Гід з державних послуг
Асоціації міст України
Для громадян з порушенням слуху

24.01.2024

Інформаційна пам’ятка СНПК

Інформаційна пам’ятка щодо запобігання випадкам дискримінації за ознакою статі

Інформаційна пам’ятка щодо запобігання та протидії домашньому насильству

28.12.2023

21.12.2023

*****************

Патронат – послуга любові!

 

Що потрібно кожній дитині? – увага, любов, підтримка дорослого, їжа, одяг, житло, можливість зберегти або відновити здоров’я, навчатись, розвиватись та гратись. Якщо все це не можуть забезпечити батьки, то на допомогу приходять патронатні родини.

 

Щороку в Україні майже 1900 дітей віком до 4 років залишаються без батьківського піклування і потрапляють до будинків дитини. Такі дані наводить ЮНІСЕФ. Тривале перебування в інституційних закладах, дефіцит спілкування і любові призводить до того, що згодом дитина починає відставати в розвитку.

 

Допомогти дитині пережити складний період може патронатний вихователь, який тимчасово замінить дитині сім’ю, потурбується про неї, доки вирішується її майбутнє: з ким вона залишиться з біологічними батьками чи усиновителями.

 

Патронат над дитиною — це тимчасовий догляд, виховання і реабілітація дитини в сім’ї патронатного виховання на період подолання дитиною, її батьками або іншими законними представниками складних життєвих обставин. Доки дитина проживає в патронатній сім’ї, соціальні служби проводять комплексну роботу з батьками, щоб повернути їм дитину, або шукають їй усиновителів чи опікунів. Патронат дає дитині шанс зростати в безпеці та любові.

 

Патронатним вихователем може стати повнолітня особа, віком 35-60 років (для жінок) і віком 35-65 років (для чоловіків).

За надання послуг тимчасового догляду патронатна родина отримує заробітну плату, як і на будь-якій роботі.

 

Якщо ви маєте бажання і можливість подарувати тимчасовий сімейний затишок і любов дитині, звертайтеся до Служби у справах дітей за місцем проживання та отримайте ґрунтовну інформацію.

Діти – це диво, яке наповнює життя кожного дорослого щирою радістю і теплотою.
Діти так потребують любові, турботи і батьківської ласки! Нехай дитячі посмішки
висвітлюють нашу планету,і кожен із маленьких мешканців нашої землі буде здоровим
і щасливим.

Місце  знаходження: 

19644, Черкаська область, Черкаський район,

с.Сагунівка,  вул. Лесі Українки,77/4.

тел. (0472) 342698
e-mail:  ssdsagunivka@ukr.net

Начальник  служби у справах дітей :

Шапошник Валентина Василівна

 

 

 

 

 

Розпорядок  роботи:
понеділок – четвер 8 .00 – 17 .15
п’ятниця 8.00 – 16.00
обідня перерва 13.00 – 14.00

Служба у справах дітей забезпечує виконання повноважень, встановлених законодавством України у сфері соціального захисту, соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, зокрема, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах; з питань поліпшення становища сімей, у тому числі сімей з дітьми, багатодітних та молодих сімей, оздоровлення та відпочинку дітей, попередження насильства в сім’ї, забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми. В нашій громаді налічується 901дитина, що становить 17% від загальної  кількості населення, з них 10 дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 6 дітей – інвалідів, 30 дітей учасників АТО, 10 дітей які втратили годувальника, 39 багатодітних сімей (в них 140 дітей), 36 одиноких матерів (в них 50 дітей), 8 дітей в складних життєвих обставинах.

Основними завданнями служби є:

1) захист конституційних прав та законних інтересів дітей, в тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

2) запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;

3) профілактику негативних проявів, наркоманії, алкоголізму та правопорушень серед дітей та їхніх батьків;

4) оздоровлення та відпочинок дітей, насамперед дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;

5) підтримку та надання соціальних послуг сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування;

6) поліпшення становища сімей, у тому числі сімей з дітьми, багатодітних та молодих сімей;

7) протидію торгівлі людьми;

8) попередження насильства в сім’ї;

9) забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків та жінок;

10) протидію будь яким проявам дискримінації, у питаннях віднесених до сфери управління Служби;

11) підготовку пропозицій до проектів цільових, галузевих та регіональних програм в частині забезпечення соціального захисту дітей та сім’ї;

12) виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту дітей та сім’ї, у тому числі соціальної підтримки сімей з дітьми, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, попередження насильства в сім’ї, оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення рівних прав і можливостей для участі жінок та чоловіків у політичному, економічному і культурному житті, протидії торгівлі людьми;

13) координацію діяльності органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань реалізації державної політики у сфері соціального захисту дітей та сім’ї;

14) організацію на території громади соціального обслуговування дітей та сімей, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг, у тому числі соціального супроводу сімей, шляхом розвитку спеціалізованих закладів, установ, служб та залучення недержавних організацій, які надають соціальні послуги.

15) залучення громадських та інших організацій до діяльності з питань соціального захисту, соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, зокрема, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, сім’ям які перебувають у складних життєвих обставинах, поліпшення становища сімей, у тому числі сімей з дітьми, багатодітних та молодих сімей, оздоровлення та відпочинку дітей, попередження насильства в сім’ї, забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми та сприяння їм в здійснення цієї діяльності в межах своїх повноважень.

Служба відповідно до покладених на неї завдань виконує такі функції:

1. Організовує розроблення   і  здійснення  на  території громади заходів,  спрямованих на поліпшення становища дітей,  їх фізичного,  інтелектуального  і духовного розвитку,  запобігання дитячій бездоглядності та  безпритульності,  запобігання  вчиненню дітьми правопорушень; 2. Надає місцевим органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності,  громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичну,  методичну та консультаційну допомогу у  вирішенні  питань щодо соціального захисту дітей та запобігання вчиненню ними правопорушень; 3. Оформляє документи на влаштування  дітей-сиріт  та  дітей, позбавлених батьківського піклування,  під опіку,  піклування,  до прийомних  сімей та дитячих  будинків сімейного  типу, сприяє усиновленню; 4. Подає пропозиції до проектів регіональних програм,  планів і прогнозів у  частині  соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей; 5. Забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства  щодо  соціального  захисту  дітей  і запобігання вчиненню ними правопорушень; 6. Здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей у спеціальних  виховних  установах,  дітей-сиріт  та дітей, позбавлених батьківського піклування,  у  сім’ях  опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях;7. Разом  з  відповідними  структурними підрозділами місцевих органів  виконавчої влади, науковими установами організовує і проводить соціологічні  дослідження,   готує   статистичні   та інформаційні  матеріали  про  причини  і  умови  вчинення   дітьми правопорушень,  вивчає  і  поширює  міжнародний  досвід  з  питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів; 8. Надає організаційну і  методичну  допомогу  центрам соціально-психологічної реабілітації дітей; 9. Організовує  і  проводить  разом  з  іншими  відділами сільської ради,   уповноваженими   підрозділами органів  Національної  поліції  заходи  щодо  соціального  захисту дітей,  виявлення  причин,  що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;10. Розробляє  і  подає  на  розгляд  ради  пропозиції  стосовно бюджетних  асигнувань  на  виконання  програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей,  спрямованої на подолання  дитячої  бездоглядності  та  безпритульності,  а  також утримання підпорядкованих  їй  закладів  соціального  захисту  для дітей у разі їх створення; 11. Веде  облік  дітей,  які  перебувають  у  складних життєвих обставинах,  дітей-сиріт  та  дітей,   позбавлених   батьківського піклування,  усиновлених,  влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків  сімейного  типу; 12. Розробляє  заходи щодо захисту прав і законних інтересів дитини, яка постраждала від домашнього насильства, та дитини, яка вчинила  домашнє насильство у будь-якій формі, та організовує їх здійснення;13. Готує  акт  обстеження  умов проживання дитини та опис її майна,  а також акт обстеження житлово-побутових умов потенційного опікуна, піклувальника; 14. Проводить  перевірку  умов проживання і виховання дітей у сім’ях опікунів,  піклувальників за окремо складеним графіком, але не  рідше ніж раз на рік,  крім першої перевірки,  яка проводиться через три місяці після встановлення опіки та піклування; 15. Готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу; 16. Бере  участь  у  процесі  вибуття  дітей  із закладів для дітей-сиріт та дітей,  позбавлених  батьківського  піклування,  та закладів  соціального  захисту  для  дітей  у сім’ї усиновлювачів, опікунів,  піклувальників,  до дитячих  будинків  сімейного  типу, прийомних сімей; 17. Готує   та  подає  в  установленому  порядку  статистичну звітність; 18. Розглядає в установленому порядку звернення громадян; 19. Розглядає звернення власника підприємства,  установи  або організації  усіх  форм  власності  та надає письмовий дозвіл щодо звільнення працівника молодше 18 років; 20. Проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції, через засоби масової інформації; 21. Здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства;22. Інформує дитину, яка постраждала від домашнього насильства, її батьків, інших законних представників, якщо вони не є кривдниками дитини, а також дитину, яка вчинила домашнє насильство у будь-якій формі, її батьків, інших законних представників про права дитини, заходи та послуги, якими вони можуть скористатися;

 1. Забезпечує проведення з батьками, іншими законними представниками дитини профілактичної роботи із запобігання домашньому насильству стосовно дітей і за участю дітей, у тому числі із залученням представників уповноважених підрозділів органів Національної поліції;
 2. Порушує перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про притягнення до відповідальності згідно із законом посадових осіб у разі невиконання або неналежного виконання ними обов’язків під час виявлення фактів домашнього насильства, у роботі з дітьми, які постраждали від домашнього  насильства, та дітьми, які вчинили домашнє насильство у будь-якій формі;
 3. Подає пропозиції до проектів державних та регіональних програм, планів та прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей;
 4. Веде облік дітей, які переміщені з окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції;
 5. Розглядає звернення адміністрацій вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації щодо відрахування учнів, студентів молодших 18 років з навчального закладу та надає погодження, або вмотивовану відмову;
 6. Розглядає звернення батьків та надає дозволи Служби на зміну реєстрації місця проживання дитини (дітей), або вмотивовану відмову;

29. Забезпечує контроль та надає дозволи на здійснення правочинів щодо майна та житла, співвласниками, власниками та користувачами якого є діти або їх батьки, відповідно до законодавства.

Очікуваний результат:

 • зменшення передачі до інтернатів кількості дітей, які втратили батьківську опіку, за винятком дітей з важкими порушеннями здоров’я, які мають потребу в цілодобовій реабілітації;
 • мінімізація соціального сирітства;
 • підвищення якості соціальної роботи з родинами, в яких існує ризик вилучення дитини з сім’ї;
 • активізація розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, – усиновлення, створення прийомних родин;
 • забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, сімейними формами виховання.

Рішення Сагунівської сільської ради №28-15/VII від 04 червня 2020 року   Про створення Служби у справах дітей Сагунівської сільської ради, затвердження Положення про Службу у справах дітей Сагунівської сільської ради

Рішення виконавчого комітету Сагунівської сільської ради №28 від 20 липня 2020 рокуПро утворення комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Сагунівської сільської ради

ПРОТОКОЛ № 1 з за засі засідання комісії з питань захисту прав прав дитини виконавчого комітету Сагунівської сільської ради 13.08.2020р.

З в і т про роботу служби у справах дітей Сагунівської сільської ради за 2021 рік

З в і т про роботу служби у справах дітей Сагунівської сільської ради за 2022 рік

gid-300x170
diya-300x170
Platform.diya_baner
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow