Гід з державних послуг
Асоціації міст України
Для громадян з порушенням слуху

Опубліковано 02 липня 2019 року Проекти рішень на 13 сесію

 1. Про зміни до бюджету;
 2. Про затвердження програми «Питна вода Сагунівської ОТГ на 2019 – 2020 роки»
 3. Про організаційні заходи щодо підготовки документації до земельних торгів (аукціону);
 4. Про надання дозволу на розробку проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки кадастровий номер  7124985500:02:004:0755;
 5. Про надання дозволу на розробку проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки  кадастровий номер 7124985500:02:004:0756;
 6. Про надання дозволу на розробку проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки  кадастровий номер  7124985500:02:004:0757;
 7. Про надання дозволу на розробку проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки  кадастровий номер  7124985500:02:003:0091;
 8. Про надання дозволу на розробку проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки  кадастровий номер 7124985500:02:001:0345;
 9. Про надання дозволу на розробку проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки  кадастровий номер 7124985500:02:001:0344;
 10. Про надання дозволу на розробку проекту із землеустрою  щодо відведення земельної ділянки  кадастровий номер  7124980500:01:001:1600;
 11. Про надання дозволу на розробку проекту із землеустрою  щодо відведення земельної ділянки  кадастровий номер 7124980500:01:001:1599;
 12. Про надання Курченку С.М. дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку.

14  Про внесення змін до рішення сесії від 10.06.2019 року № 12-1/VII       Курченко Катерині Григорівні.

САГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

13 сесія VІІ скликання

проектРІШЕННЯ

Про внесення змін до рішення

сільської  ради  № 2-28/VII

від 22.01.2019 « Про бюджет

Сагунівської сільської об’єднаної

територіальної громади на 2019 рік»

 

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26,  статті 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», статей 23, 72, 78 Бюджетного кодексу України, сесія Сагунівської сільської ради  В И Р І Ш И Л А:

Внести до рішення сесії сільської ради від 22.01.2019р.  №2-28/VІІ «Про бюджет Сагунівської сільської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік» ,  (далі- рішення),  такі зміни:

1.Пункти  1,2  рішення викласти у такій редакції:

 

«1.Визначити на 2019 рік:

— доходи бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 39 652 362 гривень., в тому числі доходи загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади 39 336 722  гривень., доходи спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади  315 640 гривень згідно з додатком №1 до цього рішення;

— видатки бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 39 652 362  гривень., в тому числі видатки загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади 36 458 007 гривень., видатки спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади 3194355 гривень.;

— профіцит за загальним фондом бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 2 878 715 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

— дефіцит за спеціальним фондом бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 2 878 715 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення.

— оборотний залишок бюджетних коштів бюджету об’єднаної територіальної громади у розмірі 100 000 гривень, що  становить 0,27 відсотки видатків загального фонду  бюджету;

—   резервний фонд бюджету об’єднаної територіальної громади у розмірі     100 000 гривень, що становить 0,27 відсотки видатків загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади, визначених цим пунктом.

 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету об’єднаної територіальної громади на 2019рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками № 3 до цього рішення.»
 2. Додатки до рішення № 1,2,3 викласти у новій редакції, що додаються.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально –економічного розвитку, інвестицій  та міжнародного співробітництва.

 

Сільський голова                                                                  Бодяненко І.І.

САГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

13 сесія сільської ради VІІ скликання

проектРІШЕННЯ

Про затвердження програми «Питна вода

Сагунівської ОТГ на 2019 – 2020 роки»

 

З метою забезпечення населення та інших споживачів на території  Сагунівської  сільської ради якісною питною водою, відповідно до статті 10 Водного кодексу України, статей 13, 43 Закону України «Про питну воду та водопостачання», Закону України „Про охорону навколишнього природного середовища”, на виконання Закону України „Про Загальнодержавну програму „Питна вода України» на 2016-2020 роки, з урахуванням Методичних рекомендацій щодо розроблення та реалізації регіональних та місцевих програм (заходів), загальнодержавної програми «Питна вода України на 2016-2020 роки», Постанови Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2006 року № 118 „Деякі питання, пов’язані з виконанням загальнодержавної програми „Питна вода України на 2006-2020 роки», Постанови Кабінету Міністрів від 05 квітня 2012 р. № 273 «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Питна вода України» та від 19 вересня 2007 року № 1158 „Про затвердження Державної цільової програми розвитку українського села, поліпшення комунального обслуговування населення у сільській місцевості», керуючись пунктом 22 статті 26,  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Сагунівська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1.Затвердити програму  «Питна вода Сагунівської ОТГ на 2019 – 2020 роки»

(додається).

 1. Контроль за споживанням води покласти на директора коммунального підприємства «Боровичка» Козлова І.В.

 

2.Контроль  за  виконанням  рішення, покласти  на Гурську Г.Ф. голову постійної комісії  сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

Сільський голова                                                                 І.І.Бодяненко

Додаток

до рішення сільської ради

 
ПРОГРАМА
«Питна вода Сагунівської ОТГ на 2019 – 2020 роки»
 
Зміст
розділу
Найменування розділів Програми
стор.
І
Загальні положення
2
ІІ
Сучасний стан водопровідно-каналізаційних мереж та обладнання.
2
ІІІ
Мета Програми
2
ІV
Шляхи  і способи розв’язання проблеми
3
V
Завдання і заходи Програми
3
VI
Очікувані результати, ефективності Програми
4
VII
Обсяг та джерела фінансування Програми
5
VIII
Контроль за виконанням Програми
5
Додаток 1
Паспорт Програми «Питна вода Сагунівської ОТГ на 2019 -2020 роки».
 
Додаток 2
Завдання та заходи з виконання програми «Питна вода Сагунівської ОТГ на 2019 -2020 роки».
 
Додаток 3
Очікувані результати виконання програми «Питна вода Сагунівської ОТГ на 2019 -2020 роки».
 

Розділ І

Загальні положення

Програма “ Питна вода Сагунівської ОТГ на 2019 -2020 роки ” спрямована на реалізацію державної політики щодо забезпечення населення якісною питною водою відповідно до Закону України “Про питну воду та питне водопостачання”.

Розроблення програми обумовлено:

—  незадовільним екологічним станом підземних джерел питного водопостачання;

— потенційною загрозою ускладнення санітарно-епідемічної ситуації в окремих громади внаслідок низької якості питної води;

— незадовільним технічним станом та зношеність основних фондів систем питного водопостачання та водовідведення;

— необхідність перегляду та вдосконалення нормативно-правових актів, державних санітарних норм і правил, стандартів та інших нормативних документів у сфері питної води та питного водопостачання;

— застосування застарілих технологій та обладнання в системах питного водопостачання та водовідведення міста;

— високою енергоємністю централізованого питного водопостачання та водовідведення;

— недостатністю використання розвіданих запасів та перспективних ресурсів підземних вод для питного водопостачання населення;

—  обмеженістю інвестицій та дефіцитом фінансових ресурсів, необхідних для розвитку, утримання в належному технічному стані та експлуатації систем питного водопостачання та водовідведення.

Розділ ІІ

Сучасний стан водопровідно-каналізаційних мереж та обладнання.

Зношена сільська водопровідна мережа є однією з пріоритетних проблем  с.Топилівка. Водомережа  побудована в 1959 році. На балансі: водонапірна башта  1963 року побудови, башта Рожновського  1971 року побудови та чотири артезіанські свердловини, що  побудовані  у 1985, 1988, 1989, 1998 роках, зокрема, №1 – дебіт 25 куб.м. /год (резервна), №2 – дебіт 25 куб.м. /год (діюча), №3 – дебіт 25 куб.м. /год (резервна), №4 – дебіт 10 куб.м./год (резервна). Середній дебіт свердловини 21,3 куб.м./год.  Фактично водопостачання здійснюється зі свердловини №2, з дебітом 25 куб.м./ год., а в літній період додатково з резервної свердловини.  Матеріал труб водопровідної мережі – азбестоцемент, чавун, сталь.  Фактичний водозабір у 2018 році – 43,4 куб.м.  Протяжність розподільчої водомережі  25000 м. Глибина свердловин 40-45 м. Встановлено два скважинних гідронасоси ЭЦВ-8-25-100, які подають питну воду до споживачів.

Не менш проблемна ситуація спостерігається і в с. Боровиця Сагунівської ОТГ. Основні споруди водогону побудовані в 1958 — 1960 роках.  Шість свердловин Боровицького водозабору, перебуває на балансі Комунального підприємства «Боровичка». На даний час на  водозаборі працює дві свердловини. Три свердловини законсервовані по причині малого дебіту води. Одна свердловина побудована 1971 непридатна  потребує тампонуваню. Фактична потужність водозабору 104 тис. м3 на рік. На водозаборі працює дві свердловини № 2,  № 6. Глибина свердловин: 43–45 м.

Також на балансі КП «Боровичка»  знаходиться водогін споруджений  в тих же 1958 роках з використанням азбестоцементних труб протяжністю понад 22 кілометри. Протягом 60 років експлуатації реконструкція мереж водопостачання не проводилася, нині понад 70 відсотків водомережі перебуває в аварійному стані.

Розділ ІІІ

Мета Програми

Метою Програми є забезпечення гарантованих Конституцією України прав громадян на достатній життєвий рівень та екологічну безпеку шляхом забезпечення питною водою у необхідних обсягах та відповідно  до встановлених нормативів; раціональне використання джерел питного водопостачання, підвищення ефективності та надійності функціонування систем водопровідно-каналізаційного господарства.

Для досягнення цієї мети, необхідне вирішення завдань щодо попередження забруднення джерел питного водопостачання, забезпечення їх відповідності санітарно-епідеміологічним вимогам, підвищення ефективності та надійності функціонування систем водопостачання за рахунок реалізації водоохоронних, технічних, санітарних заходів, удосконалення технологій підготовки води, контролю якості питної води, розвитку систем водозабору транспортування питної води, також розвитку нормативно-правової бази з питань питного водопостачання, господарського механізму водокористування, що стимулює економію питної води, у тому числі за рахунок державної підтримки розвитку та сталого функціонування водопровідно-каналізаційної мережі.

Розділ ІV

Шляхи і способи розв’язання проблеми

            Оптимальним варіантом розв’язання проблеми є реалізація основних завдань щодо розвитку та реконструкції систем централізованого водопостачання та водовідведення; охорони джерел питного водопостачання; доведення якості питної води до вимог державних стандартів; нормативно -правового забезпечення у сфері питного водопостачання та водовідведення; розроблення та впровадження науково дослідних і дослідно — конструкторських розробок із застосуванням новітніх матеріалів, технологій, обладнання та приладів.

Проблему передбачається розв’язати шляхом:

– приведення до нормативних вимог зон санітарної охорони та водоохоронних зон джерел питного водопостачання, проведення оцінки екологічного та гігієнічного стану джерел питного водопостачання на відповідність установленим вимогам;

– будівництва і реконструкції водопровідних споруд з метою зменшення обсягів втрат, поломок та аварій на об’єктах водогону;

– будівництва та впровадження станцій (установок) доочищення питної води;

– розроблення схем оптимізації роботи систем централізованого водопостачання;

– співпраця з лабораторіями контролю якості води та стічних вод з сучасним контрольно–аналітичним обладнанням з метою чіткого контролю за якістю питної води та приведення її до державних стандартів;

– приведення нормативно–правової бази у сфері питного водопостачання та водовідведення у відповідність із стандартами Європейського Союзу з урахуванням національних особливостей, у тому числі в частині посилення відповідальності за порушення нормативів забруднення навколишнього природного середовища;

– використання новітніх технологій, обладнання, матеріалів, приладів, спрямованих на енерго- і ресурсозбереження.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведені у розділі 7.

Розділ V

Завдання і заходи Програми

Основними завданнями Програми є:

 • упорядкування зон санітарної охорони джерел питного водопостачання;
 • ремонт діючих свердловин;
 • заміна обладнання на менш енергоємне;
 • установлення лічильників води в домогосподарствах;
 • реконструкція водопровідної мережі в с.Топилівка по вул. Соборності (будинки 54/1, 54/2, 56/1, 56/2, 58/1, 58/2), протяжністю 150 метрів;
 • систематичне укладення договорів  на обстеження якості питної води;
 • залучення інвестицій для розвитку та утримання в належному технічному стані та експлуатації системи питного водопостачання;

 

 • введення в експлуатацію артсвердловини №1, реконструкція артсвердловини №3 та №4  Боровицького водозабору;
 • будівництво нових свердловин та заміна азбестоцементних та металевих труб водогону ;

—    упровадження станцій (установок) для обеззараження питної води;

—   упровадження станцій знезалізнення питної води;

— технічне переоснащення обладнання свердловин та встановлення частотних перетворювачів для насосів;

– розроблення схем оптимізації роботи систем централізованого водопостачання ;

– встановлення енергозберігаючих технологій : сонячні електростанції для глибинних насосів;

—  ремонт водонапірної вежі Рожновського в с. Боровиця;

– охорона і раціональне використання джерел питного водопостачання, а саме:

1) благоустрій водоохоронних зон та прибережних захисних смуг водних об’єктів;

2) захист джерел питного водопостачання від шкідливого впливу сільськогосподарських об’єктів, що створюють загрозу забруднення вод;

3) інформування населення про високу енергозатратність видобутку води, стимулювання раціонального використання води.

Завдання і заходи з виконання Програми наведені в додатку 2.

 

Розділ VІ

Очікувані результати, ефективності Програми

Виконання Програми дасть можливість:

 • забезпечити реалізацію державної політики у сфері питної води та питного водопостачання;
 • провести розвиток та реконструкцію систем водопостачання;
 • підвищити стабільність фінансового стану та ефективність діяльності підприємств водопостачання;
 • підвищити якість питної води;
 • поліпшити санітарну, епідемічну та екологічну ситуацію в громаді;
 • забезпечити охорону та раціональне використання джерел питного водопостачання — впорядкування  зон санітарної охорони джерел питного водопостачання;
 • впровадити на підприємствах питного водопостачання новітні технології, удосконалити водозабори та підземні джерела громади;
 • забезпечити охорону і раціональне використання підземних джерел питного водопостачання та поступове їх відновлення;
 • зниження витрат матеріальних і енергетичних ресурсів у процесі питного водопостачання;
 • модернізацію інфраструктури підприємств водопостачання;
 • оптимальне співвідношення рівня витрат на оплату послуг питного водопостачання та доходів населення;
 • зменшити втрати питної води;
 • забезпечити постачання якісної питної води населенню, що має доступ до систем централізованого водопостачання.

Очікувані результати виконання Програми наведені в додатку 3.

 Розділ VІІ

Обсяг та джерела фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок:

— коштів Державного бюджету України;

— коштів місцевих бюджетів;

— коштів КП «Боровичка» та КП «Зоря» Сагунівської сільської ради;

— інших джерел надходження, у тому числі зовнішніх і внутрішніх запозичень, благодійних внесків тощо;

Орієнтований обсяг фінансування Програми становить 308,0 тис. грн., в тому числі:

— за рахунок державного бюджету – 0,0 тис. грн.;

— за рахунок місцевого бюджету – 308,0 тис. грн.;

— за рахунок власних коштів КП «Боровичка» та КП «Зоря» – 0,0 тис. грн.

Залучення додаткових коштів та приєднання їх до даної програми буде провадитися внесенням змін до програми та додатків до неї.

Розділ VІІІ

Контроль за виконанням Програми

Контроль за виконанням цієї Програми здійснює – виконавчий комітет Сагунівської сільської ради та постійна комісія сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, екології, планування території, будівництва, архітектури, благоустрою, енергозбереження та транспорту, комунальної власності, житлово-комунального господарства.

Громадський контроль за ходом реалізації Програми здійснюється відповідно до Законів України “Про питну воду та питне водопостачання” та “Про охорону навколишнього природного середовища”.

Контроль за використанням коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється відповідно до Закону.

Сільський голова                                                              І.І.Бодяненко

 

САГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

13 сесія сільської ради VІІ скликання

проектРІШЕННЯ

 

           

Про організаційні заходи

щодо підготовки документації

до земельних торгів (аукціону)

 

Відповідно до статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 79-1, 83, 122-124, 134, 136 Земельного кодексу України, Законів України «Про Державний земельний кадастр», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», розглянувши пропозицію приватного підприємства «Регіональний інвестиційний центр аукціонів» від 15.02.2017 № 76  щодо надання послуг з організації та проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу земельних ділянок комунальної власності або прав на них, а саме – фінансування організації та проведення земельних торгів, включаючи підготовку лотів для продажу на земельних торгах, з метою підготовки документації до земельних торгів, сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Визначити земельні ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності, землі запасу не надані у власність чи користування, розташовані за межами населених пунктів на території Сагунівської сільської ради Черкаського району Черкаської області (перелік додається), право оренди на які підлягає продажу на земельних торгах (аукціоні).
 2. З метою підготовки документації до земельних торгів сільській раді на земельні ділянки, зазначені в додатку до цього рішення:

2.1. Забезпечити розроблення документації із землеустрою (у разі необхідності).

2.2. Отримати витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.

2.3. Здійснити державну реєстрацію права комунальної власності на земельну ділянку.

2.4. Отримати витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки.

 1. Виконавцем земельних торгів визначити приватне підприємство «Регіональний інвестиційний центр аукціонів», за рахунок коштів якого здійснити фінансування підготовки лотів до продажу на торгах, з наступним відшкодуванням витрат виконавця за рахунок коштів переможця аукціону.
 2. 4. Сільському голові Бодяненко І.І. від імені сільської ради укласти з виконавцем торгів договір про підготовку лотів для продажу на земельних торгах.
 3. 5. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, екології, планування території, будівництва, благоустрою, енергозбереження та транспорту, комунальної власності, житлово – комунального господарства.

Сільський голова                                                                          І.І. Бодяненко

 

САГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

13 сесія сьомого скликання

 проектРІШЕННЯ

 

 

 Про надання дозволу на

розроблення проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки

Відповідно до пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 79-1, 83, 93, 122-124, 127, 134, 136 Земельного кодексу України, статей 22, 25, 50 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про Державний земельний кадастр», з метою підготовки документації до земельних торгів і визначення цільового призначення земельної ділянки, сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати дозвіл на розроблення, з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою, проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 2,0000 га кадастровий номер 7124985500:02:004:0755 за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення (01.01), не  наданих у власність чи користування, розташовану за межами населених пунктів на території Сагунівської сільської ради Черкаського району Черкаської області, з метою продажу права оренди на неї на земельних торгах у формі аукціону, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.
 2. Виконавцю земельних торгів приватному підприємству «Регіональний інвестиційний центр аукціонів» для підготовки лота до земельних торгів:

2.1. виступити замовником та платником за надані послуги з розроблення документації із землеустрою;

2.2. забезпечити розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та державну реєстрацію земельної ділянки;

2.3. після погодження у встановленому порядку, документацію із землеустрою подати для розгляду та затвердження до сесії сільської ради.

 1. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, екології, планування території, будівництва, благоустрою, енергозбереження та транспорту, комунальної власності, житлово – комунального господарства.

Сільський голова                                                                 І.І. Бодяненко

САГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

13 сесія сьомого скликання

 

проект РІШЕННЯ

 

 

 

Про надання дозволу на

розроблення проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки

 

Відповідно до пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 79-1, 83, 93, 122-124, 127, 134, 136 Земельного кодексу України, статей 22, 25, 50 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про Державний земельний кадастр», з метою підготовки документації до земельних торгів і визначення цільового призначення земельної ділянки, сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати дозвіл на розроблення, з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою, проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 2,0000 га кадастровий номер 7124985500:02:004:0756 за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення (01.01), не  наданих у власність чи користування, розташовану за межами населених пунктів на території Сагунівської сільської ради Черкаського району Черкаської області, з метою продажу права оренди на неї на земельних торгах у формі аукціону, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.
 2. Виконавцю земельних торгів приватному підприємству «Регіональний інвестиційний центр аукціонів» для підготовки лота до земельних торгів:

2.1. виступити замовником та платником за надані послуги з розроблення документації із землеустрою;

2.2. забезпечити розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та державну реєстрацію земельної ділянки;

2.3. після погодження у встановленому порядку, документацію із землеустрою подати для розгляду та затвердження до сесії сільської ради.

 1. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, екології, планування території, будівництва, благоустрою, енергозбереження та транспорту, комунальної власності, житлово – комунального господарства.

Сільський голова                                                                 І.І. Бодяненко

САГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

13 сесія сьомого скликання

 проектРІШЕННЯ

 

 

Про надання дозволу на

розроблення проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки

Відповідно до пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 79-1, 83, 93, 122-124, 127, 134, 136 Земельного кодексу України, статей 22, 25, 50 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про Державний земельний кадастр», з метою підготовки документації до земельних торгів і визначення цільового призначення земельної ділянки, сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати дозвіл на розроблення, з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою, проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 1,5000 га кадастровий номер 7124985500:02:004:0757 за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення (01.01), не  наданих у власність чи користування, розташовану за межами населених пунктів на території Сагунівської сільської ради Черкаського району Черкаської області, з метою продажу права оренди на неї на земельних торгах у формі аукціону, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.
 2. Виконавцю земельних торгів приватному підприємству «Регіональний інвестиційний центр аукціонів» для підготовки лота до земельних торгів:

2.1. виступити замовником та платником за надані послуги з розроблення документації із землеустрою;

2.2. забезпечити розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та державну реєстрацію земельної ділянки;

2.3. після погодження у встановленому порядку, документацію із землеустрою подати для розгляду та затвердження до сесії сільської ради.

 1. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, екології, планування території, будівництва, благоустрою, енергозбереження та транспорту, комунальної власності, житлово – комунального господарства.

Сільський голова                                                                 І.І. Бодяненко

САГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 13 сесія сьомого скликання

 проект РІШЕННЯ

 

 

Про надання дозволу на

розроблення проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки

Відповідно до пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 79-1, 83, 93, 122-124, 127, 134, 136 Земельного кодексу України, статей 22, 25, 50 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про Державний земельний кадастр», з метою підготовки документації до земельних торгів і визначення цільового призначення земельної ділянки, сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

 1. Надати дозвіл на розроблення, з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою, проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 1,0000 га кадастровий номер 7124985500:02:003:0091 за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення (01.01), не  наданих у власність чи користування, розташовану за межами населених пунктів на території Сагунівської сільської ради Черкаського району Черкаської області, з метою продажу права оренди на неї на земельних торгах у формі аукціону, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.
 2. Виконавцю земельних торгів приватному підприємству «Регіональний інвестиційний центр аукціонів» для підготовки лота до земельних торгів:

2.1. виступити замовником та платником за надані послуги з розроблення документації із землеустрою;

2.2. забезпечити розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та державну реєстрацію земельної ділянки;

2.3. після погодження у встановленому порядку, документацію із землеустрою подати для розгляду та затвердження до сесії сільської ради.

 1. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, екології, планування території, будівництва, благоустрою, енергозбереження та транспорту, комунальної власності, житлово – комунального господарства.

Сільський голова                                                                 І.І. Бодяненко

САГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

13 сесія сьомого скликання

 проектРІШЕННЯ

 

 

 Про надання дозволу на

розроблення проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки

Відповідно до пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 79-1, 83, 93, 122-124, 127, 134, 136 Земельного кодексу України, статей 22, 25, 50 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про Державний земельний кадастр», з метою підготовки документації до земельних торгів і визначення цільового призначення земельної ділянки, сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати дозвіл на розроблення, з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою, проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,7500 га кадастровий номер 7124985500:02:001:0345 за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення (01.01), не  наданих у власність чи користування, розташовану за межами населених пунктів на території Сагунівської сільської ради Черкаського району Черкаської області, з метою продажу права оренди на неї на земельних торгах у формі аукціону, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.
 2. Виконавцю земельних торгів приватному підприємству «Регіональний інвестиційний центр аукціонів» для підготовки лота до земельних торгів:

2.1. виступити замовником та платником за надані послуги з розроблення документації із землеустрою;

2.2. забезпечити розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та державну реєстрацію земельної ділянки;

2.3. після погодження у встановленому порядку, документацію із землеустрою подати для розгляду та затвердження до сесії сільської ради.

 1. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, екології, планування території, будівництва, благоустрою, енергозбереження та транспорту, комунальної власності, житлово – комунального господарства.

 

Сільський голова                                                                 І.І. Бодяненко

САГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

13 сесія сьомого скликання

 проектРІШЕННЯ

 

 Про надання дозволу на

розроблення проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки

Відповідно до пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 79-1, 83, 93, 122-124, 127, 134, 136 Земельного кодексу України, статей 22, 25, 50 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про Державний земельний кадастр», з метою підготовки документації до земельних торгів і визначення цільового призначення земельної ділянки, сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати дозвіл на розроблення, з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою, проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 21,0284 га кадастровий номер 7125480500:01:001:1600 за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення (01.01), не  наданих у власність чи користування, розташовану за межами населених пунктів на території Сагунівської сільської ради Черкаського району Черкаської області, з метою продажу права оренди на неї на земельних торгах у формі аукціону, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.
 2. Виконавцю земельних торгів приватному підприємству «Регіональний інвестиційний центр аукціонів» для підготовки лота до земельних торгів:

2.1. виступити замовником та платником за надані послуги з розроблення документації із землеустрою;

2.2. забезпечити розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та державну реєстрацію земельної ділянки;

2.3. після погодження у встановленому порядку, документацію із землеустрою подати для розгляду та затвердження до сесії сільської ради.

 1. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, екології, планування території, будівництва, благоустрою, енергозбереження та транспорту, комунальної власності, житлово – комунального господарства.

 

Сільський голова                                                                 І.І. Бодяненко

САГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

13 сесія сьомого скликання

 проектРІШЕННЯ

 

 

 Про надання дозволу на

розроблення проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки

 

Відповідно до пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 79-1, 83, 93, 122-124, 127, 134, 136 Земельного кодексу України, статей 22, 25, 50 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про Державний земельний кадастр», з метою підготовки документації до земельних торгів і визначення цільового призначення земельної ділянки, сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати дозвіл на розроблення, з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою, проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,9000 га кадастровий номер 7125480500:01:001:1599 за рахунок земель резервного фонду сільськогосподарського призначення (01.01),  не  наданих у власність чи користування, розташовану за межами населених пунктів на території Сагунівської сільської ради Черкаського району Черкаської області, з метою продажу права оренди на неї на земельних торгах у формі аукціону, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.
 2. Виконавцю земельних торгів приватному підприємству «Регіональний інвестиційний центр аукціонів» для підготовки лота до земельних торгів:

2.1. виступити замовником та платником за надані послуги з розроблення документації із землеустрою;

2.2. забезпечити розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та державну реєстрацію земельної ділянки;

2.3. після погодження у встановленому порядку, документацію із землеустрою подати для розгляду та затвердження до сесії сільської ради.

 1. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, екології, планування території, будівництва, благоустрою, енергозбереження та транспорту, комунальної власності, житлово – комунального господарства.

Сільський голова                                                                 І.І. Бодяненко

САГУНІВСЬКА     СІЛЬСЬКА     РАДА

РІШЕННЯ

 

Про надання Курченку С.М. дозволу на виготовлення

технічної документації із землеустрою щодо встановлення

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

для будівництва та обслуговування житлового будинку

 

Відповідно до статті 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», ст.50 Закону України «Про землеустрій», керуючись ст.. ст.12,118,121 Земельного кодексу України, розглянувши заяву Курченка Сергія Миколайовича про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), площею 0,1250 га для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських споруд  за адресою: вул. Крилівська, 108, с. Боровиця Чигиринського району Черкаської області, сільська рада:

ВИРІШИЛА:

 1. Надати Курченку Сергію Миколайовичу дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на земельну ділянку площею 0,1250 га по вулиці Крилівська ,108 в селі Боровиця Чигиринського району Черкаської області.
 2. Виготовлену технічну документацію із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки погодити у відповідності до вимог статті 186-1 Земельного кодексу України.
 3. 3. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, екології, планування території, будівництва, благоустрою, енергозбереження та транспорту, комунальної власності, житлово – комунального господарства.

Сільський голова                                                       І.І. Бодяненко

САГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

13 сесія сьомого скликання

 

 

проектРІШЕННЯ

 

 

 

Про внесення змін до рішення Сагунівської сільської ради від 10 липня 2019 року № 12 – 1/VII «Про надання дозволу на

виготовлення технічної  документації із землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж   земельної  ділянки в натурі (на місцевості) Курченко Катерині Григорівні

Відповідно до статті 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», ст.50 Закону України «Про землеустрій», керуючись ст. ст. 12,118,121 Земельного кодексу України, розглянувши заяву Курченко Катерини Григорівни про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), площею 0,1250 га для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських споруд  за адресою: вул. Крилівська, 108, с. Боровиця Чигиринського району Черкаської області, сільська рада:

ВИРІШИЛА:

 1. Пункт 1 викласти в такій редакції: Надати громадянці Курченко Катерині Григорівні дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою, щодо встановлення (відновлення ) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на земельну ділянку площею 0,1250 га по вулиці Крилівська, 108 в селі Боровиця Чигиринського району Черкаської області.
 2. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, екології, планування території, будівництва, благоустрою, енергозбереження та транспорту, комунальної власності, житлово – комунального господарства.

 

Сільський голова                                                                          І.І. Бодяненко

САГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

13 сесія сільської радиVІІ скликання

 

проект РІШЕННЯ

 

 

Про прийняття майна до комунальної власності

Сагунівської сільської ради

 

Розглянувши рішення Чигиринської районної ради «Про безоплатну передачу майна районної комунальної власності у власність об’єднаних територіальних громад» №39-7/VІІ від 06 травня 2019 року, відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», листа ОТГ Сагунівської сільської ради від 26.04.2019 №232/02-09, за пропозицією відділу освіти райдержадміністрації від 02.05.2019 №529/02, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, екології, планування території, будівництва, архітектури, благоустрою, енергозбереження та транспорту, комунальної власності, житлово-комунального господарства, сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. Прийняти безоплатно 23 липня 2019 року  із спільної власності територіальних громад сіл та міста Чигиринського району, з балансу відділу освіти, молоді та спорту Чигиринської райдержадміністрації у комунальну власність Сагунівської сільської ради об’єднаної територіальної громади автобус ЗИЛ-5301 ЕО, СА 8967 АЕ, № шасі (кузова, рами) – Y69A0750060B19143, 2006 року випуску, для забезпечення підвозу дітей, педагогічних працівників Боровицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів та Топилівського НВК І ступеня до місця навчання та додому.
 2. Передачу та прийняття майна провести згідно чинного законодавства.
 3. 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, екології, планування території, будівництва, архітектури, благоустрою, енергозбереження та транспорту, комунальної власності, житлово-комунального господарства.

 

 

Сільський голова                                  І.І. Бодяненко

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

gid-300x170
diya-300x170
Platform.diya_baner
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow