Гід з державних послуг
Асоціації міст України
Для громадян з порушенням слуху

Опубліковано  03 травня 2019 року Проекти рішень на 8 сесію

 1. Про внесення змін до рішення сільської ради від 22.01.2019 №2-3 «Про затвердження Програми соціально-економічного розвитку Сагунівської сільської ради на 2019 рік»
 2. Про реорганізацію Сагунівського закладу загальної середньої освіти І-ІІст. Сагунівської сільської ради Черкаської області
 3. Про Програму оздоровлення та відпочинку дітей Сагунівської сільської ради на 2019 рік
 4. Про виплату матеріальної допомоги жителям громади
 5. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою,  щодо встановлення (відновлення) меж   земельної  ділянки в натурі (на місцевості) Брик Надії Іванівні

САГУНІВСЬКА      СІЛЬСЬКА      РАДА

8-а   сесія  сільської ради VІІ скликання

                                                  проект         Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про внесення змін до рішення від 22 січня 2019 року

№2-3/VІІ «Про затвердження Програми соціально-

економічного розвитку Сагунівської сільської ради

на 2019 рік»

 

 

Відповідно до статті 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Закону України «Про добровільне об`єднання територіальних громад» Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм соціально-економічного розвитку України» та Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, Сагунівська сільська  рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити зміни до Програми соціально-економічного розвитку Сагунівської сільської ради на 2019 рік та затвердити в новій редакції (додаток 1, додається).

 

 1. Затвердити зміни до заходів щодо реалізації Програми соціально-економічного розвитку Сагунівської сільської ради  на 2019 рік (додаток2, додається).
 2. Затвердити перелік інвестиційних проектів за пріоритетними напрямками соціально-економічного розвитку, які передбачається   реалізувати  у 2019 році за рахунок інфраструктурної субвенції (додаток3, додається).
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії сільської                                               ради.

 

Сільський голова                                                                                І.І.Бодяненко

                                                                   

              Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                               Рішення Сагунівської  сільської ради

 

 

               ПРОГРАМА  СОЦІАЛЬНО – ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

                САГУНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ  НА 2019 РІК

 

                                                          ВСТУП

Програму  соціального і економічного розвитку  Сагунівської сільської ради  на 2019 рік (далі – Програма) розроблено відповідно до Закону України  «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», наказу Міністерства регіонального розвитку,будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.03.2016 року № 75 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації прогнозних та програмних документів соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади», постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних  документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету», Рішення Черкаської обласної ради від 05.03.2015р.   №38-1/VI «Про Стратегію регіонального розвитку Черкаської області на період до 2020 року.

Програма соціально-економічного розвитку  Сагунівської сільської ради на 2019 рік (надалі Програма) розроблена виконавчим комітетом  Сагунівської сільської ради і ставить перед собою важливе завдання – створити базову основу для майбутнього розвитку громади, економічного зростання, конкурентоздатності території громади, збереження чисельності населення, зменшення відтоку населення, насамперед, молоді та кваліфікованих спеціалістів.

З метою визначення найбільш об’єктивних пріоритетів діяльності Сагунівської сільської ради на 2019 рік в програмі передбачений моніторинг наявних власних ресурсів, стану демографічної ситуації, стану розвитку інфраструктури та економіки, визначення сильних та слабких сторін, можливостей та загроз розвитку територіальної громади.

Проведення глибокого аналізу дозволить сформулювати комплексну систему цілей, завдань, основних заходів економічного і соціального розвитку громади на 2019 рік, які базуватимуться на розумінні поточної соціально-економічної ситуації, що склалася на території громади, з урахуванням проблем та першочергових потреб населення, фінансових та організаційних ресурсів об’єднаної територіальної громади, відповідно до пріоритетних напрямків розвитку населених пунктів.

Напрями та завдання Програми конкретизуються в додатках до неї: «Заходи щодо реалізації Програми економічного і соціального розвитку Сагунівської сільської ради на 2019 рік», Перелік цільових програм по галузях, фінансування яких у 2019 році здійснюватиметься за рахунок коштів сільського бюджету.

 

Ураховуючи підсумки 2018  року серед головних пріоритетів економічного і соціального розвитку громади  в 2019 році мають бути:

 • збереження рівня доходів населення, пом’якшення ситуації на ринку праці в селі, забезпечення соціального захисту найбільш вразливих верств населення;
 • підвищення ефективності енергоспоживання, здійснення заходів із енергозбереження в усіх сферах діяльності;
 • надійне функціонування систем життєзабезпечення населення, розвиток житлового та комунального господарства;
 • підвищення рівня соціальних стандартів і якості послуг, які безпосередньо надаються населенню, удосконалення діяльності та матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, соціального захисту, розвиток освіти , створення належних умов для всебічного та повноцінного розвитку дітей, відродження культурних і просвітницьких традицій;
 • спрямування наявних ресурсів на соціальне відродження села та підвищення доходів жителів села, створення умов для розвитку аграрного сектору;
 • активізація інвестиційної діяльності, продовження реконструкції та поточного ремонту об’єктів життєзабезпечення, розвиток та відновлення мережі сільських доріг;
 • розв’язання екологічних проблем.
 1. Аналітична частина.
  • Географічне розташування, опис суміжних територій

 

Територія Сагунівської  об’єднаної територіальної громади згідно з адміністративно-територіальним устроєм України входить до складу Черкаського та Чигиринського району Черкаської області.

Сагунівська  об’єднана  територіальна громада (далі – Сагунівська ОТГ) утворилася на базі 3 сільських рад. До складу громади входить 3 населених пунктів, а саме: с. Боровиця, с.Топилівка Чигиринського району, с.Сагунівка Черкаського району. Загальна площа території   Сагунівської об’єднаної громади складає 15235,5 га.

 

Сільські ради, на базі яких створена Сагунівська  об’єднана територіальна громада

Сагунівська об’єднана територіальна громада створена відповідно Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» шляхом об’єднання Сагунівської, Боровицької, Топилівської сільських рад. Територія за адміністративно-територіальним устроєм входить до складу Черкаського та Чигиринського району Черкаської області.

Перші вибори в ОТГ відбулись 23.12.2018 року. Адміністративним центром громади визначено село Сагунівку (географічний центр території ОТГ). Депутатський корпус — 22 депутати, які представляють інтереси мешканців усіх сіл громади, виконком сільської ради сформований з 11 представників громади. Депутатський корпус та виконком працюють злагоджено над вирішенням поточних проблем, спірні питання вирішуються конструктивно.

Територія ОТГ – нерозривний масив, межі визначаються за зовнішніми межами юрисдикції громад, що об’єдналися. До складу громади входять с.Боровиця, с.Сагунівка,  с.Топилівка.

Землі сільськогосподарського призначення орендують: ТОВ «Ломовате», ТОВ «Дружба», ТОВ СП «Нібулон», ТОВ «Кернел», АПК «Маїс».

 

2.2. Демографічна ситуація, ринок праці

Загальна демографічна ситуація на території громади характеризується від’ємним природним приростом населення. За 2018 рік народилося   — 24 дітей, померло – 106  осіб.

Співвідношення між чоловіками та жінками у різних вікових групах відрізняється. Аналізуючи працездатне населення, співвідношення становить 51% та 49% відповідно. У віковій групі старше 60 років спостерігається диспропорція між чоловіками та жінками у бік жіночої частини населення. Співвідношення чоловіків та жінок до загальної кількості пенсіонерів становить 36,7 % та 63,3 % відповідно.

У Сагунівській об’єднаній громаді кількість населення складає 5571 осіб.  Переважна частина населення зайнята у сільському господарстві та його переробці. На території Сагунівської ОТГ діє ряд фермерських господарств, приватних підприємств та фізичних осіб- підприємців. Відсутність інвестицій та Програми підтримки розвитку малого та середнього бізнесу не дозволяли створювати нові робочі місця. Фінансова неспроможність сільських бюджетів впливала на динаміку поліпшення якості умов життя людей, розробку соціально необхідних проектів. Повноваження сільських рад не дозволяли в повній мірі використовувати природні ресурси. Відсутність фінансових установ унеможливлювали доступ суб’єктів підприємництва до кредитів та інвестицій.

Домінуюча частина працездатного населення зайнята в особистому селянському господарстві.

Поряд із вирішенням проблеми зайнятості Сагунівська сільська рада значну увагу приділяє питанням підвищення рівня життя населення та соціального захисту.

Заборгованість із виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах відсутня.

 

 

2.3. Стан розвитку інфраструктури

2.3.1. Транспорт та транспортна інфраструктура

Сагунівська об’єднана територіальна громада має вигідне транспортне сполучення. Територією громади проходить автомобільна дорога місцевого значення О241703/Р-10-Худяки-Сагунівка-Топилівка-Боровиця-Рацеве-Тіньки.

На території  Сагунівської об’єднаної територіальної громади протяжність доріг комунального значення з твердим покриттям становить 73,2  км, стан доріг незадовільний.

        Стан доріг на території Сагунівської  об’єднаної територіальної громади

Постійним транспортним сполученням з нинішнім обласним центром –м. Черкаси забезпечені всі населені пункти громади.

Основними проблемами транспортної інфраструктури є незадовільний  стан доріг, висока затратність послуг транспорту, відсутність державного фінансування на проїзд громадян пільгових категорій. Довготривала експлуатація доріг без проведення капітального/поточного ремонту унеможливлює повноцінне задоволення побутових потреб населення.

 • Соціальна інфраструктура

На сьогодні в Сагунівській ОТГ функціонують всі необхідні об’єкти соціальної сфери. Діє  амбулаторія загальної практики сімейної медицини,  аптека.

Мережа навчальних закладів відповідає освітнім потребам населення Сагунівської  об’єднаної громади і сформована у відповідності з демографічною ситуацією. У селі Сагунівка діє 2 дві школи I-III і I-II ступенів, у селі Топилівка навчально-виховний комбінат, у селі Боровиця школа I-III ступенів. Для дітей дошкільного віку працює  дошкільний навчальний заклад в селах Сагунівка, Боровиця .

Пожежну охорону Сагунівської ОТГ забезпечують: СТОВ «Ломовате».

На території Сагунівської ОТГ функціонують 3 заклади культури, 3 бібліотеки.

 

 

 • Основні показники аграрного комплексу, будівництво та реконструкція виробничих об’єктів галузі, розбудова інфраструктури аграрного ринку

На сьогодні агропромисловий комплекс є однією з провідних галузей економіки громади, стан справ у якій впливає на рівень та якість життя населення.

Завдяки  впровадженню у виробництво ресурсозберігаючих технологій та удосконалення системи насінництва сільськогосподарських культур підприємства громади отримують високу врожайність зернових культур.

Основними проблемами  галузі агропромислового комплексу є:

 • скорочення державної підтримки аграрної галузі;
 • високі відсоткові ставки для сільськогосподарських товаровиробників за користування банківськими кредитами;
 • недосконала система ціноутворення на сільськогосподарську продукцію.

Для забезпечення у 2019 році стабільного розвитку агропромислового комплексу громади  визначено наступні завдання:

 • розбудова інфраструктури аграрного ринку, харчової та переробної промисловості;
 • розвиток тваринництва з використанням сучасних технологій;
 • створення сприятливих умов, привабливої території, для залучення інвестицій у розвиток ОТГ;
 • підвищення розміру орендної плати за користування земельними паями.

Реалізація цих завдань дозволить забезпечити позитивну динаміку виробництва сільськогосподарської продукції, підвищення її якості та конкурентоспроможності, стабілізацію поголів’я худоби різних видів  по сільгосппідприємствах,  створення сприятливих умов для залучення інвестицій в економіку аграрного сектору, — сприятиме зростанню доходів населення.

 

 • Аналіз сильних сторін, можливостей розвитку, слабких сторін та загроз розвитку Сагунівської громади (SWOT-аналіз).

З метою систематизації проблем і перспектив розвитку територій населених пунктів Сагунівської ОТГ, виконавчим комітетом сільської ради здійснено SWOT-аналіз, який дозволяє об’єктивно оцінити можливості всебічного розвитку території. Виділення слабких сторін дозволить розробити ефективні заходи щодо попередження проблем, що можуть виникнути у процесі розвитку. Сильні сторони дають підставу визначити потенційні можливості розвитку території.

 

SWOT – аналіз розвитку 

Сагунівської об’єднаної  територіальної громади

 

Сильні сторони Слабкі сторони
-стабільний розвиток                           сільськогосподарської галузі, наявність активних сільськогосподарських товаровиробників;

-наявність природних ресурсів(земельні,водні,лісові,заказників);

-наявність вільних земельних ділянок

для ведення бізнесу та інвестування;

-наявність сировинної бази для молочної та м’ясної сільськогосподарської

продукції;

-розвинена соціальна інфраструктура (спортивна, культурна, медична, освітня);

 

незадовільний стан об’єктів

соціальної сфери;

-незадовільний стан      транспортної інфраструктури

та житлово-комунального господарства;

-відтік працездатного населення та молоді;

-відсутність кваліфікованих

кадрів;

-дисбаланс попиту і пропозиції

робочої сили на ринку праці;

-брак власних коштів підприємств для здійснення

інвестування у подальший розвиток;

-недостатньо висока частка продукції місцевих товаровиробників на споживчому ринку громади;

-відсутня система поводження з твердими побутовими відходами та їх утилізація;

-зношеність житлового фонду;

-неврегульованість земельного законодавства;

-зменшення обсягів державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників;

-обмеженість бюджетних асигнувань у будівництво, зростання вартості будівельних матеріалів, транспортних послуг;

-відсутність діючих підприємств по виготовленню пілетів;

 

 

Можливості Загрози
створення умов для сприятливого інвестиційного клімату (сайт, грантові та інвестиційні кошти);

-залучення коштів державних, міжнародних програм для розвитку громади)

-створення умов для сільського зеленого туризму;

-скорочення енергоспоживання через активне впровадження енергоефективних технологій;

-розвиток кооперативного руху на селі (кролівництво, рослинництво, тепличне господарство);

-наявність достатньої сировини для створення переробних підприємств з переробки рибної та м’ясної продукції;

 

нестабільна ситуація в країні, у тому числі через ведення військових дій;

-демографічна криза;

-подальше зростання енергоносіїв та послуг житлово-комунального господарства;

 

 

 

Проведений SWOT- аналіз виявив цілий ряд проблемних питань:

 • брак власних коштів підприємств для здійснення інвестування в розвиток та недостатня ефективність державної грошово-кредитної політики, високі відсоткові ставки за користування банківськими кредитами та зменшення кредитування економіки у зв’язку з нестабільною ситуацією в банківській сфері, низький рівень розвитку страхового бізнесу та ринку цінних паперів;
 • відсутність на законодавчому рівні стимулів щодо активізації інвестиційно-інноваційної діяльності;
 • недостатній рівень розбудови інфраструктури громади, що має негативний вплив на залучення інвестицій;
 • обмеженість бюджетних асигнувань у будівництво, зростання вартості будівельних матеріалів, транспортних послуг та енергоносіїв;
 • недостатньо висока частка продукції місцевих товаровиробників на споживчому ринку громади;
 • зменшення обсягів державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників значно стримує активізацію їх інвестиційної діяльності;
 • залишається кризовим стан житлово-комунального господарства громади (спостерігається подальше погіршення технічного стану житлового фонду, збільшення кількості аварійного та ветхого житла; якість житлово-комунальних послуг не відповідає вимогам);
 • відсутня система поводження з твердими побутовими відходами та новітні технології їх утилізації;
 • нераціональне використання земель природно-заповідного, сільськогосподарського, водного, рекреаційного фондів та зміни їх цільового призначення, самовільного користування надрами та іншими природними ресурсами;
 • дисбаланс попиту і пропозиції робочої сили на ринку праці громади, високе навантаження на одне вільне робоче місце;
 • незадовільне кадрове забезпечення медичними працівниками в сільській місцевості; забезпеченість амбулаторіями; матеріально-технічна база лікувальних закладів;
 • недостатній рівень гуманітарних послуг, необхідність продовження роботи щодо матеріально-технічного забезпечення, ремонту, реконструкції закладів освіти, культури та спорту.

Зазначені проблеми негативно впливають на розвиток основних галузей економіки громади, створення робочих місць, зростання добробуту  населення та є основними для вирішення у 2019 році.

ГОЛОВНА МЕТА, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ САГУНІВСЬКОЇ ОТГ НА 2019 РІК

Головна мета Програми соціально-економічного розвитку Сагунівської об’єднаної територіальної громади – це створення реальних умов для забезпечення динамічного соціально-економічного розвитку громади задля задоволення потреб населення громади.

 

 

Програма соціально-економічного розвитку Сагунівської ОТГ будується на  пріоритетних напрямках розвитку Сагунівської ОТГ. Обрані пріоритетні напрямки будуть реалізовані через заходи, цільові програми та розроблені проекти розвитку.

 

 

 1. Цілі та стратегічні завдання Програми на 2019 рік

Відповідно до Стратегії сталого розвитку України «Україна — 2020», Державної та обласної Стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року в громаді основна робота буде спрямована на максимальну мобілізацію ресурсів, розвиток сільських територій, забезпечення доступності та якості надання адміністративних послуг, підвищення якості освіти і медичного обслуговування, рівня соціального захисту, соціальних та інших послуг створення нових робочих місць та підвищення доходів населення .

Основні цілі та завдання Сагунівської сільської ради на 2019рік:

 • концентрація ресурсів бюджету на виконання пріоритетних цілей та завдань, визначених Стратегією розвитку Сагунівської сільської об’єднаної територіальної громади та спрямованих на соціально–культурний розвиток територіальної громади;
 • формування збалансованого бюджету на основі реальних показників економічного і соціального розвитку Сагунівської громади на засадах бюджетної децентралізації;
 • формування сприятливого інвестиційного середовища;
 • розширення бази оподаткування, створення сприятливих умов для розвитку виробництва, приватного підприємництва, скорочення неофіційного сектора економіки;
 • забезпечення ефективного управління майном, що належить територіальній громаді, з метою збільшення надходжень до бюджету;
 • забезпечення соціальної спрямованості бюджету та функціонування соціальної і гуманітарної сфери на рівні державних стандартів;
 • підвищення прозорості та ефективності використання бюджетних коштів шляхом посилення контролю за дотриманням фінансової дисципліни;
 • продовження роботи з оптимізації мережі закладів соціально–культурної сфери, удосконалення їхньої структури і функцій та зміцнення матеріально-технічної бази бюджетних установ;
 • недопущення виникнення заборгованості з виплати заробітної плати в бюджетній сфері та по соціальних виплатах;
 • забезпечення в повному обсязі потреби в асигнуваннях на:
 • оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;
 • проведення розрахунків за електричну, теплову енергію, водопостачання, водовідведення та природний газ, які споживаються бюджетними установами і організаціями, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків;
 • досягнення сприятливого кредитного рейтингу та рейтингу інвестиційної привабливості Сагунівської громади для залучення інвестицій.

 

В результаті реалізації цих завдань передбачається:

 • досягнення запланованих показників надходжень доходів до бюджету в порівнянні з фактичними показниками попереднього року;
 • забезпечення фінансування в повному обсязі витрат за соціальними статтями, насамперед на заробітну плату, оплату енергоносіїв і комунальних послуг, харчування, медикаменти;
 • підвищення ефективності використання бюджетних коштів.

 

ІІІ. Пріоритетні напрями економічної і соціальної політики на 2019 рік

 

 1. Розвиток реального сектору економіки та інфраструктури.

 

1.1. Інвестиційна діяльність, створення умов для інвестиційної привабливості

З метою забезпечення у 2019 році створення сприятливих умов для збільшення залучення інвестицій в економіку Сагунівської об’єднаної територіальної громади, підвищення рівня зайнятості населення та покращення добробуту мешканців громади визначено наступні завдання:

 • залучення коштів міжнародних організацій для здійснення заходів соціально-економічного розвитку Сагунівської об’єднаної територіальної громади;
 • формування портфелю інвестиційних пропозицій;
 • розбудова інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури на території об’єднаної територіальної громади;

 

1.2. Сільське господарство

 

Аграрний сектор є важливою стратегічною галуззю економіки громади, що забезпечує продовольчу безпеку регіону, зайнятість сільського населення, сприяє створенню робочих місць, підтримує розвиток сільських територій.

Серед основних проблемних питань слід відзначити:

скорочення державної підтримки аграрної галузі;

високі відсоткові ставки для сільськогосподарських товаровиробників за користування банківськими кредитами;

відсутність переробних підприємств на території громади  виробництва харчових продуктів, зменшення обсягів їх виробництва у зв’язку зі скороченням ринків збуту;

По створенню у 2019 році умов для розвитку, громадою  визначені наступні завдання:

розбудова інфраструктури аграрного ринку;

сприяння розвитку тепличного господарства.

Реалізація цих завдань дозволить забезпечити позитивну динаміку виробництва сільськогосподарської продукції, підвищення її якості та конкурентоспроможності, збільшення обсягів переробки сільськогосподарської продукції, створення сприятливих умов для залучення інвестицій в аграрний сектор, а також сприятиме зростанню доходів сільського населення та створенню додаткових робочих місць.

 

1.3.Транспорт та транспортна інфраструктура

 

Протягом 2017-2018 років здійснювались заходи, спрямовані на забезпечення належної якості обслуговування пасажирів на приміських та міжміських маршрутах загального користування, посилення контролю за безпекою пасажирських перевезень, удосконалення мережі автобусних маршрутів

Проблемними питаннями залишаються, зокрема:

 • незадовільний стан автомобільних доріг на території об’єднаної громади та значна зношеність автомобільного парку;
 • відшкодування витрат перевізників на перевезення пільгових категорій населення в галузі пасажирських автомобільних перевезень та зростання кількості збиткових пасажирських маршрутів у сільській місцевості.

Тож, основним завданням в галузі на 2019 рік є покращення якості обслуговування населення автомобільним пасажирським транспортом шляхом оновлення автомобільного парку, подальшого вдосконалення маршрутної мережі, облаштування автобусних зупинок, своєчасного відшкодування витрат на пільгове перевезення пасажирів.

Реалізація цих завдань дозволить максимально задовольнити потреби населення в якісних та безпечних послугах автомобільного транспорту.

Дорожній комплекс

Головною проблемою на сьогодні залишається необхідність забезпечення виконання значних обсягів невідкладних ремонтів та реконструкції доріг. Обсяги виділеного фінансування ремонтних робіт на місцевих дорогах, як і в попередніх роках, не забезпечують дотримання норм щодо міжремонтних строків експлуатації.

Для забезпечення у 2019 році підвищення рівня безпеки дорожнього руху, розвитку дорожньої інфраструктури, поліпшення інформаційного забезпечення учасників дорожнього руху головним завданням розвитку галузі визначено проведення будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів автомобільних доріг.

1.4. Житлово-комунальне господарство та житлова політика

Житлово-комунальне господарство

З метою забезпечення всіх категорій споживачів якісними житлово-комунальними послугами в сільській раді здійснювались заходи щодо реформування та розвитку галузі, а саме: із забезпечення функціонування вуличного освітлення населених пунктів об’єднаної територіальної громади; із забезпечення населення якісною питною водою.

Разом з цим залишається ряд проблемних питань, зокрема:

 • необхідність заміни значної частини систем водопостачання;
 • необхідність облаштування сміттєзвалищ згідно санітарних норм;
 • недостатнє освітлення вулично-дорожньої мережі населених пунктів.

Для забезпечення у 2019 році підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства, поліпшення рівня благоустрою населених пунктів та якості надання житлово-комунальних послуг визначені наступні завдання:

 • модернізація та розвиток систем водопостачання, водовідведення;
 • підвищення якості надання житлово-комунальних послуг, зокрема забезпечення споживачів якісною питною водою;
 • завершення реконструкції вуличного освітлення.

Якісні критерії ефективності реалізації завдань

Реалізація завдань дозволить забезпечити поліпшення якості житлово-комунального обслуговування населення та рівня благоустрою населених пунктів об’єднаної територіальної громади, розширення доступу людей до якісної питної води шляхом:

 • реконструкції та капітального ремонту систем водопостачання, встановлення лічильників обліку води;
 • очистки, дезінфекції колодязів та встановлення надбудов;
 • завершення реконструкції мереж вуличного освітлення, установлення енергозберігаючих джерел освітлення та приладів диференційного обліку електроенергії.

Житлова політика

На сьогодні залучення інвестицій у житлове будівництво є ключовим питанням розвитку регіональної економіки.

З метою приведення у відповідність до чинного законодавства обліку житлового фонду Сагунівською сільською радою постійно проводиться робота  щодо виявлення в населених пунктах житлових будинків, які не мають технічної документації. Власникам таких будинків надається роз’яснення щодо важливості оформлення документації в установленому законом порядку.

Головними проблемами, які гальмують розвиток галузі є, зокрема: високі процентні ставки за користування кредитами; обмеженість бюджетних асигнувань у будівництво; зростання вартості будівельних матеріалів, транспортних послуг та енергоносіїв.

Для забезпечення у 2019 році збільшення обсягів введення в експлуатацію житла, покращення житлових умов населення об’єднаної територіальної громади, визначені наступні завдання:

 • розроблення містобудівної документації населених пунктів с. Сагунівка, с. Боровиця, с. Топилівка Сагунівської сільської об’єднаної територіальної громади Черкаського району Черкаської області;
 • інформування населення щодо порядку оформлення і введення житла в експлуатацію.

1.5.  Енергозабезпечення та енергозбереження

Основним напрямком розвитку галузі енергозабезпечення залишається підтримання на належному рівні якості енергозабезпечення.

Бюджетними установами та організаціями сільської ради проводиться щомісячний моніторинг споживання паливно-енергетичних ресурсів. Для забезпечення скорочення обсягів споживання природного газу впроваджувались енергозберігаючі заходи, насамперед заміна газових котлів на твердопаливні котли та заміна зовнішніх мереж. Одним із важливих енергозберігаючих заходів є заміна вікон, вхідних дверей та утеплення фасадів будівель.

Головною проблемою галузі енергозабезпечення та енергозбереження залишається недостатній рівень фінансування заходів з енергозбереження в бюджетній сфері.

Основні завдання на 2019 рік:

 • забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів;
 • реконструкція теплових мереж та котелень із впровадженням сучасних енергозберігаючих технологій, матеріалів і обладнання;
 • реконструкція існуючих будівель бюджетної сфери, проведення енергозберігаючих заходів.
 • капітальний ремонт даху та утеплення фасадів ЗДО «Пролісок» с.Сагунівка Черкаського району Черкаської області вул.Жовтнева,40/1.
 • Енергомодернізація в будівлях соціальної сфери, а саме — утеплення фасаду шкіл, будинків культури, дитячих садочків 2019-2021р.р.

1.6. Споживчий ринок

Споживчий ринок Сагунівської  об’єднаної територіальної громади характеризується подальшим розвитком інфраструктури, достатнім рівнем товарного насичення, стабільним балансом попиту і пропозиції.

Торговельні  послуги  населенню  надають  споживче  товариство  та  приватні  підприємці, які  утримують  23 магазинів. Функціонує 4 кафе-бари.

Разом з цим залишається ряд проблемних питань розвитку галузі, зокрема:

 • низький, порівняно із затвердженими нормативами, загальний рівень забезпеченості населення територіальної громади побутовими послугами;
 • недостатньо висока частка продукції місцевих товаровиробників на споживчому ринку району;
 • встановлення економічно необґрунтованих цін на соціально важливі продовольчі товари.

Для збереження у 2019  році позитивної динаміки розвитку споживчого ринку, зокрема, забезпечення зростання обсягів обороту роздрібної торгівлі, збільшення на споживчому ринку територіальної громади частки конкурентно-спроможної продукції місцевих виробників, насичення споживчого ринку якісними та безпечними товарами (послугами) за доступними для споживачів цінами визначені наступні завдання:

 • розвиток інфраструктури споживчого ринку, здатної забезпечувати рівень обслуговування населення відповідно до його потреб;
 • зростання частки місцевих товаровиробників на споживчому ринку;
 • поширення практики організації виїзного торговельного та побутового обслуговування населення.

Реалізація цих завдань дозволить:

 • забезпечити зменшення надходжень на споживчий ринок громади неякісної та небезпечної продукції та послуг;
 • знизити рівень монополізації регіонального ринку споживчих товарів і послуг;
 • зняти або знизити бар’єри для вступу нових суб’єктів господарювання на ринки соціально значущих товарів та послуг;
 • раціонально використовувати бюджетні кошти при здійсненні державних закупівель;
 • підвищити купівельну спроможність споживачів;
 • усунути нерівні умови конкуренції між суб’єктами господарювання;
 • не допустити необґрунтоване підвищення цін на основні продукти харчування.

1.7. Розвиток підприємництва

Діяльність органів місцевого самоврядування, суб’єктів малого і середнього підприємництва спрямована на розв’язання актуальних проблем, що стримують розвиток приватної ініціативи, створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього підприємництва.

Разом з цим залишаються проблемні питання, що стримують розвиток підприємницької діяльності,зокрема:

 • складність доступу до фінансових (кредитних) ресурсів;
 • низька активність сільського населення до започаткування власної справи;
 • недостатньо розвинена система інфраструктури підтримки підприємництва.

Вирішення проблем, що стримують розвиток малого і середнього підприємництва, у 2019 році здійснюватиметься шляхом реалізації комплексу завдань за наступними напрямами:

 • удосконалення правових, економічних і організаційних умов для стійкого розвитку малого та середнього підприємництва з додержанням принципів державної регуляторної політики;
 • сприяння доступу суб’єктів малого і середнього підприємництва до отримання кредитних ресурсів та надання їм фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки на реалізацію інвестиційних проектів на зворотній основі;
 • підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів малого і середнього підприємництва, удосконалення системи інформаційної підтримки, навчання незайнятого населення основам підприємницької діяльності та формування позитивного іміджу підприємництва серед населення;
 • залучення приватного бізнесу до участі в закупівлях товарів, робіт і послуг за державні кошти.

Реалізація заходів прискорить розвиток малого та середнього підприємництва, забезпечить широке використання його можливостей як механізму розв’язання економічних і соціальних проблем, сприятиме розвитку конкуренції, зміцненню економічної бази регіону, вирішенню проблеми безробіття та насичення ринку якісними товарами та послугами місцевих товаровиробників.

 

 1. Соціальний та гуманітарний розвиток

 

2.1.Грошові доходи населення

Для забезпечення у 2019 році підвищення розміру номінальної середньомісячної заробітної плати в усіх галузях економіки, недопущення виникнення заборгованості із виплати заробітної плати, легалізації трудових відносин визначені наступні завдання:

 • моніторинг за своєчасним впровадженням роботодавцями гарантованої державою мінімальної заробітної плати відповідно до чинного законодавства;
 • моніторинг своєчасності виплати заробітної плати на підприємствах, в установах та організаціях сільської ради;
 • проведення роботи з роботодавцями, щодо використання найманих працівників з обов’язковим оформленням трудових відносин.

 

Реалізація цих завдань дозволить забезпечити:

 • поліпшення якості життя працюючого населення;
 • дотримання прав та гарантій з оплати праці працівників, своєчасність виплати заробітної плати.

 

2.2. Зайнятість населення та ринок праці

Залишається ряд проблемних питань розвитку галузі, зокрема, дисбаланс попиту та пропозиції робочої сили на ринку праці, високе навантаження незайнятих громадян на одне вільне робоче місце.

З метою покращення у 2019 році ситуації на ринку праці за рахунок сприяння ефективній зайнятості населення шляхом підвищення конкурентоспроможності робочої сили на ринку праці, стимулювання роботодавців до створення робочих місць, сприяння розвитку підприємницьких ініціатив безробітних визначені наступні завдання:

 • збереження існуючих робочих місць та підвищення рівня мотивації населення до праці;
 • стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць, у першу чергу, для працевлаштування неконкурентоспроможних громадян;
 • підтримка підприємницької ініціативи безробітних шляхом надання одноразової допомоги по безробіттю для започаткування власної справи;
 • організація оплачуваних громадських робіт за рахунок усіх
  джерел фінансування та залучення до їх виконання безробітних громадян;
 • забезпечення проведення інформаційних та профорієнтаційних заходів на ринку праці.

Реалізація цих завдань дозволить забезпечити:

 • зменшення рівня безробіття;
 • створення нових робочих місць у всіх сферах економічної діяльності;
 • залучення до виконання оплачуваних громадських робіт безробітних.

 

2.3. Соціальне забезпечення

В сільській раді забезпечено реалізацію політики соціальної підтримки сімей, одиноких непрацездатних громадян та інвалідів.

Постійно проводиться роз’яснювальна робота серед населення щодо призначення всіх видів державних соціальних допомог за єдиною заявою, спрощеного порядку призначення житлових субсидій.

Для забезпечення у 2019 році підтримки мало захищених верств населення територіальної громади, осіб, які опинились у складних життєвих обставинах та сімей з дітьми, покращення якості надання соціальних послуг визначені наступні завдання: поглиблення адресності при наданні державних соціальних допомог; забезпечення своєчасного призначення та виплати державних допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам.

 

2.4. Охорона здоров’я

 

З метою забезпечення населення об’єднаної територіальної громади якісною та доступною медичною допомогою визначено основні завдання на 2019 рік:

 • підвищення ефективності роботи галузі шляхом її модернізації;
 • зміцнення матеріально-технічної бази амбулаторій та  інших медичних закладів, доукомплектування їх сучасним медичним обладнанням  та санітарним транспортом згідно табелю оснащення;
 • удосконалення кадрової політики:опрацювання питання направлення молодих фахівців на роботу в медичні заклади громади;забезпечення молодих спеціалістів медичної галузі житлом; оплата навчання студентів медичних інститутів з подальшим працевлаштуванням в медичні заклади громади.
 • Будівництво житла для медичних працівників (2019-2020р.р.)

 

2.5. Освіта

Забезпечення рівного доступу громадян об’єднаної територіальної громади до якісної освіти, виховання компетентної особистості є пріоритетом у діяльності освітян.

Мережа навчальних закладів потребує оптимізації у відповідності з демографічною ситуацією.

На виконання пріоритетів розвитку галузі освіти запланована робота  щодо модернізації матеріально-технічної бази навчальних закладів, забезпечення дошкільних навчальних закладів сучасними дитячими меблями.

Основними проблемами розвитку галузі залишаються зокрема:

 • малокомплектність загальноосвітніх навчальних закладів;
 • недостатній рівень забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів персональними комп’ютерами, необхідність оновлення наявної комп’ютерної техніки;
 • відсутність доступу до високошвидкісного Інтернету в деяких сільських школах;
 • стан матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів.

З метою підвищення якості надання освітніх послуг, упровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес у 2019 році визначені наступні завдання:

 • забезпечення ефективної діяльності навчальних закладів;
 • модернізація матеріально-технічної та навчально-методичної бази закладів освіти.

Реалізація цих завдань дозволить забезпечити:

 • підвищення якості надання освітніх послуг, зокрема, позашкільної;
 • упровадження в навчально-виховний процес сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;
 • розвиток творчих здібностей учнів загальноосвітніх навчальних закладів;
 • оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти.

 

2.6.  Підтримка сім’ї, дітей та молоді

На сьогодні молодіжна, сімейна політика та політика у сфері захисту прав дітей є однією з основних соціальних гарантій розвитку держави.

Основною метою діяльності та завданнями на 2019 рік є:

 • захист житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа;
 • розвиток на території об’єднаної громади сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • сприяння та підтримка діяльності молодіжних, дитячих та інших громадських організацій та виконання програм (проектів), розроблених цими організаціями;
 • організація та проведення на належному рівні оздоровчо-відпочинкової кампанії;
 • координація заходів, спрямованих на організацію оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей і молоді;
 • підвищення рівня поінформованості населення, особливо дітей та молоді, щодо шляхів та можливостей розвитку творчого, освітнього, наукового, робочого потенціалу;
 • пропаганда та формування здорового способу життя;
 • утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей.

 

2.7. Фізична культура і спорт

В Сагунівській об’єднаній територіальній громаді окреслилась позитивна тенденція підвищення масовості фізкультурного руху.

З метою залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації здорового способу життя та фізичної реабілітації, забезпечення максимальної реалізації здібностей обдарованої молоді в дитячо-юнацькому, резервному спорті, визначені наступні завдання:

 • розвиток фізичної культури і спорту за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення;
 • створення умов для розвитку регулярної рухової активності різних верств населення;
 • розвиток секції дзюдо;
 • відкриття спортивної школи.

Виконання цих завдань дозволить забезпечити залучення більшої кількості населення до регулярних занять фізичною культурою та спортом.

 

2.8. Культура, туризм

З метою забезпечення у 2019 році рівності прав та можливостей громадян у створенні, використанні, поширенні культурних цінностей, охорони культурної спадщини як складової національного культурного надбання визначені наступні завдання:

 • забезпечення розвитку культури та культурного розмаїття;
 • модернізація матеріально-технічної бази та інформатизація закладів культури;
 • збереження, розвиток та вивчення національної культурної спадщини;
 • поширення інформації про туристичні можливості краю.
 • створення умов для розвитку зеленого і активного туризму.
 • створення умов для проживання учасників спортивних змагань, фестивалів. Виконання зазначених завдань сприятиме:
 • створенню умов для задоволення культурних потреб населення Сагунівської громади, творчому розвитку та естетичному вихованню громадян;
 • досягненню високого професійного рівня проведення фестивалів, конкурсів, свят;
 • покращенню матеріально-технічної бази закладів культури;
 • посиленню контролю за збереженням історико-культурної спадщини;
 • залученню до відвідування Сагунівської об’єднаної територіальної громади туристів з інших районів та областей України.

 

2.9.Формування громадянського суспільства та інформаційний простір

 

В громаді забезпечується співпраця з громадськістю шляхом проведення консультацій з актуальних питань місцевого самоврядування та регіонального розвитку, залучення до розроблення нормативно-правових документів, участі в роботі консультативно-дорадчих органів, сприяння в проведенні ними заходів та підтримки їх ініціатив.

Сільською радою у взаємодії з громадськістю проводяться заходи інформаційно — роз’яснювальної  роботи з актуальних питань розвитку громади.

Основною проблемою розвитку галузі залишається низька активність представників громади та, як наслідок, недостатній рівень якісної взаємодії між громадою та органом  самоврядування.

З метою сприяння у 2019 році подальшому розвитку громадянського суспільства в сільській раді, забезпечення зворотного зв’язку, діалогу та взаємодії між громадськими організаціями та органами місцевого самоврядування, консолідації суспільства в питаннях розвитку громади визначені наступні завдання:

— залучення громадськості до процесів формування та реалізації політики державного та регіонального розвитку;

— підтримка та популяризація ініціатив, проектів та діяльності інститутів громадянського суспільства;

— проведення публічних та інформаційних заходів щодо реалізації державної та регіональної політики.

                 Якісні критерії ефективності реалізації завдань

Реалізація зазначених завдань дозволить забезпечити активізацію участі громадськості в процесах формування та реалізації державної політики; налагодження конструктивної взаємодії та зворотного зв’язку між органом місцевого самоврядування та представниками різних інститутів громадянського суспільства; консолідацію громадськості навколо ідеї розбудови громади.

             Інформаційний простір

В Сагунівській ОТГ проводиться робота по створенню офіційного сайту, де буде система електронних петицій, буде налагоджено електронну переписку між центральним офісом та сільськими старостами для оперативного вирішення питань, які громадяни ставлять перед старостами. Вище викладене сприятиме активізації участі громадськості у розбудові громади та вирішенні актуальних питань.

З метою забезпечення у 2019 році процесу розбудови національного інформаційного простору, створення відкритого інформаційного середовища, рівного доступу громадськості до всіх наявних видів інформації, вільного та безперешкодного функціонування в громаді засобу масової інформації дасть змогу підвищити рівень обізнаності громадськості з актуальних питань державної політики, зокрема, економічних та соціальних реформ.

 

Якісні критерії ефективності реалізації завдань

Реалізація зазначених завдань дозволить забезпечити підвищення рівня довіри населення до місцевої влади, розуміння та підтримку її діяльності, створення сприятливих умов для розвитку книговидавничої сфери, поповнення бібліотечних фондів соціально важливою українською книжковою продукцією, підтримку місцевих авторів.

 1. Природокористування та безпека життєдіяльності

3.1. Раціональне використання природних ресурсів

Основною проблемою природокористування в сільській раді залишається відсутність комплексного підходу до формування, використання та збереження природних ресурсів.

З метою забезпечення у 2019 році раціонального використання надр, водних та рослинних ресурсів територіальної громади визначені наступні завдання:

 • охорона та раціональне використання надр;
 • охорона та раціональне використання водних ресурсів;
 • збереження природно-заповідного фонду;
 • раціональне використання та зберігання відходів виробництва і побутових відходів;
 • формування екологічної культури населення;
 • забезпечення гарантованого рівня захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій в мирний час та в особливий період.

Якісні критерії ефективності реалізації завдань

Реалізація зазначених завдань сприятиме забезпеченню раціонального використання природних ресурсів, зменшенню обсягів скиду стічних вод
у поверхневі водні об’єкти, поліпшенню технічного стану водойм, збільшенню лісистості та нарощуванню природоохоронного потенціалу лісів.

3.2. Охорона навколишнього середовища та техногенна безпека

Основні завдання, що реалізовувались у поточному році були спрямовані на поліпшення екологічного стану довкілля шляхом:

 • забезпечення охорони, раціонального використання і відтворення природних ресурсів;
 • ліквідації потенційних джерел забруднення довкілля;
 • збереження біорізномаїття, формування екомережі, розвиток природно-заповідної справи, забезпечення стабільної екологічної рівноваги;
 • забезпечення безпеки життєдіяльності населення та швидкого реагування на природні та техногенні катастрофи, забезпечення безпечного довкілля на основі сталого, збалансованого соціально-економічного розвитку об’єднаної громади.

Основними проблемами забезпечення в сільській раді екологічної та техногенної безпеки є:

 • відсутність достатньої кількості місцевих пожежних команд;
 • відсутність надійної системи оповіщення та інформування населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій;
 • створення не в повному обсязі місцевих матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків.

З метою забезпечення у 2019 році вжиття заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ефективної ліквідації їх наслідків, раціонального використання та зберігання відходів виробництва та побутових відходів, збереження природно-заповідного фонду, припинення втрат біологічного та ландшафтного різноманіття визначені наступні завдання:

 • утримання на належному рівні місцевих пожежних команд;
 • придбання засобів пожежогасіння та індивідуального захисту;
 • створення місцевих матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків, забезпечення належних умов його зберігання.

Кількісні критерії ефективності реалізації завдань

Реалізація зазначених завдань сприятиме:

 • підвищенню рівня захисту населення від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
 • створенню надійної системи оповіщення та інформування населення про надзвичайні ситуації.

 

3.3. Охорона праці

Головним завданням у зазначеній сфері на 2019 рік є забезпечення підвищення рівня промислової безпеки та охорони праці в усіх галузях економіки об’єднаної територіальної громади шляхом створення належних, безпечних і здорових умов праці працівників підприємств, установ і організацій всіх форм власності та видів діяльності шляхом:

 • створення системи інформування населення в межах сільської ради щодо аварій, нещасних випадків та виникнення небезпечних факторів техногенного характеру;
 • підвищення рівня культури безпеки праці, забезпечення підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації кадрів з питань охорони праці.

Якісні критерії ефективності реалізації завдань

Реалізація зазначених завдань сприятиме зниженню рівня загального травматизму та кількості смертельних нещасних випадків на виробництві та відповідному зменшенню кількості днів непрацездатності внаслідок травм і їх матеріальних наслідків.

ІV. Контроль за виконанням Програми

Головною метою контролю за виконанням Програми є подальше вдосконалення діяльності Сагунівської об’єднаної територіальної громади, спрямованої на виконання завдань Президента України, Кабінету Міністрів України, поліпшення якості прийняття рішень, застосування ефективних діючих та розроблення нових інструментів державного управління для подальшого соціально-економічного розвитку громади.

Виконавчий комітет сільської ради за погодженням з сільською  радою визначає першочерговість виконання заходів з урахуванням пріоритетних напрямків Програми та вирішення проблемних питань соціально-економічного розвитку. Відповідальність за цільове використання бюджетних коштів на виконання заходів Програми несуть головні розпорядники бюджетних коштів.

У процесі виконання Програма може уточнюватись та корегуватись на підставі рішень Сагунівської сільської ради для врахування нових соціально-економічних процесів, що відбуватимуться в економіці сільської ради, а також при уточненні бюджету на 2019 рік.

Зміни та доповнення до Програми затверджуються Сагунівською сільською радою  за поданням виконавчого комітету Сагунівської сільської ради.

Звіт Сагунівського  сільського голови про виконання Програми за підсумками 2019року заслуховується на засіданні сесії сільської ради в лютому 2020 року.

 

Сільський голова                                                         І.І.Бодяненко

САГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

8 сесія VІІ скликання

 

проект  РІШЕННЯ

 

Про реорганізацію Сагунівського

закладу загальної середньої освіти І-ІI ступенів

Сагунівської сільської ради Черкаської області

 

 

З метою оптимізації мережі закладів освіти, підвищення якості освітніх послуг, що надаються громаді, створення належних умов перебування дітей у закладах освіти, забезпечення економії та раціонального використання бюджетних коштів, відповідно до статей 104, 105, 106, 107 Цивільного кодексу України,  статті 4, пункту 26 частини другої статті 9, статей 14, 15, частини дев’ятої статті 17 Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань», статті 25, частини другої статті 66 Закону України «Про освіту», абзацу другого частини першої статті 9, частини першої статті 11, частини третьої статті 37 Закону  України «Про загальну середню освіту», керуючись  пунктом 30 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сагунівська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Припинити діяльність Сагунівського закладу загальної середньої освіти І-ІI ступенів Сагунівської сільської ради Черкаської області (код ЄДРПОУ 24354978) шляхом реорганізації (приєднання) до Сагунівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Сагунівської сільської ради Черкаської області (код ЄДРПОУ 24354837).
 2. Створити комісію з реорганізації у складі:

Голова комісії: Бодяненко Ірина Іванівна – сільський голова Сагунівської сільської ради, РНОКПП 2478507126;

Член комісії: Чепурна Ірина Олександрівна – начальник  відділу освіти, охорони здоров’я,  культури, туризму, молоді, спорту Сагунівської сільської ради,  РНОКПП 2495208683;

Член комісії: Кононенко Ілона Миколаївна – спеціаліст 1 категорії відділу освіти, охорони здоров’я,  культури, туризму, молоді, спорту Сагунівської сільської ради, РНОКПП 3519615189;

Член комісії: Рогата Ніна Михайлівна – головний спеціаліст відділу фінансів, економічного розвитку та інвестицій, внутрішнього аудиту, планування, бухгалтерського обліку та звітності Сагунівської сільської ради, РНОКПП 2200009349.

Член комісії: Атамась Леся Іванівна – директор Сагунівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Сагунівської сільської ради Черкаської області, РНОКПП  2792414982;

 1. Встановити строк заявлення кредиторами своїх вимог до Сагунівського закладу загальної середньої освіти І-ІI ступенів Сагунівської сільської ради Черкаської області два місяці з дня оприлюднення повідомлення рішення щодо припинення юридичної особи в установленому законом порядку.
 2. Встановити, що Сагунівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Сагунівської сільської ради Черкаської області є правонаступником усіх майнових і немайнових прав та обов’язків реорганізованого Сагунівського закладу загальної середньої освіти І-ІI ступенів Сагунівської сільської ради Черкаської області у відповідності до передавального акту з моменту внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, для проведення державної реєстрації запису про припинення діяльності.
 3. Голові комісії з реорганізації Бодяненко Ірині Іванівні забезпечити подання документів для державної реєстрації рішення щодо припинення юридичної особи шляхом реорганізації (приєднання)  згідно вимог чинного законодавства, або видати довіреність уповноваженій особі.
 4. Комісії з реорганізації:

6.1. Здійснити інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів і розрахунків.

 

6.2. За результатами проведеної роботи скласти передавальний акт і подати його на затвердження Сагунівській сільській раді.

 

6.3. Забезпечити здійснення усіх організаційно-правових заходів,  пов’язаних з реорганізацією відповідно до вимог законодавства.

 1. Уповноважити Атамась Лесю Іванівну директора Сагунівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Сагунівської сільської ради Черкаської області, Брик Надію Іванівну директора Сагунівського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Сагунівської сільської ради Черкаської області:

7.1. Попередити працівників щодо припинення діяльності Сагунівського закладу загальної середньої освіти І-ІI ступенів Сагунівської сільської ради Черкаської області (код ЄДРПОУ 24354978) шляхом реорганізації (приєднання) до Сагунівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Сагунівської сільської ради Черкаської області (код ЄДРПОУ 24354837) і зміну в організації виробництва і праці, переведення та можливе вивільнення  працівників шкіл відповідно до чинного законодавства.

 

7.2. Забезпечити переведення учнів Сагунівського закладу загальної середньої освіти І-ІI ступенів Сагунівської сільської ради Черкаської області до Сагунівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Сагунівської сільської ради Черкаської області.

 1. Уповноважити Чепурну Ірину Олександрівну начальника відділу освіти, охорони здоров’я,  культури, туризму, молоді, спорту Сагунівської сільської ради попередити директорів вищезазначених закладів щодо припинення діяльності Сагунівського закладу загальної середньої освіти І-ІI ступенів Сагунівської сільської ради Черкаської області (код ЄДРПОУ 24354978) шляхом реорганізації (приєднання) до Сагунівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Сагунівської сільської ради Черкаської області (код ЄДРПОУ 24354837) і зміну в організації виробництва і праці та можливе вивільнення   відповідно до чинного законодавства.
 2. Контроль за виконання рішення покласти на голову постійної комісії з гуманітарних питань Джулай В.О.

 

Сільський голова                                                                          І.І.Бодяненко

САГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 сесія сільської ради VII скликання

 

 

проект РІШЕННЯ

 

Про Програму оздоровлення та відпочинку дітей

Саунівської сільської ради на 2019 рік

 

З метою організації повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей, зміцнення здоров’я дитячого населення Сагунівської сільської ради шляхом удосконалення системи оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення державних гарантій щодо доступності та якості оздоровчих та відпочинкових послуг,  керуючись  пунктом 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування»,  Конвенцією «Про права дитини» від 20 листопада 1989 року (ратифікованою Україною 27 лютого 1991 року), Законами України: «Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Про позашкільну освіту», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», «Про фізичну культуру і спорт», «Про охорону дитинства», Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада вирішила:

 

1.Затвердити  Програму оздоровлення та відпочинку дітей Сагунівської сільської ради на 2019 рік  (далі – Програма) згідно додатку 1, що додається.

2.Передбачити в  місцевому бюджеті на 2019 рік кошти на виконання даної Програми.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва , на постійну комісію з питань прав людини, законності, запобігання корупції, депутатської діяльності, етики, регламенту та попередження конфлікту інтересів, та на постійну комісію з гуманітарних питань Сагунівської сільської ради.

 

 Сільський голова                                                     І.І. Бодяненко

                                                                                                    Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПАСПОРТ 

Програми  оздоровлення та відпочинку дітей
Сагунівської сільської ради на 2019 рік

 

Назва: Програма «Оздоровлення та відпочинку дітей Сагунівської сільської ради на 2019 рік» (далі – Програма)

Підстава для розроблення: Конвенція «Про права дитини» від 20 листопада 1989 року (ратифікована Україною 27 лютого 1991 року), Закони України: «Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Про охорону дитинства», «Про позашкільну освіту», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», «Про фізичну культуру і спорт», «Про охорону дитинства», Постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах».

Ініціатор – головний замовник: Сагунівська сільська рада.

Розробник: відділ освіти, охорони здоров’я, культури, туризму, молоді, спорту та відділ фінансів, економічного розвитку та інвестицій, внутрішнього аудиту, планування Сагунівської сільської ради.

Мета: організація повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей, зміцнення здоров’я дитячого населення Сагунівської сільської ради  шляхом удосконалення системи оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення державних гарантій щодо доступності та якості оздоровчих та відпочинкових послуг.

Початок: 2019 рік, закінчення: 2019 рік.

Загальні обсяги фінансування: фінансування Програми здійснюється в межах можливостей місцевого бюджету.

Контроль за виконанням:  контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва , на постійну комісію з питань прав людини, законності, запобігання корупції, депутатської діяльності, етики, регламенту та попередження конфлікту інтересів, та на постійну комісію з гуманітарних питань Сагунівської сільської ради.

 

 

 

 

Програма
оздоровлення та відпочинку дітей

на 2019 рік

 

Загальні положення

Програма з відпочинку та оздоровлення дітей Сагунівської ОТГ  на 2019 рік (далі – Програма) розроблена відповідно до Законів України: «Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Про охорону дитинства».

Актуальність розроблення та прийняття цієї Програми зумовлено необхідністю впровадження державної політики щодо створення оптимальних умов для оздоровлення та відпочинку дітей.

Мета і основні завдання Програми

Метою Програми є організація повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей, зміцнення здоров’я дитячого населення Сагунівської ОТГ  шляхом удосконалення системи оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення державних гарантій щодо доступності та якості оздоровчих та відпочинкових послуг.

Фінансове забезпечення Програми

Програма реалізовується за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

Під час формування проекту місцевого бюджету Сагунівська сільська рада передбачає виділення коштів на реалізацію Програми в межах можливостей місцевого бюджету.

Орієнтовані обсяги та джерела фінансування наведені у Додатку 2 до Програми.

Основними завданнями Програми є:

 

 1. Організація оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.
 2. Створення умов для зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей шляхом належної організації оздоровлення та відпочинку.
 3. Надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітям, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.
 4. Формування та пропаганда здорового і безпечного способу життя.
 5. Забезпечення збереження життя і здоров’я дітей під час перебування у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку.

Напрями виконання Програми

 

 1. Організація оздоровлення та відпочинку дітей.
 2. Підвищення якості та безпеки оздоровчих послуг для дітей.
 3. Впровадження новітніх методик дитячого оздоровлення.
 4. Сприяння підвищенню якості роботи педагогічного, медичного персоналу, персоналу харчоблоків
 5. Охоплення послугами відпочинку та оздоровлення, в першу чергу, дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

Організація управління та контролю за ходом виконання Програми

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, на постійну комісію з питань прав людини, законності, запобігання корупції, депутатської діяльності, етики, регламенту та попередження конфлікту інтересів, та на постійну комісію з гуманітарних питань Сагунівської сільської ради.

 

Очікувані результати виконання Програми

 1. Оптимальні умови щодо безпечного та ефективного перебування дітей у закладах освіти Сагунівської сільської ради під час оздоровлення та відпочинку.
 2. Покращення виховної роботи у закладах освіти Сагунівської сільської ради, сприяння патріотичному вихованню дітей, популяризації народних традицій, утвердження духовних цінностей, розвиток нахилів та здібностей дітей під час оздоровлення та відпочинку.
 3. Вчасне надання необхідної невідкладної допомоги.
 4. Урізноманітнення форм відпочинку дітей за рахунок створення та забезпечення діяльності пришкільних таборів.
 5. Створення умов для зміцнення фізичного та психологічного здоров’я дітей шляхом належної організації оздоровлення та відпочинку.

 

 

Заходи з реалізації Програма оздоровлення та відпочинку дітей 

 Сагунівської сільської ради   на 2019 рік

 

 

№ з/п Зміст заходу Відповідальні виконавці Орієнтовні обсяги фінансування

( грн.)

1 2 3 4
1. Розробити положення про підбір та направлення дітей пільгових категорій на оздоровлення та відпочинок за рахунок коштів місцевого бюджету Відділ    освіти, охорони здоров’я, культури, туризму, молоді, спорту Не потребує фінансування
2 Постійно оновлювати базу даних дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, та мають бути направлені на оздоровлення та відпочинок Відділ освіти, охорони здоров’я, культури, туризму, молоді, спорту Не потребує фінансування
3 Забезпечити оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги (придбання путівок ) Відділ освіти, охорони здоров’я, культури, туризму, молоді, спорту
4. Забезпечити роботу в літній період таборів з денним перебуванням на базі загально-освітніх  закладів освіти Відділ освіти, охорони здоров’я, культури, туризму, молоді, спорту Не потребує фінансування
5 Організувати харчування дітей в пришкільних дитячих таборах відпочинку на базі загальноосвітніх закладів освіти Відділ освіти, охорони здоров’я, культури, туризму, молоді, спорту ,  керівники закладів   73.458
6. Забезпечити проведення для дітей спортивно-масових заходів, еколого-натуралістичних, природоохоронних, краєзнавчих екскурсій та туристичних поїздок для ознайомлення з визначними пам’ятками вітчизняної історії та культури. Відділ освіти, охорони здоров’я, культури, туризму, молоді, спорту Не потребує фінансування
7. Тримати під особливим контролем зайнятість учнів, які стоять на обліку в Сагунівській сільській  раді та які виховуються в неблагополучних сім’ях Відділ освіти, охорони здоров’я, культури, туризму, молоді, спорту Не потребує фінансування
8. Забезпечити проведення інформаційно-просвітницьких профілактичних заходів з дітьми щодо пропаганди здорового способу життя, збереження репродуктивного здоров’я, профілактики соціально небезпечних хвороб, формування у дітей відповідальності за власне життя (бесід, лекцій, тренінгів, анкетувань) Відділ освіти, охорони здоров’я, культури, туризму, молоді, спорту

 

 

 

Не потребує фінансування

 

  Сільський голова                                                                     І.І. Бодяненко

 

САГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

8 сесія сільської ради VІІ скликання

проект РІШЕННЯ

 

Про виплату

матеріальної допомоги

жителям громади

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сесії сільської ради від 22.01.2019 № 2-28/VІІ  «Про сільський бюджет на 2019 рік», сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

1.Виділити кошти з сільського бюджету для надання матеріальної допомоги  на лікуваання громадянці Кондратьєвій Марії Валентинівні в сумі 2000 (дві тисячі) гривень  /згідно поданої заяви/.

2.Виділити кошти з сільського бюджету для надання матеріальної допомоги  громадянці Атамась Наталії Степанівні на поховання брата Атамася Сергія Степановича в сумі 500 (пятьсот) гривень  /згідно поданої заяви/.

3.Виділити кошти з сільського бюджету для надання матеріальної допомоги  громадянці Федосовій Раїсі Миколаївні на поховання сина Федосова Олександра Валентиновича в сумі 500 (пятьсот) гривень  /згідно поданої заяви/.

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів, з питань депутатської діяльності та етики, законності і правопорядку, захисту прав людини, головного бухгалтера сільської ради Козко Л.Б.

 

Сільський голова                                                     І.І.Бодяненко

 

САГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

8 сесія сільської ради VІІ скликання

проект РІШЕННЯ

 

Про надання дозволу на  виготовлення технічної  документації із землеустрою,  щодо встановлення (відновлення) меж   земельної  ділянки в натурі (на місцевості) Брик Надії Іванівні

Відповідно до статті 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», ст.50 Закону України «Про землеустрій», керуючись ст.ст. 12,118,122 Земельного кодексу України, розглянувши заяву Брик Надії Іванівни   про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, загальною площею 0,25га по вулиці Гоголя, 45, в селі Сагунівка Черкаського району Черкаської області, для передачі у приватну власність, сесія сільської ради

ВИРІШИЛА:

 1. Надати Брик Надії Іванівні дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, загальною площею 0,25га по вулиці Гоголя, 45, в селі Сагунівка Черкаського району Черкаської області, для передачі у приватну власність.
 2. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, екології, планування території, будівництва, благоустрою, енергозбереження та транспорту, комунальної власності, житлово – комунального господарства.

 

Сільський голова                                                   І.І. Бодяненко

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

gid-300x170
diya-300x170
Platform.diya_baner
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow