Гід з державних послуг
Асоціації міст України
Для громадян з порушенням слуху

Опубліковано 15 травня 2019 року Проекти рішень на 9 сесію

 1. Про внесення змін до рішення сільської ради від 22.01.2019 №2-3 «Про затвердження Програми соціально-економічного розвитку Сагунівської сільської ради на 2019 рік»
 2. Про виділення субвенції Чигиринської центральній лікарні на заходи з лікування хворих на цукровий і не цукровий діабет(відшкодування вартості медичних препаратів)
 3. Про внесення змін до рішення від 22.01.2019 №2-3/УІІ «Про затвердження Програми соціально-економічного розвитку Сагунівської сільської ради на 2019 рік»
 4. Про внесення змін до Програми соціального захисту населення на 2019 рік
 5. Про створення відділу «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Сагунівської сільської ради, затвердження його структури, графіку роботи та Положення про відділ ЦНАП

6.Про затвердження Положення про порядок зарахування дітей до закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Пролісок» Сагунівської сільської ради

7.Про затвердження Програми «Питна вода Сагунівської ОТГ на 2019-2020 роки»

8.Про дострокове припинення повноважень депутата сільської ради УІІ скликання Солонько Л.В.

9.Про дострокове припинення повноважень депутата сільської ради УІІ скликання Руденко Л.М.

10.Про виплату матеріальної допомоги жителям громади

11.Про надання згоди щодо відведення у власність земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею 2,0га учаснику АТО Шмиголь Роману Миколайовичу

САГУНІВСЬКА      СІЛЬСЬКА      РАДА

9-а   сесія  сільської ради VІІ скликання

проект Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до рішення

сільської  ради  № 2-28/VII

від 22.01.2019 « Про бюджет

Сагунівської сільської об’єднаної

територіальної громади на 2019 рік»

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26,  статті 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», статей 23, 72, 78 Бюджетного кодексу України, сесія Сагунівської сільської ради  В И Р І Ш И Л А:

Внести до рішення сесії сільської ради від 22.01.2019р.  №2-28/VІІ «Про бюджет Сагунівської сільської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік» ,  (далі- рішення),  такі зміни:

1.Пункти 1, 2,3,4,5 рішення викласти у такій редакції:

«1.Визначити на 2019 рік:

— доходи бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 36 580 955 гривень., в тому числі доходи загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади 36 265 315  гривень., доходи спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади  315 640 гривень згідно з додатком №1 до цього рішення;

— видатки бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 36 580 955  гривень., в тому числі видатки загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади 36 017 500 гривень., видатки спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади 563 455  гривень.;

— профіцит за загальним фондом бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 247 815 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

— дефіцит за спеціальним фондом бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 247 815 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення.

— оборотний залишок бюджетних коштів бюджету об’єднаної територіальної громади у розмірі 100 000 гривень, що  становить 0,27 відсотки видатків загального фонду  бюджету;

—   резервний фонд бюджету об’єднаної територіальної громади у розмірі     100 000 гривень, що становить 0,27 відсотки видатків загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади, визначених цим пунктом.

 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету об’єднаної територіальної громади на 2019рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками № 3 до цього рішення.
 2. 3.Затвердити на 2019  рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком №4 до цього рішення.

«5. Затвердити розподіл витрат бюджету об’єднаної територіальної громади  на реалізацію місцевих програм у сумі  4 298 785  гривень згідно з додатком №5 до цього рішення.»

1.3. Додатки до рішення № 1,2,3,4,5 викласти у новій редакції, що додаються.

4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально –економічного розвитку, інвестицій  та міжнародного співробітництва.

Сільський голова                                                                   Бодяненко І.І.

САГУНІВСЬКА      СІЛЬСЬКА      РАДА

9-а   сесія  сільської ради VІІ скликання

проект Р І Ш Е Н Н Я

Про виділення субвенції

Чигиринській центральній лікарні

на заходи з лікування хворих

на цукровий і нецукровий діабет

(відшкодування вартості медичних препаратів)

Відповідно до пункту 27 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши лист № 556/03 від 22.05.2019 Огиренко І.Г., головного лікаря  Чигиринської центральної районної лікарні,   сільська рада  ВИРІШИЛА:

 1. Виділити з місцевого бюджету субвенцію Чигиринській центральній лікарні

на заходи з лікування хворих на цукровий і нецукровий діабет в сумі 12400

(дванадцять тисяч чотириста) гривень  для відшкодування вартості медичних препаратів.

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування  соціально –економічного розвитку, інвестицій  та міжнародного співробітництва.
Сільський голова                                                               І.І.Бодяненко

САГУНІВСЬКА      СІЛЬСЬКА      РАДА

9-а   сесія  сільської ради VІІ скликання

проектР І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до рішення від 22 січня 2019 року

№2-3/VІІ «Про затвердження Програми соціально-

економічного розвитку Сагунівської сільської ради

на 2019 рік»

Відповідно до статті 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Закону України «Про добровільне об`єднання територіальних громад» Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм соціально-економічного розвитку України» та Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, Сагунівська сільська  рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити зміни до Програми соціально-економічного розвитку Сагунівської сільської ради на 2019 рік та затвердити в новій редакції (додаток 1, додається).
 2. Затвердити зміни до заходів щодо реалізації Програми соціально-економічного розвитку Сагунівської сільської ради  на 2019 рік (додаток2, додається).
 3. Затвердити перелік інвестиційних проектів за пріоритетними напрямками соціально-економічного розвитку, які передбачається   реалізувати  у 2019 році за рахунок інфраструктурної субвенції (додаток3, додається).
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії сільської     ради.

Сільський голова                                                                                І.І.Бодяненко

                                                        

              Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

                ПРОГРАМА  СОЦІАЛЬНО – ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

                САГУНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ  НА 2019 РІК

                                                           ВСТУП

Програму  соціального і економічного розвитку  Сагунівської сільської ради  на 2019 рік (далі – Програма) розроблено відповідно до Закону України  «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», наказу Міністерства регіонального розвитку,будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.03.2016 року № 75 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації прогнозних та програмних документів соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади», постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних  документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету», Рішення Черкаської обласної ради від 05.03.2015р.   №38-1/VI «Про Стратегію регіонального розвитку Черкаської області на період до 2020 року.

Програма соціально-економічного розвитку  Сагунівської сільської ради на 2019 рік (надалі Програма) розроблена виконавчим комітетом  Сагунівської сільської ради і ставить перед собою важливе завдання – створити базову основу для майбутнього розвитку громади, економічного зростання, конкурентоздатності території громади, збереження чисельності населення, зменшення відтоку населення, насамперед, молоді та кваліфікованих спеціалістів.

З метою визначення найбільш об’єктивних пріоритетів діяльності Сагунівської сільської ради на 2019 рік в програмі передбачений моніторинг наявних власних ресурсів, стану демографічної ситуації, стану розвитку інфраструктури та економіки, визначення сильних та слабких сторін, можливостей та загроз розвитку територіальної громади.

Проведення глибокого аналізу дозволить сформулювати комплексну систему цілей, завдань, основних заходів економічного і соціального розвитку громади на 2019 рік, які базуватимуться на розумінні поточної соціально-економічної ситуації, що склалася на території громади, з урахуванням проблем та першочергових потреб населення, фінансових та організаційних ресурсів об’єднаної територіальної громади, відповідно до пріоритетних напрямків розвитку населених пунктів.

Напрями та завдання Програми конкретизуються в додатках до неї: «Заходи щодо реалізації Програми економічного і соціального розвитку Сагунівської сільської ради на 2019 рік», Перелік цільових програм по галузях, фінансування яких у 2019 році здійснюватиметься за рахунок коштів сільського бюджету.

 

Ураховуючи підсумки 2018  року серед головних пріоритетів економічного і соціального розвитку громади  в 2019 році мають бути:

 • збереження рівня доходів населення, пом’якшення ситуації на ринку праці в селі, забезпечення соціального захисту найбільш вразливих верств населення;
 • підвищення ефективності енергоспоживання, здійснення заходів із енергозбереження в усіх сферах діяльності;
 • надійне функціонування систем життєзабезпечення населення, розвиток житлового та комунального господарства;
 • підвищення рівня соціальних стандартів і якості послуг, які безпосередньо надаються населенню, удосконалення діяльності та матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, соціального захисту, розвиток освіти , створення належних умов для всебічного та повноцінного розвитку дітей, відродження культурних і просвітницьких традицій;
 • спрямування наявних ресурсів на соціальне відродження села та підвищення доходів жителів села, створення умов для розвитку аграрного сектору;
 • активізація інвестиційної діяльності, продовження реконструкції та поточного ремонту об’єктів життєзабезпечення, розвиток та відновлення мережі сільських доріг;
 • розв’язання екологічних проблем.
 1. Аналітична частина.
  • Географічне розташування, опис суміжних територій

 Територія Сагунівської  об’єднаної територіальної громади згідно з адміністративно-територіальним устроєм України входить до складу Черкаського та Чигиринського району Черкаської області.

Сагунівська  об’єднана  територіальна громада (далі – Сагунівська ОТГ) утворилася на базі 3 сільських рад. До складу громади входить 3 населених пунктів, а саме: с. Боровиця, с.Топилівка Чигиринського району, с.Сагунівка Черкаського району. Загальна площа території   Сагунівської об’єднаної громади складає 15235,5 га.

 

Сільські ради, на базі яких створена Сагунівська  об’єднана територіальна громада

Сагунівська об’єднана територіальна громада створена відповідно Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» шляхом об’єднання Сагунівської, Боровицької, Топилівської сільських рад. Територія за адміністративно-територіальним устроєм входить до складу Черкаського та Чигиринського району Черкаської області.

Перші вибори в ОТГ відбулись 23.12.2018 року. Адміністративним центром громади визначено село Сагунівку (географічний центр території ОТГ). Депутатський корпус — 22 депутати, які представляють інтереси мешканців усіх сіл громади, виконком сільської ради сформований з 11 представників громади. Депутатський корпус та виконком працюють злагоджено над вирішенням поточних проблем, спірні питання вирішуються конструктивно.

Територія ОТГ – нерозривний масив, межі визначаються за зовнішніми межами юрисдикції громад, що об’єдналися. До складу громади входять с.Боровиця, с.Сагунівка,  с.Топилівка.

Землі сільськогосподарського призначення орендують: ТОВ «Ломовате», ТОВ «Дружба», ТОВ СП «Нібулон», ТОВ «Кернел», АПК «Маїс».

 2.2. Демографічна ситуація, ринок праці

Загальна демографічна ситуація на території громади характеризується від’ємним природним приростом населення. За 2018 рік народилося   — 24 дітей, померло – 106  осіб.

Співвідношення між чоловіками та жінками у різних вікових групах відрізняється. Аналізуючи працездатне населення, співвідношення становить 51% та 49% відповідно. У віковій групі старше 60 років спостерігається диспропорція між чоловіками та жінками у бік жіночої частини населення. Співвідношення чоловіків та жінок до загальної кількості пенсіонерів становить 36,7 % та 63,3 % відповідно.

У Сагунівській об’єднаній громаді кількість населення складає 5571 осіб.  Переважна частина населення зайнята у сільському господарстві та його переробці. На території Сагунівської ОТГ діє ряд фермерських господарств, приватних підприємств та фізичних осіб- підприємців. Відсутність інвестицій та Програми підтримки розвитку малого та середнього бізнесу не дозволяли створювати нові робочі місця. Фінансова неспроможність сільських бюджетів впливала на динаміку поліпшення якості умов життя людей, розробку соціально необхідних проектів. Повноваження сільських рад не дозволяли в повній мірі використовувати природні ресурси. Відсутність фінансових установ унеможливлювали доступ суб’єктів підприємництва до кредитів та інвестицій.

Домінуюча частина працездатного населення зайнята в особистому селянському господарстві.

Поряд із вирішенням проблеми зайнятості Сагунівська сільська рада значну увагу приділяє питанням підвищення рівня життя населення та соціального захисту.

Заборгованість із виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах відсутня.

 2.3. Стан розвитку інфраструктури

2.3.1. Транспорт та транспортна інфраструктура

Сагунівська об’єднана територіальна громада має вигідне транспортне сполучення. Територією громади проходить автомобільна дорога місцевого значення О241703/Р-10-Худяки-Сагунівка-Топилівка-Боровиця-Рацеве-Тіньки.

На території  Сагунівської об’єднаної територіальної громади протяжність доріг комунального значення з твердим покриттям становить 73,2  км, стан доріг незадовільний.

        Стан доріг на території Сагунівської  об’єднаної територіальної громади

Постійним транспортним сполученням з нинішнім обласним центром –м. Черкаси забезпечені всі населені пункти громади.

Основними проблемами транспортної інфраструктури є незадовільний  стан доріг, висока затратність послуг транспорту, відсутність державного фінансування на проїзд громадян пільгових категорій. Довготривала експлуатація доріг без проведення капітального/поточного ремонту унеможливлює повноцінне задоволення побутових потреб населення.

 • Соціальна інфраструктура

На сьогодні в Сагунівській ОТГ функціонують всі необхідні об’єкти соціальної сфери. Діє  амбулаторія загальної практики сімейної медицини,  аптека.

Мережа навчальних закладів відповідає освітнім потребам населення Сагунівської  об’єднаної громади і сформована у відповідності з демографічною ситуацією. У селі Сагунівка діє 2 дві школи I-III і I-II ступенів, у селі Топилівка навчально-виховний комбінат, у селі Боровиця школа I-III ступенів. Для дітей дошкільного віку працює  дошкільний навчальний заклад в селах Сагунівка, Боровиця .

Пожежну охорону Сагунівської ОТГ забезпечують: СТОВ «Ломовате».

На території Сагунівської ОТГ функціонують 3 заклади культури, 3 бібліотеки.

 • Основні показники аграрного комплексу, будівництво та реконструкція виробничих об’єктів галузі, розбудова інфраструктури аграрного ринку

На сьогодні агропромисловий комплекс є однією з провідних галузей економіки громади, стан справ у якій впливає на рівень та якість життя населення.

Завдяки  впровадженню у виробництво ресурсозберігаючих технологій та удосконалення системи насінництва сільськогосподарських культур підприємства громади отримують високу врожайність зернових культур.

Основними проблемами  галузі агропромислового комплексу є:

 • скорочення державної підтримки аграрної галузі;
 • високі відсоткові ставки для сільськогосподарських товаровиробників за користування банківськими кредитами;
 • недосконала система ціноутворення на сільськогосподарську продукцію.

Для забезпечення у 2019 році стабільного розвитку агропромислового комплексу громади  визначено наступні завдання:

 • розбудова інфраструктури аграрного ринку, харчової та переробної промисловості;
 • розвиток тваринництва з використанням сучасних технологій;
 • створення сприятливих умов, привабливої території, для залучення інвестицій у розвиток ОТГ;
 • підвищення розміру орендної плати за користування земельними паями.

Реалізація цих завдань дозволить забезпечити позитивну динаміку виробництва сільськогосподарської продукції, підвищення її якості та конкурентоспроможності, стабілізацію поголів’я худоби різних видів  по сільгосппідприємствах,  створення сприятливих умов для залучення інвестицій в економіку аграрного сектору, — сприятиме зростанню доходів населення.

 • Аналіз сильних сторін, можливостей розвитку, слабких сторін та загроз розвитку Сагунівської громади (SWOT-аналіз).

З метою систематизації проблем і перспектив розвитку територій населених пунктів Сагунівської ОТГ, виконавчим комітетом сільської ради здійснено SWOT-аналіз, який дозволяє об’єктивно оцінити можливості всебічного розвитку території. Виділення слабких сторін дозволить розробити ефективні заходи щодо попередження проблем, що можуть виникнути у процесі розвитку. Сильні сторони дають підставу визначити потенційні можливості розвитку території.

SWOT – аналіз розвитку 

Сагунівської об’єднаної  територіальної громади

 

Сильні сторони Слабкі сторони
-стабільний розвиток                           сільськогосподарської галузі, наявність активних сільськогосподарських товаровиробників;

-наявність природних ресурсів(земельні,водні,лісові,заказників);

-наявність вільних земельних ділянок

для ведення бізнесу та інвестування;

-наявність сировинної бази для молочної та м’ясної сільськогосподарської

продукції;

-розвинена соціальна інфраструктура (спортивна, культурна, медична, освітня);

 

незадовільний стан об’єктів

соціальної сфери;

-незадовільний стан      транспортної інфраструктури

та житлово-комунального господарства;

-відтік працездатного населення та молоді;

-відсутність кваліфікованих

кадрів;

-дисбаланс попиту і пропозиції

робочої сили на ринку праці;

-брак власних коштів підприємств для здійснення

інвестування у подальший розвиток;

-недостатньо висока частка продукції місцевих товаровиробників на споживчому ринку громади;

-відсутня система поводження з твердими побутовими відходами та їх утилізація;

-зношеність житлового фонду;

-неврегульованість земельного законодавства;

-зменшення обсягів державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників;

-обмеженість бюджетних асигнувань у будівництво, зростання вартості будівельних матеріалів, транспортних послуг;

-відсутність діючих підприємств по виготовленню пілетів;

 

 

Можливості Загрози
створення умов для сприятливого інвестиційного клімату (сайт, грантові та інвестиційні кошти);

-залучення коштів державних, міжнародних програм для розвитку громади)

-створення умов для сільського зеленого туризму;

-скорочення енергоспоживання через активне впровадження енергоефективних технологій;

-розвиток кооперативного руху на селі (кролівництво, рослинництво, тепличне господарство);

-наявність достатньої сировини для створення переробних підприємств з переробки рибної та м’ясної продукції;

 

нестабільна ситуація в країні, у тому числі через ведення військових дій;

-демографічна криза;

-подальше зростання енергоносіїв та послуг житлово-комунального господарства;

 

 

 

Проведений SWOT- аналіз виявив цілий ряд проблемних питань:

 • брак власних коштів підприємств для здійснення інвестування в розвиток та недостатня ефективність державної грошово-кредитної політики, високі відсоткові ставки за користування банківськими кредитами та зменшення кредитування економіки у зв’язку з нестабільною ситуацією в банківській сфері, низький рівень розвитку страхового бізнесу та ринку цінних паперів;
 • відсутність на законодавчому рівні стимулів щодо активізації інвестиційно-інноваційної діяльності;
 • недостатній рівень розбудови інфраструктури громади, що має негативний вплив на залучення інвестицій;
 • обмеженість бюджетних асигнувань у будівництво, зростання вартості будівельних матеріалів, транспортних послуг та енергоносіїв;
 • недостатньо висока частка продукції місцевих товаровиробників на споживчому ринку громади;
 • зменшення обсягів державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників значно стримує активізацію їх інвестиційної діяльності;
 • залишається кризовим стан житлово-комунального господарства громади (спостерігається подальше погіршення технічного стану житлового фонду, збільшення кількості аварійного та ветхого житла; якість житлово-комунальних послуг не відповідає вимогам);
 • відсутня система поводження з твердими побутовими відходами та новітні технології їх утилізації;
 • нераціональне використання земель природно-заповідного, сільськогосподарського, водного, рекреаційного фондів та зміни їх цільового призначення, самовільного користування надрами та іншими природними ресурсами;
 • дисбаланс попиту і пропозиції робочої сили на ринку праці громади, високе навантаження на одне вільне робоче місце;
 • незадовільне кадрове забезпечення медичними працівниками в сільській місцевості; забезпеченість амбулаторіями; матеріально-технічна база лікувальних закладів;
 • недостатній рівень гуманітарних послуг, необхідність продовження роботи щодо матеріально-технічного забезпечення, ремонту, реконструкції закладів освіти, культури та спорту.

Зазначені проблеми негативно впливають на розвиток основних галузей економіки громади, створення робочих місць, зростання добробуту  населення та є основними для вирішення у 2019 році.

ГОЛОВНА МЕТА, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ САГУНІВСЬКОЇ ОТГ НА 2019 РІК

Головна мета Програми соціально-економічного розвитку Сагунівської об’єднаної територіальної громади – це створення реальних умов для забезпечення динамічного соціально-економічного розвитку громади задля задоволення потреб населення громади.

 

 

Програма соціально-економічного розвитку Сагунівської ОТГ будується на  пріоритетних напрямках розвитку Сагунівської ОТГ. Обрані пріоритетні напрямки будуть реалізовані через заходи, цільові програми та розроблені проекти розвитку.

 1. Цілі та стратегічні завдання Програми на 2019 рік

Відповідно до Стратегії сталого розвитку України «Україна — 2020», Державної та обласної Стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року в громаді основна робота буде спрямована на максимальну мобілізацію ресурсів, розвиток сільських територій, забезпечення доступності та якості надання адміністративних послуг, підвищення якості освіти і медичного обслуговування, рівня соціального захисту, соціальних та інших послуг створення нових робочих місць та підвищення доходів населення .

Основні цілі та завдання Сагунівської сільської ради на 2019рік:

 • концентрація ресурсів бюджету на виконання пріоритетних цілей та завдань, визначених Стратегією розвитку Сагунівської сільської об’єднаної територіальної громади та спрямованих на соціально–культурний розвиток територіальної громади;
 • формування збалансованого бюджету на основі реальних показників економічного і соціального розвитку Сагунівської громади на засадах бюджетної децентралізації;
 • формування сприятливого інвестиційного середовища;
 • розширення бази оподаткування, створення сприятливих умов для розвитку виробництва, приватного підприємництва, скорочення неофіційного сектора економіки;
 • забезпечення ефективного управління майном, що належить територіальній громаді, з метою збільшення надходжень до бюджету;
 • забезпечення соціальної спрямованості бюджету та функціонування соціальної і гуманітарної сфери на рівні державних стандартів;
 • підвищення прозорості та ефективності використання бюджетних коштів шляхом посилення контролю за дотриманням фінансової дисципліни;
 • продовження роботи з оптимізації мережі закладів соціально–культурної сфери, удосконалення їхньої структури і функцій та зміцнення матеріально-технічної бази бюджетних установ;
 • недопущення виникнення заборгованості з виплати заробітної плати в бюджетній сфері та по соціальних виплатах;
 • забезпечення в повному обсязі потреби в асигнуваннях на:
 • оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;
 • проведення розрахунків за електричну, теплову енергію, водопостачання, водовідведення та природний газ, які споживаються бюджетними установами і організаціями, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків;
 • досягнення сприятливого кредитного рейтингу та рейтингу інвестиційної привабливості Сагунівської громади для залучення інвестицій.

В результаті реалізації цих завдань передбачається:

 • досягнення запланованих показників надходжень доходів до бюджету в порівнянні з фактичними показниками попереднього року;
 • забезпечення фінансування в повному обсязі витрат за соціальними статтями, насамперед на заробітну плату, оплату енергоносіїв і комунальних послуг, харчування, медикаменти;
 • підвищення ефективності використання бюджетних коштів.

ІІІ. Пріоритетні напрями економічної і соціальної політики на 2019 рік

 Розвиток реального сектору економіки та інфраструктури.

 1.1. Інвестиційна діяльність, створення умов для інвестиційної привабливості

З метою забезпечення у 2019 році створення сприятливих умов для збільшення залучення інвестицій в економіку Сагунівської об’єднаної територіальної громади, підвищення рівня зайнятості населення та покращення добробуту мешканців громади визначено наступні завдання:

 • залучення коштів міжнародних організацій для здійснення заходів соціально-економічного розвитку Сагунівської об’єднаної територіальної громади;
 • формування портфелю інвестиційних пропозицій;
 • розбудова інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури на території об’єднаної територіальної громади;

.2. Сільське господарство

 Аграрний сектор є важливою стратегічною галуззю економіки громади, що забезпечує продовольчу безпеку регіону, зайнятість сільського населення, сприяє створенню робочих місць, підтримує розвиток сільських територій.

Серед основних проблемних питань слід відзначити:

скорочення державної підтримки аграрної галузі;

високі відсоткові ставки для сільськогосподарських товаровиробників за користування банківськими кредитами;

відсутність переробних підприємств на території громади  виробництва харчових продуктів, зменшення обсягів їх виробництва у зв’язку зі скороченням ринків збуту;

По створенню у 2019 році умов для розвитку, громадою  визначені наступні завдання:

розбудова інфраструктури аграрного ринку;

сприяння розвитку тепличного господарства.

Реалізація цих завдань дозволить забезпечити позитивну динаміку виробництва сільськогосподарської продукції, підвищення її якості та конкурентоспроможності, збільшення обсягів переробки сільськогосподарської продукції, створення сприятливих умов для залучення інвестицій в аграрний сектор, а також сприятиме зростанню доходів сільського населення та створенню додаткових робочих місць.

1.3.Транспорт та транспортна інфраструктура

Протягом 2017-2018 років здійснювались заходи, спрямовані на забезпечення належної якості обслуговування пасажирів на приміських та міжміських маршрутах загального користування, посилення контролю за безпекою пасажирських перевезень, удосконалення мережі автобусних маршрутів

Проблемними питаннями залишаються, зокрема:

 • незадовільний стан автомобільних доріг на території об’єднаної громади та значна зношеність автомобільного парку;
 • відшкодування витрат перевізників на перевезення пільгових категорій населення в галузі пасажирських автомобільних перевезень та зростання кількості збиткових пасажирських маршрутів у сільській місцевості.

Тож, основним завданням в галузі на 2019 рік є покращення якості обслуговування населення автомобільним пасажирським транспортом шляхом оновлення автомобільного парку, подальшого вдосконалення маршрутної мережі, облаштування автобусних зупинок, своєчасного відшкодування витрат на пільгове перевезення пасажирів.

Реалізація цих завдань дозволить максимально задовольнити потреби населення в якісних та безпечних послугах автомобільного транспорту.

Дорожній комплекс

Головною проблемою на сьогодні залишається необхідність забезпечення виконання значних обсягів невідкладних ремонтів та реконструкції доріг. Обсяги виділеного фінансування ремонтних робіт на місцевих дорогах, як і в попередніх роках, не забезпечують дотримання норм щодо міжремонтних строків експлуатації.

Для забезпечення у 2019 році підвищення рівня безпеки дорожнього руху, розвитку дорожньої інфраструктури, поліпшення інформаційного забезпечення учасників дорожнього руху головним завданням розвитку галузі визначено проведення будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів автомобільних доріг.

1.4. Житлово-комунальне господарство та житлова політика

Житлово-комунальне господарство

З метою забезпечення всіх категорій споживачів якісними житлово-комунальними послугами в сільській раді здійснювались заходи щодо реформування та розвитку галузі, а саме: із забезпечення функціонування вуличного освітлення населених пунктів об’єднаної територіальної громади; із забезпечення населення якісною питною водою.

Разом з цим залишається ряд проблемних питань, зокрема:

 • необхідність заміни значної частини систем водопостачання;
 • необхідність облаштування сміттєзвалищ згідно санітарних норм;
 • недостатнє освітлення вулично-дорожньої мережі населених пунктів.

Для забезпечення у 2019 році підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства, поліпшення рівня благоустрою населених пунктів та якості надання житлово-комунальних послуг визначені наступні завдання:

 • модернізація та розвиток систем водопостачання, водовідведення;
 • підвищення якості надання житлово-комунальних послуг, зокрема забезпечення споживачів якісною питною водою;
 • завершення реконструкції вуличного освітлення.

Якісні критерії ефективності реалізації завдань

Реалізація завдань дозволить забезпечити поліпшення якості житлово-комунального обслуговування населення та рівня благоустрою населених пунктів об’єднаної територіальної громади, розширення доступу людей до якісної питної води шляхом:

 • реконструкції та капітального ремонту систем водопостачання, встановлення лічильників обліку води;
 • очистки, дезінфекції колодязів та встановлення надбудов;
 • завершення реконструкції мереж вуличного освітлення, установлення енергозберігаючих джерел освітлення та приладів диференційного обліку електроенергії.

Житлова політика

На сьогодні залучення інвестицій у житлове будівництво є ключовим питанням розвитку регіональної економіки.

З метою приведення у відповідність до чинного законодавства обліку житлового фонду Сагунівською сільською радою постійно проводиться робота  щодо виявлення в населених пунктах житлових будинків, які не мають технічної документації. Власникам таких будинків надається роз’яснення щодо важливості оформлення документації в установленому законом порядку.

Головними проблемами, які гальмують розвиток галузі є, зокрема: високі процентні ставки за користування кредитами; обмеженість бюджетних асигнувань у будівництво; зростання вартості будівельних матеріалів, транспортних послуг та енергоносіїв.

Для забезпечення у 2019 році збільшення обсягів введення в експлуатацію житла, покращення житлових умов населення об’єднаної територіальної громади, визначені наступні завдання:

 • розроблення містобудівної документації населених пунктів с. Сагунівка, с. Боровиця, с. Топилівка Сагунівської сільської об’єднаної територіальної громади Черкаського району Черкаської області;
 • інформування населення щодо порядку оформлення і введення житла в експлуатацію.

1.5.  Енергозабезпечення та енергозбереження

Основним напрямком розвитку галузі енергозабезпечення залишається підтримання на належному рівні якості енергозабезпечення.

Бюджетними установами та організаціями сільської ради проводиться щомісячний моніторинг споживання паливно-енергетичних ресурсів. Для забезпечення скорочення обсягів споживання природного газу впроваджувались енергозберігаючі заходи, насамперед заміна газових котлів на твердопаливні котли та заміна зовнішніх мереж. Одним із важливих енергозберігаючих заходів є заміна вікон, вхідних дверей та утеплення фасадів будівель.

Головною проблемою галузі енергозабезпечення та енергозбереження залишається недостатній рівень фінансування заходів з енергозбереження в бюджетній сфері.

Основні завдання на 2019 рік:

 • забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів;
 • реконструкція теплових мереж та котелень із впровадженням сучасних енергозберігаючих технологій, матеріалів і обладнання;
 • реконструкція існуючих будівель бюджетної сфери, проведення енергозберігаючих заходів.
 • капітальний ремонт даху та утеплення фасадів ЗДО «Пролісок» с.Сагунівка, Черкаського району Черкаської області, вул.Жовтнева,40/1.
 • Енергомодернізація в будівлях соціальної сфери, а саме — утеплення фасаду шкіл, будинків культури, дитячих садочків 2019-2021р.р.
 • Капітальний ремонт харчоблоку Сагунівського закладу загальної середньої освіти І — ІІІ   ступенів село Сагунівка Черкаського району Черкаської області вул. Шевченка, 26

1.6. Споживчий ринок

Споживчий ринок Сагунівської  об’єднаної територіальної громади характеризується подальшим розвитком інфраструктури, достатнім рівнем товарного насичення, стабільним балансом попиту і пропозиції.

Торговельні  послуги  населенню  надають  споживче  товариство  та  приватні  підприємці, які  утримують  23 магазинів. Функціонує 4 кафе-бари.

Разом з цим залишається ряд проблемних питань розвитку галузі, зокрема:

 • низький, порівняно із затвердженими нормативами, загальний рівень забезпеченості населення територіальної громади побутовими послугами;
 • недостатньо висока частка продукції місцевих товаровиробників на споживчому ринку району;
 • встановлення економічно необґрунтованих цін на соціально важливі продовольчі товари.

Для збереження у 2019  році позитивної динаміки розвитку споживчого ринку, зокрема, забезпечення зростання обсягів обороту роздрібної торгівлі, збільшення на споживчому ринку територіальної громади частки конкурентно-спроможної продукції місцевих виробників, насичення споживчого ринку якісними та безпечними товарами (послугами) за доступними для споживачів цінами визначені наступні завдання:

 • розвиток інфраструктури споживчого ринку, здатної забезпечувати рівень обслуговування населення відповідно до його потреб;
 • зростання частки місцевих товаровиробників на споживчому ринку;
 • поширення практики організації виїзного торговельного та побутового обслуговування населення.

Реалізація цих завдань дозволить:

 • забезпечити зменшення надходжень на споживчий ринок громади неякісної та небезпечної продукції та послуг;
 • знизити рівень монополізації регіонального ринку споживчих товарів і послуг;
 • зняти або знизити бар’єри для вступу нових суб’єктів господарювання на ринки соціально значущих товарів та послуг;
 • раціонально використовувати бюджетні кошти при здійсненні державних закупівель;
 • підвищити купівельну спроможність споживачів;
 • усунути нерівні умови конкуренції між суб’єктами господарювання;
 • не допустити необґрунтоване підвищення цін на основні продукти харчування.

1.7. Розвиток підприємництва

Діяльність органів місцевого самоврядування, суб’єктів малого і середнього підприємництва спрямована на розв’язання актуальних проблем, що стримують розвиток приватної ініціативи, створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього підприємництва.

Разом з цим залишаються проблемні питання, що стримують розвиток підприємницької діяльності,зокрема:

 • складність доступу до фінансових (кредитних) ресурсів;
 • низька активність сільського населення до започаткування власної справи;
 • недостатньо розвинена система інфраструктури підтримки підприємництва.

Вирішення проблем, що стримують розвиток малого і середнього підприємництва, у 2019 році здійснюватиметься шляхом реалізації комплексу завдань за наступними напрямами:

 • удосконалення правових, економічних і організаційних умов для стійкого розвитку малого та середнього підприємництва з додержанням принципів державної регуляторної політики;
 • сприяння доступу суб’єктів малого і середнього підприємництва до отримання кредитних ресурсів та надання їм фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки на реалізацію інвестиційних проектів на зворотній основі;
 • підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів малого і середнього підприємництва, удосконалення системи інформаційної підтримки, навчання незайнятого населення основам підприємницької діяльності та формування позитивного іміджу підприємництва серед населення;
 • залучення приватного бізнесу до участі в закупівлях товарів, робіт і послуг за державні кошти.

Реалізація заходів прискорить розвиток малого та середнього підприємництва, забезпечить широке використання його можливостей як механізму розв’язання економічних і соціальних проблем, сприятиме розвитку конкуренції, зміцненню економічної бази регіону, вирішенню проблеми безробіття та насичення ринку якісними товарами та послугами місцевих товаровиробників.

 1. Соціальний та гуманітарний розвиток

 2.1.Грошові доходи населення

Для забезпечення у 2019 році підвищення розміру номінальної середньомісячної заробітної плати в усіх галузях економіки, недопущення виникнення заборгованості із виплати заробітної плати, легалізації трудових відносин визначені наступні завдання:

 • моніторинг за своєчасним впровадженням роботодавцями гарантованої державою мінімальної заробітної плати відповідно до чинного законодавства;
 • моніторинг своєчасності виплати заробітної плати на підприємствах, в установах та організаціях сільської ради;
 • проведення роботи з роботодавцями, щодо використання найманих працівників з обов’язковим оформленням трудових відносин.

Реалізація цих завдань дозволить забезпечити:

 • поліпшення якості життя працюючого населення;
 • дотримання прав та гарантій з оплати праці працівників, своєчасність виплати заробітної плати.

 2.2. Зайнятість населення та ринок праці

Залишається ряд проблемних питань розвитку галузі, зокрема, дисбаланс попиту та пропозиції робочої сили на ринку праці, високе навантаження незайнятих громадян на одне вільне робоче місце.

З метою покращення у 2019 році ситуації на ринку праці за рахунок сприяння ефективній зайнятості населення шляхом підвищення конкурентоспроможності робочої сили на ринку праці, стимулювання роботодавців до створення робочих місць, сприяння розвитку підприємницьких ініціатив безробітних визначені наступні завдання:

 • збереження існуючих робочих місць та підвищення рівня мотивації населення до праці;
 • стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць, у першу чергу, для працевлаштування неконкурентоспроможних громадян;
 • підтримка підприємницької ініціативи безробітних шляхом надання одноразової допомоги по безробіттю для започаткування власної справи;
 • організація оплачуваних громадських робіт за рахунок усіх
  джерел фінансування та залучення до їх виконання безробітних громадян;
 • забезпечення проведення інформаційних та профорієнтаційних заходів на ринку праці.

Реалізація цих завдань дозволить забезпечити:

 • зменшення рівня безробіття;
 • створення нових робочих місць у всіх сферах економічної діяльності;
 • залучення до виконання оплачуваних громадських робіт безробітних.

 2.3. Соціальне забезпечення

В сільській раді забезпечено реалізацію політики соціальної підтримки сімей, одиноких непрацездатних громадян та інвалідів.

Постійно проводиться роз’яснювальна робота серед населення щодо призначення всіх видів державних соціальних допомог за єдиною заявою, спрощеного порядку призначення житлових субсидій.

Для забезпечення у 2019 році підтримки мало захищених верств населення територіальної громади, осіб, які опинились у складних життєвих обставинах та сімей з дітьми, покращення якості надання соціальних послуг визначені наступні завдання: поглиблення адресності при наданні державних соціальних допомог; забезпечення своєчасного призначення та виплати державних допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам.

 2.4. Охорона здоров’я

 З метою забезпечення населення об’єднаної територіальної громади якісною та доступною медичною допомогою визначено основні завдання на 2019 рік:

 • підвищення ефективності роботи галузі шляхом її модернізації;
 • зміцнення матеріально-технічної бази амбулаторій та  інших медичних закладів, доукомплектування їх сучасним медичним обладнанням  та санітарним транспортом згідно табелю оснащення;
 • удосконалення кадрової політики:опрацювання питання направлення молодих фахівців на роботу в медичні заклади громади;забезпечення молодих спеціалістів медичної галузі житлом; оплата навчання студентів медичних інститутів з подальшим працевлаштуванням в медичні заклади громади.
 • Будівництво житла для медичних працівників (2019-2020р.р.)

 2.5. Освіта

Забезпечення рівного доступу громадян об’єднаної територіальної громади до якісної освіти, виховання компетентної особистості є пріоритетом у діяльності освітян.

Мережа навчальних закладів потребує оптимізації у відповідності з демографічною ситуацією.

На виконання пріоритетів розвитку галузі освіти запланована робота  щодо модернізації матеріально-технічної бази навчальних закладів, забезпечення дошкільних навчальних закладів сучасними дитячими меблями.

Основними проблемами розвитку галузі залишаються зокрема:

 • малокомплектність загальноосвітніх навчальних закладів;
 • недостатній рівень забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів персональними комп’ютерами, необхідність оновлення наявної комп’ютерної техніки;
 • відсутність доступу до високошвидкісного Інтернету в деяких сільських школах;
 • стан матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів.

З метою підвищення якості надання освітніх послуг, упровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес у 2019 році визначені наступні завдання:

 • забезпечення ефективної діяльності навчальних закладів;
 • модернізація матеріально-технічної та навчально-методичної бази закладів освіти.

Реалізація цих завдань дозволить забезпечити:

 • підвищення якості надання освітніх послуг, зокрема, позашкільної;
 • упровадження в навчально-виховний процес сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;
 • розвиток творчих здібностей учнів загальноосвітніх навчальних закладів;
 • оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти.

 2.6.  Підтримка сім’ї, дітей та молоді

На сьогодні молодіжна, сімейна політика та політика у сфері захисту прав дітей є однією з основних соціальних гарантій розвитку держави.

Основною метою діяльності та завданнями на 2019 рік є:

 • захист житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа;
 • розвиток на території об’єднаної громади сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • сприяння та підтримка діяльності молодіжних, дитячих та інших громадських організацій та виконання програм (проектів), розроблених цими організаціями;
 • організація та проведення на належному рівні оздоровчо-відпочинкової кампанії;
 • координація заходів, спрямованих на організацію оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей і молоді;
 • підвищення рівня поінформованості населення, особливо дітей та молоді, щодо шляхів та можливостей розвитку творчого, освітнього, наукового, робочого потенціалу;
 • пропаганда та формування здорового способу життя;
 • утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей.

 2.7. Фізична культура і спорт

В Сагунівській об’єднаній територіальній громаді окреслилась позитивна тенденція підвищення масовості фізкультурного руху.

З метою залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації здорового способу життя та фізичної реабілітації, забезпечення максимальної реалізації здібностей обдарованої молоді в дитячо-юнацькому, резервному спорті, визначені наступні завдання:

 • розвиток фізичної культури і спорту за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення;
 • створення умов для розвитку регулярної рухової активності різних верств населення;
 • розвиток секції дзюдо;
 • відкриття спортивної школи.

Виконання цих завдань дозволить забезпечити залучення більшої кількості населення до регулярних занять фізичною культурою та спортом.

 2.8. Культура, туризм

З метою забезпечення у 2019 році рівності прав та можливостей громадян у створенні, використанні, поширенні культурних цінностей, охорони культурної спадщини як складової національного культурного надбання визначені наступні завдання:

 • забезпечення розвитку культури та культурного розмаїття;
 • модернізація матеріально-технічної бази та інформатизація закладів культури;
 • збереження, розвиток та вивчення національної культурної спадщини;
 • поширення інформації про туристичні можливості краю.
 • створення умов для розвитку зеленого і активного туризму.
 • створення умов для проживання учасників спортивних змагань, фестивалів. Виконання зазначених завдань сприятиме:
 • створенню умов для задоволення культурних потреб населення Сагунівської громади, творчому розвитку та естетичному вихованню громадян;
 • досягненню високого професійного рівня проведення фестивалів, конкурсів, свят;
 • покращенню матеріально-технічної бази закладів культури;
 • посиленню контролю за збереженням історико-культурної спадщини;
 • залученню до відвідування Сагунівської об’єднаної територіальної громади туристів з інших районів та областей України.

 2.9.Формування громадянського суспільства та інформаційний простір

 В громаді забезпечується співпраця з громадськістю шляхом проведення консультацій з актуальних питань місцевого самоврядування та регіонального розвитку, залучення до розроблення нормативно-правових документів, участі в роботі консультативно-дорадчих органів, сприяння в проведенні ними заходів та підтримки їх ініціатив.

Сільською радою у взаємодії з громадськістю проводяться заходи інформаційно — роз’яснювальної  роботи з актуальних питань розвитку громади.

Основною проблемою розвитку галузі залишається низька активність представників громади та, як наслідок, недостатній рівень якісної взаємодії між громадою та органом  самоврядування.

З метою сприяння у 2019 році подальшому розвитку громадянського суспільства в сільській раді, забезпечення зворотного зв’язку, діалогу та взаємодії між громадськими організаціями та органами місцевого самоврядування, консолідації суспільства в питаннях розвитку громади визначені наступні завдання:

— залучення громадськості до процесів формування та реалізації політики державного та регіонального розвитку;

— підтримка та популяризація ініціатив, проектів та діяльності інститутів громадянського суспільства;

— проведення публічних та інформаційних заходів щодо реалізації державної та регіональної політики.

                 Якісні критерії ефективності реалізації завдань

Реалізація зазначених завдань дозволить забезпечити активізацію участі громадськості в процесах формування та реалізації державної політики; налагодження конструктивної взаємодії та зворотного зв’язку між органом місцевого самоврядування та представниками різних інститутів громадянського суспільства; консолідацію громадськості навколо ідеї розбудови громади.

             Інформаційний простір

В Сагунівській ОТГ проводиться робота по створенню офіційного сайту, де буде система електронних петицій, буде налагоджено електронну переписку між центральним офісом та сільськими старостами для оперативного вирішення питань, які громадяни ставлять перед старостами. Вище викладене сприятиме активізації участі громадськості у розбудові громади та вирішенні актуальних питань.

З метою забезпечення у 2019 році процесу розбудови національного інформаційного простору, створення відкритого інформаційного середовища, рівного доступу громадськості до всіх наявних видів інформації, вільного та безперешкодного функціонування в громаді засобу масової інформації дасть змогу підвищити рівень обізнаності громадськості з актуальних питань державної політики, зокрема, економічних та соціальних реформ.

 

Якісні критерії ефективності реалізації завдань

Реалізація зазначених завдань дозволить забезпечити підвищення рівня довіри населення до місцевої влади, розуміння та підтримку її діяльності, створення сприятливих умов для розвитку книговидавничої сфери, поповнення бібліотечних фондів соціально важливою українською книжковою продукцією, підтримку місцевих авторів.

 1. Природокористування та безпека життєдіяльності

3.1. Раціональне використання природних ресурсів

Основною проблемою природокористування в сільській раді залишається відсутність комплексного підходу до формування, використання та збереження природних ресурсів.

З метою забезпечення у 2019 році раціонального використання надр, водних та рослинних ресурсів територіальної громади визначені наступні завдання:

 • охорона та раціональне використання надр;
 • охорона та раціональне використання водних ресурсів;
 • збереження природно-заповідного фонду;
 • раціональне використання та зберігання відходів виробництва і побутових відходів;
 • формування екологічної культури населення;
 • забезпечення гарантованого рівня захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій в мирний час та в особливий період.

Якісні критерії ефективності реалізації завдань

Реалізація зазначених завдань сприятиме забезпеченню раціонального використання природних ресурсів, зменшенню обсягів скиду стічних вод
у поверхневі водні об’єкти, поліпшенню технічного стану водойм, збільшенню лісистості та нарощуванню природоохоронного потенціалу лісів.

3.2. Охорона навколишнього середовища та техногенна безпека

Основні завдання, що реалізовувались у поточному році були спрямовані на поліпшення екологічного стану довкілля шляхом:

 • забезпечення охорони, раціонального використання і відтворення природних ресурсів;
 • ліквідації потенційних джерел забруднення довкілля;
 • збереження біорізномаїття, формування екомережі, розвиток природно-заповідної справи, забезпечення стабільної екологічної рівноваги;
 • забезпечення безпеки життєдіяльності населення та швидкого реагування на природні та техногенні катастрофи, забезпечення безпечного довкілля на основі сталого, збалансованого соціально-економічного розвитку об’єднаної громади.

Основними проблемами забезпечення в сільській раді екологічної та техногенної безпеки є:

 • відсутність достатньої кількості місцевих пожежних команд;
 • відсутність надійної системи оповіщення та інформування населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій;
 • створення не в повному обсязі місцевих матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків.

З метою забезпечення у 2019 році вжиття заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ефективної ліквідації їх наслідків, раціонального використання та зберігання відходів виробництва та побутових відходів, збереження природно-заповідного фонду, припинення втрат біологічного та ландшафтного різноманіття визначені наступні завдання:

 • утримання на належному рівні місцевих пожежних команд;
 • придбання засобів пожежогасіння та індивідуального захисту;
 • створення місцевих матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків, забезпечення належних умов його зберігання.

Кількісні критерії ефективності реалізації завдань

Реалізація зазначених завдань сприятиме:

 • підвищенню рівня захисту населення від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
 • створенню надійної системи оповіщення та інформування населення про надзвичайні ситуації.

 

3.3. Охорона праці

Головним завданням у зазначеній сфері на 2019 рік є забезпечення підвищення рівня промислової безпеки та охорони праці в усіх галузях економіки об’єднаної територіальної громади шляхом створення належних, безпечних і здорових умов праці працівників підприємств, установ і організацій всіх форм власності та видів діяльності шляхом:

 • створення системи інформування населення в межах сільської ради щодо аварій, нещасних випадків та виникнення небезпечних факторів техногенного характеру;
 • підвищення рівня культури безпеки праці, забезпечення підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації кадрів з питань охорони праці.

Якісні критерії ефективності реалізації завдань

Реалізація зазначених завдань сприятиме зниженню рівня загального травматизму та кількості смертельних нещасних випадків на виробництві та відповідному зменшенню кількості днів непрацездатності внаслідок травм і їх матеріальних наслідків.

ІV. Контроль за виконанням Програми

Головною метою контролю за виконанням Програми є подальше вдосконалення діяльності Сагунівської об’єднаної територіальної громади, спрямованої на виконання завдань Президента України, Кабінету Міністрів України, поліпшення якості прийняття рішень, застосування ефективних діючих та розроблення нових інструментів державного управління для подальшого соціально-економічного розвитку громади.

Виконавчий комітет сільської ради за погодженням з сільською  радою визначає першочерговість виконання заходів з урахуванням пріоритетних напрямків Програми та вирішення проблемних питань соціально-економічного розвитку. Відповідальність за цільове використання бюджетних коштів на виконання заходів Програми несуть головні розпорядники бюджетних коштів.

У процесі виконання Програма може уточнюватись та корегуватись на підставі рішень Сагунівської сільської ради для врахування нових соціально-економічних процесів, що відбуватимуться в економіці сільської ради, а також при уточненні бюджету на 2019 рік.

Зміни та доповнення до Програми затверджуються Сагунівською сільською радою  за поданням виконавчого комітету Сагунівської сільської ради.

Звіт Сагунівського  сільського голови про виконання Програми за підсумками 2019року заслуховується на засіданні сесії сільської ради в лютому 2020 року.

Сільський голова                                                         І.І.Бодяненко

САГУНІВСЬКА      СІЛЬСЬКА      РАДА

9-а   сесія  сільської ради VІІ скликання

проект   Р І Ш Е Н Н Я

Про створення відділу

«Центр надання адміністративних послуг»

виконавчого комітету Сагунівської сільської ради,

затвердження його структури, графіку роботи

та Положення про відділ ЦНАП

З метою поліпшення якості надання адміністративних послуг суб’єктам звернень, діючи у відповідності до Законів України «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Постанови Кабінету Міністрів України від від 20.02.2013 р. № 118 «Про затвердження Примірного положення центру надання адміністративних послуг»,  керуючись ст.25, ч. 4 ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сагунівська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Створити відділ «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Сагунівської сільської ради (додаток 1).
 2. Затвердити Положення про відділ «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Сагунівської сільської ради ( додаток 2).
 3. Затвердити графік роботи відділу «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Сагунівської сільської ради ( додаток 3).
 4. Затвердити графік роботи віддаленого робочого місця відділу «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Сагунівської сільської ради (додаток 4).

5.Секретарю сільської ради Журавель Н.І. з дотриманням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття цього рішення оприлюднити його на офіційному сайті Сагунівської сільської ради.

 1. Рішення від 22 січня 2019 року №2-5/VII «Про створення Центру надання

адміністративних послуг Сагунівської Сільської ради» вважати таким, що втратило чинність.

7.Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва Гурську Г.Ф.

Сільський  голова                                                                І.І.Бодяненко

 

 

Додаток 1

до рішення Сагунівської сільської ради «Про створення відділу «Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого комітету Сагунівської сільської ради,

затвердження його структури, графіку роботи  та Положення про відділ ЦНАП»

від  04.06.2019р. № 9-4/VІІ

 

Структура відділу «Центр надання адміністративних послуг»

виконавчого комітету Сагунівської сільської ради

 

№ п/п Посада Кількість штатних одиниць
1 Начальник відділу ЦНАП з повноваженнями  державного реєстратора 1
2 Адміністратор 3
3 Адміністратор (ВРМ) 1
РАЗОМ 5

Сільський  голова                                                                І.І.Бодяненко

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВІДДІЛ «ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ»

виконавчого комітету Сагунівської сільської ради

 

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ «Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого комітету Сагунівської сільської ради (далі – відділ ЦНАП) — є структурним підрозділом, який утворено у складі виконавчого комітету Сагунівської сільської ради з метою забезпечення надання адміністративних та дозвільних послуг фізичним та юридичним особам (далі — суб’єктам звернень).

1.2. Відділ ЦНАП підконтрольний і підзвітний Сагунівській сільській раді, підпорядкований її виконавчому комітету, безпосередньо підпорядкований сільському голові.

1.3. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації відділу ЦНАП приймається сільською радою відповідно до норм чинного законодавства.

1.4. Відділ ЦНАП у своїй діяльності керується Конституцією та Законами України «Про місцеве самоврядування», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про адміністративні послуги», «Про державну реєстрацію юридичних і фізичних осіб-підприємців», «Про звернення громадян», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про захист персональних даних», «Про запобігання корупції», актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями Сагунівської сільської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови, даним Положенням та іншими нормативними актами.

1.5. Перелік адміністративних послуг, які надаються через відділ ЦНАП, визначається та затверджується рішенням сесії сільської ради і включає адміністративні послуги, суб’єктами надання яких є виконавчі органи сільської  ради, та адміністративні послуги, суб’єктами надання яких є органи виконавчої влади (територіальні органи/підрозділи центральних органів виконавчої влади).

До адміністративних послуг також прирівнюється надання органом місцевого самоврядування, їх посадовими особами витягів та виписок із реєстрів, довідок, копій, дублікатів документів та інші передбачені законом дії, у результаті яких суб’єкту звернення, а також об’єкту, що перебуває в його власності, володінні чи користуванні, надається або підтверджується певний юридичний статус та/або факт.

 

 1. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

2.1. На відділ ЦНАП покладаються такі основні завдання:

-організація надання адміністративних та дозвільних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

-спрощення процедури отримання адміністративних, дозвільних послуг та поліпшення якості їх надання;

-забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора;

-вжиття заходів щодо запровадження надання адміністративних послуг в електронній формі;

-використання сучасних інформаційних технологій з метою доступності замовлення адміністративних та дозвільних послуг в он-лайн режимі.

2.2.Відділом ЦНАП забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, а також у випадках передбачених законодавством – безпосередньо представниками суб’єктів надання адміністративних послуг.

 

 1. ПРАВА ВІДДІЛУ ЦНАП

3.1.Відділ ЦНАП під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

3.2. Безоплатно отримує від суб’єктів надання адміністративних та дозвільних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку.

3.3. Отримує відомості з баз даних центральних органів виконавчої влади для належного надання адміністративних чи дозвільних послуг.

3.4. Взаємодіє з представниками районного ЦНАП, інших ОТГ в рамках чинних Меморандумів та угод про співпрацю.

 

 1. СТРУКТУРА

4.1. Штатний розпис та структура відділу ЦНАП затверджуються у встановленому порядку рішенням сільської ради.

4.2. Очолює центр начальник відділу ЦНАП  Сагунівської сільської ради, на якого покладаються обов’язки щодо здійснення функцій з керівництва відділу ЦНАП та відповідальність за організацію його діяльності.

4.3. Відділ ЦНАП Сагунівської сільської ради утворюється з начальника, адміністраторів, державних реєстраторів, адміністраторів ВРМ.

4.4.Начальник, адміністратори, державні реєстратори та інші працівники відділу ЦНАП призначаються на посаду та звільняються з посади сільським головою відповідно до чинного законодавства.

4.5.У Відділі ЦНАП створюється віддалене робоче місце ( далі ВРМ), яке розташовується за наступною адресою: Чигиринський район с. Боровиця, вул.Крилівська,90А.

4.6. Відділ ЦНАП організовує роботу та забезпечує координацію діяльності ВРМ.

 

 1. ПОВНОВАЖЕННЯ КЕРІВНИКА ВІДДІЛУ ЦНАП

5.1. Начальник відділу ЦНАП є керівником відділу ЦНАП та діє в рамках чинного законодавства та завдань, покладених на відділ ЦНАП:

— здійснює керівництво роботою відділу ЦНАП, несе персональну відповідальність за організацію його діяльності;

— організовує діяльність відділу ЦНАП, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних та дозвільних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи центру;

— координує діяльність адміністраторів, державних реєстраторів та інших працівників відділу ЦНАП, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

— організовує діяльність ВРМ;

— організовує інформаційне забезпечення роботи відділу ЦНАП, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

—  сприяє підвищенню кваліфікації персоналу відділу ЦНАП;

— сприяє створенню належних умов праці у відділі ЦНАП, вносить пропозиції щодо покращення його матеріально-технічного забезпечення;

— розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів; державних реєстраторів та інших працівників відділу ЦНАП;

— може здійснювати функції адміністратора, державного реєстратора;

— виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та Положенням про відділ ЦНАП;

— представляє відділ ЦНАП при взаємодії з представниками ЦНАП райдержадміністрації, іншими громадами;

— бере участь у роботі грантових Програм та проектів, спрямованих на розбудову відділу ЦНАП.

 

 1. ЗАГАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ

6.1. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги у відділі ЦНАП звертається до адміністратора — посадової особи Сагунівської сільської ради, або у випадках передбачених законодавством – представника суб’єкта надання адміністративних послуг.

6.2. Основними завданнями адміністратора є:

— надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних та дозвільних послуг;

— прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних та дозвільних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних чи дозвільних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

— видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

— організаційне забезпечення надання адміністративних та дозвільних послуг суб’єктами їх надання;

— здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних чи дозвільних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

— надання адміністративних та дозвільних послуг у випадках, передбачених законом;

— надання адміністративних та дозвільних послуг з використанням сучасних інформаційних технологій, систем ідентифікації особи (надання онлайн послуг).

6.3. Адміністратор має право:

— безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних та дозвільних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

— погоджувати документи (рішення) в інших державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної чи дозвільної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

— інформувати керівника відділу ЦНАП та суб’єктів надання адміністративних чи дозвільних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної (дозвільної) послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

— посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної чи дозвільної послуги;

— порушувати клопотання перед керівником центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи центру;

— отримувати відомості з баз даних центральних органів виконавчої влади для належного надання адміністративних чи дозвільних послуг;

— від імені виконавчого комітету сільської ради розглядати справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 197, 198 Кодексу України про адміністративні правопорушення, і накладати адміністративні стягнення.

6.4. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування відділу ЦНАП.

6.5 Державний реєстратор має печатку, зразок та опис якої встановлюється Міністерством юстиції України. Державний реєстратор самостійно приймає рішення за результатом розгляду заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень. Втручання в діяльність державного реєстратора, крім випадків, передбачених законодавством України, забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом.

6.6. Повноваження державного реєстратора, передбачені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців», з прийому документів для надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців та видачі оформлених результатів їх надання можуть виконувати адміністратори відділу ЦНАП.

6.7. Повноваження державного реєстратора, передбачені Законом  України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», з видачі та прийому документів можуть виконувати адміністратори відділу ЦНАП.

6.8. З метою забезпечення належної доступності адміністративних та дозвільних послуг будуть створені віддалені місця для роботи адміністраторів такого центру (ВРМ).

При створені ВРМ Сагунівська сільська рада дотримуватиметься вимог організації надання адміністративних послуг, які визначені Законом України «Про адміністративні послуги» (стенди, вивіски, графік роботи, бланки заяв, зразки їх заповнення, зони очікування та інше).

6.9. За рішенням органу, який утворив відділ ЦНАП, в ньому також  може здійснюватися:

— прийняття звітів, декларацій, скарг;

— надання консультацій;

-прийняття та видача документів, не пов’язаних з наданням адміністративних послуг;

— довідок.

6.10. Час прийому суб’єктів звернень у відділі ЦНАП становить не менш як п’ять днів на тиждень та вісім годин на день, без перерви на обід і є загальним (єдиним) для всіх адміністративних та дозвільних послуг, що надаються через відділ ЦНАП, але не менше, ніж 40 годин на тиждень

За рішенням органу, що утворив відділ ЦНАП, час прийому суб’єктів звернень може бути збільшено.

6.11. У ВРМ відділу ЦНАП буде забезпечено надання адміністративних послуг відповідно до Графіку роботи, затвердженого рішенням Сагунівської сільської ради.

6.12. У приміщенні, де розміщується відділ ЦНАП, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг (через касу банку чи термінали самообслуговування, POS — термінали).

6.13. У приміщенні відділу ЦНАП може здійснюватися прийом громадян представниками інших структурних підрозділів виконавчого комітету Сагунівської сільської ради, територіальними підрозділами органів виконавчої влади, комунальними установами та підприємствами.

6.14. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності відділу ЦНАП здійснюється за рахунок державного та місцевого бюджетів.

Сільський  голова                                                       І.І.Бодяненко

Додаток 3

до рішення Сагунівської сільської ради «Про створення відділу «Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого комітету Сагунівської сільської ради,

затвердження його структури, графіку роботи  та Положення про відділ ЦНАП»

від  04.06.2019р. № 9-4/VІІ

 

 

 

Графік роботи відділу «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Сагунівської сільської ради

 

ДНІ ПРИЙОМУ ГОДИНИ ПРИЙОМУ
Понеділок, вівторок З 08.00 — до 16.30
Середа З 08.00 — до 16.00
Четвер З 08.00 — до 20.00
П’ятниця З 08.00 — до 16.00
Субота, неділя Вихідні дні
ЦНАП  працює без перерви на обід

Сільський  голова                                                       І.І.Бодяненко

САГУНІВСЬКА      СІЛЬСЬКА      РАДА

9-а   сесія  сільської ради VІІ скликання

проект    Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Положення про порядок зарахування

дітей до закладу дошкільної  освіти(ясла-садок)

«Пролісок» Сагунівської сільської ради

З метою задоволення потреб громадян, що зареєстровані та проживають  на території Сагунівської сільської ради   у освітніх послугах для дітей дошкільного віку, спрощення процедури та вільного доступу до інформації про облік дітей до вступу у  заклад  дошкільної освіти, забезпечення прозорості у зарахуванні дітей до ЗДО, соціальної підтримки сімей, що мають дітей дошкільного віку та користуються пільгами, на підставі     ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада вирішила:

1.Затвердити  Положення про порядок зарахування дітей до закладу дошкільної  освіти(ясла-садок) «Пролісок» Сагунівської сільської ради (Додаток1)

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної комісію з гуманітарних питань Сагунівської сільської ради Джулай В.О.

 Сільський голова                                                     І.І. Бодяненко

                                                   

                                 Додаток 1

             

Положення

про порядок зарахування дітей до закладу дошкільної  освіти

(ясла-садок) «Пролісок» Сагунівської сільської ради

 Загальні положення

 

1.1. Положення про порядок реєстрації дітей в заклад дошкільної освіти  (ясла-садок) «Пролісок» Сагунівської сільської ради (далі Порядок), що є у комунальній власності, регулює реєстрацію дітей на чергу в ЗДО та  здійснюється з метою:

— забезпечення права дитини на доступність здобуття дошкільної освіти у ЗДО;

— забезпечення рівності умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку;

— запровадження єдиного підходу щодо прийому дітей у ЗДО;

— здійснення обліку дітей, які мають відвідувати ЗДО.

1.2. Порядок розроблено з метою задоволення потреб громадян, що зареєстровані та проживають  на території Сагунівської сільської ради   у освітніх послугах для дітей дошкільного віку, спрощення процедури та вільного доступу до інформації про облік дітей до вступу у  заклад  дошкільної освіти, забезпечення прозорості у зарахуванні дітей до ЗДО, соціальної підтримки сімей, що мають дітей дошкільного віку та користуються пільгами, передбаченими чинним законодавством України.

1.3. Порядок розроблено у відповідності до: ст. 53 Конституції України; рішення Конституційного суду України від 04.03.2004р. №5-рп/2004; Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; ст. 34 Закону України «Про освіту»; ст. 36 «Про дошкільну освіту».

 

       2.Порядок внесення відомостей про дітей, які мають відвідувати

                                заклад дошкільної освіти

 

2.1.Внесення до Реєстру інформації про дітей здійснюються на сайті «Електронна реєстрація до дошкільних навчальних закладів» reg.isuo.org батьками або особами, які їх замінюють, чи реєстратором або відповідальною особою у ЗДО (за зверненням батьків), що заповнює заявку в присутності заявника за встановленою формою. Після успішної реєстрації для кожної заявки встановлюється автоматично статус «Заявку зареєстровано» та присвоюється реєстраційний номер.

Реєстратор зобов’язаний надавати всю необхідну допомогу, пов’язану із заповненням заявки, а також доступ до інформації, яка міститься у Реєстрі.

2.2.Реєстрація до груп раннього віку, першої молодшої, другої молодшої, середньої, старшої здійснюється відповідно до віку дитини, якщо дитині на 01 вересня року, обраного в заявці, виповнилося повних  2, 3, 4 або 5 років.

2.3.Відмова заявнику у реєстрації відомостей надається автоматично, якщо дитина вже зареєстрована.

2.4.Вилучення відомостей з Реєстру про дітей здійснюється:

 • на підставі наказу ЗДО про зарахування дитини до ЗДО;
 • у разі порушення термінів подачі заявки на зарахування до ЗДО та переліку документів, що визначені цим Положенням;
 • у разі фальсифікації персональних даних у заявці (прізвище, ім’я, по-батькові, дата народження, серія та номер свідоцтва про народження) за заявою батьків.

2.5. Присвоєння порядкових номерів реєстрації здійснюється в порядку черговості за віковою групою  кожного ЗДО при внесенні відомостей про дитину.  Дата та час реєстрації не підлягають зміні за жодних умов.

 

3.Порядок прийому дітей до ЗДО

 

3.1.Прийом дітей до ЗДО здійснюється керівником відповідно до списків, сформованих базою даних, упродовж періоду комплектації груп раннього та молодшого віку (серпень) поточного року та протягом року – для інших вікових груп.

У випадку не доукомплектування груп завідувач ЗДО здійснює прийом дітей упродовж календарного року відповідно до списків, сформованих базою даних.

3.2.У ЗДО з групами для дітей із загальним розвитком діти зараховуються на підставі:

 • заяви батьків або осіб, які іх замінюють;
 • медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати ЗДО;
 • довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;
 • копії свідоцтва про народження дитини.
  • У ЗДО компенсуючого типу діти зараховуються на підставі:
 • заяви батьків або осіб, які іх замінюють;
 • медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад компенсуючого типу;
 • довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;
 • копії свідоцтва про народження дитини;
 • висновку психолого-медико-педагогічної консультації або територіального лікувального профілактичного закладу чи тубдиспансеру (для санаторних ЗДО).
  • У разі відсутності вільних місць в обраному ЗДО та відмови батьків від іншого запропонованого ЗДО заявка залишається в Реєстрі до моменту наявності місць.

 

 • Першочергово до ЗДО зараховуються:
 • Діти пільгових категорій, передбачених чинним законодавством;
 • Діти-інваліди, які не мають протипоказань перебування у ЗДО;
 • Діти, які перебувають під опікою чи у прийомних сім’ях;
 • Діти одиноких батьків (виключно вдів, вдівців);
 • Діти працівників ЗДО у разі виходу на роботу.
  • Діти, які не були забезпечені місцем у ЗДО в попередньому році, першочергово будуть забезпечені в наступному році.
  • Список дітей по групах у ЗДО формується в останній декаді серпня поточного року.
  • Усі групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у ЗДО.
  • Упродовж усього періоду перебування у ЗДО інформація про дитину зберігається в електронній базі даних.

 

 

 1. Відрахування вихованців із закладу освіти

 

4.1. Із закладу освіти вихованці відраховуються з таких причин:

1) за заявою батьків дитини;

2) у випадку досягнення дитиною 7 років – у вихованців закладів загального типу (відраховуються з 1 вересня поточного року);

3) у випадку зарахування дитини до закладу загальної середньої освіти (відраховується за згодою батьків з 1 вересня поточного року) для здобуття початкової освіти;

4) у випадку переведення дитини до іншого закладу освіти;

5) у разі несплати батьками за харчування дитини у закладі освіти протягом двох місяців;

6) на підставі медичних протипоказань для подальшого перебування дитини у закладі освіти;

7) у разі невідвідування дитиною закладу освіти протягом 60 календарних днів поспіль без поважних причин протягом навчального року.

Медичний висновок щодо наявності протипоказань для подальшого перебування дитини у закладі освіти повинен містити рекомендації щодо форми здобуття дошкільної освіти.

 • Забороняється відрахування дитини із закладу освіти з інших підстав, не визначених цим Порядком.

4.3.Діти старшого дошкільного віку, які здобувають дошкільну освіту у закладі дошкільної освіти та на початок оздоровчого періоду є такими, яких зараховано до закладу загальної середньої освіти для здобуття початкової освіти, за бажанням їх батьків мають право продовжувати відвідувати заклад дошкільної освіти до кінця оздоровчого періоду.

 

4.4. Директор закладу освіти зобов’язаний письмово повідомити одного з батьків про відрахування вихованця (із зазначенням  підстав) не менш як за 10 календарних днів до відрахування.

4.5. Відрахування вихованця із закладу освіти може бути письмово оскаржено до органу, у сфері управління якого перебуває відповідний заклад освіти, впродовж 10 робочих днів з дня прийняття такого рішення.

 

4.6. Контроль за дотриманням директором  закладу освіти вимог цього Порядку здійснює орган, у сфері управління якого перебуває відповідний заклад освіти.

 

 

 1. Порядок комплектування груп закладу дошкільної освіти.

5.1. Кількість груп в  ЗДО  визначається власником, виходячи з їх граничної наповнюваності у відповідності з статутом дошкільного навчального закладу.

5.2. Групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у дошкільних навчальних закладах.

5.3. Наповнюваність груп у ДНЗ становить:

— для дітей віком від двох до трьох років — до 15 осіб;

— для дітей віком від трьох до шести (семи) років — до 20 осіб;

— різновікові — до 20 осіб;

— в оздоровчий період — до 15 осіб.

5.4. Комплектування дітей проводиться у відповідності з віком дитини.

5.5. Дошкільний навчальний заклад має групи з денним режимом перебування дітей.

5.6. Kомплектування дітей на новий навчальний рік проводиться з 1 травня по 1 вересня щорічно. В інший час проводиться доукомплектування  груп у відповідності з цим Положенням.

5.7. Kомплектування груп здійснюється  керівником ЗДО. Рішення про надання пільгових місць у дитячому садку приймається на підставі висновків комісії  Сагунівської сільської ради з питань освіти, культури  на підставі цього Положення

 

6.Прикінцеві положення

 

6.1. Керівник  закладу  дошкільної освіти, винні в порушенні порядку внесення інформації  у  журнал для реєстрації дітей до поступлення у  заклад дошкільної освіти, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

5.2. Це  Положення   може бути змінено (доповнено) виключно на підставі  рішення   сесії  Сагунівської  сільської ради.

 

САГУНІВСЬКА      СІЛЬСЬКА      РАДА

9-а   сесія  сільської ради VІІ скликання

проект       Р І Ш Е Н Н Я

 

Про затвердження Програми

«Питна вода Сагунівської ОТГ

на 2019-2020 роки»

 

Відповідно до статті 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Сагунівська сільська  рада

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Програму «Питна вода Сагунівської ОТГ на 2019-2020 роки».
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії сільської           ради.

 

Сільський голова                                                                                І.І.Бодяненко

САГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

9 сесія сільської ради VІІ скликання

проектРІШЕННЯ

 

Про дострокове припинення повноважень

депутата сільської ради сьомого скликання

Солонько Л.В.

Враховуючи особисту заяву депутата Сагунівської сільської ради сьомого скликання Лисенко Євгенії Павлівни про складання повноважень депутата ради, відповідно до пункту 2 частини 2 статті 5 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», керуючись пунктом 14 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Достроково припинити повноваження депутата Сагунівської сільської ради сьомого скликання Солонько Любов Василівни у зв’язку з його особистою заявою про складання повноважень депутата ради.
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань прав людини, законності, запобігання корупції, депутатської діяльності, етики, регламенту та попередження конфлікту інтересів.

Сільський голова                                                           І.І. Бодяненко

САГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

9 сесія сільської ради VІІ скликання

проект РІШЕННЯ

Про дострокове припинення повноважень

депутата сільської ради сьомого скликання

Руденко Л.М..

Враховуючи особисту заяву депутата Сагунівської сільської ради сьомого скликання Лисенко Євгенії Павлівни про складання повноважень депутата ради, відповідно до пункту 2 частини 2 статті 5 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», керуючись пунктом 14 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Достроково припинити повноваження депутата Сагунівської сільської ради сьомого скликання Руденко Любові михайлівни у зв’язку з його особистою заявою про складання повноважень депутата ради.
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань прав людини, законності, запобігання корупції, депутатської діяльності, етики, регламенту та попередження конфлікту інтересів.

Сільський голова                                                           І.І. Бодяненко

САГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

9 сесія сільської ради VІІ скликання

проектРІШЕННЯ

Про виплату матеріальної допомоги

жителям громади

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сесії сільської ради від 22.01.2019 № 2-28/VІІ  «Про сільський бюджет на 2019 рік», сільська рада

ВИРІШИЛА:

1.Виділити кошти з сільського бюджету для надання матеріальної допомоги  на лікування громадянці Чигирик Надії Олексіївні в сумі 1000 (одна тисяча) гривень  /згідно поданої заяви/.

2.Виділити кошти з сільського бюджету для надання матеріальної допомоги  на лікування громадянину Сторчеус Сергію Григоровичу в сумі 1000 (одна тисяча) гривень  /згідно поданої заяви/.

3.Виділити кошти з сільського бюджету для надання матеріальної допомоги  на лікування громадянину Атамась Віктору Григоровичу в сумі 1000 (одна тисяча) гривень  /згідно поданої заяви/.

4.Виділити кошти з сільського бюджету для надання матеріальної допомоги  на лікування громадянину Чардак Сергію Семеновичу в сумі 1000 (одна тисяча) гривень  /згідно поданої заяви/.

5.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів, з питань депутатської діяльності та етики, законності і правопорядку, захисту прав людини, головного бухгалтера сільської ради Козко Л.Б.

Сільський голова                                                     І.І.Бодяненко

САГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

9 сесія сільської ради VІІ скликання

проектРІШЕННЯ

Про надання згоди щодо відведення у власність земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею 2 га учаснику АТО  Шмиголь Роману Миколайовичу

Відповідно до статті 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», ст.50 Закону України «Про землеустрій», керуючись ст.. ст.12,118,121 Земельного кодексу України, розглянувши заяву учасника АТО Шмиголя Романа Миколайовича про надання згоди Головному Управлінню Держгеокадастру у Черкаській області щодо відведення земельної ділянки площею 2 га у власність для ведення особистого селянського господарства, із земель державної власності за межами населеного пункту с.Топилівка Чигиринського району Черкаської області,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати згоду Головному Управлінню Держгеокадастру у Черкаській області щодо відведення земельної ділянки площею 2 га у власність учаснику АТО Шмиголю Роману Миколайовичу для ведення особистого селянського господарства, із земель державної власності за межами населеного пункту с.Топилівка Чигиринського району Черкаської області.
 2. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, екології, планування території, будівництва, благоустрою, енергозбереження та транспорту, комунальної власності, житлово – комунального господарства.

Сільський голова                                                        І.І.Бодяненко

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

gid-300x170
diya-300x170
Platform.diya_baner
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow