на 2019 рік
 4. Про прийняття до комунальної власності Сагунівської сільської ради частки бібліотечного фонду з загального фонду Чигиринської РЦБС
 5. Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки  СТОВ «Ломовате»
 6. Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення     земельної     ділянки  сільськогосподарського  призначення  для  ведення  особистого  селянського  господарства за рахунок земель комунальної  власності гр.Покрищенко Вадиму Андрійовичу.
 7. Про надання дозволу на збір вихідних даних та проведення вишукувальних   робіт  для проектування об’єкту «Реконструкція існуючої мережі   з   перекладкою на  волоконно-оптичну лінію  Інтернет- мережі на  ділянці с.Сагунівка Черкаського району с.Топилівка Чигиринського району Черкаської області»
 8. Про надання дозволу на виготовлення детального плану частини  території в адміністративних межах Сагунівської об’єднаної територіальної громади, між населеними      пунктами   с.  Сагунівка Черкаського  району   та  с.Топилівка Чигиринського    району      Черкаської області для  встановлення  50 залізобетонних опор ЛЕП

9.Про надання дозволу на встановлення кондиціонерів в приміщенні Сагунівської сільської ради

САГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

10 сесія сільської ради VІІ скликання

проектРІШЕННЯ

Про затвердження проектної документації

по об’єкту «Капітальний ремонт даху та утеплення фасадів ЗДО «Пролісок» с.Сагунівка, Черкаського району Черкаської області ,вул.Жовтнева,40/1

З метою створення повноцінного життєвого середовища населення та забезпечення сприятливих умов територіального розвитку громади, відповідно до п.42 статті 26 та ст.31Закону України «Про місцеве самоврядування», Закону України «Про об’єднання територіальних громад», розглянувши експертну оцінку ДП» Спеціалізована державна експертна організація-центральна служба української державної будівельної експертизи»філія ДП «Укрдержбудекспертиза» у Черкаській області, щодо кошторисної частини проектної документації за робочим проектом  «Капітальний ремонт даху та утеплення фасадів ЗДО «Пролісок» с.Сагунівка, Черкаського району Черкаської області, вул.Жовтнева,40/1» Сагунівська сільська рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити кошторисну документацію по проекту «Капітальний ремонт даху та утеплення фасадів ЗДО «Пролісок» с.Сагунівка ,Черкаського району Черкаської області, вул.Жовтнева,40/1» в сумі 1451,875тис.грн.

 

2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

Сільський голова                                                                     І.І.Бодяненко

САГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

10 сесія сільської ради VІІ скликання

проект РІШЕННЯ

 

Про вступ до Всеукраїнської

асоціації органів місцевого самоврядування

«Асоціація міст України»

 

З метою більш ефективного здійснення своїх повноважень, узгодження дій органів місцевого самоврядування щодо захисту прав та законних інтересів територіальних громад, сприяння місцевому та регіональному розвитку, керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про асоціації органів місцевого самоврядування», сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

1.Вступити у члени Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України».

 

2.Доручити представляти в Асоціації міст України інтереси Сагунівської сільської ради сільському голові Бодяненко Ірині Іванівні.

 

3.Передбачити кошти на сплату вступного та щорічного членських внесків.

 

4.Контроль за виконання рішення покласти на Гурську Ганну Федорівну голову постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

Сільський голова                                                                   І.І.Бодяненко

САГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

10 сесія сільської ради VІІ скликання

проект РІШЕННЯ

 

Про затвердження Програми розвитку

культури Сагунівської ОТГ на 2019 рік

Відповідно до Законів України «Про культуру», керуючись ст. 26, 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою покращення організаційного, матеріально-технічного, фінансового, інформаційного забезпечення сфери культури, широких верств населення, сесія Сагунівської сільської ради

В И Р І Ш И Л А :

1.Затвердити Програму розвитку культури Сагунівської ОТГ на 2019 рік (Додаток 1).

2.Сільській раді передбачити і здійснювати у процесі виконання бюджету ОТГ видатки на реалізацію даної Програми.

3.Контроль за виконанням рішення покласти на комісію  з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва Гурську Г. Ф.;

 

Сільський голова                                                   І.І.Бодяненко

Додаток 1

рішення сільської ради

 

Програма розвитку культури

Сагунівської ОТГ на 2019 рік

І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1 Ініціатор розроблення Програми Сагунівська сільська рада
2 Підстава для прийняття Програми Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про Державні цільові програми», Закон України «Про культуру»
3 Розробник Програми Сагунівська сільська рада
4 Відповідальний за виконання Програми Сагунівська сільська рада
5 Учасники Програми КЗ «Центр культури, дозвілля та спорту» Сагунівської сільської ради разом з філіями
6 Термін реалізації Програми 2019 рік
7 Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми Місцевий бюджет, інші джерела не заборонені законодавством (спонсорські кошти).
8 Загальний обсяг фінансових ресурсів необхідних для реалізації Програми 111 000 грн

 

ІІ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Аналіз соціокультурної ситуації в громаді свідчить, що, не зважаючи на складні економічні умови, вдалося зберегти мережу закладів культури і бібліотек, кадровий потенціал галузі, забезпечити підтримку аматорського мистецтва, художньої творчості. В громаді на 10.06.2019 року працює КЗ «Центр культури дозвілля та спорту», до якого увійшли 3 будинки культури, 3 сільські бібліотеки, 2 музеї, 3 спортивні секції. Діяльність закладів культури забезпечують 17 осіб.

Проте галузь культури є водночас субстанцією глибоких традицій і творення нових стандартів, які останнім часом розвиваються надзвичайно динамічно. Основне завдання культурної спільноти – зберегти і продовжити надбані віками культурні, моральні і духовні цінності та адаптувати їх тривалість в нових умовах, а також створювати сприятливі умови для розвитку нових, способів і засобів творення культурного продукту, без яких суспільство, нація, кожна окрема людина не можуть мати перспективи.

На часі – величезний пласт роботи щодо збору, вивчення, фіксації, репрезентації кращих зразків традиційної народної культури, у тому числі побутової.

Все це зумовлює необхідність прийняття програми розвитку культури в Сагунівській об’єднаній територіальній громаді на період 2019 року.

Програма розвитку культури визначає мету і основні завдання щодо збереження та всебічного розвитку культури Сагунівської громади.

ІІ. МЕТА ПРОГРАМИ

Метою Програми є реалізація першочергових і перспективних заходів, спрямованих на створення належних умов для підвищення рівня розвитку культурної інфраструктури громади, належного задоволення культурних та духовних потреб мешканців громади, підвищення ефективності діяльності закладів культури, збереження нематеріальної та історико-культурної спадщини, а також розвиток творчих ініціатив з урахуванням місцевих особливостей, забезпечення можливих умов для того, щоб заклади культури громади працювали краще, динамічніше, успішніше, здобували прихильність і визнання не лише на Черкащині, а й поза її межами.

Досягнення цієї мети можливе за умови створення ефективних механізмів підтримки культурно-мистецької сфери закладів культури.

ІІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Основними завданнями Програми є:

 • визначення культурного розвитку громади одним з пріоритетних напрямів діяльності органів місцевого самоврядування;
 • збереження національно-культурної спадщини, задоволення інтелектуальних та духовних потреб населення;
 • створення умов для належного функціонування базової мережі закладів культури;
 • впровадження ефективних форм і методів культурно-дозвільної діяльності з урахуванням сільських особливостей і традицій;
 • залучення більшої кількості населення до участі в колективах художньої самодіяльності;
 • забезпечення участі у конкурсах та фестивалях на місцевому, районному, обласному, всеукраїнському та міжнародному рівнях.
 • розвиток самодіяльної народної творчості, вокального, хореографічного і театрального мистецтва;
 • стимулювання залучення позабюджетних джерел фінансування, зокрема, коштів спонсорів, благодійників, меценатів та інвесторів.

ІV. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

У результаті виконання Програми очікується:

 • створення сприятливих умов для розвитку культури Сагунівської ОТГ;
 • відродження та подальший розвиток аматорського мистецтва та народної творчості;
 • активізація участі у всеукраїнських, обласних, регіональних заходах;
 • підвищення рівня культурного обслуговування громадян, забезпечення їх доступу до культурних надбань, розширення спектру надання культурно-дозвіллєвих послуг населенню;
 • забезпечення подальший розвиток аматорських колективів, втілення нових культурних проектів;
 • творення сприятливих умов в організації якісного, змістовного дозвілля жителів ОТГ.
 1. ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

ПРОГРАМИ

Фінансування Програми здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок коштів бюджету ОТГ та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

VІ. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

VІІ. ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

Зміст заходів Термін виконання Сума витрат Джерела фінансування
1 Проведення Дня села у селах Боровиця, Сагунівка, Топилівка, подарунки. серпень-жовтень 60 000 бюджет ОТГ та інші джерела, не заборонені чинним законодавством
2 Святкування Нового року у селах Боровиця, Сагунівка, Топилівка. грудень 5 000 бюджет ОТГ та інші джерела, не заборонені чинним законодавством
3 Свято Купала. липень 3 000 бюджет ОТГ та інші джерела, не заборонені чинним законодавством
4 День українського козацтва. жовтень 3 000 бюджет ОТГ та інші джерела, не заборонені чинним законодавством
5 Проведення фестивалю яблук. вересень 10 000 бюджет ОТГ та інші джерела, не заборонені чинним законодавством
6 Виділення коштів на паливо (поїздки на обласні, всеукраїнські заходи). 2019 рік 5 000 бюджет ОТГ та інші джерела, не заборонені чинним законодавством
7 Використання товарів і послуг. 2019 рік 30 000 бюджет ОТГ та інші джерела, не заборонені чинним законодавством
Всього 111 000

 

Сільський голова                                                     І. І. Бодяненко

САГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

10 сесія сільської ради VІІ скликання

проектРІШЕННЯ

Про прийняття до комунальної власності

Сагунівської сільської ради

частки бібліотечного фонду

з загального фонду Чигиринської РЦБС

Відповідно Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», на підставі листа Чигиринської РДА від 22.05.2019 № 286/01-15, керуючись ст. ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Прийняти до комунальної власності Сагунівської сільської ради частки бібліотечного фонду з загального фонду Чигиринської районної централізованої бібліотечної системи, а саме:

— Боровицька бібліотека-філія – 12668 примірників на суму 29483,88 грн;

— Топилівська бібліотека-філія – 8932 примірники на суму 17978,78 грн.

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва Гурську Г. Ф..

 

Сільський голова                                                                І.І.Бодяненко

САГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

10 сесія сільської ради VІІ скликання

проектРІШЕННЯ

Про надання дозволу на  виготовлення проекту  із землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки  СТОВ « Ломовате»

Відповідно до статті 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», ст.50 Закону України «Про землеустрій», керуючись ст. ст.12, 118, 121 Земельного кодексу України, розглянувши заяву СТОВ «Ломовате»,   щодо надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки кадастровий номер № 7124985500:01:004:0037 по вулиці Черкаська 64/1, в селі Сагунівка Черкаського району Черкаської області,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки, код КВЦПЗ 03.10 Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку) загальною площею 0,1774 га, кадастровий номер № 7124985500:01:004:0037 по вулиці Черкаська 64/1, в селі Сагунівка Черкаського району, Черкаської області.
 2. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, екології,планування території, будівництва, благоустрою,енергозбереження та транспорту, комунальної власності, житлово – комунального  господарства.

Сільський голова                                                           І.І. Бодяненко

САГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

10 сесія сільської ради VІІ скликання

проект РІШЕННЯ

Про затвердження проекту із землеустрою

щодо    відведення     земельної     ділянки

сільськогосподарського  призначення  для

ведення         особистого          селянського

господарства за рахунок земель комунальної

власності   гр. Покрищенко      Вадиму

Андрійовичу

Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,ст.50 Закону України «Про землеустрій»,керуючись ст.20 Земельного Кодексу України, розглянувши заяву Покрищенко Вадима Андрійовича про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель комунальної власності загальною площею 0,2500 га  в с.Боровиця вул. Максима Залізняка, 29 Чигиринського району Черкаської області (в межах населеного пункту), сільська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель комунальної власності загальною площею 0,25 га, кадастровий номер земельної ділянки 7125480500:02:002:0651, яка розташована в с.Боровиця  по вул. Максима Залізняка,29 Чигиринського району Черкаської області (в межах населеного пункту) громадянину Покрищенко Вадиму Андрійовичу.

2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, екології, планування території, будівництва, благоустрою, енергозбереження та транспорту, комунальної власності, житлово – комунального господарства.

Сільський голова                              І.І.Бодяненко

САГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

10 сесія сільської ради VІІ скликання

проект РІШЕННЯ

Про надання дозволу на збір вихідних даних

та  проведення   вишукувальних   робіт  для

проектування об’єкту «Реконструкція існую-

чої мережі   з   перекладкою на  волоконно-

оптичну лінію  Інтернет- мережі на  ділянці

с.Сагунівка Черкаського району-с. Топилівка

Чигиринського району Черкаської області

Відповідно до ст.31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та обговоривши  звернення директора ТОВ «Маклаут -ЧС» Лаут В.О.,сільська рада

ВИРІШИЛА

 1. Надати дозвіл на збір вихідних даних та проведення вишукувальних робіт для проектування «Реконструкція існуючої мережі з перекладкою на волоконно-оптичну лінію Інтернет — мережі на ділянці с. Сагунівка Черкаського району – с. Топилівка Чигиринського району Черкаської області» в адміністративних межах Сагунівської об’єднаної територіальної громади. Замовник об’єкту товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ “Маклаут -ЧС» м. Черкаси — регіональний провайдер доступу до Інтернет в Черкаській області.

 

 1. Замовнику відповідно до чинного законодавства отримати містобудівні

дозволи та обмеження у відділі регіонального розвитку містобудування та архітектури Черкаської районної державної адміністрації.

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну  комісію з пи –

тань земельних відносин, природокористування, екології, планування території, будівництва, благоустрою, енергозбереження та транспорту, комунальної власності, житлово-комунального господарства.

 

Сільський голова                                           І.І.Бодяненко

САГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

10 сесія сільської ради VІІ скликання

проектРІШЕННЯ

Про надання дозволу

на встановлення кондиціонерів

Відповідно до статті 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати дозвіл на встановлення кондиціонерів в приміщенні Сагунівської сільської ради в кількості 7 штук.
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

Сільський голова                                                           І.І. Бодяненко

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

gid-300x170
diya-300x170
Platform.diya_baner
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow