Гід з державних послуг
Асоціації міст України
Для громадян з порушенням слуху

Опубліковано  03 січня 2019 року Проекти рішень на 2 сесію

Про порядок денний

Про затвердження Регламенту Сагунівської сільської ради

Про затвердження Програми соціально-економічного розвитку Сагунівської сільської ради на 2019 рік

2-3 проект додаток до програми розвитку

Про затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів та заходів з відстеження їх результативності на 2019 рік

Про створення Центру надання адміністративних послуг Сагунівської Сільської ради

Про організацію громадських робіт у 2019 році

Про затвердження Програми соціального захисту населення Сагунівської сільської ради на 2019-2021 роки

заходи до програми

Про затвердження Програми сприяння розвитку фізичної культури і спорту на 2019 рік

Про затвердження Програми охорони навколишнього природного середовища Сагунівської сільської ради на 2019-2020 роки

Про затвердження Програми розвитку земельних відносин Сагунівської сільської ради на 2019 рік

Про затвердження штатних розписів закладів Сагунівської сільської ради на 2019 рік

Про програму розвитку дошкільної освіти на території Сагунівської сільської ради на 2019 рік.

Про затвердження батьківської плати в Дошкільних навчальних закладах

Про зміну засновника, назви дошкільного навчального закладу загального розвитку «Малятко»» с. Боровиця та затвердження статуту в новій редакції

Про зміну засновника, найменування та затвердження Статуту комунального підприємства «Боровичка»

Про зміну засновника, найменування та затвердження Статуту комунального підприємства «Зоря»

Про затвердження граничних сум витрат, що здійснюються за рахунок коштів бюджету Сагунівської сільської ради

Про вступ до асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація об’єднаних територіальних громад»

Про створення офіційного Веб-сайту Сагунівської сільської ради

Про затвердження поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води для СТОВ «Ломовате»

Про проведення земельних торгів у формі аукціону (аукціон)

Про затвердження детального плану території в с.Сагунівка, вул.Черкаська,104/6

Про затвердження детального плану території в с.Сагунівка вул.Черкаська- вул.Жовтнева

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації Краснощок С.С

Про утворення цільового фонду при Сагунівській сільській раді на 2019 р. та затвердження положення про нього

Про виплату Мироненко Г.І. середньомісячної заробітної плати на період працевлаштування

Про затвердження Програми благоустрою населених пунктів Сагунівської сільської ради на 2019-2021 року

Про бюджет Сагунівської сільської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік»

Про розгляд заяв ФОП Лакутіна В.О про надання права на викуп приміщення

Про заключення договору оренди з ФОП Лакутіним В.О.

Про передачу видатків (субвенцій) відповідно статті 93, частини 20 Прикінцевих положень Бюджетного кодексу України

 

САГУНІВСЬКА     СІЛЬСЬКА      РАДА

2-а  сесія  сільської ради VІІ скликання

                   Р І Ш Е Н Н Я  ПРОЕКТ

Про порядок денний

Відповідно до підпункту 1 пункту 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сагунівська   сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити порядок денний 2 позачергової сесії Сагунівської сільської ради (додаток1).

 

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії.

Сільський голова                                                                   І.І.Бодяненко

САГУНІВСЬКА     СІЛЬСЬКА      РАДА

 

2-а  сесія  сільської ради VІІ скликання

                                             Р І Ш Е Н Н Я  ПРОЕКТ

 

 

Про затвердження Регламенту

Сагунівської   сільської ради

 

Відповідно до підпункту 1 пункту 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сагунівська   сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Регламент Сагунівської сільської ради (додаток1).

 

 1. Секретарю ради забезпечити надання копій цього рішення кожному депутату ради та оприлюднити на офіційному сайті сільської ради.

 

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії.

 

 

 

Сільський голова                                                                   І.І.Бодяненко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ Додаток 1

до рішення Сагунівської

сільської ради

 

РЕГЛАМЕНТ

 Сагунівської сільської ради

 VІІ скликання

 

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 1. Рада громади

 1. Рада громади (далі – рада) є виборним представницьким органом місцевого самоврядування, що складається з депутатів і відповідно до закону представляє територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування.
 2. Порядок діяльності ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про добровільне  об‘єднання територіальних громад» іншими законодавчими актами України, цим регламентом та іншими рішеннями ради.

Стаття 2. Предмет регламенту

Цим регламентом встановлюється порядок скликання сесій ради, підготовки і розгляду нею питань, проведення засідань, прийняття рішень ради, порядок формування та організації роботи постійних та інших комісій ра­ди, порядок формування виконавчих органів ради, здійснення депутатської діяльності, обрання і затвердження посадових осіб та інші процедури, які випливають з повноважень ради, встановлених Конституцією та зако­нами України.

Стаття 3. Мова роботи ради

 1. Робота ради та її діловодство ведеться українською мовою.

Стаття 4. Гласність у роботі ради

 1. Засідання ради, постійних та тимчасових спеціальних комісій є відкритими і гласними.
 2. За рішенням ради можуть проводитися закриті засідання для розгляду конкретно визначених питань, відповідно до вимог законодавства України про інформацію, які стосуються:

1) інформації щодо приватного життя конкретних громадян, даних персонального характеру;

2) конфіденційної інформації, що визнана такою в установленому порядку і належить раді, установам, підприємствам організаціям і відомствам;

3) інформації, що становить державну таємницю.

 1. Якщо прийняте у результаті закритого засідання рішення не містить даних, розголошення яких призведе до порушення законодавства у сфері інформації та відповідної таємниці, воно оприлюднюється в установленому регламентом порядку.
 2. Гласність роботи ради забезпечується:

1) доведенням до відома громадськості інформації про план роботи ради;

2) уможливленням трансляції її засідань засобами телебачення і радіомовлення;

3) публікацією звітів про роботу та рішень ради у пресі;

4) інтернет-ресурсом ради, на якому розміщуються ухвалені акти ради та її виконавчих органів , а також забезпечується можливість їх пошуку за різними складовими: назвою, датою ухвалення, тощо.

 1. На засіданнях ради можуть бути присутні громадяни, особи за запрошенням, за викликом, депутати інших рад, обрані від виборчих округів, розміщених на території територіальної громади, представники органів державної виконавчої влади, об’єднань громадян, уповноважені представники трудових колективів, представники засобів масової інформації.

5.1. Сагунівська сільська рада створює можливості для повноцінної роботи представників засобів масової інформації в залі засідань. Це забезпечується через вільне відвідування акредитованими журналістами засідань ради.

5.2. Акредитація ЗМІ здійснюється на підставі копії документа, який підтверджує державну реєстрацію ЗМІ або інформаційного сайту (порталу), листа уповноваженого органу (особи) відповідного ЗМІ (Інтернет-ресурсу) із вказівкою посади, ПІБ, контактних даних особи, яка направляється для висвітлення діяльності ради. Запровадження інших вимог щодо акредитації ЗМІ (Інтернет-ресурсу) не допускається.

Представник ЗМІ (Інтернет-ресурсу) допускається до місця проведення засідання на підставі документу, що посвідчує особу.

Стаття 5. Запрошені на засідання ради

 1. На пленарні засідання сесії ради та засідання її органів можуть запрошуватися гості та службові особи.
 2. Рада процедурним рішенням може вимагати присутності на засіданні будь-якої посадової особи місцевого самоврядування.
 3. Комісія ради може запросити службовців органу місцевого самоврядування, експертів, фахівців на засідання ради, на яких розглядаються питання, що опрацьовуються цією комісією або стосуються предмета діяльності.
 4. На вимогу ради та її посадових осіб керівники розташованих або зареєстрованих на території сіл, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності зобов’язані прибути на засідання ради або її органів для подання інформації з питань, віднесених до відання ради та її органів, відповідей на запити депутатів.
 5. Головуючий на засіданні повідомляє депутатів про осіб, присутніх на засіданні за офіційним запрошенням.
 6. Особи, присутні на засіданнях ради та її органів, повинні утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні, і не порушувати порядок. У разі порушення порядку, їх, після попередження головуючого, а в разі грубого порушення – негайно, за розпорядженням головуючого на засіданні, може бути випроваджено з приміщення, де відбувається засідання.

Стаття 6. Встановлення державних та місцевих символів

 1. Державний Прапор України на будинку ради встановлюється на постійно.
 2. 2. На час пленарних засідань ради Державний Прапор та герб встановлюються в залі, де проходить засідання.

 

РОЗДІЛ II. ДЕПУТАТИ, ПОСАДОВІ ОСОБИ Й ОРГАНИ РАДИ

Підрозділ 1. Депутати

Стаття 7. Діяльність депутатів

 1. Діяльність депутата під час сесії включає:

1) участь у засіданнях ради;

2) участь у засіданнях комісій ради, їх підкомісій та робочих чи підготовчих груп;

3) виконання доручень ради та її органів;

4) роботу у виборчому окрузі.

 1. Діяльність депутата, зазначена в пунктах 2) – 4) частини 1 цієї статті, здійснюється у період між пленарними засіданнями ради, за винятком випадків виконання невідкладних доручень ради.
 2. Участь у засіданнях ради та її органів, виконання доручень ради є підставою для відкладення депутатом усіх інших службових справ.
 3. У разі невиконанням депутатом своїх обов’язків у раді та її органах, систематичного порушення ним встановленого порядку їх роботи, рада, за попередніми висновками визначених радою комісій, відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування» та «Про статус депутатів місцевих рад» та в порядку, встановленому цим регламентом, може прийняти рішення про  повідомлення виборців про факти ухилення депутата від  виконання своїх обов’язків у місцевих засобах масової інформації та на сайті ради.

Стаття 8. Депутатські фракції та групи1.     Депутати Ради об’єднуються у депутатські групи та фракції. 2.    Депутати Сагунівської сільської ради  на  основі  єдності поглядів   або  партійного   членства можуть об’єднуватися  у депутатські фракції місцевих рад.  До складу депутатських  фракцій можуть входити також позапартійні депутати сільської ради, які підтримують політичну спрямованість фракцій. 3.    Депутат Ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції.4.    Депутатські групи (фракції) формуються не менше як 2-ма депутатами Ради для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень на основі їх взаємної згоди. 5.    До складу депутатської групи входять позапартійні депутати Ради та депутати, які представляють різні політичні партії. Повна та скорочена назва таких депутатських груп визначається ними самостійно.6.    Депутати  Ради об’єднуються в депутатські групи за єдністю території їх виборчих округів, спільністю проблем, які вони вирішують.7.    Депутатські фракції та групи не можуть формуватися для захисту приватних або комерційних інтересів. 8.    Порядок роботи депутатської фракції та групи, умови вступу депутата Ради до депутатської фракції та групи, його виходу чи виключення з неї визначаються цим Регламентом. Стаття 9. Порядок утворення депутатських фракцій та груп1.    Депутатські фракції та групи можуть бути утворені в будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень Ради. 2.    Депутатські групи та фракції утворюються на засіданні депутатів, що виявили бажання створити групу чи фракцію.3.    Рішення про утворення групи чи фракції, обрання осіб, що уповноважені представляти групу чи фракцію, оформляється протоколом, який підписують депутати – засновники групи чи фракції. Протокол передається секретарю ради.4.    Секретар Ради (а у разі його відсутності – уповноважена Сагунівським   сільським головою особа) оголошує про утворення фракції чи групи та її склад на найближчому пленарному засіданні. Група чи фракція важаються утвореними з моменту проголошення про це на пленарному засіданні Ради. Невмотивована відмова від оголошення про утворення депутатської фракції чи групи не допускається. 5.    Інформаційні матеріали про депутатську фракцію та групу поширюються серед депутатів Ради. У тому ж порядку повідомляється про зміни в складі депутатських фракцій чи груп.Стаття 10. Права депутатських фракцій та груп 1. Депутатські фракції та групи попередньо обговорюють кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує Рада.2. Кожна депутатська фракція та група має гарантоване право на виступ свого представника з кожного питання порядку денного на сесії Ради. 3. Депутатські фракції та групи можуть об’єднувати свої зусилля з іншими фракціями, групами для створення більшості в Раді чи опозиції.3. Жодна депутатська фракція та група не має права виступати від імені андріївської сільської об’єднаної територіальної громади та Ради.Стаття 11. Реорганізація, зміни і припинення діяльності депутатських фракцій, груп1. Реорганізація та формування нових депутатських фракцій та груп можуть проводитися протягом повноважень Ради із збереженням їх пропорційного представництва в органах Ради, чи з відступом від нього відповідно до рішення, прийнятого Радою щодо такого представництва.2. Про зміни в складі депутатської фракції та групи її уповноважений представник повідомляє письмово Андріївського сільського голову. Це повідомлення підписує депутат Ради, який його подає, та уповноважений представник групи (фракції) або уповноважений представник депутатської фракції чи групи, якщо депутата виключено з неї.Стаття 12. Забезпечення діяльності депутатських фракцій та груп 1. Сагунівський сільський голова голова забезпечує депутатські фракції та групи приміщенням, необхідним обладнанням тощо, а також сприяє у здійсненні депутатськими фракціями та групами передбачених законами і цим Регламентом функцій в раді.2. За зверненням уповноваженого представника депутатської фракції чи групи поширюються серед депутатів Ради підготовлені нею матеріали про її діяльність як офіційні від депутатської фракції чи групи.

Стаття 13.Права депутата в раді

 1. Депутат користується правом ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на засіданнях ради та її органів (комісій), до складу яких він входить.

Кожний депутат у раді та її органах, до складу яких він входить, має один голос. Депутат, який не входить до складу будь-якого органу ради, може брати участь у його роботі з правом дорадчого голосу.

 1. Депутат в порядку, визначеному регламентом, має право:

1) обирати і бути обраним до органів ради;

2) пропонувати питання для розгляду радою та її органами;

3) вносити пропозиції і зауваження щодо порядку денного засідання ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;

4) вносити для розгляду проекти рішень, інших документів, що приймаються радою або її органами, поправки до них;

5) висловлювати думку щодо персонального складу утворюваних радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються радою;

6) порушувати питання про недовіру органам, утвореним радою, їх керівникам, а також особам, яких обрано, призначено або затверджено радою,

7) брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, з процедурних питань – головуючому на засіданні;

8) вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні ради звіту чи інформації керівника будь-якого органу, підзвітного чи підконтрольного раді, а також з питань, що входять до компетенції ради, інших органів і посадових осіб, які діють на території ради;

9) виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки;

10) оголошувати на засіданнях ради та її органів тексти звернень, заяв, резолюцій, петицій громадян чи їх об’єднань, якщо вони мають суспільне значення;

11) знайомитися з будь-якими документами ради, брати копії будь-яких рішень ради;

12) входити до складу  груп у раді;

13) мати інші права, що випливають із законодавства України та рішень ради.

 1. Депутат з обговорюваного на сесії ради питання може передати головуючому тексти свого не виголошеного виступу, пропозицій і зауважень для включення до протоколу засідання ради чи її органу, в якому він бере участь.
 2. Депутат забезпечується інформацією про заходи, які проводяться у межах територіальної громади за ініціативою чи сприяння органів та посадових осіб ради.

Підрозділ 2. Посадові особи ради

Стаття14. Сільський голова

 1. Сільський голова є головною посадовою особою в системі органів місцевого самоврядування громади.
 2. Повноваження сільського голови починаються з моменту оголошення відповідною  виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи, крім випадків дострокового припинення його повноважень.
 3. Повноваження сільського голови визначаються чинним законодавством і можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених чинним законодавством.
 4. При здійсненні наданих повноважень голова громади є  підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед громадою, підзвітним і підконтрольним перед радою громади за діяльність її виконавчих органів.
 5. Щорічно сільський голова зобов’язаний прозвітувати перед радою та громадою про роботу виконавчих органів ради;
 6. Конкретна дата звіту перед радою визначається на засіданні ради.
 7. Рада більшістю голосів може зажадати позачергового звіту голови ради, якщо за це проголосувало понад половини від складу ради і від попереднього звіту пройшло не менше як три місяці.

Стаття 15. Секретар ради

 1. Секретар ради обирається за пропозицією голови громади радою з числа її депутатів на строк повноважень ради та працює в раді на постійній основі. Повноваження секретаря ради можуть бути достроково припинені за рішенням ради.
 2. Секретар ради:

1) у випадках, передбачених чинним законодавством та регламентом:

— скликає сесії ради;

— веде засідання ради;

— підписує протоколи сесії та її рішення;

2) організовує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради;

3) повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради;

4) забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням;

5) за дорученням сільського голови координує та контролює діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

6) сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень;

7) організовує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою та проведенням референдумів і виборів до органів державної влади та місцевого самоврядування;

8) забезпечує зберігання у раді офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

9) вирішує за дорученням сільського голови або ради інші питання, пов’язані з діяльністю ради та її органів;

10) здійснює інші повноваження, що випливають із Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цього регламенту.

 1. Секретар ради за пропозиціями відповідних комісій ради організовує планування роботи з підготовки проектів рішень ради і, враховуючи висновки профільних комісій про готовність проектів рішень та інших актів до розгляду, вносить відповідні пропозиції на розгляд сільського голови  згідно з положеннями цього регламенту.

Стаття16.Заступник сільського голови                                                

 1. Заступник сільського голови затверджується радою за пропозицією сільського голови відкритим поіменним голосуванням і здійснює свої повноваження відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

Стаття 17 . Староста

 1. Староста є виборною посадовою особою місцевого самоврядування.
 2. Староста є членом виконавчого комітету Сагунівської сільської ради за посадою.
 3. Староста бере участь у пленарних засіданнях ради, участь у засіданнях постійних комісій, має інші права та повноваження, визначені законодавством.
 4. Староста має гарантоване право виступу на пленарних засіданнях та засіданнях постійних комісій ради з правом дорадчого голосу.
 5. При здійсненні наданих повноважень староста є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед жителями сіл, інтереси яких він представляє. Староста є відповідальним перед Сагунівською сільською радою.
 6. Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед жителями відповідних сіл на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше третини депутатів сільської ради староста інформує раду про свою роботу.
 7. На старост поширюються гарантії діяльності депутатів місцевих рад, передбачені Законом України«Про статус депутатів місцевих рад», якщо інше не встановлено законом.

Порядок організації роботи старости визначається Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами, а також Положенням про старосту, затвердженим сільською радою.

 

Підрозділ 3. Постійні комісії ради

Стаття 18. Постійні комісії

 1. Постійні комісії ради є її органами, що утворюються для попереднього розгляду та підготовки питань, які належать до її відання, а також здійснення контрольних повноважень щодо виконання рішень ради, діяльності ви­конавчих органів ради у сфері компетенції комісії.
 2. Кількість членів комісії не може бути меншою трьох депутатів ради. Повноваження постійних комісій ради, порядок їх створення та діяльності визначаються чинним законодавством, цим Регламентом та Положенням про постійні комісії ради.

Підрозділ 4. Тимчасові комісії ради

Стаття 19. Тимчасові комісії ради

 1. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти іпропозиції на розгляд ради(ст. 48 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).
 2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.
 3. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.
 4. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

РОЗДІЛ III. СЕСІЇ РАДИ

Підрозділ 1. Скликання, відкриття і закриття сесії

Стаття 20. Сесія ради

 1. Рада проводить свою роботу сесійно.
 2. Сесія – форма роботи ради як представницького органу, яка складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради, що відбуваються тільки під час сесії.
 3. Комісія ради або її робоча група може проводити своє засідання одночасно з пленарними засіданнями ради у тому разі, коли проект рішення визнано невідкладним, чи за дорученням ради, якщо в цей час пленарне засідання не пов’язане з прийняттям рішень, проведенням виборів, призначенням або затвердженням посадових осіб.

Стаття 21. Скликання сесії ради

 1. Сесії, наступні після першої, скликаються головою громади відповідно до плану проведення сесій, затвердженого радою, з його ініціативи, а також у двотижневий термін, за пропозицією більшості членів виконавчого комітету ради або не менш як третини депутатів від загального складу ради, або у порядку реалізації громадою права на місцеву ініціативу. У цьому випадку сесію відкриває та веде голова громади.
 2. У разі порушення зазначених термінів скликання сесії або за дорученням голови громади сесію скликає, відкриває та веде секретар ради.
 3. У разі відмови чи неможливості скликання сесії головою громади та секретарем ради сесія скликається:

1) з ініціативи виконавчого комітету – постійною комісією ради;

2) з ініціативи третини депутатів від загального складу ради – цими депутатами.

 1. У випадку, передбаченому п. 1) ч. 3, подання за підписами не менше половини членів виконкому ради з поясненням причин скликання сесії ради, проектами порядку денного сесії ради та проектами необхідних рішень ре­єструється секретарем ради та невідкладно подається голові комісії ради з питань регламенту, який зобов’язаний протягом трьох днів від дати отримання подання скликати засідання комісії, на якому розглянути дане подання та здійснити всі необхідні кроки для скликання сесії не пізніш як за два тижні від дати подання. Головує на сесійному засіданні у цьому випадку голова комісії чи інший депутат, визначений комісією.
 2. У випадку, передбаченому п. 2) ч. 3, подання за підписами не менше третини депутатів від складу ради з поясненням причин скликання сесії ради, визначеною датою скликання сесії, проектами порядку денного сесії ради та проектами необхідних рішень реєструється секретарем ради. Секретар    зобов’язаний протягом не пізніше трьох днів від моменту отримання подання повідомити всіх депутатів ради про скликання сесії за ініціативою групи депутатів. У цьому випадку сесію відкриває за дорученням групи депутатів, якими була скликана сесія, депутат, що входить до її складу, а веде сесію за рішенням ради один із депутатів ради.
 3. Рішення про скликання чергової сесії повідомляється депутатам не пізніш як за 10 днів до сесії з опублікуванням проектів рішень на офіційному сайті ради, у виняткових випадках – не пізніш як за день до сесії.
 4. Інформація про місце і час проведення та про планований порядок денний засідань ради доводиться секретарем ради до відома кожного депутата, а також оприлюднюється через засоби масової інформації або іншим публічним способом.

Стаття 22. Відкриття та закриття сесії ради

 1. Відкриття сесії ради оголошується головуючим на початку першого пленарного засідання.
 2. Відкриваючи сесію, головуючий повідомляє номери сесії, скликання ради та оголошує підставу її скликання відповідно до цього регламенту.
 3. Перед закриттям пленарного засідання головуючий на засіданні уточнює час проведення наступного засідання ради. Питання, не розглянуті на поточному пленарному засіданні, підлягають розгляду на наступному пленарному засіданні у визначеній послідовності.
 4. Закриття сесії оголошується головуючим на засіданні, після завершення розгляду всіх питань, що були включені до порядку денного.
 5. Сесія не може бути закритою, якщо рада не визначилась щодо всіх питань порядку денного.
 6. Комісії ради можуть продовжувати роботу після закінчення сесії без прийняття комісіями офіційних рішень.

Підрозділ 2. Робочі органи сесії ради

Стаття 23. Лічильна комісія

 1. Лічильною комісією є робочий орган сесії ради, що створюється для підрахунку голосів депутатів під час голосування.
 2. Лічильні комісії формуються, з трьох депутатів.
 3. Лічильні комісії обираються радою процедурним рішенням за пропозицією головуючого. Підрахунок голосів під час обрання першої лічильної комісії здійснює головуючий.
 4. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову. Засідання лічильної комісії проводяться гласно і відкрито.
 5. У роботі лічильної комісії не можуть брати участі депутати, кандидатури яких включені до бюлетенів для таємного голосування.
 6. Рішення лічильної комісії приймається більшістю голосів членів комісії.

Підрозділ 3. Перша сесія ради нового скликання

Стаття 24. Скликання першої сесії

Першу сесію новообраної ради скликає виборча комісія не пізніш як через два тижні  після реєстрації депутатів новообраної ради.

Стаття 25. Документи, що надаються депутату

 1. Депутату не пізніш як за тиждень до першої сесії надсилається:

1) повідомлення про час першого пленарного засідання;

2) регламент ради громади;

3) перелік діючих постійних комісій ради і положення про них;

4) довідкові матеріали про обраних депутатів: прізвище, ім’я та по батькові; номер виборчого округу; рік народження; дані про посаду, місце роботи, партійність.

5) список посадових осіб ради та номери їх службових телефонів.

Стаття 26. Порядок проведення першої сесії ради

 1. Першу сесію ради відкриває і веде голова виборчої комісії; він інформує раду про підсумки виборів депутатів і голови громади, визнання їх повноважень і передає ведення сесії сільському голові (новообраному).
 2. 2. Пленарне засідання продовжуюється і за головування на ньому голови громади проводиться за таким порядком денним:

1) розгляд і затвердження порядку денного сесії;

2) обрання секретаря ради;

3) визначення переліку, складу і функцій постійних комісій ради;

4) обрання членів постійних комісій ради та їх голів;

5) утворення виконавчого комітету ради;

6) різне.

Стаття 27. Особливості ведення першої сесії у разі не обрання сільського голови

 1. У разі якщо обрано правоспроможний склад ради, але не обрано сільського голову, головує на сесії чинний голова попереднього скликання.
 2. У цьому випадку рада обирає виконуючих обов’язки секретаря ради та голів постійних комісій ради.
 3. Після обрання нового сільського голови обрання посадових осіб ради здійснюється відповідно до цього регламенту.

 

Підрозділ 4. Порядок денний сесії

Стаття 28. Формування проекту порядку денного сесії ради

 1. Проект порядку денного сесії ради, не пізніш як за десять днів до дати початку сесії ради, формує голова громади на основі:

1) затвердженого радою перспективного плану роботи ради;

2) пропозицій секретаря ради;

3) пропозицій депутатів ради;

4) пропозицій постійних комісій ради;

5) пропозицій, поданих громадою в порядку місцевої ініціативи;

6) пропозицій не менш як шостої частини депутатів від загального складу ради;

7) пропозицій виконавчого комітету.

 1. Не рідше одного разу у квартал до порядку денного вносяться питання про заслуховування інформації:

1) про роботу виконавчого комітету;

2) про виконання бюджету та рух коштів у позабюджетних фондах;

3) про роботу постійних комісій та про виконання рішень ради;

 1. Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити до проекту порядку денного сесії, подається з проектом рішення, яке пропонується прийняти за цією пропозицією, підготовленим згідно з вимогами регламенту.

Стаття 29. Затвердження порядку денного

 1. Проект порядку денного підлягає затвердженню на початку першого пленарного засідання сесії ради для чого головуючий оголошує розгляд питання «про порядок денний сесії ради» в такій послідовності:

1) внесення та обговорення пропозицій про вилучення окремих питань з розгляду;

2) внесення та обговорення пропозицій про можливість включення до проекту порядку денного додаткових питань, якщо вони підготовлені відповідно до вимог цього регламенту;

3) голосування проекту порядку денного за основу;

4) вилучення окремих питань з розгляду – більшістю присутніх на засіданні;

5) включення додаткових питань до розгляду, якщо вони підготовлені відповідно до вимог цього регламенту;

6) затвердження порядку денного в цілому.

 1. Щодо пропозицій порядку денного, що були подані в порядку місцевої ініціативи, то вони вважаються включеними в порядок денний без голосування і не можуть бути вилученими з порядку денного голосуванням депутатів.

Підрозділ 5. Підготовка питань на розгляд сесії

Стаття 30. Попередній розгляд проекту рішення

 1. Включенню питання до проекту порядку денного та його винесенню на розгляд пленарного засідання ради для прийняття не процедурного рішення передує попередній розгляд цього проекту в постійних комісіях ради, до сфери повноважень яких належать ці питання.
 2. Під час прийняття невідкладних рішень на вимогу голови громади за погодженням не менше половини  зареєстрованих на засіданні депутатів засідання відповідної комісії з розгляду ініційованого головою питання може бути проведене під час пленарного засідання.
 3. Підготовку питань на розгляд сесії ради організовує секретар ради.

Стаття 31. Вимоги до проекту рішення ради

 1. Проект рішення, що планується винести на розгляд ради, подається секретарю ради у друкованій та електронній формі ( у текстовому форматі).
 2. До проекту рішення додається пояснювальна записка, в якій вказується:

1) характеристика стану речей у ділянці, яку унормовує рішення;

2) потреба і мета прийняття рішення;

3) прогнозовані суспільні, економічні, фінансові та юридичні наслідки прийняття рішення;

4) прогноз щодо можливого зменшення надходжень або збільшення видатків місцевого бюджету;

5) результати громадського обговорення чи громадських слухань з цього питання, якщо це визначено законодавством або рішенням ради;

6) інформація про погодження проекту необхідними виконавцями чи службами відповідно до їх повноважень, якщо рішення не стосується виключно діяльності ради;

7) інформація про проведення процедур передбачених для прийняття регуляторних актів;

8)  інша інформація, яка на думку розробника проекту є важливою для прийняття рішення.

 1. Друкований примірник проекту повинен мати такі реквізити: у правому верхньому куті на бланку рішення сільської ради – помітку «Проект», нижче ліворуч – назву рішення; ще нижче – текст проекту рішення.
 2. Текст проекту рішення має складатися з таких частин:

1) мотивуючої, в якій містяться посилання на закон, інший акт або документ, обставини, якими викликана необхідність прийняття даного рішення;

2) вирішальної, в якій конкретно і чітко формулюються рішення, виконавці поставленого завдання;

3) заключної, в якій вказані посадова особа або постійна комісія, на яких покладається контроль за виконанням рішення.

 1. До проекту рішення додаються передбачені текстом додатки в оригіналі.

Підрозділ 6. Пленарні засідання

Стаття 32. Розклад пленарних засідань сесії ради

 1. Сесія ради розпочинається з пленарного засідання у визначений в рзпорядженні про проведення сесії час.
 2. Як правило, якщо інше не встановлено окремим рішенням ради,  пленарні засідання ради починаються о 15 годині.
 3. Після кожних двох годин роботи оголошується перерва на 15 хвилин.
 4. Одноразово може бути прийняте процедурне рішення про інший розпорядок роботи на день.

 

Стаття 33. Встановлення правоспроможності/кворуму засідання

 1. Пленарне засідання є правоспроможним за умови участі у ньому більше половини від загального складу ради.
 2. Участь депутатів визначається за їх підписами при реєстрації, яка проводиться перед початком засідання. Дані щодо реєстрації оголошуються головуючим на початку засідання
 3. 3. У разі відсутності необхідної кількості депутатів головуючий може перенести початок пленарного засідання на годину для виклику відсутніх депутатів або переносить проведення засідання на інший, встановлений ним день, але не більше, ніж на два тижні.

 

Стаття 34. Депутатський запит

 1. Депутатський запит – це заявлена попередньо або на пленарному засіданні ради вимога депутата до голови громади, секретаря ради, заступника голови громади, керівників виконавчих органів ради, а також до керівників розташованих на території ради підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності вирішити питання, дати офіційне роз’яснення або викласти позицію з питань, що мають суспільне значення і на­лежать до відання ради.
 2. Депутатський запит вноситься депутатом або групою депутатів у письмовій формі і подається секретареві ради не пізніш як за три години до пленарного засідання ради. Разом із запитом депутат може подати подання про бажання включити обговорення запиту на пленарному засіданні ради для прийняття відповідного рішення, проект якого додається до подання.
 3. Депутатський запит, як правило, оголошується на пленарному засіданні і повинен містити коротку характеристику фактичного стану справи, що є предметом запиту, також проблеми, що виникає з цього стану та суть вимоги щодо дій особи, до якої звернено запит. Запити, щодо яких є подання, оголошуються в обов’язковому порядку.
 4. Головуючий на засіданні ради інформує раду про депутатські запити, внесені і не оголошені на засіданні.
 5. Секретар ради забезпечує доведення тексту запиту до відповідного органу або посадової особи, до яких його скеровано.
 6. Якщо запит оголошено на пленарному засіданні, на якому присутня особа, до якої звернено запит, вона може дати обґрунтовану відповідь на цьому ж засіданні. Якщо депутат чи рада не задоволені усною відповіддю особи на запит, відповідь готується відповідно до ч. 7 цієї статті.
 7. Орган або посадова особа, до яких звернуто запит, зобов’язані у місячний, якщо радою не встановлено інший, строк дати письмову відповідь на нього.
 8. За наполяганням депутата, що вніс запит, відповідь на нього може бути розглянута радою на пленарному засіданні, якщо така пропозиція підтримана не менш як третиною від складу ради.

Стаття 35. Депутатське запитання

 1. Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми.
 2. Запитання до керівних осіб ради, її виконавчих органів можуть бути поставлені депутатом усно під час його виступу на сесії ради або подані письмово через секретаря ради.
 3. Відповідь на депутатське запитання може бути оголошена на пленарному засіданні ради або дана депутатові особисто.
 4. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення щодо нього не приймається.

 

Стаття 36. Питання процедурного характеру

 1. Рада розглядає питання процедурного характеру. Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на пленарному засіданні Ради, а також зазначені як такі в Регламенті.
 2. Процедурні питання не потребують обговорення. Якщо виникає сумнів, чи є запропоноване для розгляду питання процедурним, рішення про це без обговорення приймається Радою більшістю голосів депутатів ради від загального складу Ради.
 3. Рішення Ради з процедурних питань приймаються більшістю голосів депутатів Ради, зареєстрованих на пленарному засіданні Ради.
 4. Для організації ходу пленарного засідання головуючий на засіданні має право ставити запитання і в першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідання; якщо з цих питань висуваються альтернативні пропозиції, його пропозиції ставляться на голосування першими.
 5. Перед розглядом питання головуючий зобов’язаний з’ясувати, чи не має у депутатів пропозицій щодо процедури його розгляду, а саме: додаткових доповідей, повідомлень щодо цього питання.

 

 

Підрозділ 7. Ведення пленарних засідань

Стаття 37. Головуючий на пленарному засіданні ради

 1. Відкриває, веде і закриває пленарні засідання ради сільський голова.
 2. У разі відсутності голови громади або у випадках, передбачених цим регламентом, обов’язки головуючого виконує секретар ради – за посадою, голова постійної комісії ради з питань регламенту – коли сесія скликана цією комісією або одноразово обраний депутатами головуючий на засіданні у інших випадках, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цим регламентом.
 3. На час доповіді, співдоповіді або виступу у дебатах головуючого на засіданні, а також під час розгляду питання персонально щодо головуючого на засіданні ведення засідання доручається секретарю ради, а в разі його відсутності чи за обставин, що не дозволяють йому проводити засідання, – іншій особі.

Стаття 38. Повноваження головуючого

 1. Головуючий на засіданні Ради:

1) відкриває, закриває та неупереджено веде засідання, оголошує перерви ;

2) виносить на обговорення проекти рішень ради, оголошує їх повну назву, ініціаторів внесення та наявність віз (погоджень);

3) інформує про матеріали, що надійшли на адресу ради;

4) організовує розгляд питань;

5) повідомляє списки осіб, які записалися для виступу;

6) надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;

7) створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

8) ставить питання на голосування, оголошує його результати;

9) забезпечує дотримання цього регламенту всіма присутніми на засіданні;

10) робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити;

11) вживає заходів до підтримання порядку на засіданні;

12) має право виправляти фактологічні помилки, допущені у виступах на пленарному засіданні;

13) здійснює інші повноваження, що випливають з цього регламенту.

 1. Під час засідання ради головуючий на засіданні не коментує і не дає оцінок щодо промовців та їх виступів, за винятком випадків, зазначених в цьому регламенті.
 2. Головуючий на засіданні може доручити іншим особам зачитувати письмові документи, пропозиції щодо обговорюваного питання.
 3. З питань, підготовлених відповідною комісією ради, документи, пропозиції від комісії зачитує визначений комісією доповідач.

Стаття 39. Оголошення початку розгляду питання порядку денного

 1. Перехід до розгляду чергового питання порядку денного оголошується головуючим на засіданні.
 2. Головуючий оголошує номер питання, що розглядається відповідно до порядку денного, повідомляє про назви і редакції проектів документів (в тому числі й альтернативних), які підлягають розгляду, та про прогнозований порядок розгляду питання відповідно до цього регламенту.
 3. Головуючий може запропонувати об’єднати обговорення кількох пов’язаних між собою питань порядку денного засідання. Якщо з цього приводу виникають заперечення депутатів, відповідне процедурне рішення прийма­ється радою без обговорення більшістю голосів від присутніх на засіданні.
 4. Перед розглядом питання порядку денного головуючий може робити повідомлення раді, які вважає доцільними; у термінових випадках такі повідомлення він може робити і в ході засідання, але не перериваючи висту­пу промовця або процедуру голосування (за звичайних обставин). Такі повідомлення головуючий на засіданні може робити і тоді, коли пленарне засідання не можна відкрити через відсутність кворуму.
 5. Після оголошення питання до розгляду головуючий надає слово доповідачеві з цього питання.

Підрозділ 8. Порядок надання слова

Стаття 40. Регламент розгляду питання

 1. Розгляд питання порядку денного включає: доповідь, співдоповідь, запитання та відповіді доповідачеві, обговорення та заключне слово.
 2. Для доповіді надається час тривалістю до 10 хвилин, співдоповіді – до 7 хвилин, постановку запитання – до 1 хвилини, відповіді на запитання – до 1 хвилин, час на запитання та відповіді доповідачеві – до 10 хвилин і заключного слова – до 3 хвилин.
 3. Для виступів в обговоренні надається час тривалістю 5 хвилин: для повторних виступів у обговоренні, для виступів за процедурою скороченого обговорення, а також для виступів щодо постатейного голосування проектів рішень, для заяв, внесення запитів, резолюцій, виступів у «різному» – 3 хвилини; для виступів щодо кандидатур, процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок – 2 хвилини.
 4. Головуючий може надати промовцю триваліший час, якщо ніхто з присутніх депутатів не заперечує. У разі наявності заперечень триваліший час може надаватися за прийнятим без обговорення процедурним рішенням.
 5. Якщо виступ промовця був перерваний, наданий для виступу час продовжується на відповідний термін.
 6. Розгляд питання порядку денного не може перериватися розглядом інших питань порядку денного: якщо таке відбувається, то розгляд перерваного питання починається спочатку.

Стаття 41.Надання слова

 1. Заява про надання слова на пленарному засіданні з будь-якого питання порядку денного подається в письмовій формі головуючому після оголошення початку розгляду питання.
 2. Після доповіді та співдоповіді з обговорюваного питання головуючий оголошує список осіб, які записалися на виступ з питання, що розглядається.
 3. В окремих випадках, коли не надійшло письмових заявок, а також для розгляду процедурних питань головуючий надає слово для виступу за зверненням депутата, підтвердженим підняттям руки.
 4. Депутат (крім голови громади, секретаря ради, голів постійних комісій ради, представника від фракції, доповідача) може виступити на засіданні ради з одного й того ж питання чи пропозиції, які будуть ставитися на голосування, тільки один раз, не рахуючи внесення поправок у ході засідання. Повторно слово депутату може надаватися тільки в разі необхідності процедурним рішення ради, прийнятим без обговорення.
 5. Позачергово, але не перериваючи промовця, головуючий на засіданні надає слово для довідки, відповіді на запитання, роз’яснень та щодо:

1) порядку ведення засідання ради;

2) поставлення відкладеного питання;

3) поставлення питання про неприйнятність;

4) внесення поправки або заперечення щодо неї.

 1. Окремі репліки чи виступи депутатів з місця, зроблені без надання слова головуючим, є неприпустимими, до уваги не беруться та до протоколу і стенограми засідань не вносяться.
 2. Депутату, який не зареєструвався, слово для будь-яких виступів, крім заяви, не надається.
 3. Головуючий надає слово старості села, щодо якого розглядається рішення, якщо при підготовці проекту такого рішення не було досягнуто його попереднього схвалення старостою.

Стаття 42. Гарантоване право слова

 1. Кожна із постійних комісій має гарантоване право на постановку запитання доповідачу, а також на виступ одного свого представника з питання порядку денного чи пропозиції, які мають ставитися на голосування.
 2. Гарантоване право виступу належить, на його прохання, депутату, автору проекту рішення чи поправки, яка голосується, надається слово для виступу.

Гарантоване право виступу належить депутату, обраному у селі,  якого стосується проект рішення, що розглядається, зокрема: з питань розробки містобудівної документації, надання дозволів на будівництво, відведення земель в межах цього поселення.

 1. Головуючий надає слово для виступу з обговорюваного питання:

1) голові бюджетної комісії ради та головному бухгалтеру  – з питань, що стосуються можливих змін надходжень чи видатків бюджету громади;

2) особам, запрошеним на засідання для розгляду конкретного питання, якщо щодо цього є процедурне рішення ради.

 1. Гарантоване право на доповідь та заключне слово належить представникові ініціативної групи від якої було внесене на розгляд питання в порядку місцевої ініціативи.

Стаття 43. Відмова від виступу

 1. Депутат у будь-який момент може відмовитися від свого виступу, передати своє право на виступ іншому депутатові або помінятися з ним чергою, повідомивши про це головуючого.
 2. У разі відсутності депутата у момент надання йому слова вважається, що він відмовився від слова, якщо він не передав свого права на виступ іншому депутату.

Стаття 44. Вимоги до виступу

 1. Доповіді та співдоповіді, як правило, виголошують з трибуни.
 2. Якщо головуючий на засіданні не представив промовця під час надання йому слова, промовець представляється на початку виступу.
 3. Промовець повинен виступати тільки з того питання, з якого йому надано слово.
 4. Пропозиції щодо питання, яке розглядається або до проекту рішення, яке голосується, мають бути чітко сформульованими і містити визначену позицію промовця щодо цього питання.
 5. Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово або усно. Запитання формулюються коротко і чітко. Головуючий на засіданні оголошує письмові запитання та надає слово для одного запитання депутату по­чергово на засадах рівності. Депутат, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його. Тим, хто виступає в обговоренні, запитання не ставляться, за винят­ком уточнюючих запитань від головуючого на засіданні.
 6. Якщо депутат вважає, що доповідач або головуючий на засіданні неправильно тлумачать його слова або дії, він може у письмовій формі звернутися до головуючого з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. Слово надається одразу після звернення.

Стаття 45. Оголошення голосування

 1. Після закінчення обговорення головуючий повідомляє депутатів про перехід до голосування.
 2. З цього моменту слово може надаватися тільки щодо процедурних питань способу чи порядку голосування і тільки до моменту заклику проголошення головуючим фрази: «ставиться на голосування….».
 3. Голосування не відокремлюється в часі від оголошення головуючим на засіданні пропозицій, що ставляться на голосування.

Підрозділ 9. Обговорення питань порядку денного

Стаття 47. Загальний порядок обговорення питання

 1. Обговорення питання на засіданні ради включає:

1) доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;

2) співдоповіді, запитання співдоповідачам і відповіді на них (у разі необхідності);

3) виступи депутатів з оголошенням та обґрунтуванням окремої думки, якщо вона є додатком до висновків чи пропозицій комісій, з приводу яких виступали доповідач і співдоповідачі, за умови, що окрема думка не була поширена серед депутатів разом з висновком відповідної комісії;

4) виступ ініціатора внесення пропозиції:

5) внесення й обговорення пропозиції, а також прийняття рішення щодо відкладених питань та питань про неприйнятність, якщо такі є;

6) виступи депутатів, що записались на виступ;

7) оголошення головуючим на засіданні про припинення обговорення та повідомлення про тих, що виступили і записалися на виступ;

9) заключне слово доповідача;

 1. У ході обговорення доповідач і співдоповідачі можуть давати довідки щодо своїх виступів, для цього їм позачергово надається слово.
 2. Якщо список охочих виступити вичерпано або якщо ніхто не подав заяву про надання слова, а також у разі закінчення визначеного для обговорення часу чи прийняття процедурного рішення про скорочення обговорення, головуючий на засіданні оголошує про припинення обговорення.

.

Стаття 47. Неприйнятність питання до розгляду

 1. У ході обговорення питань депутати, голова громади чи представник виконавчого комітету ради у будь-який час можуть порушити питання про  неприйнятність проекту рішення з цього питання за таких підстав:

1) їх невідповідності Конституції або чинним законам, прийнятим рішенням ради;

2)  їх прийняття не входить до компетенції ради:

 1. У разі порушення кількох питань про неприйнятність їх обговорення здійснюється одночасно і на голосування вони ставляться в порядку їх надходження.
 2. Рішення про неприйнятність приймається більшістю від загального складу ради.

Стаття48. Відкладення розгляду питання

 1. До і під час обговорення питання порядку денного депутати можуть поставити стосовно нього відкладене питання, а саме: відкласти його розгляд чи прийняття остаточного рішення щодо нього до настання певних обставин чи здійснення певних дій.
 2. Рішення щодо відкладених питань приймаються більшістю голосів від загального складу ради, за винятком випадків, визначених регламентом.

Підрозділ 10. Порядок голосування пропозицій

Стаття 49. Загальні вимоги до голосування пропозицій

 1. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки, що надійшли у письмовому вигляді і не були відкликані.

Стаття 50. Оголошення суті голосування

 1. Перед голосуванням, головуючий зачитує тексти пропозиції чи поправки, що будуть ставитися на голосування, при цьому називається ініціатор внесення тексту.
 2. Перед голосуванням кількох пропозицій або поправок, які виключають одна одну, головуючий на засіданні послідовно оголошує їх зміст і, якщо немає зауважень до їх змісту, проводить голосування щодо кожної поправки чи пропозиції окремо.
 3. Після голосування всіх поправок проект рішення голосується в цілому.
 4. Після закінчення голосування головуючий на засіданні оголошує його результати і прийняте рішення.

Підрозділ 11. Прийняття рішень

Стаття 51. Прийняття рішень радою

 1. На пленарних засіданнях рада може приймати нормативні та інші акти у формі:

1) рішення ради, прийнятого у межах її компетенції, відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» для досягнення певної цілі, що спричинює певні юридичні наслідки;

2) доручення – рішення ради, що стосується органу чи посадової особи ради, і містить зобов’язання або повноваження до одноразової дії;

3) звернення – рішення ради, зверненого до не підпорядкованих раді суб’єктів із закликом до певних дій та ініціатив;

4) заяви – рішення ради, що містить виявлення позиції ради з певних питань;

 1. Рішення ради приймається на її пленарному засіданні шляхом персонального голосування депутатів.
 2. При встановленні результатів голосування до загального складу ради включається сільський  голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховується його голос.
 3. Після оголошення головуючим на засіданні початку голосування ніхто не може переривати голосування. З початку процедури голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.
 4. У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне голосування без обговорення.
 5. Якщо результат голосування викликає обґрунтовані сумніви, рада може прийняти процедурне рішення про переголосування.

Стаття 52. Підписання прийнятих рішень

 1. Рішення ради у п’ятиденний термін з моменту його прийняття підписується  головою громади, у випадках, визначених цим регламентом, головуючим на засіданні ради.
 2. Рішення ради протягом терміну, визначеного частиною 1 цієї статті, може бути зупинено головою громади і внесено на повторний розгляд ради з обґрунтуванням зауважень, для чого своїм розпорядженням голова громади має скликати пленарне засідання ради.
 3. Рада зобов’язана у двотижневий термін з дня зупинення рішення повторно його розглянути і прийняти рішення про його підтвердження, відхилення чи ухвалення у новій редакції.
 4. Якщо голова громади у двотижневий термін не скликав пленарного засідання ради чи не вніс зупиненого рішення на розгляд ради, а так само якщо рада відхилила зауваження голови громади і підтвердила попереднє рішення двома третинами голосів від загального складу ради, воно набирає чинності незалежно від підписання його головою громади і оприлюднюється.
 5. У випадку, коли голова громади не підписує прийняті радою в межах її компетенції рішення, рада може поставити питання про не забезпечення головою громади наданих йому повноважень.

Стаття 53. Процедурні питання

 1. Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на засіданні ради, зокрема:

1) про перерву в засіданні, перенесення чи закриття засідання;

2) про проведення додаткової реєстрації;

3) про встановлення часових обмежень для виступів і дискусії в цілому;

4) про надання додаткового часу для виступу;

5) про зміну черговості виступів;

6) про надання слова запрошеним на засідання;

7) про передачу питання на розгляд відповідної комісії ради;

8) про визначення способу проведення голосування;

9) про форму бюлетеня для таємного голосування;

10) про перерахунок голосів;

11) про взяття інформації до відома;

12) про встановлення терміну відповіді на депутатський запит.

2.У разі виникнення сумніву чи якщо запропоноване до розгляду питання є процедурним, радою про це приймається процедурне рішення.

 1. Процедурні рішення приймаються більшістю голосів депутатів, зареєстрованих на засіданні, якщо інше не передбачене цим регламентом.

Стаття 54. Порядок прийняття рішення

 1. Рішення ради приймається відкритим голосуванням більшістю голосів «за» від кількості депутатів , присутніх на сесії селищної ради.
 2. Проект рішення або пропозиція, які не отримали необхідної більшості голосів на підтримку, вважаються відхиленими. Таке відхилення проекту рішення заноситься до протоколу пленарного засідання як рішення ради.
 3. Депутат, що був відсутній під час голосування, не може подати свій голос після завершення голосування.
 4. Прийняття рішень з процедурних та організаційних питань роботи ради, спрямованих на одноразове відхилення закріплених у регламенті положень, здійснюється двома третинами голосів депутатів від загального складу ради; такі рішення мають статус процедурних.
 5. Рішення ради з будь-якого питання приймається після його обговорення.
 6. Рішення ради може прийматися без обговорення на пленарному засіданні, якщо жоден з депутатів не заперечує на пленарному засіданні проти цього.

Стаття 55. Відкрите голосування

 1. Для прийняття рішень, з’ясування волевиявлення депутатів Ради на пленарних засіданнях Ради проводиться відкрите поіменне голосування. Рішення ради приймається відкритим поіменним голосуванням окрім випадків прямо передбачених Законом, у яких рішення приймається таємним голосуванням.
 2. 2. Відкрите поіменне голосування проводиться шляхом підняття рук.

Секретар сільської ради проводить підрахунок голосів  та дані про результати поіменного голосування заносить  до відомості про результати поіменного голосування, які підписуються кожним депутатом, який брав участь у роботі сесії.

 1. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню шляхом розміщення   на офіційному веб-сайті сільської ради  в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку. Також за запитом надаються відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.

Стаття 56. Таємне голосування

 1. Таємне голосування проводиться виключно у випадках, прямо передбачених пунктами 4 і 16 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цим регламентом, шляхом заповнення бюлетенів та проведення подальшого підрахунку.
 2. Лічильна комісія встановлює і доводить до відома депутатів:

1) час і місце проведення голосування;

2) порядок заповнення бюлетеня;

3) критерії визнання бюлетеня недійсним;

4) порядок організації голосування.

 1. Бюлетені для таємного голосування з питань, що поставлені на голосування, виготовляються секретарем ради за формою, підготовленою лічильною комісією і затвердженою процедурним рішенням ради.
 2. Перед початком таємного голосування лічильна комісія:

1) отримує від секретаря складений за алфавітним порядком список усіх депутатів та бюлетені для таємного голосування;

2) опломбовує скриньку для таємного голосування і забезпечує всі умови для повного дотримання таємниці голосування.

 1. На підставі посвідчення депутата ради члени лічильної комісії видають кожному депутатові один бюлетень, за отримання якого депутат розписується. Депутат заповнює бюлетень в окремо відведеному приміщенні чи частині приміщення; умови голосування повинні забезпечувати закритість процесу заповнення бюлетеня. Заповнені бюлетені опускають у скриньку для таємного голосування.
 2. Після закінчення голосування лічильна комісія відкриває скриньку для таємного голосування і здійснює підрахунок голосів. Під час підрахунку голосів і встановлення результатів виборів можуть бути присутні лише члени лічильної комісії.
 3. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписують усі члени лічильної комісії. Голова комісії або уповноважений на те член комісії оголошує результати голосування.

Стаття 57. Обов’язковість таємного голосування

 1. Персональні обрання, призначення, затвердження на посади чи до складу колегіальних органів або відкликання чи усунення з посади здійснюються радою таємним голосуванням.
 2. Двома третинами голосів від свого загального складу рада може приймати рішення про відкрите голосування із вказаних питань, якщо це не стосується:

1) обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради;

2) прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень  сільського голови.

Підрозділ 12. Спеціальні процедури прийняття рішень

Стаття 58. Обрання голів постійних комісій

 1. Кандидатури для обрання голів постійних комісій ради висуваються головою громади з урахуванням пропозицій депутатів та з урахуванням згоди кандидатів.
 2. У разі внесення головою узгодженого з депутатами списку голів постійних комісій, за процедурним рішенням ради, голосування здійснюється за списком у цілому, при цьому обговорення кандидатур на пленарному засіданні не проводиться.
 3. Список для обрання голів постійних комісій ради повинен містити:

1) назви всіх постійних комісій;

2) прізвища, імена та по батькові кандидатів на посади голів відповідних комісій;

 1. У разі коли голосування за списком голів постійних комісій не привело до їх обрання, голова громади вносить кандидатури на посади голів комісій, яких обирають голосуванням по персональних кандидатурах.
 2. Кожному кандидату на посаду голови постійної комісії надається слово для виступу та відповідей на запитання.
 3. У разі вибуття голови постійної комісії голова громади  за поданням фракції, від якої висувався цей голова комісії, пропонує кандидатуру на цю посаду.

Стаття 59. Відкликання голови постійної комісії

 1. Голова постійної комісії може бути в будь-який час відкликаний радою.
 2. Пропозиції про відкликання голови постійної комісії ради вносяться:

1) головою громади;

2) за рішенням відповідної постійної комісії ради, прийнятим на її засіданні (без врахування голосу самого голови постійної комісії);

3) не менш як третиною депутатів від їх фактичної кількості.

 1. Якщо питання про відкликання порушено за рішенням постійної комісії, рада заслуховує доповідь з цього питання одного з членів комісії, визначеного нею.
 2. Голова постійної комісії доповідає про свою діяльність на цій посаді та організацію і стан справ з питань, віднесених до його відання, та відповідає на запитання депутатів.
 3. Голосування за відкликання голови постійної комісії здійснюється таємним голосуванням, якщо не прийнято інше рішення відповідно до норм цього регламенту.
 4. Рішення ради про відкликання голови постійної комісії має містити відомості про причини відкликання.
 5. Якщо рішення про відкликання з посади голови постійної комісії не прийнято, наступного разу подання про відкликання може виноситися на голосування не раніше наступної сесії.

Стаття 60. Обрання членів виконавчого комітету ради

 1. Кандидатури членів виконавчого комітету та заступників голови громади , за винятком тих, хто входить до складу виконавчого комітету за посадою, вносить на розгляд ради голова громади.
 2. Внесені на розгляд ради кандидатури заступників голови громади обговорюються в постійних комісіях.
 3. Постійні комісії, які обговорюють кандидатури до складу виконавчого комітету, не пізніше як за 3 дні до свого засідання повинні отримати через секретаріат ради інформаційні матеріали щодо цих кандидатур, які включають автобіографію, відомості про освіту та професійну діяльність кандидата. У разі необхідності комісії можуть запросити додаткову інформацію в межах своїх повноважень, визначених законодавством та цим регламентом.
 4. Розгляд кандидатур до складу виконкому постійними комісіями ради відбувається за участю цих кандидатур, яким депутати можуть ставити запитання та отримувати необхідні відповіді.
 5. Кандидати на посади заступників голови громади обов’язково виступають на пленарному засіданні, відповідають на запитання і обговорюються на пленарному засіданні. Щодо інших кандидатів у члени виконкому, то їх персональні виступи на засіданнях ради є обов’язковими, якщо цього вимагає хоча б одна з постійних комісій .
 6. В обговоренні кандидатур на посади заступників голови громади, членів виконкому можуть брати участь тільки депутати.
 7. Рада приймає рішення про голосування щодо кожної кандидатури окремо чи списком.
 8. Якщо запропонована головою громади кандидатура не дістала підтримки необхідної більшості депутатів, голова громади у десятиденний термін представляє раді кандидатуру, щодо якої проводиться нове обговорення і голосування.
 9. Питання про звільнення із займаних посад заступників голови громади , керівників утворених радою органів підлягає розгляду й обговоренню не раніш як через тиждень і не пізніше як через два тижні з моменту включення до порядку денного. Під час розгляду цього питання заступникам  сільського голови і керівникам вказаних органів необхідно надати слово для виступу.

Стаття 61. Відкликання з посад за власним бажанням

 1. Будь-яка посадова особа, обрання чи призначення якої передбачено цим регламентом, у будь-який час може скласти свої повноваження за власним бажанням шляхом подання відповідної заяви на ім’я сільського голови.
 2. Рішення про задоволення заяви вважається прийнятим з моменту оголошення цієї заяви особою, що її подала на пленарному засіданні ради, при цьому голосування не проводиться.
 3. В інших випадках, коли особа не може сама оголосити заяву на засіданні ради, голосування про відкликання особи з посади за її заявою є обов’язковим і може проводитися відкритим голосуванням, якщо з цього при­воду прийнято процедурне рішення ради.

Стаття 62. Дострокове припинення повноважень сільського голови

1.Повноваження голови Сагунівської сільської ради достроково припиняються у випадках та з урахуванням процедур, передбачених законодавством України.

Стаття 63. Дострокове припинення повноважень депутата ради

1 Повноваження депутата Сагунівської сільської ради достроково припиняються у випадках та з урахуванням процедур, передбачених законодавством України.

 1. 2. Після дострокового припинення повноважень депутата ради рада приймає рішення про призначення виборів відповідно до виборчого законодавства.

Підрозділ 13. Оприлюднення рішень ради

Стаття 64. Набрання чинності рішень ради

 1. Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію.
 2. Рішення ради ненормативного характеру набувають чинності з моменту їх підписання відповідно до цього регламенту.
 3. У разі виявлення невідповідності оприлюдненого тексту з оригіналом прийнятого рішення виправлення вносяться негайно, якщо невідповідності мають місце в документі, вивішеному на стенді ради.
 4. У разі якщо невідповідність виявлена в опублікованому тексті, секретар ради забезпечує реалізацію необхідних заходів для якнайшвидшого опублікування прийнятого тексту рішення.

Стаття 65. Оприлюднення рішень ради

 1. Рішення ради нормативного характеру, підлягають обов’язковому оприлюдненню на інтернет ресурсі громади.
 2. Всі прийняті радою рішення в одному примірникові підшиваються в спеціальну книгу прийнятих радою рішень, яка зберігається в секретаря ради, а також розміщуються на інтернет-ресурсі громади .
 3. Кожен має право ознайомитися з будь-яким рішенням ради через вільний доступ до книги прийнятих рішень, для чого встановлюються години доступу до книги для бажаючих.
 4. Кожен має право отримати копію будь-якого рішення ради з книги прийнятих радою рішень за окрему плату, яка не може бути більшою від затрат, необхідних для виготовлення копії, і встановлюється рішенням виконавчого органу ради.

Підрозділ 14. Дисципліна та етика пленарних засідань

Стаття 66. Дотримання регламенту виступів

 1. На засіданні ради промовець не повинен вживати образливих висловлювань, непристойних та лайливих слів, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий на засіданні має право попередити промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ, а у разі повторного порушення – позбавити його права виступу на даному засіданні.
 2. Якщо головуючий на засіданні звертається до промовця, останній повинен негайно зупинити свій виступ, інакше головуючий на засіданні може припинити його виступ.
 3. Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, або виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий на засіданні після двох попереджень позбавляє його слова. Частина виступу промовця, виголошена після позбавлення його слова, не включається до запису та протоколу засідання.

Стаття 67. Дотримання дисципліни в залі засідань

 1. Під час засідання ради депутати не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйманню виступу (вигуками, оплесками, вставанням тощо).
 2. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання ради, головуючий на засіданні попереджає його персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження протягом дня процедурним рішенням рада може запропонувати депутату залишити зал до кінця засідання. Якщо депутат відмовляється залишити зал, головуючий на засіданні припиняє засідання до виконання депутатом вимоги головуючого.
 3. Особи, що перебувають у залі, де проводиться сесія, перед початком її роботи повинні відключити дзвінки мобільних телефонів.
 4. У разі грубого порушення дисципліни або перешкод у проведенні засідання головуючий на засіданні може оголосити перерву або закрити засідання.

Стаття 68. Відсутність депутата на засіданнях ради

 1. Відсутність депутата на засіданнях ради та її органів, до яких його обрано, допускається лише з поважних причин.
 2. Підставою для відсутності депутата на засіданнях ради чи її органів, які проводяться згідно з розкладом засідань, є виконання депутатом у цей же час доручень ради або її органів, якщо про такі доручення ними було прийнято відповідні рішення. Про відсутність депутата із зазначених підстав раду повідомляє секретар ради.
 3. За звичайних умов поважною причиною для відсутності депутата є його відпустка, відрядження за місцем основної роботи, тимчасове увільнення від роботи у зв’язку із хворобою, доглядом за дитиною та іншими обстави­нами, коли згідно із законодавством працівник має право на тимчасову відпустку.
 4. Якщо хтось із депутатів не може прибути вчасно на засідання, то про це він має повідомити головуючого не пізніше як за добу до початку пленарного засідання.
 5. Не допускається залишати пленарне засідання ради без попереднього узгодження з головуючим.

Стаття 69. Санкції за порушення регламенту

 1. Значне порушення депутатом даного регламенту і загальноприйнятих норм моралі та етики може бути підставою для позбавлення радою його права брати участь у подальшій роботі засідання. Рішення дисциплінарного ха­рактеру приймається радою як процедурне. У разі його прийняття депутат, щодо якого прийнято рішення  має залишити зал.
 2. Якщо депутат  чинить опір і не підкоряється розпорядженню головуючого, то головуючий може припинити сесію на певний час і дати розпорядження, щоб депутата ради силоміць вивели із залу, або закрити сесію.
 3. Депутат ради, до якого рада вжила захід дисциплінарного впливу, може опротестувати рішення у письмовій формі, подавши письмовий протест голові ради. Рада на наступному своєму засіданні повертається до розгляду цього питання. Попередньо депутату надається право короткого виступу для відповідних пояснень. Означений депутат, як зацікавлена сторона,участі в голосуванні не бере.
 4. Рада може продовжити термін заборони на участь депутата в пленарних засіданнях ради на декілька сесійних днів. Протягом терміну дії цього рішення той, кому заборонено брати участь у пленарних засіданнях сесії, не позбавляється права на роботу у складі комісій ради.

Підрозділ 15. Протокол та запис засідання

Стаття 70. Протокол засідання ради

 1. Засідання ради протоколюється. Ведення протоколу засідань здійснює посадова особа, якій рада доручає ці обов’язки. Протокол засідання ради підписує головуючий на засіданні.
 2. У протоколі фіксуються хід і результати проведення пленарного засідання Ради, зокрема (але не виключно):
 • назву ради та її скликання, порядковий номер сесії, відомості про дату, час і місце проведення пленарного засідання Ради;
 • загальне число депутатів ради, кількість депутатів Ради, зареєстрованих на пленарному засіданні Ради; список запрошених на сесію, які були присутніми на сесії;
 • питання порядку денного пленарного засідання Ради та ті з них, які винесені на голосування;
 • прізвище, ім’я, по батькові головуючого на пленарному засіданні Ради і виступаючих;
 • прізвище, ім’я, по батькові депутата (депутатів), які утрималися від голосування з мотивів наявності конфлікту інтересів, із зазначенням найменування питання, винесеного на розгляд;
 • результати голосування і прийняті рішення;
 • запити депутатів, відповіді на них, прийняті радою рішення по запитах.
 1. До протоколу сесії додаються:
 • тексти доповідей і співдоповідей;
 • тексти виступів депутатів, які не брали участі у дебатах і в зв’язку з припиненням обговорення питань;
 • список присутніх на сесії депутатів;
 • поправки і доповнення до проектів рішень;
 • довідки, зауваження;
 1. Протоколи сесій та прийняті нею рішення підписуються особисто сільським головою, а у разі його відсутності — секретарем ради, а у інших випадках -депутатом Ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні.
 2. Протоколи сесії ради є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» з урахуванням особливостей, визначених цим Регламентом

Стаття 71.Зберігання протоколів

 1. Протокол засідання ради є офіційними документами, що підтверджують процес обговорення та прийняття рішення радою.
 2. Протоколи засідань зберігають протягом усього скликання ради у секретаря ради і передають до архіву з початком роботи ради нового скликання.
 3. Протокол закритого засідання зберігають у порядку, встановленому для документів з обмеженим доступом.
 4. Депутати забезпечуються витягами з протоколу за їх особистими заявами до секретаря ради.
 5. Протоколи засідань ради надаються депутатам ради для ознайомлення за їх зверненням.
 6. Матеріали засідання надаються для ознайомлення за дорученням секретаря ради, відповідно до вимог законодавства України про інформацію.

Підрозділ 16. Планування, підготовку, перегляд, прийняття та відстеження результативності регуляторних актів сільської ради

 1. Регуляторна діяльність сільської ради здійснюється відповідно до Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі-Закон) від 11 вересня 2003 року №1160-1V.
 2. Регуляторний акт – це:

— прийнятий сільською радою нормативно-правовий акт, який або окремі
положення   якого  спрямовані   на   правове   регулювання   господарських   та адміністративних відносин між сільською радою та суб’єктами господарювання;

— інший  офіційний  письмовий  документ,   який  встановлює,  змінює  чи скасовує норми права, застосовується неодноразово та щодо невизначеного кола осіб і який або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між сільською радою та суб’єктами господарювання, незалежно від того, чи вважається цей документ відповідно до закону, що регулює відносини у певній сфері, нормативно-правовим актом.

Не підлягають визначенню – «регуляторні» рішення ради, які :

— врегульовують питання запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного, надзвичайного стану, оголошення зони надзвичайної екологічної ситуації, а також з питань мобілізації та демобілізації;

— містять державну таємницю України;

— містять виключно індивідуально – конкретні приписи;

 

Регуляторна діяльність сільської ради — діяльність, спрямована на підготовку, прийняття, відстеження результативності та перегляд регуляторних актів, яка здійснюється в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією України, Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та іншими нормативно-правовими актами.

 1. 3. З метою   реалізації   державної   регуляторної   політики   у   сфері
  господарської  діяльності сільська рада  здійснює свої  повноваження  через
  постійну комісію сільської ради з питань прав людини, законності, запобігання корупції, депутатської діяльності, етики, регламенту та попередження конфлікту інтересів.
 2. За поданням відповідної комісії сільська рада в рамках підготовки та
  затвердження її перспективного плану роботи затверджує план діяльності з
  підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік не пізніше
  15 грудня поточного року.

План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів повинен містити визначення видів і назв проектів, мету їх прийняття, термін підготовки проектів, найменування  органів  та  підрозділів,   які  відповідають за розроблення проектів регуляторних актів.

Якщо сільська рада готує або розглядає проект регуляторного акта, який не внесений до затвердженого плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, сільська рада повинна внести відповідні зміни до плану у термін не пізніше десяти робочих днів з дня початку підготовки цього проекту або з дня внесення проекту на розгляд до сільської ради, але не пізніше дня оприлюднення цього проекту.

Затверджений план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів та зміни до нього оприлюднюються шляхом    опублікування на офіційному сайті Сагунівської сільської ради не пізніше як у десятиденний термін після їх затвердження.

 1. 5. Дотримання вимог законодавства у сфері регуляторної діяльності з
  підготовки   проектів   регуляторних   актів   до    розгляду    сільською радою
  покладається на розробників проектів.
 2. 6. Стосовно  кожного  проекту регуляторного  акта його розробником
  готується аналіз регуляторного впливу.

Аналіз регуляторного впливу готується відповідно до вимог статті 8 Закону до оприлюднення проекту регуляторного акта з метою одержання зауважень та пропозицій.

 1. 7. Кожен проект  регуляторного   акта  разом   з   відповідним  аналізом регуляторного впливу оприлюднюється у термін не пізніше п’яти робочих   днів з дня опублікування повідомлення про оприлюднення цього проекту регуляторного акта.

Строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються зауваження та пропозиції, встановлюється розробником проекту регуляторного акта, але не може бути меншим, ніж один місяць та більшим, ніж три місяці з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу.

 1. За рішенням сільської ради або відповідальної постійної комісії  ради:

— оприлюднюються проекти регуляторних актів, які не оприлюднювались до внесення їх на розгляд сесії сільської ради;

— можуть повторно оприлюднюватися проекти регуляторних актів, які оприлюднювалися до внесення їх на розгляд сесії сільської ради.

У разі оприлюднення проектів регуляторних актів, за рішенням сільської ради або відповідальної постійної комісії ради, функцію розробника проекту виконує орган, особа чи група осіб, які внесли цей проект на розгляд сесії ради, якщо інше не встановлено у рішенні ради чи відповідальної постійної комісії.

Зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта, внесеного на розгляд сесії ради, та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями розробникові цього проекту та профільній постійній комісії ради.

 1. 9. Стосовно кожного регуляторного акта послідовно здійснюється базове,повторне та періодичне відстеження його результативності.
 2. 10. Витрати, пов’язані з оприлюдненням документів, зазначених у пунктах 4,7,8, фінансуються за рахунок розробників проектів регуляторних актів.
 3. 11. Кожен проект регуляторного акта, внесений на розгляд до сільської
  ради, подається до відповідальної постійної комісії для вивчення та надання
  висновків про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону.
 4. 12. Відповідальна постійна комісія забезпечує підготовку експертного
  висновку щодо регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акта.

Відповідальна постійна комісія для підготовки експертного висновку може залучати органи виконавчої влади, підприємства, установи, організації, громадські об’єднання, науковців та фахівців відповідних галузей. Термін підготовки експертного висновку не повинен перевищувати 1 місяць.

 1. 13. На підставі аналізу регуляторного впливу, а також експертного висновку щодо регуляторного впливу відповідальна постійна комісія готує свої висновки про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону.

Висновок відповідальної постійної комісії готуються на підставі аналізу регуляторного впливу, яким проект регуляторного акта супроводжувався при його внесенні, лише у разі, якщо експертний висновок щодо регуляторного впливу не був наданий відповідній постійній комісії протягом строку, встановленого для його підготовки.

 1. 14. Висновки відповідальної постійної комісії передаються для вивчення до профільної постійної комісії, за винятком випадків, коли відповідна постійна комісія є профільною.
 2. 15. При представленні на пленарному засіданні сесії ради проекту
  регуляторного акта, голова відповідальної постійної комісії доповідає висновки
  цієї постійної комісії про відповідність проекту регуляторного акта вимогам
  статей 4 та 8 Закону.
 3. 16. У разі внесення на розгляд сесії ради проекту регуляторного акта,
  розробленого органами та посадовими особами місцевого самоврядування без аналізу регуляторного впливу, відповідальна постійна комісія приймає рішення про направлення проекту регуляторного акта на доопрацювання органу чи особі,яка внесла цей проект.

За мотивованим поданням депутата ради, постійної комісії ради, сільського голови, відповідальна постійна комісія може прийняти рішення про забезпечення підготовки експертного висновку щодо регуляторного впливу. У цьому разі, аналіз регуляторного впливу не готується.

 1. 17. Регуляторний акт не може бути прийнятий або схвалений, якщо наявна хоча б одна з таких обставин:

— відсутній аналіз регуляторного впливу або експертний висновок щодо
регуляторного впливу;

— проект регуляторного акта не був оприлюднений.

У разі виявлення будь-якої з цих обставин сільська рада має право вжити передбачених законодавством заходів для усунення виявлених порушень, у тому числі відповідно до Закону скасувати або зупинити дію регуляторного акта, прийнятого з порушеннями.

18.У відповідності до частини 2 ст. 27 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», повноваження щодо забезпечення виконання
заходів з відстеження результативності прийнятих сільською радою регуляторних
актів делегуються виконавчому комітету сільської ради,  який і здійснює їх відповідно
до Закону.

Підрозділ 17. Конфлікт інтересів

 1. Конфлікт інтересів — суперечність між особистими майновими, немайновими інтересами особи чи близьких їй осіб та її службовими повноваженнями, наявність якої може вплинути на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи невчинення дій під час виконання наданих їй службових повноважень.
 2. У разі винесення на розгляд сесії ради питання, яке викликає/може викликати у сільського голови чи депутатів ради наявність приватного інтересу у сфері, в якій вони виконують свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття ними рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень (потенційний конфлікт інтересів) чи суперечність між їх приватними інтересами та їх службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень (реальний конфлікт інтересів), вони зобов’язані повідомити про ймовірність виникнення в них потенційного чи реального конфлікту інтересів.
 3. Повідомлення відбувається шляхом подання сільським головою чи депутатом ради напередодні голосування, яке може спричинити ймовірність виникнення конфлікту інтересів, письмової заяви про це до постійної комісії з питань прав людини, законності, запобігання корупції, депутатської діяльності, етики, регламенту та попередження конфлікту інтересів, яка наділена повноваженнями по здійсненню контролю за дотриманням вимог Закону України «Про запобігання корупції» щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у раді.
 4. У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у сільського голови чи депутатів ради вони не мають права брати участь у голосуванні та прийнятті рішень радою з питань, в яких у них виник конфлікт інтересів.
 5. Письмова заява про ймовірність наявності конфлікту інтересів та відмову від участі у голосуванні оголошується на засіданні ради.

6.Відповідне повідомлення зачитується головою постійної комісії ради з питань прав людини, законності, запобігання корупції, депутатської діяльності, етики, регламенту та попередження конфлікту інтересів на засіданні сесії ради перед голосуванням за вищевказане питання і долучається до протоколу сесії.

 1. У разі неповідомлення сільським головою чи депутатом ради про ймовірність виникнення чи виникнення в них конфлікту інтересів про конфлікт інтересів зазначених осіб може заявити будь-який інший член ради або учасник засідання, якого безпосередньо стосується питання, що розглядається. Заява про конфлікт інтересів заноситься в протокол засідання сесії ради.
 2. У разі якщо неучасть сільського голови чи депутата ради у прийнятті рішень радою призведе до втрати правомочності ради, їх участь у прийнятті рішень має здійснюватися під зовнішнім контролем.
 3. Пропозиції щодо форми та способу здійснення зовнішнього контролю надаються постійною комісією ради з питань соціальної політики, депутатської етики та антикорупційної діяльності.
 4. Рішення про здійснення зовнішнього контролю приймається радою.

 

 

 

Сільський голова

САГУНІВСЬКА      СІЛЬСЬКА      РАДА

2-а   сесія  сільської ради VІІ скликання

                                                ПРОЕКТ    Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про затвердження Програми

соціально-економічного розвитку

Сагунівської сільської ради на 2019 рік

 

Відповідно до статті 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Закону України «Про добровільне об`єднання територіальних громад» Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм соціально-економічного розвитку України» та Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, Сагунівська сільська  рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Програму соціально-економічного розвитку Сагунівської сільської ради на 2019 рік (додаток1).

 

 1. Затвердити Заходи щодо реалізації Програми соціально — економічного розвитку Сагунівської сільської ради  на 2019 рік (додаток 2).
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії ради.

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                І.І.Бодяненко

 

 

                                                                        

             

 

ПРОЕКТ     Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Сагунівської  сільської ради

 

               ПРОГРАМА  СОЦІАЛЬНО – ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

                САГУНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ  НА 2019 РІК

 

                                                          ВСТУП

Програму  соціального і економічного розвитку  Сагунівської сільської ради  на 2019 рік (далі – Програма) розроблено відповідно до Закону України  «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», наказу Міністерства регіонального розвитку,будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.03.2016 року № 75 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації прогнозних та програмних документів соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади», постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних  документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету», Рішення Черкаської обласної ради від 05.03.2015р.   №38-1/VI «Про Стратегію регіонального розвитку Черкаської області на період до 2020 року.

Програма соціально-економічного розвитку  Сагунівської сільської ради на 2019 рік (надалі Програма) розроблена виконавчим комітетом  Сагунівської сільської ради і ставить перед собою важливе завдання – створити базову основу для майбутнього розвитку громади, економічного зростання, конкурентоздатності території громади, збереження чисельності населення, зменшення відтоку населення, насамперед, молоді та кваліфікованих спеціалістів.

З метою визначення найбільш об’єктивних пріоритетів діяльності Сагунівської сільської ради на 2019 рік в програмі передбачений моніторинг наявних власних ресурсів, стану демографічної ситуації, стану розвитку інфраструктури та економіки, визначення сильних та слабких сторін, можливостей та загроз розвитку територіальної громади.

Проведення глибокого аналізу дозволить сформулювати комплексну систему цілей, завдань, основних заходів економічного і соціального розвитку громади на 2019 рік, які базуватимуться на розумінні поточної соціально-економічної ситуації, що склалася на території громади, з урахуванням проблем та першочергових потреб населення, фінансових та організаційних ресурсів об’єднаної територіальної громади, відповідно до пріоритетних напрямків розвитку населених пунктів.

Напрями та завдання Програми конкретизуються в додатках до неї: «Заходи щодо реалізації Програми економічного і соціального розвитку Сагунівської сільської ради на 2019 рік», Перелік цільових програм по галузях, фінансування яких у 2019 році здійснюватиметься за рахунок коштів сільського бюджету.

 

Ураховуючи підсумки 2018  року серед головних пріоритетів економічного і соціального розвитку громади  в 2019 році мають бути:

 • збереження рівня доходів населення, пом’якшення ситуації на ринку праці в селі, забезпечення соціального захисту найбільш вразливих верств населення;
 • підвищення ефективності енергоспоживання, здійснення заходів із енергозбереження в усіх сферах діяльності;
 • надійне функціонування систем життєзабезпечення населення, розвиток житлового та комунального господарства;
 • підвищення рівня соціальних стандартів і якості послуг, які безпосередньо надаються населенню, удосконалення діяльності та матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, соціального захисту, розвиток освіти , створення належних умов для всебічного та повноцінного розвитку дітей, відродження культурних і просвітницьких традицій;
 • спрямування наявних ресурсів на соціальне відродження села та підвищення доходів жителів села, створення умов для розвитку аграрного сектору;
 • активізація інвестиційної діяльності, продовження реконструкції та поточного ремонту об’єктів життєзабезпечення, розвиток та відновлення мережі сільських доріг;
 • розв’язання екологічних проблем.
 1. Аналітична частина.
  • Географічне розташування, опис суміжних територій

 

Територія Сагунівської  об’єднаної територіальної громади згідно з адміністративно-територіальним устроєм України входить до складу Черкаського та Чигиринського району Черкаської області.

Сагунівська  об’єднана  територіальна громада (далі – Сагунівська ОТГ) утворилася на базі 3 сільських рад. До складу громади входить 3 населених пунктів, а саме: с. Боровиця, с.Топилівка Чигиринського району, с.Сагунівка Черкаського району. Загальна площа території   Сагунівської об’єднаної громади складає 15235,5 га.

 

Сільські ради, на базі яких створена Сагунівська  об’єднана територіальна громада

Сагунівська об’єднана територіальна громада створена відповідно Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» шляхом об’єднання Сагунівської, Боровицької, Топилівської сільських рад. Територія за адміністративно-територіальним устроєм входить до складу Черкаського та Чигиринського району Черкаської області.

Перші вибори в ОТГ відбулись 23.12.2018 року. Адміністративним центром громади визначено село Сагунівку (географічний центр території ОТГ). Депутатський корпус — 22 депутати, які представляють інтереси мешканців усіх сіл громади, виконком сільської ради сформований з 11 представників громади. Депутатський корпус та виконком працюють злагоджено над вирішенням поточних проблем, спірні питання вирішуються конструктивно.

Територія ОТГ – нерозривний масив, межі визначаються за зовнішніми межами юрисдикції громад, що об’єдналися. До складу громади входять с.Боровиця, с.Сагунівка,  с.Топилівка.

Землі сільськогосподарського призначення орендують: ТОВ «Ломовате», ТОВ «Дружба», ТОВ СП «Нібулон», ТОВ «Кернел», АПК «Маїс».

 

2.2. Демографічна ситуація, ринок праці

Загальна демографічна ситуація на території громади характеризується від’ємним природним приростом населення. За 2018 рік народилося   — 24 дітей, померло – 106  осіб.

Співвідношення між чоловіками та жінками у різних вікових групах відрізняється. Аналізуючи працездатне населення, співвідношення становить 51% та 49% відповідно. У віковій групі старше 60 років спостерігається диспропорція між чоловіками та жінками у бік жіночої частини населення. Співвідношення чоловіків та жінок до загальної кількості пенсіонерів становить 36,7 % та 63,3 % відповідно.

У Сагунівській об’єднаній громаді кількість населення складає 5571 осіб.  Переважна частина населення зайнята у сільському господарстві та його переробці. На території Сагунівської ОТГ діє ряд фермерських господарств, приватних підприємств та фізичних осіб- підприємців. Відсутність інвестицій та Програми підтримки розвитку малого та середнього бізнесу не дозволяли створювати нові робочі місця. Фінансова неспроможність сільських бюджетів впливала на динаміку поліпшення якості умов життя людей, розробку соціально необхідних проектів. Повноваження сільських рад не дозволяли в повній мірі використовувати природні ресурси. Відсутність фінансових установ унеможливлювали доступ суб’єктів підприємництва до кредитів та інвестицій.

Домінуюча частина працездатного населення зайнята в особистому селянському господарстві.

Поряд із вирішенням проблеми зайнятості Сагунівська сільська рада значну увагу приділяє питанням підвищення рівня життя населення та соціального захисту.

Заборгованість із виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах відсутня.

 

 

2.3. Стан розвитку інфраструктури

2.3.1. Транспорт та транспортна інфраструктура

Сагунівська об’єднана територіальна громада має вигідне транспортне сполучення. Територією громади проходить автомобільна дорога місцевого значення О241703/Р-10-Худяки-Сагунівка-Топилівка-Боровиця-Рацеве-Тіньки.

На території  Сагунівської об’єднаної територіальної громади протяжність доріг комунального значення з твердим покриттям становить 73,2  км, стан доріг незадовільний.

        Стан доріг на території Сагунівської  об’єднаної територіальної громади

Постійним транспортним сполученням з нинішнім обласним центром –м. Черкаси забезпечені всі населені пункти громади.

Основними проблемами транспортної інфраструктури є незадовільний  стан доріг, висока затратність послуг транспорту, відсутність державного фінансування на проїзд громадян пільгових категорій. Довготривала експлуатація доріг без проведення капітального/поточного ремонту унеможливлює повноцінне задоволення побутових потреб населення.

 • Соціальна інфраструктура

На сьогодні в Сагунівській ОТГ функціонують всі необхідні об’єкти соціальної сфери. Діє  амбулаторія загальної практики сімейної медицини,  аптека.

Мережа навчальних закладів відповідає освітнім потребам населення Сагунівської  об’єднаної громади і сформована у відповідності з демографічною ситуацією. У селі Сагунівка діє 2 дві школи I-III і I-II ступенів, у селі Топилівка навчально-виховний комбінат, у селі Боровиця школа I-III ступенів. Для дітей дошкільного віку працює  дошкільний навчальний заклад в селах Сагунівка, Боровиця .

Пожежну охорону Сагунівської ОТГ забезпечують: СТОВ «Ломовате».

На території Сагунівської ОТГ функціонують 3 заклади культури, 3 бібліотеки.

 

 

 • Основні показники аграрного комплексу, будівництво та реконструкція виробничих об’єктів галузі, розбудова інфраструктури аграрного ринку

На сьогодні агропромисловий комплекс є однією з провідних галузей економіки громади, стан справ у якій впливає на рівень та якість життя населення.

Завдяки  впровадженню у виробництво ресурсозберігаючих технологій та удосконалення системи насінництва сільськогосподарських культур підприємства громади отримують високу врожайність зернових культур.

Основними проблемами  галузі агропромислового комплексу є:

 • скорочення державної підтримки аграрної галузі;
 • високі відсоткові ставки для сільськогосподарських товаровиробників за користування банківськими кредитами;
 • недосконала система ціноутворення на сільськогосподарську продукцію.

Для забезпечення у 2019 році стабільного розвитку агропромислового комплексу громади  визначено наступні завдання:

 • розбудова інфраструктури аграрного ринку, харчової та переробної промисловості;
 • розвиток тваринництва з використанням сучасних технологій;
 • створення сприятливих умов, привабливої території, для залучення інвестицій у розвиток ОТГ;
 • підвищення розміру орендної плати за користування земельними паями.

Реалізація цих завдань дозволить забезпечити позитивну динаміку виробництва сільськогосподарської продукції, підвищення її якості та конкурентоспроможності, стабілізацію поголів’я худоби різних видів  по сільгосппідприємствах,  створення сприятливих умов для залучення інвестицій в економіку аграрного сектору, — сприятиме зростанню доходів населення.

 

 • Аналіз сильних сторін, можливостей розвитку, слабких сторін та загроз розвитку Сагунівської громади (SWOT-аналіз).

З метою систематизації проблем і перспектив розвитку територій населених пунктів Сагунівської ОТГ, виконавчим комітетом сільської ради здійснено SWOT-аналіз, який дозволяє об’єктивно оцінити можливості всебічного розвитку території. Виділення слабких сторін дозволить розробити ефективні заходи щодо попередження проблем, що можуть виникнути у процесі розвитку. Сильні сторони дають підставу визначити потенційні можливості розвитку території.

 

SWOT – аналіз розвитку  

Сагунівської об’єднаної  територіальної громади

 

Сильні сторони Слабкі сторони
-стабільний розвиток                           сільськогосподарської галузі, наявність активних сільськогосподарських товаровиробників;

-наявність природних ресурсів(земельні,водні,лісові,заказників);

-наявність вільних земельних ділянок

для ведення бізнесу та інвестування;

-наявність сировинної бази для молочної та м’ясної сільськогосподарської

продукції;

-розвинена соціальна інфраструктура (спортивна, культурна, медична, освітня);

 

незадовільний стан об’єктів

соціальної сфери;

-незадовільний стан      транспортної інфраструктури

та житлово-комунального господарства;

-відтік працездатного населення та молоді;

-відсутність кваліфікованих

кадрів;

-дисбаланс попиту і пропозиції

робочої сили на ринку праці;

-брак власних коштів підприємств для здійснення

інвестування у подальший розвиток;

-недостатньо висока частка продукції місцевих товаровиробників на споживчому ринку громади;

-відсутня система поводження з твердими побутовими відходами та їх утилізація;

-зношеність житлового фонду;

-неврегульованість земельного законодавства;

-зменшення обсягів державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників;

-обмеженість бюджетних асигнувань у будівництво, зростання вартості будівельних матеріалів, транспортних послуг;

-відсутність діючих підприємств по виготовленню пілетів;

 

 

Можливості Загрози
створення умов для сприятливого інвестиційного клімату (сайт, грантові та інвестиційні кошти);

-залучення коштів державних, міжнародних програм для розвитку громади)

-створення умов для сільського зеленого туризму;

-скорочення енергоспоживання через активне впровадження енергоефективних технологій;

-розвиток кооперативного руху на селі (кролівництво, рослинництво, тепличне господарство);

-наявність достатньої сировини для створення переробних підприємств з переробки рибної та м’ясної продукції;

 

нестабільна ситуація в країні, у тому числі через ведення військових дій;

-демографічна криза;

-подальше зростання енергоносіїв та послуг житлово-комунального господарства;

 

 

 

Проведений SWOT- аналіз виявив цілий ряд проблемних питань:

 • брак власних коштів підприємств для здійснення інвестування в розвиток та недостатня ефективність державної грошово-кредитної політики, високі відсоткові ставки за користування банківськими кредитами та зменшення кредитування економіки у зв’язку з нестабільною ситуацією в банківській сфері, низький рівень розвитку страхового бізнесу та ринку цінних паперів;
 • відсутність на законодавчому рівні стимулів щодо активізації інвестиційно-інноваційної діяльності;
 • недостатній рівень розбудови інфраструктури громади, що має негативний вплив на залучення інвестицій;
 • обмеженість бюджетних асигнувань у будівництво, зростання вартості будівельних матеріалів, транспортних послуг та енергоносіїв;
 • недостатньо висока частка продукції місцевих товаровиробників на споживчому ринку громади;
 • зменшення обсягів державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників значно стримує активізацію їх інвестиційної діяльності;
 • залишається кризовим стан житлово-комунального господарства громади (спостерігається подальше погіршення технічного стану житлового фонду, збільшення кількості аварійного та ветхого житла; якість житлово-комунальних послуг не відповідає вимогам);
 • відсутня система поводження з твердими побутовими відходами та новітні технології їх утилізації;
 • нераціональне використання земель природно-заповідного, сільськогосподарського, водного, рекреаційного фондів та зміни їх цільового призначення, самовільного користування надрами та іншими природними ресурсами;
 • дисбаланс попиту і пропозиції робочої сили на ринку праці громади, високе навантаження на одне вільне робоче місце;
 • незадовільне кадрове забезпечення медичними працівниками в сільській місцевості; забезпеченість амбулаторіями; матеріально-технічна база лікувальних закладів;
 • недостатній рівень гуманітарних послуг, необхідність продовження роботи щодо матеріально-технічного забезпечення, ремонту, реконструкції закладів освіти, культури та спорту.

Зазначені проблеми негативно впливають на розвиток основних галузей економіки громади, створення робочих місць, зростання добробуту  населення та є основними для вирішення у 2019 році.

 

 1. Цілі та стратегічні завдання Програми на 2019 рік

Відповідно до Стратегії сталого розвитку України «Україна — 2020», Державної та обласної Стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року в громаді основна робота буде спрямована на максимальну мобілізацію ресурсів, розвиток сільських територій, забезпечення доступності та якості надання адміністративних послуг, підвищення якості освіти і медичного обслуговування, рівня соціального захисту, соціальних та інших послуг створення нових робочих місць та підвищення доходів населення .

Основні цілі та завдання Сагунівської сільської ради на 2019рік:

 • концентрація ресурсів бюджету на виконання пріоритетних цілей та завдань, визначених Стратегією розвитку Сагунівської сільської об’єднаної територіальної громади та спрямованих на соціально–культурний розвиток територіальної громади;
 • формування збалансованого бюджету на основі реальних показників економічного і соціального розвитку Сагунівської громади на засадах бюджетної децентралізації;
 • формування сприятливого інвестиційного середовища;
 • розширення бази оподаткування, створення сприятливих умов для розвитку виробництва, приватного підприємництва, скорочення неофіційного сектора економіки;
 • забезпечення ефективного управління майном, що належить територіальній громаді, з метою збільшення надходжень до бюджету;
 • забезпечення соціальної спрямованості бюджету та функціонування соціальної і гуманітарної сфери на рівні державних стандартів;
 • підвищення прозорості та ефективності використання бюджетних коштів шляхом посилення контролю за дотриманням фінансової дисципліни;
 • продовження роботи з оптимізації мережі закладів соціально–культурної сфери, удосконалення їхньої структури і функцій та зміцнення матеріально-технічної бази бюджетних установ;
 • недопущення виникнення заборгованості з виплати заробітної плати в бюджетній сфері та по соціальних виплатах;
 • забезпечення в повному обсязі потреби в асигнуваннях на:
 • оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;
 • проведення розрахунків за електричну, теплову енергію, водопостачання, водовідведення та природний газ, які споживаються бюджетними установами і організаціями, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків;
 • досягнення сприятливого кредитного рейтингу та рейтингу інвестиційної привабливості Сагунівської громади для залучення інвестицій.

 

В результаті реалізації цих завдань передбачається:

 • досягнення запланованих показників надходжень доходів до бюджету в порівнянні з фактичними показниками попереднього року;
 • забезпечення фінансування в повному обсязі витрат за соціальними статтями, насамперед на заробітну плату, оплату енергоносіїв і комунальних послуг, харчування, медикаменти;
 • підвищення ефективності використання бюджетних коштів.

 

ІІІ. Пріоритетні напрями економічної і соціальної політики на 2019 рік

 

 1. Розвиток реального сектору економіки та інфраструктури.

 

1.1. Інвестиційна діяльність, створення умов для інвестиційної привабливості

З метою забезпечення у 2019 році створення сприятливих умов для збільшення залучення інвестицій в економіку Сагунівської об’єднаної територіальної громади, підвищення рівня зайнятості населення та покращення добробуту мешканців громади визначено наступні завдання:

 • залучення коштів міжнародних організацій для здійснення заходів соціально-економічного розвитку Сагунівської об’єднаної територіальної громади;
 • формування портфелю інвестиційних пропозицій;
 • розбудова інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури на території об’єднаної територіальної громади;

 

1.2. Сільське господарство

 

Аграрний сектор є важливою стратегічною галуззю економіки громади, що забезпечує продовольчу безпеку регіону, зайнятість сільського населення, сприяє створенню робочих місць, підтримує розвиток сільських територій.

Серед основних проблемних питань слід відзначити:

скорочення державної підтримки аграрної галузі;

високі відсоткові ставки для сільськогосподарських товаровиробників за користування банківськими кредитами;

відсутність переробних підприємств на території громади  виробництва харчових продуктів, зменшення обсягів їх виробництва у зв’язку зі скороченням ринків збуту;

По створенню у 2019 році умов для розвитку, громадою  визначені наступні завдання:

розбудова інфраструктури аграрного ринку;

сприяння розвитку тепличного господарства.

Реалізація цих завдань дозволить забезпечити позитивну динаміку виробництва сільськогосподарської продукції, підвищення її якості та конкурентоспроможності, збільшення обсягів переробки сільськогосподарської продукції, створення сприятливих умов для залучення інвестицій в аграрний сектор, а також сприятиме зростанню доходів сільського населення та створенню додаткових робочих місць.

 

1.3.Транспорт та транспортна інфраструктура

 

Протягом 2017-2018 років здійснювались заходи, спрямовані на забезпечення належної якості обслуговування пасажирів на приміських та міжміських маршрутах загального користування, посилення контролю за безпекою пасажирських перевезень, удосконалення мережі автобусних маршрутів

Проблемними питаннями залишаються, зокрема:

 • незадовільний стан автомобільних доріг на території об’єднаної громади та значна зношеність автомобільного парку;
 • відшкодування витрат перевізників на перевезення пільгових категорій населення в галузі пасажирських автомобільних перевезень та зростання кількості збиткових пасажирських маршрутів у сільській місцевості.

Тож, основним завданням в галузі на 2019 рік є покращення якості обслуговування населення автомобільним пасажирським транспортом шляхом оновлення автомобільного парку, подальшого вдосконалення маршрутної мережі, облаштування автобусних зупинок, своєчасного відшкодування витрат на пільгове перевезення пасажирів.

Реалізація цих завдань дозволить максимально задовольнити потреби населення в якісних та безпечних послугах автомобільного транспорту.

Дорожній комплекс

Головною проблемою на сьогодні залишається необхідність забезпечення виконання значних обсягів невідкладних ремонтів та реконструкції доріг. Обсяги виділеного фінансування ремонтних робіт на місцевих дорогах, як і в попередніх роках, не забезпечують дотримання норм щодо міжремонтних строків експлуатації.

Для забезпечення у 2019 році підвищення рівня безпеки дорожнього руху, розвитку дорожньої інфраструктури, поліпшення інформаційного забезпечення учасників дорожнього руху головним завданням розвитку галузі визначено проведення будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів автомобільних доріг.

1.4. Житлово-комунальне господарство та житлова політика

Житлово-комунальне господарство

З метою забезпечення всіх категорій споживачів якісними житлово-комунальними послугами в сільській раді здійснювались заходи щодо реформування та розвитку галузі, а саме: із забезпечення функціонування вуличного освітлення населених пунктів об’єднаної територіальної громади; із забезпечення населення якісною питною водою.

Разом з цим залишається ряд проблемних питань, зокрема:

 • необхідність заміни значної частини систем водопостачання;
 • необхідність облаштування сміттєзвалищ згідно санітарних норм;
 • недостатнє освітлення вулично-дорожньої мережі населених пунктів.

Для забезпечення у 2019 році підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства, поліпшення рівня благоустрою населених пунктів та якості надання житлово-комунальних послуг визначені наступні завдання:

 • модернізація та розвиток систем водопостачання, водовідведення;
 • підвищення якості надання житлово-комунальних послуг, зокрема забезпечення споживачів якісною питною водою;
 • завершення реконструкції вуличного освітлення.

Якісні критерії ефективності реалізації завдань

Реалізація завдань дозволить забезпечити поліпшення якості житлово-комунального обслуговування населення та рівня благоустрою населених пунктів об’єднаної територіальної громади, розширення доступу людей до якісної питної води шляхом:

 • реконструкції та капітального ремонту систем водопостачання, встановлення лічильників обліку води;
 • очистки, дезінфекції колодязів та встановлення надбудов;
 • завершення реконструкції мереж вуличного освітлення, установлення енергозберігаючих джерел освітлення та приладів диференційного обліку електроенергії.

Житлова політика

На сьогодні залучення інвестицій у житлове будівництво є ключовим питанням розвитку регіональної економіки.

З метою приведення у відповідність до чинного законодавства обліку житлового фонду Сагунівською сільською радою постійно проводиться робота  щодо виявлення в населених пунктах житлових будинків, які не мають технічної документації. Власникам таких будинків надається роз’яснення щодо важливості оформлення документації в установленому законом порядку.

Головними проблемами, які гальмують розвиток галузі є, зокрема: високі процентні ставки за користування кредитами; обмеженість бюджетних асигнувань у будівництво; зростання вартості будівельних матеріалів, транспортних послуг та енергоносіїв.

Для забезпечення у 2019 році збільшення обсягів введення в експлуатацію житла, покращення житлових умов населення об’єднаної територіальної громади, визначені наступні завдання:

 • розроблення містобудівної документації для  населених пунктів Сагунівської об’єднаної територіальної громади;
 • інформування населення щодо порядку оформлення і введення житла в експлуатацію.

1.5.  Енергозабезпечення та енергозбереження

Основним напрямком розвитку галузі енергозабезпечення залишається підтримання на належному рівні якості енергозабезпечення.

Бюджетними установами та організаціями сільської ради проводиться щомісячний моніторинг споживання паливно-енергетичних ресурсів. Для забезпечення скорочення обсягів споживання природного газу впроваджувались енергозберігаючі заходи, насамперед заміна газових котлів на твердопаливні котли та заміна зовнішніх мереж. Одним із важливих енергозберігаючих заходів є заміна вікон, вхідних дверей та утеплення фасадів будівель.

Головною проблемою галузі енергозабезпечення та енергозбереження залишається недостатній рівень фінансування заходів з енергозбереження в бюджетній сфері.

Основні завдання на 2019 рік:

 • забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів;
 • реконструкція теплових мереж та котелень із впровадженням сучасних енергозберігаючих технологій, матеріалів і обладнання;
 • реконструкція існуючих будівель бюджетної сфери, проведення енергозберігаючих заходів.
 • Енергомодернізація в будівлях соціальної сфери, а саме — утеплення фасаду шкіл, будинків культури, дитячих садочків 2019-2021р.р.

1.6. Споживчий ринок

Споживчий ринок Сагунівської  об’єднаної територіальної громади характеризується подальшим розвитком інфраструктури, достатнім рівнем товарного насичення, стабільним балансом попиту і пропозиції.

Торговельні  послуги  населенню  надають  споживче  товариство  та  приватні  підприємці, які  утримують  23 магазинів. Функціонує 4 кафе-бари.

Разом з цим залишається ряд проблемних питань розвитку галузі, зокрема:

 • низький, порівняно із затвердженими нормативами, загальний рівень забезпеченості населення територіальної громади побутовими послугами;
 • недостатньо висока частка продукції місцевих товаровиробників на споживчому ринку району;
 • встановлення економічно необґрунтованих цін на соціально важливі продовольчі товари.

Для збереження у 2019  році позитивної динаміки розвитку споживчого ринку, зокрема, забезпечення зростання обсягів обороту роздрібної торгівлі, збільшення на споживчому ринку територіальної громади частки конкурентно-спроможної продукції місцевих виробників, насичення споживчого ринку якісними та безпечними товарами (послугами) за доступними для споживачів цінами визначені наступні завдання:

 • розвиток інфраструктури споживчого ринку, здатної забезпечувати рівень обслуговування населення відповідно до його потреб;
 • зростання частки місцевих товаровиробників на споживчому ринку;
 • поширення практики організації виїзного торговельного та побутового обслуговування населення.

Реалізація цих завдань дозволить:

 • забезпечити зменшення надходжень на споживчий ринок громади неякісної та небезпечної продукції та послуг;
 • знизити рівень монополізації регіонального ринку споживчих товарів і послуг;
 • зняти або знизити бар’єри для вступу нових суб’єктів господарювання на ринки соціально значущих товарів та послуг;
 • раціонально використовувати бюджетні кошти при здійсненні державних закупівель;
 • підвищити купівельну спроможність споживачів;
 • усунути нерівні умови конкуренції між суб’єктами господарювання;
 • не допустити необґрунтоване підвищення цін на основні продукти харчування.

1.7. Розвиток підприємництва

Діяльність органів місцевого самоврядування, суб’єктів малого і середнього підприємництва спрямована на розв’язання актуальних проблем, що стримують розвиток приватної ініціативи, створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього підприємництва.

Разом з цим залишаються проблемні питання, що стримують розвиток підприємницької діяльності,зокрема:

 • складність доступу до фінансових (кредитних) ресурсів;
 • низька активність сільського населення до започаткування власної справи;
 • недостатньо розвинена система інфраструктури підтримки підприємництва.

Вирішення проблем, що стримують розвиток малого і середнього підприємництва, у 2019 році здійснюватиметься шляхом реалізації комплексу завдань за наступними напрямами:

 • удосконалення правових, економічних і організаційних умов для стійкого розвитку малого та середнього підприємництва з додержанням принципів державної регуляторної політики;
 • сприяння доступу суб’єктів малого і середнього підприємництва до отримання кредитних ресурсів та надання їм фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки на реалізацію інвестиційних проектів на зворотній основі;
 • підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів малого і середнього підприємництва, удосконалення системи інформаційної підтримки, навчання незайнятого населення основам підприємницької діяльності та формування позитивного іміджу підприємництва серед населення;
 • залучення приватного бізнесу до участі в закупівлях товарів, робіт і послуг за державні кошти.

Реалізація заходів прискорить розвиток малого та середнього підприємництва, забезпечить широке використання його можливостей як механізму розв’язання економічних і соціальних проблем, сприятиме розвитку конкуренції, зміцненню економічної бази регіону, вирішенню проблеми безробіття та насичення ринку якісними товарами та послугами місцевих товаровиробників.

 

 1. Соціальний та гуманітарний розвиток

 

2.1.Грошові доходи населення

Для забезпечення у 2019 році підвищення розміру номінальної середньомісячної заробітної плати в усіх галузях економіки, недопущення виникнення заборгованості із виплати заробітної плати, легалізації трудових відносин визначені наступні завдання:

 • моніторинг за своєчасним впровадженням роботодавцями гарантованої державою мінімальної заробітної плати відповідно до чинного законодавства;
 • моніторинг своєчасності виплати заробітної плати на підприємствах, в установах та організаціях сільської ради;
 • проведення роботи з роботодавцями, щодо використання найманих працівників з обов’язковим оформленням трудових відносин.

 

Реалізація цих завдань дозволить забезпечити:

 • поліпшення якості життя працюючого населення;
 • дотримання прав та гарантій з оплати праці працівників, своєчасність виплати заробітної плати.

 

2.2. Зайнятість населення та ринок праці

Залишається ряд проблемних питань розвитку галузі, зокрема, дисбаланс попиту та пропозиції робочої сили на ринку праці, високе навантаження незайнятих громадян на одне вільне робоче місце.

З метою покращення у 2019 році ситуації на ринку праці за рахунок сприяння ефективній зайнятості населення шляхом підвищення конкурентоспроможності робочої сили на ринку праці, стимулювання роботодавців до створення робочих місць, сприяння розвитку підприємницьких ініціатив безробітних визначені наступні завдання:

 • збереження існуючих робочих місць та підвищення рівня мотивації населення до праці;
 • стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць, у першу чергу, для працевлаштування неконкурентоспроможних громадян;
 • підтримка підприємницької ініціативи безробітних шляхом надання одноразової допомоги по безробіттю для започаткування власної справи;
 • організація оплачуваних громадських робіт за рахунок усіх
  джерел фінансування та залучення до їх виконання безробітних громадян;
 • забезпечення проведення інформаційних та профорієнтаційних заходів на ринку праці.

Реалізація цих завдань дозволить забезпечити:

 • зменшення рівня безробіття;
 • створення нових робочих місць у всіх сферах економічної діяльності;
 • залучення до виконання оплачуваних громадських робіт безробітних.

 

2.3. Соціальне забезпечення

В сільській раді забезпечено реалізацію політики соціальної підтримки сімей, одиноких непрацездатних громадян та інвалідів.

Постійно проводиться роз’яснювальна робота серед населення щодо призначення всіх видів державних соціальних допомог за єдиною заявою, спрощеного порядку призначення житлових субсидій.

Для забезпечення у 2019 році підтримки мало захищених верств населення територіальної громади, осіб, які опинились у складних життєвих обставинах та сімей з дітьми, покращення якості надання соціальних послуг визначені наступні завдання: поглиблення адресності при наданні державних соціальних допомог; забезпечення своєчасного призначення та виплати державних допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам.

 

2.4. Охорона здоров’я

 

З метою забезпечення населення об’єднаної територіальної громади якісною та доступною медичною допомогою визначено основні завдання на 2019 рік:

 • підвищення ефективності роботи галузі шляхом її модернізації;
 • зміцнення матеріально-технічної бази амбулаторій та  інших медичних закладів, доукомплектування їх сучасним медичним обладнанням  та санітарним транспортом згідно табелю оснащення;
 • удосконалення кадрової політики:опрацювання питання направлення молодих фахівців на роботу в медичні заклади громади;забезпечення молодих спеціалістів медичної галузі житлом; оплата навчання студентів медичних інститутів з подальшим працевлаштуванням в медичні заклади громади.
 • Будівництво житла для медичних працівників (2019-2020р.р.)

 

2.5. Освіта

Забезпечення рівного доступу громадян об’єднаної територіальної громади до якісної освіти, виховання компетентної особистості є пріоритетом у діяльності освітян.

Мережа навчальних закладів потребує оптимізації у відповідності з демографічною ситуацією.

На виконання пріоритетів розвитку галузі освіти запланована робота  щодо модернізації матеріально-технічної бази навчальних закладів, забезпечення дошкільних навчальних закладів сучасними дитячими меблями.

Основними проблемами розвитку галузі залишаються зокрема:

 • малокомплектність загальноосвітніх навчальних закладів;
 • недостатній рівень забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів персональними комп’ютерами, необхідність оновлення наявної комп’ютерної техніки;
 • відсутність доступу до високошвидкісного Інтернету в деяких сільських школах;
 • стан матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів.

З метою підвищення якості надання освітніх послуг, упровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес у 2019 році визначені наступні завдання:

 • забезпечення ефективної діяльності навчальних закладів;
 • модернізація матеріально-технічної та навчально-методичної бази закладів освіти.

Реалізація цих завдань дозволить забезпечити:

 • підвищення якості надання освітніх послуг, зокрема, позашкільної;
 • упровадження в навчально-виховний процес сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;
 • розвиток творчих здібностей учнів загальноосвітніх навчальних закладів;
 • оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти.

 

2.6.  Підтримка сім’ї, дітей та молоді

На сьогодні молодіжна, сімейна політика та політика у сфері захисту прав дітей є однією з основних соціальних гарантій розвитку держави.

Основною метою діяльності та завданнями на 2019 рік є:

 • захист житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа;
 • розвиток на території об’єднаної громади сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • сприяння та підтримка діяльності молодіжних, дитячих та інших громадських організацій та виконання програм (проектів), розроблених цими організаціями;
 • організація та проведення на належному рівні оздоровчо-відпочинкової кампанії;
 • координація заходів, спрямованих на організацію оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей і молоді;
 • підвищення рівня поінформованості населення, особливо дітей та молоді, щодо шляхів та можливостей розвитку творчого, освітнього, наукового, робочого потенціалу;
 • пропаганда та формування здорового способу життя;
 • утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей.

 

2.7. Фізична культура і спорт

В Сагунівській об’єднаній територіальній громаді окреслилась позитивна тенденція підвищення масовості фізкультурного руху.

З метою залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації здорового способу життя та фізичної реабілітації, забезпечення максимальної реалізації здібностей обдарованої молоді в дитячо-юнацькому, резервному спорті, визначені наступні завдання:

 • розвиток фізичної культури і спорту за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення;
 • створення умов для розвитку регулярної рухової активності різних верств населення;
 • розвиток секції дзюдо;
 • відкриття спортивної школи.

Виконання цих завдань дозволить забезпечити залучення більшої кількості населення до регулярних занять фізичною культурою та спортом.

 

2.8. Культура, туризм

З метою забезпечення у 2019 році рівності прав та можливостей громадян у створенні, використанні, поширенні культурних цінностей, охорони культурної спадщини як складової національного культурного надбання визначені наступні завдання:

 • забезпечення розвитку культури та культурного розмаїття;
 • модернізація матеріально-технічної бази та інформатизація закладів культури;
 • збереження, розвиток та вивчення національної культурної спадщини;
 • поширення інформації про туристичні можливості краю.
 • створення умов для розвитку зеленого і активного туризму.
 • створення умов для проживання учасників спортивних змагань, фестивалів. Виконання зазначених завдань сприятиме:
 • створенню умов для задоволення культурних потреб населення Сагунівської громади, творчому розвитку та естетичному вихованню громадян;
 • досягненню високого професійного рівня проведення фестивалів, конкурсів, свят;
 • покращенню матеріально-технічної бази закладів культури;
 • посиленню контролю за збереженням історико-культурної спадщини;
 • залученню до відвідування Сагунівської об’єднаної територіальної громади туристів з інших районів та областей України.

 

2.9.Формування громадянського суспільства та інформаційний простір

 

В громаді забезпечується співпраця з громадськістю шляхом проведення консультацій з актуальних питань місцевого самоврядування та регіонального розвитку, залучення до розроблення нормативно-правових документів, участі в роботі консультативно-дорадчих органів, сприяння в проведенні ними заходів та підтримки їх ініціатив.

Сільською радою у взаємодії з громадськістю проводяться заходи інформаційно — роз’яснювальної  роботи з актуальних питань розвитку громади.

Основною проблемою розвитку галузі залишається низька активність представників громади та, як наслідок, недостатній рівень якісної взаємодії між громадою та органом  самоврядування.

З метою сприяння у 2019 році подальшому розвитку громадянського суспільства в сільській раді, забезпечення зворотного зв’язку, діалогу та взаємодії між громадськими організаціями та органами місцевого самоврядування, консолідації суспільства в питаннях розвитку громади визначені наступні завдання:

— залучення громадськості до процесів формування та реалізації політики державного та регіонального розвитку;

— підтримка та популяризація ініціатив, проектів та діяльності інститутів громадянського суспільства;

— проведення публічних та інформаційних заходів щодо реалізації державної та регіональної політики.

                 Якісні критерії ефективності реалізації завдань

Реалізація зазначених завдань дозволить забезпечити активізацію участі громадськості в процесах формування та реалізації державної політики; налагодження конструктивної взаємодії та зворотного зв’язку між органом місцевого самоврядування та представниками різних інститутів громадянського суспільства; консолідацію громадськості навколо ідеї розбудови громади.

             Інформаційний простір

В Сагунівській ОТГ проводиться робота по створенню офіційного сайту, де буде система електронних петицій, буде налагоджено електронну переписку між центральним офісом та сільськими старостами для оперативного вирішення питань, які громадяни ставлять перед старостами. Вище викладене сприятиме активізації участі громадськості у розбудові громади та вирішенні актуальних питань.

З метою забезпечення у 2019 році процесу розбудови національного інформаційного простору, створення відкритого інформаційного середовища, рівного доступу громадськості до всіх наявних видів інформації, вільного та безперешкодного функціонування в громаді засобу масової інформації дасть змогу підвищити рівень обізнаності громадськості з актуальних питань державної політики, зокрема, економічних та соціальних реформ.

 

Якісні критерії ефективності реалізації завдань

Реалізація зазначених завдань дозволить забезпечити підвищення рівня довіри населення до місцевої влади, розуміння та підтримку її діяльності, створення сприятливих умов для розвитку книговидавничої сфери, поповнення бібліотечних фондів соціально важливою українською книжковою продукцією, підтримку місцевих авторів.

 1. Природокористування та безпека життєдіяльності

3.1. Раціональне використання природних ресурсів

Основною проблемою природокористування в сільській раді залишається відсутність комплексного підходу до формування, використання та збереження природних ресурсів.

З метою забезпечення у 2019 році раціонального використання надр, водних та рослинних ресурсів територіальної громади визначені наступні завдання:

 • охорона та раціональне використання надр;
 • охорона та раціональне використання водних ресурсів;
 • збереження природно-заповідного фонду;
 • раціональне використання та зберігання відходів виробництва і побутових відходів;
 • формування екологічної культури населення;
 • забезпечення гарантованого рівня захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій в мирний час та в особливий період.

Якісні критерії ефективності реалізації завдань

Реалізація зазначених завдань сприятиме забезпеченню раціонального використання природних ресурсів, зменшенню обсягів скиду стічних вод
у поверхневі водні об’єкти, поліпшенню технічного стану водойм, збільшенню лісистості та нарощуванню природоохоронного потенціалу лісів.

3.2. Охорона навколишнього середовища та техногенна безпека

Основні завдання, що реалізовувались у поточному році були спрямовані на поліпшення екологічного стану довкілля шляхом:

 • забезпечення охорони, раціонального використання і відтворення природних ресурсів;
 • ліквідації потенційних джерел забруднення довкілля;
 • збереження біорізномаїття, формування екомережі, розвиток природно-заповідної справи, забезпечення стабільної екологічної рівноваги;
 • забезпечення безпеки життєдіяльності населення та швидкого реагування на природні та техногенні катастрофи, забезпечення безпечного довкілля на основі сталого, збалансованого соціально-економічного розвитку об’єднаної громади.

Основними проблемами забезпечення в сільській раді екологічної та техногенної безпеки є:

 • відсутність достатньої кількості місцевих пожежних команд;
 • відсутність надійної системи оповіщення та інформування населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій;
 • створення не в повному обсязі місцевих матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків.

З метою забезпечення у 2019 році вжиття заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ефективної ліквідації їх наслідків, раціонального використання та зберігання відходів виробництва та побутових відходів, збереження природно-заповідного фонду, припинення втрат біологічного та ландшафтного різноманіття визначені наступні завдання:

 • утримання на належному рівні місцевих пожежних команд;
 • придбання засобів пожежогасіння та індивідуального захисту;
 • створення місцевих матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків, забезпечення належних умов його зберігання.

Кількісні критерії ефективності реалізації завдань

Реалізація зазначених завдань сприятиме:

 • підвищенню рівня захисту населення від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
 • створенню надійної системи оповіщення та інформування населення про надзвичайні ситуації.

 

3.3. Охорона праці

Головним завданням у зазначеній сфері на 2019 рік є забезпечення підвищення рівня промислової безпеки та охорони праці в усіх галузях економіки об’єднаної територіальної громади шляхом створення належних, безпечних і здорових умов праці працівників підприємств, установ і організацій всіх форм власності та видів діяльності шляхом:

 • створення системи інформування населення в межах сільської ради щодо аварій, нещасних випадків та виникнення небезпечних факторів техногенного характеру;
 • підвищення рівня культури безпеки праці, забезпечення підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації кадрів з питань охорони праці.

Якісні критерії ефективності реалізації завдань

Реалізація зазначених завдань сприятиме зниженню рівня загального травматизму та кількості смертельних нещасних випадків на виробництві та відповідному зменшенню кількості днів непрацездатності внаслідок травм і їх матеріальних наслідків.

ІV. Контроль за виконанням Програми

Головною метою контролю за виконанням Програми є подальше вдосконалення діяльності Сагунівської об’єднаної територіальної громади, спрямованої на виконання завдань Президента України, Кабінету Міністрів України, поліпшення якості прийняття рішень, застосування ефективних діючих та розроблення нових інструментів державного управління для подальшого соціально-економічного розвитку громади.

Виконавчий комітет сільської ради за погодженням з сільською  радою визначає першочерговість виконання заходів з урахуванням пріоритетних напрямків Програми та вирішення проблемних питань соціально-економічного розвитку. Відповідальність за цільове використання бюджетних коштів на виконання заходів Програми несуть головні розпорядники бюджетних коштів.

У процесі виконання Програма може уточнюватись та корегуватись на підставі рішень Сагунівської сільської ради для врахування нових соціально-економічних процесів, що відбуватимуться в економіці сільської ради, а також при уточненні бюджету на 2019 рік.

Зміни та доповнення до Програми затверджуються Сагунівською сільською радою  за поданням виконавчого комітету Сагунівської сільської ради.

Звіт Сагунівського  сільського голови про виконання Програми за підсумками 2019року заслуховується на засіданні сесії сільської ради в лютому 2020 року.

 

Сільський голова                                                         І.І.Бодяненко

САГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

2 сесія сільської ради VІІ скликання

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

Про затвердження плану діяльності з підготовки

проектів регуляторних актів

та заходів з відстеження їх результативності

на 2019 рік

 

Відповідно до ст. 26, 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 №1160-IV, сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити план діяльності Сагунівської сільської ради з підготовки проектів регуляторних актів та заходів з відстеження їх результативності на 2019 рік (додаток 1).
 2. Оприлюднити план діяльності Сагунівської сільської ради з підготовки проектів регуляторних актів та заходів з відстеження їх результативності на 2019 рік у визначений Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» термін та спосіб.
 3. Дозволити сільському голові, постійним комісіям при необхідності вносити зміни та доповнення до плану діяльності сільської ради з підготовки проектів регуляторних актів та заходів з відстеження їх результативності.
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійні комісії сільської ради.

 

 

 

 

Сільський голова                                                                І.І.Бодяненко

 

САГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

2 сесія сільської ради VІІ скликання

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

 

Про створення Центру надання

адміністративних послуг Сагунівської

Сільської ради

 

Керуючись п. 6 ч. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання вимог ст. 12 Закону України “Про адміністративні послуги” з урахуванням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 року №118 “Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг” та з метою створення доступних та зручних умов для реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб щодо отримання адміністративних послуг сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Створити відділ Центр надання адміністративних послуг Сагунівської сільської ради.
 2. Затвердити Положення про Центр надання адміністративних послуг  Сагунівської сільської ради (додаток 1).
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря  виконавчого комітету.

 

 

 

 

Сільський голова                                            І.І.Бодяненко

САГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

2 сесія сільської ради VІІ скликання

 

Проект РІШЕННЯ

 

 

 

Про організацію громадських

робіт у 2019 році

 

 

Відповідно до п. 22 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та керуючись статтею 31 Закону України „Про зайнятість населення” від 05.07.2012, який набрав чинності з 1 січня 2013 року, Сагунівська сільська  рада

ВИРІШИЛА:

 

 1. З метою тимчасової зайнятості осіб місцевої територіальної громади затвердити Програму організації та фінансування громадських робіт для населення на 2019 рік (додаток1).

 

 1. Виконання зазначеної Програми здійснити в межах видатків, передбачених на фінансування відповідних галузей.

 

 1. Сільському голові забезпечити виконання Програми організації та фінансування громадських робіт для населення с. Сагунівка, с. Боровиця, с. Топилівка  на 2019 рік.

 

 1. Затвердити перелік видів громадських робіт, які будуть організовуватись та проводитись на території Сагунівської сільської ради у 2019 році за кошти:

місцевого бюджету та Фонду загальнообов’язкового державного

соціального страхування України на випадок безробіття (додаток 2).

 

 1. Фінансування організації громадських робіт здійснювати за рахунок коштів місцевого бюджету, Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, роботодавців (на добровільних засадах) та інших не заборонених законодавством джерел. У разі залучення зареєстрованих безробітних до громадських робіт фінансування організації таких робіт здійснювати за рахунок коштів місцевих бюджетів та/або коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

 

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію   з

питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

 

Сільський голова                                                                 І.І.Бодяненко

 

 

 

САГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

2 сесія сільської ради VІІ скликання

 

Проект РІШЕННЯ

 

 

 

Про  затвердження  Програми соціального

захисту населення Сагунівської сільської ради

на 2019-2021 роки

 

 

Заслухавши  та  обговоривши інформацію  сільського  голови Бодяненко І.І. щодо організації роботи у сфері соціального захисту жителів об’єднаної громади територіальної громади з  метою активізації вирішення невідкладних питань соціально-побутового,  медичного, організаційно-правового  і культурного  обслуговування учасників  війни  і ветеранів праці,  осіб  з  обмеженими фізичними  можливостями  та  інших осіб, які перебувають у  складних  життєвих  обставинах ст.26 Закону  України  „Про  місцеве самоврядування  в  Україні”, сільська  рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1.Затвердити  Програму соціального захисту населення Сагунівської сільської ради на  2019-2021 роки (додаток 1).

 

 1. Затвердити Порядок надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, передбаченої заходами Програми соціального захисту населення Сагунівської сільської ради на 2019-2021 роки (додаток 2).

 

3.Це рішення  вступає  в  дію  з  01 січня 2019 року.

 

4.Контроль  за  виконанням  рішення, покласти  на  постійну комісію сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

 

 

Сільський голова                                              І.І.Бодяненко

 

Проект     Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Сагунівської

сільської ради

 

  П Р О Г Р А М А

 соціального  захисту  населення  Сагунівської сільської ради на 2019-2021 роки

 

Загальна характеристика Програми

 

Найменування Програма  соціального  захисту  населення на   Сагунівської сільської ради на 2019-2021 роки

 

Ініціатор розроблення

Програми

Cільський  голова
Розробник Програми виконком сільської ради
Відповідальні виконавці виконавчий  комітет  Сагунівської сільської ради,
Мета Програми Підвищення рівня життя населення

Сагунівської об’єднаної територіальної громади, які перебувають

у складних життєвих обставинах та неспроможні їх самостійно подолати

 

Термін реалізації Програми 2019-2021 роки

 

Учасники Програми виконавчий  комітет  Сагунівської сільської ради,
Джерела фінансування Сільський, благодійні  внески, гуманітарна  допомога, інші

джерела, не заборонені законодавством

 

Орієнтовний обсяг фінансування (грн) в т.ч.

—          сільський бюджет

з них

2019 рік

2020 рік

2021 рік

 

 

675000

 

225000

225000

225000

Очікувані результати

виконання Програми

 

Виконання даної Програми, дасть змогу покращити

житлові умови громадян пільгових категорій, вирішити проблеми соціальної підтримки громадян територіальної громади, покращити

їх стан здоров’я та матеріальне становище

 

 

 

Розділ 1.  ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

 

Соціальний захист є основним завданням соціальної політики, що ставить за мету забезпечення прав і гарантій людини у сфері рівня та якості життя.

Турбота про людей,  які  перебувають у складних  життєвих обставинах – один  з основних  напрямів  державної  політики  у сфері соціального захисту населення.

Соціальний захист населення – одна з головних функцій держави, яка має виконуватися завжди  і за будь-яких обставин на користь тих громадян, у житті яких виникли проблеми.

Сфера дії соціального захисту – це особа, сім’я, їхній добробут, і не лише матеріальний, а й соціальний, тобто покращення соціального самопочуття людини, впевненості у своєму майбутньому.

Ефективний соціальний захист – це не лише гарантовані державою соціальне забезпечення (пенсії, виплати, доплати) і створена мережа надання соціальних послуг, а й комплекс заходів, що здійснюються на місцевому рівні за рахунок коштів сільського бюджету шляхом надання, в доповнення до державного соціального забезпечення, додаткових гарантій соціального захисту жителям  населених  пунктів  сільської ради, забезпечення добробуту та покращення соціального самопочуття кожної людини. Саме на розвиток цих стратегічних завдань, зростання рівня життя, надання в повному обсязі соціальних послуг вразливим категоріям громадян з урахуванням їх реальних

потреб спрямовані соціальні ініціативи. Основним шляхом поліпшення соціальної ситуації на  території  Сагунівської  сільської ради є відповідне формування сільської соціальної підтримки.

           В сучасних  економічних  умовах  вона  набуває  особливого  значення.

Головне  спрямування  соціальної  політики – це  створення  комплексу правових, економічних, психологічних, освітніх, медичних, реабілітаційних та  інших заходів, основною метою  яких є поліпшення або відтворення життєдіяльності, соціальної адаптації, повернення до повноцінного життя осіб, які потребують соціальних допомог і послуг.

Програма  соціального  захисту  населення  Сагунівської сільської ради  на  2019-2021 роки (далі – Програма ) розроблена  відповідно  до  Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про статус ветеранів війни та гарантії  їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про  основи  соціального  захисту бездомних громадян  і  безпритульних  дітей», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про увічнення Перемоги над нацизмом у Другій світовій війни 1939-1945 років», «Про поховання та похоронну справу», Постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.07 № 99 «Про затвердження Порядку надання матеріальної допомоги на поховання деяких категорій осіб, яка зобов’язалася поховати померлого», Постанови Кабінету Міністрів України  від 28 лютого 2011 року № 158 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам» та інших законодавчо-нормативних актів.

 

Розділ 2.  МЕТА  І  ОСНОВНІ  ЗАВДАННЯ  ПРОГРАМИ

 

Основною метою Програми є визначення пріоритетів надання соціальних   допомог та послуг найбільш незахищеним верствам населення  територіальної громади, які перебувають у складних життєвих обставинах та неспроможні їх самостійно подолати.

Через соціальну допомогу виконується функція, яка полягає в тому, щоб допомогти людям, які потрапили в скрутну життєву ситуацію, вийти з цього стану і не опинитись на узбіччі суспільства. Найбільшу увагу суспільства звернено до проблем старшого покоління, інвалідів, чорнобильців, дітей війни, учасників  бойових  дій, воїнів  Афганістану, багатодітних  сімей, одиноких громадян, дітей-сиріт, онкохворих, одиноко проживаючих  громадян  та інших  категорій населення.

З огляду на умови сьогодення, Програмою визначено  основні пріоритетні напрямки :

 • надання матеріальної допомоги на лікування, в т.ч. на проведення складних хірургічних операцій, лікування онкохворих ;
 • надання матеріальної допомоги особам, які постраждали внаслідок виникнення  пожежі, стихійного лиха та підтоплень;
 • надання одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим, непрацездатним, багатодітним і неповним сім’ям, громадянам похилого віку, ветеранам праці, особам з обмеженими фізичними можливостями, іншим громадянам, які внаслідок недостатнього матеріального забезпечення потребують соціальної підтримки;

— надання  одноразової  матеріальної  допомоги учасникам       антитерористичної операції, пораненим та травмованим (або одному з      членів їх сімей) їх поточному році;

 • невідкладне підвищення рівня соціальної захищеності учасників антитерористичної операції та членів їхніх сімей, вирішення питань надання додаткових соціальних гарантій, дієвої допомоги та підтримання в них належного морально-психологічного стану ;

 

 

Розділ 3.  ШЛЯХИ  РЕАЛІЗАЦІЇ  ПРОГРАМИ

Заходи  щодо  виконання  Програми  визначено у  додатку 1 до Програми.

Матеріальна допомога надається на підставі заяв громадян, клопотань установ і організацій та з ініціативи виконавчого комітету сільської ради.

Матеріальна допомога громадянам, передбачена цією Програмою надається у Порядку, який наведено у додатку 2  до  Програми.

 

Розділ 4.  ОЧІКУВАНІ  РЕЗУЛЬТАТИ

 

Очікується, що в результаті реалізації заходів Програми, відбудеться покращення матеріального становища та рівень життя найбільш незахищених верств населення.

Заходи  щодо  виконання  Програми  визначено у  додатку 1 до Програми.

 

Розділ 5.  ФІНАНСУВАННЯ  ПРОГРАМИ

 

Фінансування, визначених Програмою заходів, здійснюватиметься  в межах  видатків, передбачених у бюджеті Сагунівської сільської ради  на  відповідний  рік та  інших джерел фінансування, не заборонених  чинним  законодавством  України.

Щорічно при  формуванні  сільського бюджету  планується  передбачати, виходячи із  реальних фінансових  можливостей, кошти  для забезпечення  виконання заходів  Програми.

Для  реалізації  Програми  також можливе фінансування за рахунок благодійних внесків, гуманітарної допомоги, інших джерел, не заборонених законодавством.

 

Розділ 6.  ОРГАНІЗАЦІЯ  ТА  КОНТРОЛЬ

                ЗА  ВИКОНАННЯМ  ПРОГРАМИ

 

Організація  виконання Програми здійснюється виконкомом сільської ради.

Інформація про хід виконання Програми розглядається на сесії сільської ради щорічно до 1 березня року, наступного за звітним.

 

 

Сільський голова                                                І.І.Бодяненко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проект      Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Сагунівської

сільської ради

 

 

 

 

ПОРЯДОК
надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, передбаченої заходами Програми соціального захисту населення Сагунівської сільської ради на 2019-2021 роки

 

 

 1. Порядок надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, передбаченої заходами Програми соціального захисту населення Сагунівської сільської ради на 2019-2021 роки (далі – Порядок) визначає механізм надання та виплати одноразової матеріальної допомоги, що надається згідно пунктів 4-7 заходів, передбачених Програмою.
 2. Для надання одноразової матеріальної допомоги, заявник додає до заяви такі документи:

— ксерокопію паспорту;

— ксерокопію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;

— ксерокопію одного з документів: пенсійного посвідчення, посвідчення

інваліда, ветерана війни чи праці, учасника  бойових  дій, інше посвідчення, що посвідчує його статус, тощо.

 1. Крім документів, зазначених у пункті 2 цього Порядку, при необхідності заявник надає такі документи:

— довідка про стан здоров’я та необхідність лікування громадянина;

— документи, що підтверджують надзвичайні обставини, які призвели

до скрутного становища;

— ксерокопія довідки про участь в антитерористичної операції;

— ксерокопії медичних документів, які підтверджують поранення

(травму, ушкодження), отримане під час участі в антитерористичної

операції;

— інші документи, що можуть підтверджувати необхідність надання

одноразової матеріальної допомоги.

4.У разі відсутності необхідного пакету  документів, які є обов’язковими для надання одноразової грошової допомоги (пункт 3 Порядку), заяви громадян повертаються до заявника  для подальшого зібрання  документів.

 1. Звернення громадян щодо надання одноразової матеріальної допомоги разом із документами, наведеними у пунктах та 3 цього Порядку, направляються секретарю   сільської  ради  на  реєстрацію.
 2. Комісія по виплаті коштів по допомогах населенню проводить обстеження матеріально-побутових умов заявника, складає відповідний акт та визначає розмір одноразової матеріальної допомоги, або надає пропозицію сільській раді про відмову у наданні допомоги.
 3. За наслідками розгляду отриманих документів сільська рада може відмовити в наданні одноразової матеріальної допомоги, якщо:

— заявник працездатний або працездатні члени його сім’ї без поважних  причин не працюють і не зареєстровані в установленому порядку,  як безробітні;

— сім’я протягом поточного року вже отримувала одноразову матеріальну  допомогу з коштів сільського бюджету.

 1. Виплата одноразової матеріальної допомоги проводиться бухгалтерією відповідно до прийнятого сільською радою рішення.

 

 

Сільський голова                                                      І.І.Бодяненко

САГУНІВСЬКА      СІЛЬСЬКА      РАДА

 

2 сесія  сільської ради VІІ скликання

                                           проект                   Р І Ш Е Н Н Я

 

Про затвердження Програми сприяння розвитку фізичної культури і спорту на 2019 рік

Відповідно    пункту    2    статті    26    Закону    України    „Про    місцеве самоврядування    в    Україні», сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Програму сприяння розвитку фізичної культури і спорту Сагунівської сільської ради на 2019 рік.(Додаток 1).
 2. Сільській раді при формуванні місцевого бюджету на 2019р. передбачити і здійснювати у процесі виконання сільського бюджету видатки на реалізацію даної програми.
 3. 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних питань.

 

 

 

 

Сільський голова                                                                        І.І.Бодяненко

 

САГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

2 сесія сільської ради VІІ скликання

 

Проект РІШЕННЯ

 

 

 

Про затвердження Програми охорони

навколишнього природного середовища

Сагунівської сільської ради на 2019-2020

роки

 

Відповідно до п. 22 частини першої статті 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні , постанови Верховної Ради України від 5.03.1998 р. №188/98-ВР «Про основні напрямки державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки», Закону України від 21.12 2010 року № 2818-VI «Про Основні засади (стратегію) державної економічної політики України на період до 2020 року», з метою реалізації державної стратегії досягнення безпечних для людини стандартів оточуючого середовища та невиснажливого використання природних ресурсів на території Сагунівської сільської ради, сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити Програму охорони навколишнього природного середовища Сагунівської сільської ради на 2019-2020роки ( Додаток 1).

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, екології, планування території, будівництва, архітектури, благоустрою, енергозбереження та транспорту, комунальної власності, житлово-комунального господарства.

 

 

Сільський голова                                                   І.І.Бодяненко

 

Проект Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Сагунівської

сільської ради

 

Програма

охорони навколишнього природного середовища

Сагунівської сільської ради 

на 2019 — 2020 роки

 

1.Загальні положення.

Програма охорони навколишнього природного середовища Сагунівської сільської ради на 2019 — 2020 роки (далі — Програма) розроблена виконавчим комітетом Сагунівської сільської ради відповідно до вимог Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991р; Постанови КМУ «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів» від 17 вересня 1996р. №1147 (із змінами: Пост. КМУ від 21.10.2009р.) та враховуючи «Методичні рекомендації щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання» від 04.12.06р. №367.

Підставою для розроблення Програми є існування проблем на рівні підвідомчої території громади, розв’язання яких потребує залучення бюджетних коштів, координації спільних дій органу самоврядування, підприємств, установ, організацій та населення.

2.Мета Програми

Програма розроблена з метою реалізації державної політики України в галузі довкілля, забезпечення екологічної безпеки, захисту життя і здоров’я мешканців громади від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармонії взаємодії суспільства і природи.

Стан екологічної ситуації на території Сагунівської сільської ради та обгрунтування необхідності реалізації Програми

Екологічна ситуація на території Сагунівської сільської ради характеризується відносною стабільністю показників,  однак багато проблем потребують вирішення:

 1. Несанкціоноване розміщення твердих побутових відходів населення є суттєвим чинником негативного впливу на земельні, водні та лісові ресурси селища і сіл об’єднаної громади та здоров’я людей.

Накопичення побутового сміття в лісозахисних смугах вподовж автомобільних доріг, в лісонасадженнях та поблизу річок, в зоні житлової забудови  і є одним із потенційних джерел забруднення довкілля і являють собою велику загрозу навколишньому природному середовищу та підлягають утилізації.

Тому одним із пріоритетних питань захисту навколишнього природного середовища на  території   територіальної громади, є (на даному етапі) організація робіт по вивозу відходів та локалізація стихійних звалищ.

 1. Стан озеленення на території сільської ради потребує подальшого розширення та коригування.

Зелені насадження впродовж доріг переважно тополі, липи, клени, висаджені в 60-70 –х роках ХХ століття досягли вікової межі і потребують негайної заміни в зв’язку із тим, що більшість із них фаутні (заражені омелою) і знаходяться в аварійному стані; загрожують безпеці людей, будівель та автотранспорту.

Розвиток зеленого господарства виконується переважно за рахунок створення локальних зелених зон: паркових насаджень, скверів, фруктових садів.

Актуально на сьогодні: забезпечення обслуговування зелених насаджень в межах жилої забудови (прибудинкових територій житлових масивів, впродовж доріг та населених пунктів).

3.Основні завдання програми

Враховуючи реальний стан довкілля, який сформувався на території громади, основними завданнями сільської Програми охорони навколишнього природного середовища та пріоритетними напрямками екологічної політики селищної ради є:

 • запобігання забруднення підземних та поверхневих вод;
 • покращення санітарно-екологічного стану водних об’єктів;
 • покращення санітарно-екологічного стану природних джерел;
 • покращення якості питної води;
 • зменшення викидів забруднюючих речовин та покращення стану атмосферного повітря;
 • охорона і раціональне використання земель;
 • озеленення, благоустрій населених пунктів, збереження природно-заповідного фонду;
 • розвиток сфери поводження з твердими побутовими відходами;
 • екологічна освіта і виховання.

 

 1. Очікувані результати заходів Програми

Виконання Програми надасть можливість забезпечити:

1.Реалізацію державної політики у сфері охорони навколишнього середовища: поліпшення екологічної ситуації, екологічного балансу навколишньої території.

2.Досягнення покращення екологічної ситуації на території буде проводитись в двох напрямках:

а) впровадження заходів, спрямованих на зменшення прямого та опосередкованого впливу людей і господарств на природу в цілому та (або) окремі її елементи(зменшення антропогенного навантаження на природу);

б) впровадження заходів, спрямованих на підвищення екологічного рівня території.

Впровадження заходів Програми дозволить досягти наступних результатів:

— збереження водного балансу; відновлення, підтримка в належному стані джерел питної води; забезпеченню належної якості і в достатній кількості питною водою населення Сагунівської сільської ради;

— покращення стану земель шляхом ліквідації стихійних звалищ ТПВ, запобігання їх утворенню; підвищення рівня організації роботи з населенням щодо поводження з ТПВ;

— покращення стану зелених насаджень на території Сагунівської сільської ради та сіл об’єднаної громади за рахунок знесення аварійних, фаутних дерев та сухостою, пухонесучих тополь, розширення паркових зон, боротьба з бур’янами та амброзією, озеленення вулиць на території населених пунктів селищної ради  .

5.Джерела фінансування заходів Програми

Основним джерелом фінансування Програми є акумуляція коштів спеціального фонду ( надходження коштів від забруднення природного середовища) місцевого бюджету та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством.

Кошториси витрат на реалізацію Програми складаються по мірі потреб та затверджуються на сесіях Сагунівської сільської ради.

6.Термін реалізації заходів Програми

Реалізація Програми охорони навколишнього природного середовища Сагунівської сільської ради передбачена шляхом виконання заходів, наведених в додатку 1 до Програми.

 

 

Сільський голова                                                                             І.І.Бодяненко

САГУНІВСЬКА      СІЛЬСЬКА      РАДА

 

2- а   сесія  сільської ради VІІ скликання

проект  Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

Про  затвердження  Програми

розвитку  земельних  відносин

Сагунівської сільської ради на 2019 рік

 

 

Відповідно  до  пункту  22  частини  першої  статті  26  Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  на  підставі  статей  10,  209 Земельного  кодексу  України ,   сільська  рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Затвердити Програму розвитку  земельних  відносин   Сагунівської  сільської ради (додаток 1).
 2. Затвердити Кошторис витрат в 2019році на розвиток земельних відносин Сагунівської  сільської ради (додаток 2).
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  комісію сільської  ради з питань земельних відносин, природокористування, екології, планування території, будівництва, архітектури, благоустрою, енергозбереження та транспорту, комунальної власності, житлово-комунального господарства.

 

 

 

 

Сільський  голова                                                  І.І.Бодяненко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проект Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Сагунівської

сільської ради

КОШТОРИС ВИТРАТ в 2019році

на розвиток земельних відносин  Сагунівської сільської ради

 

ПОТРЕБИ:

 1. Виготовлення проектів із землеустрою на з\д колективної власності

(нерозпайовані з\д), для укладання договорів оренди.

 1. Виготовлення проектів із землеустрою на з\д сільськогосподарського

призначення за межами населеного пункту, для укладання договорів

оренди з користувачами.

 1. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, щодо встановлення

(відновлення) меж з\д в натурі на місцевості, комерційного призначення

для проведення земельних торгів.

 1. Замовлення та виготовлення детальних планів території в населених

пунктах, для необхідних змін цільового призначення з\д у використанні.

 1. Інші потреби на технічні документації по з\д (нормативна грошова оцінка,

виготовлення агрохімпаспортів, довідки про якість грунтів з\д).

 

Планується освоїти на потреби Сагунівської ОТГ – 100 000 гривень з них за рахунок:

— місцевого бюджету – 100,0 тис. гривень:

в т.ч. загального фонду – 100,0 тис.грн.

По кварталам 2019 року:

I —   30 000 грн.

II – 30 000 грн.

III – 30 000 грн.

IV — 10 000 грн.

 

 

 

Сільський голова                                                          І.І.Бодяненко

САГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

2 сесія сільської ради VІІ скликання

 

Проект РІШЕННЯ

 

 

Про затвердження штатних розписів закладів

Сагунівської сільської ради на 2019 рік

 

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України № 268 від 09.03.2006 року «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (із змінами), наказу Міністерства праці України №77 від 02.10.1996 року «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» (із змінами), наказу Міністерства освіти і науки України №1055 від 04.11.2010 року «Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів» (із змінами), наказу Міністерства освіти і науки України №1205 від 06.12.2010 року «Про затвердження Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти» (із змінами), наказу Міністерства культури України № 745 від 18.10.2005 року «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» (із змінами), постанови Кабінету Міністрів України № 1298 від 30.08.2002 року «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (із змінами), наказу Міністерства праці та соціальної політики України №105 від 11.05.2004 року «Міжгалузеві норми чисельності робітників, що обслуговують громадські будівлі (будівлі управлінь, конструкторські і проектні організації), за погодженням постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, сесія Сагунівської сільської ради

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити штатний розпис апарату Сагунівської сільської ради та її виконавчих органів на 2019 рік в кількості 35,5 штатних одиниць (додаток 1).

2.Затвердити штатний розпис дошкільного навчального закладу  ясла-садок «Пролісок» с. Сагунівки на 2019 рік в кількості 28,75 штатних одиниць (додаток 2).

3.Затвердити штатний розпис дошкільного навчального закладу «Малятко» с. Боровиця на 2019 рік в кількості 11,75 штатних одиниць (додаток 3).

4.Затвердити штатний розпис Сагунівської сільської бібліотеки на 2019 рік в кількості 1,0 штатних одиниць (додаток 4).

5.Затвердити штатний розпис Боровицької сільської бібліотеки на 2019 рік в кількості 0,5 штатної одиниці (додаток 5).

6.Затвердити штатний розпис Топилівської сільської бібліотеки на 2019 рік в кількості 0,5 штатної одиниці (додаток 6).

7.Затвердити штатний розпис будинку культури с. Сагунівки на 2019 рік в кількості 6,4 штатних одиниць (додаток 7).

8.Затвердити штатний розпис будинку культури с. Боровиці на 2019 рік в кількості    3,0 штатних одиниць (додаток 8).

9.Затвердити штатний розпис будинку культури с. Топилівка на 2019 рік в                 кількості    2,0 штатних одиниць (додаток 9).

 1. Затвердити Положення про умови оплати праці та преміювання апарату Сагунівської сільської ради та її виконавчих органів  (додаток 10 ).
 2. Затвердити Положення про преміювання та оплату праці працівників культури та бібліотеки (додаток 11).
 3. Затвердити Положення про преміювання та виплати грошової винагороди педагогічних працівників та робітників дошкільних навчальних закладів

( додаток 12).

13.Контроль за виконанням рішення покласти на комісію  з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва;

 

Сільський голова                                               І.І.Бодяненко

САГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

2 сесія VІІ скликання

Проект РІШЕННЯ

 

 

 

Про зміну засновника, найменування

та затвердження Статуту комунального

підприємства  «Зоря»

 

Керуючись ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч. 3 ст. 8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»,  ч. 4 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань»  Бюджетним кодексом України, рішенням  Сагунівської сільської ради від 09.01.2019 року №1-6/VII «Про реорганізацію Боровицької та Топилівської сільських рад шляхом приєднання до Сагунівської сільської ради»  сільська рада

 ВИРІШИЛА:

 

 1. Змінити засновника комунального підприємства «Зоря» (ЄДРПОУ 35390067) Топилівської сільської ради шляхом виключення зі складу засновників Топилівську сільську  раду  (ЄДРПОУ 33369803) та включення Сагунівської сільської ради (ЄДРПОУ 26324415) до складу засновників.
 2. Змінити назву комунального підприємства «Зоря» Топилівської сільської ради на Комунальне підприємства «Зоря» Сагунівської сільської ради.
 3. Затвердити Статут комунального підприємства «Зоря» Сагунівської сільської ради у новій редакції (додається).

4.Доручити директору комунального підприємства «Зоря» Сагунівської сільської ради Литвиненко Григорію Макаровичу провести державну реєстрацію Статуту підприємства згідно з вимогами чинного законодавства України.

5.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію  сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, екології, планування території, будівництва, архітектури, благоустрою, енергозбереження та транспорту, комунальної власності, житлово-комунального господарства.

 

 

Сільський голова                                                                                    І.І.Бодяненко

САГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

2 сесія сільської ради VІІ скликання

 

Проект РІШЕННЯ

 

 

 

Про затвердження граничних сум

витрат, що здійснюються

за рахунок коштів бюджету

Сагунівської сільської ради

 

Відповідно до статей 26, 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 04.04.2001 № 332 » Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету» (зі змінами), сесія Сагунівської сільської ради  В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Затвердити граничні суми витрат на придбання легкових автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, комп’ютерів, придбання і утримання мобільних телефонів Сагунівською сільською радою, комунальними підприємствами, що отримують кошти бюджету об’єднаної територіальної громади, на реалізацію програм, затверджених сільською радою, а також закладами, установами та організаціями, які утримуються за рахунок бюджету об’єднаної територіальної громади (додаток 1).

Органам Державної казначейської служби України у Черкаській області під час оплати рахунків на придбання легкових автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, комп’ютерів, придбання і утримання мобільних телефонів дотримуватися граничних сум витрат, затверджених цим рішенням.

 

 1. Встановити, що затверджені граничні суми витрат призначені для придбання комплектних легкових автомобілів, меблів, обладнання, устаткування, а не окремих деталей (предметів).

 

 1. Сільський голова, при укладанні контракту з керівниками суб’єктів господарювання, засновником яких є Сагунівська сільська рада, забезпечує включення до контрактів з керівниками комунальних підприємств, установ, закладів, умов щодо дотримання граничних сум витрат, затверджених цим рішенням.

 

 1. Установити, що бюджетні установи, які утримуються за рахунок коштів бюджету об’єднаної територіальної громади та комунальні підприємства, що отримують кошти бюджету об’єднаної територіальної громади на реалізацію програм, затверджених сільською радою, здійснюють витрати на придбання легкових автомобілів (крім легкових автомобілів спеціального призначення), придбання і утримання мобільних телефонів за наявності бюджетних асигнувань на зазначені цілі у їх кошторисах та відсутності простроченої кредиторської заборгованості на останню звітну дату як за загальним, так і за спеціальним фондами бюджету об’єднаної територіальної громади.

 

 1. Установити, що заклади, установи та організації, які утримуються за рахунок бюджету об’єднаної територіальної громади, укладають договори оренди легкових автомобілів, вартість яких не перевищує граничних сум витрат, затверджених цим рішенням.
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на відділ фінансів, економічного розвитку та інвестицій, внутрішнього аудиту,планування,бухгалтерського обліку та звітності

Сільський голова                                                                   І.І.Бодяненко

САГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

2 сесія VІІ скликання

Проект РІШЕННЯ

 

 

Про  вступ до   асоціації органів місцевого самоврядування

«Асоціація об’єднаних  територіальних громад»

 

Відповідно  до частини 1 статті 15 та пункту 15 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також частини 1 статті 4 Закону України «Про асоціації органів місцевого самоврядування», з метою більш ефективного виконання завдань і функцій місцевого самоврядування, сприяння місцевому і регіональному розвитку, захисту прав та інтересів об’єднаних територіальних громад, сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Погодити вступ Сагунівської сільської ради в Асоціацію органів місцевого самоврядування «Асоціація об’єднаних територіальних громад».
 2. Уповноважити сільського голову Бодяненко І.І. представляти Сагунівську сільську раду в Асоціації об’єднаних територіальних громад.
 3. Доручити головному бухгалтеру проводити щорічну сплату членських внесків до Асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація об’єднаних територіальних громад».
 4. Секретарю Сагунівської сільської ради надіслати це рішення в Асоціацію об’єднаних територіальних громад.
 5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

Сільський голова                                                    І.І.Бодяненко

САГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

2 сесія VІІ скликання

Проект РІШЕННЯ

 

 

Про створення офіційного Веб-сайту

Сагунівської сільської ради

                  З метою створення дієвої системи оприлюднення інформації про  роботу

сільської ради, підвищення  ефективності та прозорості її діяльності, забезпечення

впливу на процеси, які відбуваються на території ради та для власного розміщення

проектів нормативно-правових актів, рішень органу місцевого самоврядування, на

підставі ст. 5 Законів України  від 13 січня 2011 року № 2939-УI   “Про   доступ  до

публічної інформації”,      статті 26    Закону  України    від  21  травня   1997   року

№ 280/97-ВР    «Про   місцеве   самоврядування  в  Україні»,   Постанови  Кабінету

Міністрів  України   № 1302  від  29 серпня 2002 р. “Про заходи щодо  подальшого забезпечення  відкритості    в   діяльності    органів   виконавчої  влади”, на підставі

Висновків   постійних  комісій  сільської  ради від 22 січня 2019 року, сільська рада

В И Р І Ш И Л А:
1.Створити офіційний Веб-сайт Сагунівської сільської ради  в глобальній

інформаційній мережі. Інтернет  – за адресою  https://sagunivskaotg.org.ua

2.Затвердити Положення про офіційний Веб-сайт Сагунівської сільської ради в

глобальній інформаційній мережі Інтернет (додається).

3. Призначати відповідальною особою за створення та супроводження Веб-сайту

спеціаліста-юрисконсульта Зайченко Ларису Федорівну.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову.

Сільський голова                                                                    І.І.Бодяненко

 

 

САГУНІВСЬКА      СІЛЬСЬКА      РАДА

 

2-а   сесія  сільської ради VІІ скликання

                                                  Проект  Р І Ш Е Н Н Я                  

Про затвердження поточних індивідуальних

технологічних нормативів використання

питної води для СТОВ «Ломовате»

 

Розглянувши розрахунок поточних  індивідуальних технологічних нормативів використання питної води для СТОВ «Ломовате» (Дог. 22-10-18) виготовлений Державним підприємством «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства» від 12.06.2018 року, у відповідності до Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.06.2014 року № 181 та  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги протокол засідання  постійної комісії з питань містобудування, будівництва земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища від 16.01.2019 року, сільська рада 

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити розрахунок поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води для СТОВ «Ломовате» (Дог. 22-10-18) виготовлений Державним підприємством «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства» від 12.06.2018 року.
 2. Встановити строк дії поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води для СТОВ «Ломовате» (п’ять років з дати прийняття цього рішення.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань містобудування, будівництва земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

 

 

Сільський голова                                              І.І.Бодяненко

САГУНІВСЬКА     СІЛЬСЬКА      РАДА

2-а  сесія  сільської ради VІІ скликання

                                               проект               Р І Ш Е Н Н Я

 

Про проведення земельних

торгів у формі аукціону (аукціон)

 

Відповідно до пункту 34 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, керуючись статтями 12, 83, 122, 124, 127, 134-139 Земельного кодексу України, Законами України «Про оренду землі», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», враховуючи звернення приватного підприємства «Регіональний інвестиційний центр аукціонів» щодо підготовки та проведення земельних торгів за рахунок власних коштів, розглянувши документацію, підготовлену до земельних торгів, сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити перелік земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності Сагунівської сільської ради Черкаського району Черкаської області для продажу права оренди у розмірі річної орендної плати на них на земельних торгах у формі аукціону (аукціон), стартовий розмір річної орендної плати, крок торгів, розмір гарантійного внеску та умови продажу лотів на земельних торгах (перелік додається).
 2. Провести земельні торги з продажу права оренди на земельні ділянки, зазначені у додатку до цього рішення, відповідно до Земельного кодексу України, Закону України «Про оренду землі», та продати право оренди у розмірі річної орендної плати на земельні ділянки сільськогосподарського призначення (рілля) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва переможцю аукціону. За результатами торгів передати переможцю торгів земельну ділянку у користування на умовах, визначених в договорі оренди землі.
 3. Встановити строк оренди кожної земельної ділянки – 7 років.
 4. Виконавцю торгів самостійно, відповідно до чинного законодавства, визначити час та дату проведення торгів і провести їх в приміщенні Сагунівської сільської ради за адресою: вул. Лесі Українки, 77/4, с. Сагунівка Черкаського району Черкаської області.
 5. Сільському голові Бодяненко І.І. за результатами земельних торгів підписати протокол торгів та укласти з переможцем торгів договір оренди землі.
 6. Виконавчому комітету сільської  ради забезпечити передачу виконавцю торгів

ПП «Регіональний інвестиційний центр аукціонів» документації по лоту, який виставляється на земельні торги.

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань земельних відносин, навколишнього середовища, екології і благоустрою та спеціаліста із земельних питань Зайченка В.О.

 

Сільський  голова                                                            І.І.Бодяненко

САГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

2 сесія VІІ скликання

Проект РІШЕННЯ

 

 

Про затвердження детального плану території

в с.Сагунівка, вул.Черкаська,104/6

 

 

Розглянувши заяву Луговського Олександра Григоровича за № 108 від 04.12.2018 року, про затвердження детального плану частини території по вул. Черкаська, 104\6, в с. Сагунівка Черкаського району Черкаської області, під розміщення житлової забудови, у відповідності до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги протокол засідання  постійної комісії з питань містобудування, будівництва земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища від 09.01.2019 року, сільська рада 

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити детальний план частини території під розміщення житлового будинку на земельній ділянці площею 0,0587 га. по вул. Черкаська,104\6, Черкаського району, Черкаської області.
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань містобудування, будівництва земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

 

Сільський голова                                                       І.І.Бодяненко

САГУНІВСЬКА      СІЛЬСЬКА      РАДА

 

2-а   сесія  сільської ради VІІ скликання

                                               проект      Р І Ш Е Н Н Я                  

Про затвердження детального плану території в

с.Сагунівка  вул.Черкаська- вул.Жовтнева

 

Розглянувши містобудівну документацію, про затвердження детального плану частини території по вул. Черкаській, в с. Сагунівка Черкаського району Черкаської області, під реконструкцію адміністративної будівлі СТОВ «Ломовате», у відповідності до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 20-22 Земельного Кодексу України та беручи до уваги протокол засідання  постійної комісії з питань містобудування, будівництва земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища від 09.01.2019 року, сільська рада 

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити детальний план частини території під реконструкцію адміністративної будівлі СТОВ «Ломовате» на земельній ділянці для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,1774 га. по вул. Черкаській — вул.Жовтнева Черкаського району, Черкаської області.
 2. Надати дозвіл СТОВ «Ломовате» на виготовлення проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки, у зв’язку з невідповідністю детального плану цієї частини території до її цільового використання, — з ведення товарного сільськогосподарського виробництва на землі житлової та громадської забудови.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань містобудування, будівництва земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

 

 

Сільський голова                                              І.І.Бодяненко

САГУНІВСЬКА      СІЛЬСЬКА      РАДА

2-а   сесія  сільської ради VІІ скликання

                                               проект      Р І Ш Е Н Н Я                  

Про надання дозволу на виготовлення

технічної документації Краснощок С.С

 

Розглянувши заяву Краснощок Світлани Сергіївни про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею  0,2500 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд по вул. Черкаська,138 в с. Сагунівка Черкаського району Черкаської області, керуючись ст.ст. 12, 118, 122  Земельного Кодексу України, ст. 50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  сесія сільської ради

 

                                             ВИРІШИЛА:

 

 1. Надати громадянці Краснощок Світлани Сергіївни дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею  0,2500 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд по вул. Черкаська,138 в с. Сагунівка Черкаського району Черкаської області.
 2. Громадянці Краснощок С.С., розроблену та погоджену у встановленому порядку технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) подати на затвердження Сагунівській сільській раді.

3.Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань земельних відносин, навколишнього середовища, екології та благоустрою.

 

 

Сільський голова                                              І.І.Бодяненко

САГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

2 сесія сільської ради VІІ скликання

 

проект РІШЕННЯ

 

Про утворення  цільового фонду

при Сагунівській  сільській раді  на

2019 р. та затвердження положення

про нього

 

Відповідно до  пункту 25 частини 1 статті 26   Закону України „Про місцеве самоврядування України” за погодженням з постійною комісією з питань бюджету,  фінансів та соціального забезпечення, сесія Сагунівської сільської ради

В И Р І Ш И Л А : 

 

 1. Затвердити положення  про  цільовий фонд  при Сагунівській сільській раді

на 2019 р. (Додаток 1).

 

 1. Контроль за виконання рішення покласти на   постійну комісію сільської  ради  з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

Сільський  голова                                                                          І.І.Бодяненко

САГУНІВСЬКА     СІЛЬСЬКА      РАДА

2-а  сесія  сільської ради VІІ скликання

                                               проект           Р І Ш Е Н Н Я

 

 

Про виплату Мироненко Г.І.

середньомісячної заробітної плати

на період працевлаштування

 

Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 33 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», розглянувши заяву Мироненко Г.І. від  сесія сільської ради,

ВИРІШИЛА:

 1. Розпочати виплату Мироненко Ганні Іванівні середньомісячної заробітної плати, яку вона одержувала на виборній посаді (секретаря) у Боровицькій сільській раді на період працевлаштування.
 2. Зобов’язати Мироненко Г.І. щомісячно до 10 числа подавати до Сагунівської сільської ради трудову книжку та в разі працевлаштування, невідкладно, повідомити про це сільську раду.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного бухгалтера Сагунівської сільської ради.

 

 

Сільський голова                                                                           І.І.Бодяненко

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

gid-300x170
diya-300x170
Platform.diya_baner
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow