Гід з державних послуг
Асоціації міст України
Для громадян з порушенням слуху

16.08.2021

САГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ОГОЛОШУЄ  КОНКУРС НА ЗАЙНЯТТЯ  ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ ДИРЕКТОРА КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЗОРЯ» САГУНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ:

 

Вимоги до претендента: знання Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування», Закону України «Про запобігання корупції», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Закону України «Про питну воду та питне водопостачання та водовідведення»,  Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про автомобільні дороги», Закону України «Про ціни і ціноутворення», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах, знання нормативно-правових актів з урахуванням специфіки посадових обов’язків.

Кваліфікаційні вимоги: освіта вища за освітнім рівнем спеціаліста або магістра; досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 1 року або досвід роботи за фахом не менше 3 років; має високі моральні, ділові, професійні якості та організаторські здібності, здатна за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні обов’язки.

Види діяльності підприємства:

Основними напрямками діяльності Підприємства є:

 • Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур
 • Організація виробництва сільськогосподарської продукції, її переробки, реалізації та здійснення інших видів діяльності;
 • Організація власних структурних підрозділів з виробництва сільськогосподарської продукції, її переробки, реалізації, тощо.
 • Сільськогосподарське виробництво та реалізація товарної продукції і сировини;
 • Виробництво, переробка, зберігання і реалізація сільськогосподарської продукції, закупка її у населення; укладання з населенням, фермерськими та іншими сільськогосподарськими підприємствами договорів на реалізацію сільськогосподарської продукції;
 • Оптова і роздрібна торгівля товарами власного виробництва і придбаними, комерційна (фірмова) та комісійна торгівля через власні і орендовані бази (склади), магазини, кафе, бари, ресторани;
 • Виробництво будівельних матеріалів, виконання будівельних та ремонтно-будівельних робіт;
 • Укладання договорів оренди, лізингу, контрактації, концесії та інших видів договорів не заборонених чинним законодавством;
 • Придбання і будівництво споруд, будинків та будівель, в тому числі сільськогосподарського призначення;
 • Створення підсобних промислів;
 • Виробництво і реалізація товарів широкого вжитку;
 • Виведення та селекція нових видів рослин, в тому числі лікарських;
 • Наукова та технічна розробка нових сільськогосподарських технологій;
 • Надання послуг і консультацій фізичним і юридичним особам з обробітку землі, вирощування сільськогосподарських культур;
 • Надання консультацій і організація навчання з агротехніки і економічних питань, в тому числі платних курсів менеджменту;
 • Придбання та надання в оренду техніки сільськогосподарського призначення;
 • Постачання та реалізація пестицидів, міндобрив, насіння, племінної, продуктивної худоби і птиці, комбікормів, ветеринарних препаратів, зоотехнічних засобів, інших товарно-матеріальних цінностей сільськогосподарського призначення;
 • Виведення та селекція нових і цінних порід тварин та комах сільськогосподарського призначення;
 • Надання ветеринарних послуг;
 • Консультативно-інформаційна, агентська, дилерська діяльність;
 • Надання платних послуг з організації торгового процесу, транспортування, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції;
 • Надання інших платних послуг, у тому числі консультаційних, маркетингових, облікових, побутових;
 • Комерційна, комісійна (комісійна торгівля) і торгівельно-закупівельна діяльність, надання посередницьких послуг;
 • Здійснення торгівельної діяльності у сфері оптової торгівлі та посередництво в оптовій торгівлі, роздрібної торгівлі та громадського харчування продовольчих і непродовольчих товарів (в тому числі сільськогосподарською сировиною, текстильною сировиною та напівфабрикатами, деревиною та будівельними матеріалами, іншими непродовольчими товарами споживчого призначення, харчовими продуктами);
 • Створення торговельної мережі магазинів, салонів та інших об’єктів для реалізації сільськогосподарської продукції, засобів виробництва та інших товарів споживчого призначення;
 • Торгово-посередницька діяльність при здійсненні купівлі-продажу всіх видів продукції й товарів згідно з діючим законодавством;
 • Організація та/або проведення ярмарок, виставок, аукціонів, розпродажу та інших подібних заходів з реалізації сільськогосподарської продукції;
 • Надання складських послуг;
 • Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
 • Допоміжна діяльність у рослинництві ;
 • Лісозаготівлі;
 • Збирання безпечних відходів
 • Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
 • Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами;
 • Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів;
 • Інші види оптової торгівля;
 • Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування;
 • Консультування з питань комерційної діяльності й керування;
 • утримання та ремонт, забезпечення функціонування, адміністрування мережі  водопостачання села Топилівка
 • надання комунальних послуг фізичним та юридичним особам;
 • послуги водопостачання і водовідведення;
 • експлуатація водних каналізаційних мереж і споруд;
 • підвищення надійності, довговічності та економічності роботи водопровідно-каналізаційного обладнання;
 • буріння свердловин технічного й питного водопостачання та їх ремонт;
 • лабораторні дослідження властивостей води;
 • технологічні роботи у свердловинах;
 • експлуатація родовищ підземних вод відповідно до чинного законодавства;
 • здійснення своєї виробничої діяльності з урахуванням екологічних вимог;
 • проведення наладки обладнання каналізаційних насосних станцій та іншого водопровідно-каналізаційного обладнання незалежно від їх відомчої підпорядкованості;
 • будівництво об’єктів і мереж водопостачання та каналізації, в тому числі виступаючи замовником будівництва;

 

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УЧАСТІ У КОНКУРСІ НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ

 1. Заява про участь у конкурсі, з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
 2. Особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою та автобіографією.
 3. Копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня.
 4. Копія документа, який посвідчує особу.
 5. Копія реєстраційної картки платника податків.
 6. Копія трудової книжки.
 7. Копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).
 8. Декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції».
 9. Пропозиції пропозиції кандидата щодо перспективи розвитку комунального підприємства  строком на 3 (три) роки, в яких повинні бути відображені заходи, що вживатимуться кандидатом для  забезпечення фінансово-господарської стабільності комунального підприємства та підвищення ефективності його діяльності (проект стратегічного плану, план реформування, аналіз можливих ризиків, поліпшення техніко-економічних та фінансових показників, підвищення конкурентоспроможності, залучення інвестицій, динаміка та обсяг надходження коштів тощо);

рекомендаційний лист довільної форми (за наявності).

 

Документи приймаються протягом 30 днів із дня публікації оголошення ( до 13 вересня 2021 року). Звертатися за адресою: Черкаська обл., Черкаський р-н. с.Сагунівка, вул.Лесі Українки, 77/4, виконавчий комітет Сагунівської сільської ради

 Телефон: 067-556-54-94 (Додаткова інформація надається кадровою службою).

 

Дата проведення конкурсу:

Конкурс проводиться в термін з 19 серпня по 20 вересня 2021 року.

Інформація про дату, час та місце проведення конкурсного відбору доводиться до відома учасників конкурсу секретарем конкурсної комісії та оприлюднюється на офіційному сайті Сагунівської  сільської ради не пізніше ніж за 48 годин до його початку.

Етапи проведення конкурсного відбору:

прийняття документів від кандидатів на участь у конкурсі;
прийняття конкурсною комісією рішення про допуск кандидатів або відмову в допуску до участі в конкурсі;
проведення співбесіди з учасниками, які допущені до участі в конкурсі;
подання на розгляд сільської ради протоколу конкурсної комісії;
прийняття сільською радою рішення про затвердження результатів конкурсу;
укладення контракту з кандидатом, який визнаний переможцем конкурсу, на термін, зазначений у рішенні  ради, з одночасним виданням розпорядження сільського голови про призначення керівника комунального підприємства.

Сільський голова  Ірина БОДЯНЕНКО

 

22.06.2021

ОГОЛОШЕННЯ

 

ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ЗАНЯТТЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ — ДИРЕКТОР КЗ «ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ» САГУНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

Відповідно до Закону України «Про соціальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 03 березня 2020 року №200 «Про затвердження Положення про конкурсну комісію, умови та порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника надавача соціальних послуг державного/комунального сектору» Сагунівська сільська рада оголошує конкурс на зайняття посади директора комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» Сагунівської сільської ради (далі — Центр).

Юридична адреса комунального закладу «Центр надання соціальних послуг»  Сагунівської сільської ради Черкаського району Черкаської області: 19644, Черкаська область, Черкаський район, с. Сагунівка, вул. Сагунівка, 77/4.

Основними напрямками діяльності Центру є:

— виявлення громадян, які мають право на надання соціальних послуг, визначення (оцінювання) їх індивідуальних потреб у наданні соціальних послуг;

— забезпечення якісного надання громадянам, які перебувають у складній життєвій ситуації і потребують сторонньої допомоги за місцем проживання, соціальних послуг;

— сприяння громадянам без визначеного місця проживання в отриманні паспорта, інших документів, оформленні різних видів допомог, передбачених чинним законодавством, та пенсії, реєстрації місця перебування, надання допомоги в оформленні документів до інтернатних установ системи соціального захисту та у відновленні документів, майнових та житлових прав.

Умови оплати праці: група по оплаті праці – 3, розряд  -16, оклад -5865,00грн., (надбавки, премії — формуються виходячи із розрахунку типового штатного нормативу працівників, їх посадових окладів, коштів на виплату надбавок і доплат, премій передбачених діючим законодавством та з урахуванням власних коштів, отриманих від надання платних послуг).

Приймання документів від претендентів здійснюється з 08:00 години 23 червня 2021 року по 17:00 години      13 липня   2021 року.

Документи приймаються загальним відділом виконавчого комітету Сагунівської сільської ради за адресою: Черкаська область, Черкаський район, с. Сагунівка, вул. Лесі Українки, 77/4.

Для участі в конкурсі претендент особисто подає та/або надсилає електронною поштою такі документи:

— заяву про участь у конкурсі за визначеною формою (зразок додається);

— належним чином завірені копії документа, що посвідчує особу, документа про освіту, трудової книжки або інших документів, що засвідчують досвід роботи;

— автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

— мотиваційний лист, складений у довільній формі;

— довідку про відсутність судимості;

— перспективний план розвитку комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» Сагунівської сільської ради Черкаського району Черкаської області.

Крім зазначених документів, претендент може додатково подавати документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

У разі подання заяви та документів лише електронною поштою претендент до проходження перевірки на знання норм відповідного законодавства України додатково подає власноручно підписану заяву.

Кваліфікаційні вимоги до претендентів: вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; стаж роботи у відповідній сфері діяльності на керівних посадах нижчого рівня – не менше 5 років.

Претенденти не допускаються до участі в конкурсі у разі:

— неподання ними повного пакета документів;

— невідповідності кваліфікаційним вимогам, визначеним Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників «Випуск 80 «Соціальні послуги», затвердженим наказом Мінсоцполітики від 29.03. 2017 № 518;

— наявності не знятої або не погашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або займатися певними видами діяльності.

Засідання конкурсної комісії відбудуться14 липня 2021 року (перевірка на знання законодавства України (Закон України “Про соціальні послуги”, інші нормативно-правові акти у сфері надання соціальних послуг, державні стандарти надання соціальних послуг) у формі письмового іспиту) та  21 липня 2021 року (оцінювання презентації перспективного плану розвитку КЗ «Центр надання соціальних послуг» Сагунівської сільської ради, відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної зазначеної презентації) в приміщенні Сагунівської сільської ради за адресою: Черкаська область, Черкаський район, с. Сагунівка, вул.Лесі Українки, 77/4.

Відповідальна особа за надання інформації про конкурс – секретар виконавчого комітету Сагунівської сільської ради Ольга Гуржій, електронна пошта: sagunivskarada@ukr.net, телефон (0472) 34-22-31.

ПЕРЕЛІК запитань для перевірки на знання норм відповідного законодавства України

 1. Що таке базові соціальні послуги? Їх види. (ст.ст. 1, 16 Закону України «Про соціальні послуги»).
 2. Чинники, що можуть зумовити складні життєві обставини. (ст.1 Закону України «Про соціальні послуги»)
 3. Хто є надавачами соціальних послуг? (ст.ст. 1, 13  Закону України «Про соціальні послуги»)
 4. Хто є отримувачами соціальних послуг? (ст.ст. 1, 12 Закону України «Про соціальні послуги»)
 5. Якими нормативно-правовими актами регулюється сфера надання соціальних послуг? (ст.4 Закону України «Про соціальні послуги»)
 6. Мета створення та структура Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг? (ст.15 Закону України «Про соціальні послуги»)
 7. Державні стандарти соціальних послуг? (ст.17 Закону України «Про соціальні послуги»)
 8. Які етапи ведення випадку? (ст.18 Закону України «Про соціальні послуги»)
 9. Основні цілі надання соціальних послуг. (ст.2 Закону України «Про соціальні послуги»)
 10. Основні принципи надання соціальних послуг. (ст.3 Закону України «Про соціальні послуги»)
 11. Що таке супервізія? (ст.1 Закону України «Про соціальні послуги»)
 12. Сфера дії Закону України «Про соціальні послуги». (ст.5 Закону України «Про соціальні послуги»)
 13. Оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах. (ст.20 Закону України «Про соціальні послуги»)
 14. Що передбачає договір про надання соціальних послуг? (ст.22 ЗУ «Про соціальні послуги»)
 15. Порядок здійснення послуги, що надається екстрено (кризово). (ст.23 Закону України «Про соціальні послуги»)
 16. Надання соціальних послуг шляхом соціального замовлення. (ст.26 Закону України «Про соціальні послуги»)
 17. Зміст, обсяг, умови та порядок надання соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах. (наказ Мінсоцполітики від 31.03.2016 року №318 «Про затвердження Державного стандарту соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах»)
 18. Загальні підходи щодо організації та надання соціальної послуги денного догляду (розділ 2 Державного стандарту соціальної адаптації, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 30.07.2013 №452)
 19. Проведення моніторингу надання соціальних послуг(розділ 2 Порядку проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 №449).
 20. Оцінка якості соціальних послуг (розділ 3 Порядку проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 №449)

Сільський голова    Ірина Бодяненко

 

10.06.2021

КОНКУРС на заміщення вакантної посади начальника відділу містобудування,  земельних відносин, комунальної власності виконавчого комітету Сагунівської сільської ради,

відбудеться 29 червня 2021 року о 10.00 год в приміщенні Будинку культури с.Сагунівка, депутатська зала (2 поверх).

Перелік питань

13.05.2021

ОГОЛОШЕННЯ

Відповідно до норм Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців» від 15.02.2002 № 169, наказів Національного агентства з питань державної служби «Про затвердження Типових професійно-кваліфікаційних характеристик посадових осіб місцевого самоврядування» від 07.11.2019 № 203-19 та «Про затвердження форми Особової картки державного службовця» від 19.05.2020 № 77-20, розпорядження Сагунівського сільського голови Бодяненко І.І. «Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади у Відділ містобудування,  земельних відносин, комунальної власності виконавчого комітету Сагунівської сільської ради» від 07.05.2021 року № 40, виконавчий комітет Сагунівської сільської ради

 ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на заміщення вакантної посади начальника відділу містобудування,  земельних відносин, комунальної власності виконавчого комітету Сагунівської сільської ради.

Умови проведення конкурсу на заміщення вакантних посад:

начальник відділу містобудування,  земельних відносин, комунальної власності виконавчого комітету Сагунівської сільської ради – 1 посада (робоче місце виконавчий комітет Сагунівської сільської  ради, с.Сагунівка, вул.Лесі Українки буд.77/4);

Особи, котрі бажають взяти участь у конкурсі подають до конкурсної комісії бінківської селищної ради наступні документи :

 • заява про участь у конкурсі в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття та проходження служби в органах місцевого самоврядування із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади, до якої додається резюме у довільній формі;
 • особова картка П-2ДС з додатками (особова картка державного службовця, затверджена наказом Національного агенства України з питань державної служби від 19.05.2020 № 77-20);
 • копії документів про освіту (диплом та додаток);
 • копія паспорта (всі сторінки);
 • копія реєстраційної картки платника податків (у разі наявності);
 • копія трудової книжки, завірена за місцем роботи;
 • копія військового квитка;
 • дві фотокартки розміром 4х6 см.;
 • копію довідки про допуск до державної таємниці (у разі його наявності);
 • або місцевого самоврядування за минулий рік, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції», шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (ua).

 

Вимоги до кандидатів на заміщення вакантної посади у Відділ начальник відділу містобудування,  земельних відносин, комунальної власності виконавчого комітету Сагунівської сільської ради:

начальник Відділу:

– громадянство України;

– вільне володіння державною мовою;

– вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;

– вміння працювати на комп’ютері;

-стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та державній службі не менше 2 років або при необхідності (виходячи із виконання виконавчим органом основних завдань та функцій) стаж роботи за фахом на в інших сферах відділу не менше 3 років.

 Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов праці, переліку питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень, тощо надається за адресою:                     с.Сагунівка, вул.Лесі Українки буд.77/4 (приміщення Сагунівської сільської ради).

Згідно з чинним порядком щодо заміщення вакантних посад державних службовців, конкурсанти складають у письмовій формі іспит на знання Конституції України, законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції»,  а також законодавства з  урахуванням  специфіки функціональних повноважень Відділу з питань містобудування,  земельних відносин, комунальної власності виконавчого комітету Сагунівської сільської ради.

До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

–  визнані в установленому порядку недієздатними;

– мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади;

– у разі прийняття на службу будуть прямо підпорядковані або підлеглі особам, які є їхніми близькими особами;

– позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;

– в інших випадках, установлених законами.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня оголошення конкурсу в  газеті «Сільські обрії» за адресою:         , с.Сагунівка, вул.Лесі Українки буд.77/4 (приміщення Сагунівської сільської ради) щоденно, з понеділка по четвер. з 8-00 год. до 17-00 год., у п’ятницю з 8-00 год. до 16-00 год., субота, неділя – вихідні дні.

Тел. для довідок: 04732 342-231.

Сільський голова       Ірина Бодяненко

05.05.2021

ОГОЛОШЕННЯ

Сагунівська сільська рада оголошує конкурс на  посади  директорів закладів загальної середньої освіти

 

 Найменування і місцезнаходження закладів:

 1. Боровицький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Сагунівської сільської ради Черкаської області

Місцезнаходження закладу освіти: 20921, Черкаська область, Черкаський район, с.Боровиця, вул. Алея миру, 10

 

 1. Топилівський навчально-виховний комплекс » Заклад загальної середньої освіти І ступеня-заклад дошкільної освіти» Сагунівської сільської ради ради Черкаської області

Місцезнаходження закладу освіти: 20920, Черкаська область, Черкаський район, с.Топилівка, вул. Лесі Українки, 47

 

Найменування посади: директор  закладу загальної середньої освіти  

Умови оплати праці: посадовий оклад, доплати, надбавки встановлюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»; наказу Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 №557, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 жовтня 2005 р. за № 1130/11410, Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року № 102; директору  здійснюються виплати, визначені ст.57 Закону України «Про освіту», встановлюється надбавка відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 р. №373 «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів» (зі змінами), а також можуть встановлюватися інші види матеріального заохочення у відповідності до чинного законодавства.

Кваліфікаційні вимоги: громадянство України, вільне володіння державною мовою, наявність вищої освіти ступеня не нижче магістра (спеціаліста), стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Не може обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти особа, яка:

1) є недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена;

2) має судимість за вчинення злочину;

3) позбавлена права обіймати відповідну посаду;

4) за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення;

5) за рішенням суду визнана винною у вчиненні правопорушення, пов’язаного з корупцією;

6) підпадає під заборону, встановлену Законом України «Про очищення влади».

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають особисто (або подає уповноважена ними згідно з довіреністю особа) до  Виконавчого комітету Сагунівської сільської ради (вул. Лесі Українки, 77/4, с. Сагунівка Черкаського району Черкаської області) наступні документи:

 • заяву про участь у конкурсі;
 • згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 • автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
 • копію паспорта громадянина України;
 • копію документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);
 • документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою, таким документом може бути документ державного зразка про середню/вищу освіту, в якому зазначено про вивчення предмету/дисципліни, що підтверджує знання української мови, або посвідчення щодо вільного володіння державною мовою отримане до 25 жовтня 2019 року;
 • копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання;
 • довідку про відсутність судимості;
 • довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;
 • мотиваційний лист, складений у довільній формі;
 • інші документи на розсуд заявника, які підтверджують його професійні та/або моральні якості.

Відповідальність за достовірність поданих документів несе заявник.

Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

Особи, які не відповідають кваліфікаційним вимогам, а також ті, які не подали повного пакету документів, до конкурсного відбору не допускаються.

Кінцевий термін подання зазначених документів: 07 червня 2021 року.

 

Дата, місце початку проведення конкурсного відбору: 

конкурсний відбір відбудеться 06 липня 2021 року за наступною адресою:

 вул. Лесі Українки, 77/4, с. Сагунівка Черкаського району Черкаської області19644.

Конкурсний відбір складається з таких етапів:

1) прийняття рішення про проведення конкурсу;

2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

3) прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;

4) перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам;

5) допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;

6) ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу;

7) проведення конкурсного відбору;

8) визначення переможця конкурсу;

9) оприлюднення результатів конкурсу.

Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

– перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про повну загальну середню освіту», «Про освіту» та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти;

– перевірки професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання;

– публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

Особа, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі –  Чепурна Ірина Олександрівна, відділ освіти, охорони здоров’я, культури, туризму, молоді, спорту, соціального захисту населення виконавчого комітету Сагунівської сільської ради Черкаського району Черкаської області, телефон (0472)342231, електронна адреса sagunivskarada@ukr.net

***********

02.03.2021

КОНКУРС НА ЗАЙНЯТТЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ НАЧАЛЬНИКА ФІНАНСОВОГО ВІДДІЛУ САГУНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

САГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  ПОВТОРНО ОГОЛОШУЄ  КОНКУРС НА ЗАЙНЯТТЯ  ВАКАНТНИХ  ПОСАД  ПОСАДОВИХ  ОСІБ МІСЦЕВОГО  САМОВРЯДУВАННЯ:

 начальника фінансового відділу Сагунівської сільської ради

 

Вимоги до претендентів: знання Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», Бюджетний кодекс, нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України та Міністерства фінансів України стосовно використання коштів місцевого бюджету, одержання субвенції, практику їх застосування та інших нормативно-правових документів з урахуванням специфіки посадових обов’язків.

Кваліфікаційні вимоги: освіта вища фінансово-економічна відповідного професійного спрямування, за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра; досвід роботи за фахом на керівних посадах не менше 3-х років; вільне володіння державною мовою; досвід роботи в спеціалізованих бухгалтерських програмах.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УЧАСТІ У КОНКУРСІ НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД

 1. Письмова заява про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями. Пов’язаними з прийняттям на службу в ОМС.
 2. Заповнена особова картка (форма П-2 ДС) з відповідними додатками.
 3. Резюме.
 4. Копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня.
 5. Копія документа, який посвідчує особу.
 6. Копія реєстраційної картки платника податків.
 7. Копія трудової книжки.
 8. Копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).
 9. Дві фотокартки розміром 4×6 см.
 10. Декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України «Про запобігання корупції».
 11. Письмову заяву, в якій повідомляється, що до особи не застосовуються заборони, визначені ч.3 або ч.4 ст.1 Закону України «Про очищення влади» 

Особи, які працюють в сільській раді, де оголошено конкурс, і бажають взяти у ньому участь, зазначених документів до заяви не додають.

 Документи приймаються протягом 30 днів із дня публікації оголошення до 03.04.2021 року включно. Звертатися за адресою: Черкаська обл., Черкаський р-н. с.Сагунівка, вул.Лесі Українки,77/4. Телефон: 067-556-54-94, 0472  342-242.

 

Сільський голова                                                                Ірина БОДЯНЕНКО

 

 

 

до Порядку проведення іспиту    

кандидатів на заміщення вакантних

посад  посадових осіб місцевого     

самоврядування Сагунівської сільської ради    

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знання Конституції України, Законів України  «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції»  та «Про службу в органах місцевого самоврядування»

Питання на перевірку знання по  Конституції України

1.Основні розділи Конституції України.

2.Основні риси Української держави за Конституцією України.

3.Форма правління в Україні.

 1. Визнання найвищої соціальної цінності України.
 2. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України.

6.Об’єкти права власності Українського народу.

 1. Найважливіші функції держави.
 2. Державні символи України.
 3. Конституційне право на працю.
 4. Конституційне право на освіту.
 5. Конституційне право на соціальний захист.
 6. Конституційне право на охорону здоров’я.
 7. Обов’язки громадянина України.
 8. Право громадянина України на вибори.
 9. Повноваження Верховної Ради України.
 10. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України.
 11. Державний бюджет України.
 12. Система адміністративно-територіального устрою України.
 13. Органи місцевого самоврядування в Україні.
 14. Набуття  чинності  Конституції України.

Питання на перевірку знання

Закону України«Про службу в органах місцевого самоврядування».

 1. Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування.
 2. Посади в органах місцевого самоврядування.
 3. Право на службу в органах місцевого самоврядування.
 4. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування.
 5. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування.
 6. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування.
 7. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування.
 8. Порядок прийняття на службу в органи місцевого самоврядування.
 9. Класифікація посад в органах місцевого самоврядування
 10. Декларування доходів посадових осіб місцевого самоврядування.
 11. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування.
 12. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування.
 13. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування.
 14. Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування.
 15. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування. 

 Питання на перевірку знання

Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»

 1. Право громадян на участь у місцевому самоврядуванні.
 2. Основні принципи місцевого самоврядування.
 3. Система місцевого самоврядування.
 4. Ради – представниці органи місцевого самоврядування.
 5. Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад.
 6. Сільський, селищний, міський голова.
 7. Староста об’єднаної територіальної громади.
 8. Організаційно-правова, матеріальна і фінансова основи місцевого самоврядування.
 9. Склад, структура та акти місцевих державних адміністрацій.
 10. Повноваження селищних рад.
 11. Об’єкти управління  місцевих державних адміністрацій.
 12. Повноваження селищного голови.
 13. Порядок формування рад.
 14. Постійні комісії селищної ради.
 15. Виконавчий комітет селищної ради.
 16. Організація роботи виконавчого комітету селищної ради.
 17. Відділи, управління та інші виконавчі органи селищної ради.
 18. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування.
 19. Право комунальної власності.
 20. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

Питання на перевірку знання

Закону України «Про запобігання корупції»

 1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів.
 2. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції».
 3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції.
 4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції.
 5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції.
 6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції.
 7. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики.
 8. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків.
 9. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб.
 10. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.
 11. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів.
 12. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав.
 13. Вимоги до поведінки осіб.
 14. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
 15. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації.
 16. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування.
 17. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції.
 18. Антикорупційна експертиза.
 19. Спеціальна перевірка.
 20. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення

 Питання на перевірку знань бюджетного законодавства для  посади начальник фінансового відділу:

 1. Бюджетний період.
 2. Стадії та учасники бюджетного періоду.
 3. Стадії виконання бюджету за видатками та кредитуванням.
 4. Складові частини кошторису бюджетної установи.
 5. Бюджетна класифікація.
 6. Стадії та учасники бюджетного процесу.
 7. Порядок складання проектів місцевих бюджетів.

8.Виконання місцевих бюджетів.

9.Види видатків, що здійснюються з бюджету об’єднаної територіальної громади.

10.Порядок передачі коштів між місцевими бюджетами на здійснення видатків місцевих бюджетів, що не враховані при визначені обсягу міжбюджетних трансфертів.     

11 Відносини, що регулюються Бюджетним кодексом України.

12.Визначення понять: бюджет, бюджети місцевого самоврядування, бюджетне зобов’язання.

 1. Структура місцевих бюджетів.

14.Визначення понять: кошторис, паспорт бюджетної програми, дефіцит бюджету.

 1. Що належить до витрат бюджету розвитку місцевих бюджетів.
 2. Казначейське обслуговування бюджетних коштів.

17.Міжбюджетні трансферти між місцевими бюджетами.

18.Види порушень бюджетного законодавства.

 1. Порядок використання коштів освітньої субвенції.
 2. Порядок використання коштів Додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я.
 3. Порядок використання коштів Субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами.
 4. Місцеві  податки  і збори.
 5. Плата  за  землю.
 6. Платники податку на доходи фізичних осіб.
 7. Які видатки забороняється планувати та здійснювати з місцевих бюджетів?
 8. Чи мають право здійснювати витрати місцевого бюджету виконавчі органи місцевої влади здійснювати витрати, якщо до початку нового бюджетного періоду не прийнято рішення про місцевий бюджет?
 9. Чи допускається фінансування окремих бюджетних установ одночасно з різних бюджетів?
 10. Що таке план використання бюджетних коштів?     
 11. Які документи затверджуються одночасно з кошторисом?

Додаток 1

До Положення про порядок проведення конкурсу на заняття

вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування

Сагунівської сільської ради

 

Голові конкурсної комісії

Сагунівської сільської ради

______________________

______________________

______________________

(П.І.П. кандидата в родовому

 відмінку, проживає за адресою)

телефон:_______________

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до участі у конкурсі на заняття вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування ________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ознайомлений(а) із встановленими ст.12 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» обмеженнями, пов’язаними з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби.

До заяви додаю наступні документи:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

«___»__________________202__р.                      підпис      /П.І.П/

Додаток 2

До Положення про порядок проведення конкурсу на заняття

вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування

Сагунівської сільської ради

 

Голові конкурсної комісії

Сагунівської сільської ради

______________________

______________________

______________________

(П.І.П. кандидата в родовому

 відмінку, проживає за адресою)

телефон:_______________

                                                           ЗАЯВА

про проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади»

Я,_______________________________________________________________

                                (прізвище, ім’я, по батькові)

Відповідно до статті 4 Закону України «Про очищення влади» повідомляю, що заборони, передбачені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, не застосовується щодо мене.

Надаю згоду на :

Проходження перевірки;

Оприлюднення відомостей щодо себе відповідно до вимог Закону України «Про очищення влади».

Додаток: копії, засвідчені підписом секретаря сільської ради та виконавчого комітету і скріплені печаткою:

Сторінокк паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я та по батькові, видачу паспорта та місце реєстрації;

Декларації про майно, доходи, витрати і зобовязання фінансового характеру за 20_рік;документа, що посвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб- платників податків (сторінки пваспорта громадянина України – для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відповідну відмітку у паспорті громадянина України).

__________________20___р.                 підпис                     /П.І.П./

*************************************************************

19.02.2021

ОГОЛОШЕННЯ

 ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ЗАНЯТТЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ — ДИРЕКТОР КЗ «ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ» САГУНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 Відповідно до Закону України «Про соціальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 03 березня 2020 року №200 «Про затвердження Положення про конкурсну комісію, умови та порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника надавача соціальних послуг державного/комунального сектору» Сагунівська сільська рада оголошує конкурс на зайняття посади директора комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» Сагунівської сільської ради (далі — Центр).

Юридична адреса комунального закладу «Центр надання соціальних послуг»  Сагунівської сільської ради Черкаського району Черкаської області: 19644, Черкаська область, Черкаський район, с. Сагунівка, вул. Сагунівка, 77/4.

Основними напрямками діяльності Центру є:

— виявлення громадян, які мають право на надання соціальних послуг, визначення (оцінювання) їх індивідуальних потреб у наданні соціальних послуг;

— забезпечення якісного надання громадянам, які перебувають у складній життєвій ситуації і потребують сторонньої допомоги за місцем проживання, соціальних послуг;

— сприяння громадянам без визначеного місця проживання в отриманні паспорта, інших документів, оформленні різних видів допомог, передбачених чинним законодавством, та пенсії, реєстрації місця перебування, надання допомоги в оформленні документів до інтернатних установ системи соціального захисту та у відновленні документів, майнових та житлових прав.

Умови оплати праці: група по оплаті праці – 3, розряд  -16, оклад -5865,00грн., (надбавки, премії — формуються виходячи із розрахунку типового штатного нормативу працівників, їх посадових окладів, коштів на виплату надбавок і доплат, премій передбачених діючим законодавством та з урахуванням власних коштів, отриманих від надання платних послуг).

Приймання документів від претендентів здійснюється з 08:00 години 22 лютого 2021 року по 17:00 години      9 березня   2021 року.

Документи приймаються загальним відділом виконавчого комітету Сагунівської сільської ради за адресою: Черкаська область, Черкаський район, с. Сагунівка, вул. Лесі Українки, 77/4.

Для участі в конкурсі претендент особисто подає та/або надсилає електронною поштою такі документи:

— заяву про участь у конкурсі за визначеною формою (зразок додається заява цнсп);

— належним чином завірені копії документа, що посвідчує особу, документа про освіту, трудової книжки або інших документів, що засвідчують досвід роботи;

— автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

— мотиваційний лист, складений у довільній формі;

— довідку про відсутність судимості;

— перспективний план розвитку комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» Сагунівської сільської ради Черкаського району Черкаської області.

Крім зазначених документів, претендент може додатково подавати документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

У разі подання заяви та документів лише електронною поштою претендент до проходження перевірки на знання норм відповідного законодавства України додатково подає власноручно підписану заяву.

Кваліфікаційні вимоги до претендентів: вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; стаж роботи у відповідній сфері діяльності на керівних посадах нижчого рівня – не менше 5 років.

Претенденти не допускаються до участі в конкурсі у разі:

— неподання ними повного пакета документів;

— невідповідності кваліфікаційним вимогам, визначеним Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників «Випуск 80 «Соціальні послуги», затвердженим наказом Мінсоцполітики від 29.03. 2017 № 518;

— наявності не знятої або не погашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або займатися певними видами діяльності.

Засідання конкурсної комісії відбудуться12 березня 2021 року (перевірка на знання законодавства України (Закон України “Про соціальні послуги”, інші нормативно-правові акти у сфері надання соціальних послуг, державні стандарти надання соціальних послуг) у формі письмового іспиту) та  22 березня 2021 року (оцінювання презентації перспективного плану розвитку КЗ «Центр надання соціальних послуг» Сагунівської сільської ради, відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної зазначеної презентації) в приміщенні Сагунівської сільської ради за адресою: Черкаська область, Черкаський район, с. Сагунівка, вул.Лесі Українки, 77/4.

Відповідальна особа за надання інформації про конкурс – секретар виконавчого комітету Сагунівської сільської ради Руслан Хабло, електронна пошта: sagunivskarada@ukr.net, телефон (0472) 34-22-31.

ПЕРЕЛІК запитань для перевірки на знання норм відповідного законодавства України

 1. Що таке базові соціальні послуги? Їх види. (ст.ст. 1, 16 Закону України «Про соціальні послуги»).
 2. Чинники, що можуть зумовити складні життєві обставини. (ст.1 Закону України «Про соціальні послуги»)
 3. Хто є надавачами соціальних послуг? (ст.ст. 1, 13  Закону України «Про соціальні послуги»)
 4. Хто є отримувачами соціальних послуг? (ст.ст. 1, 12 Закону України «Про соціальні послуги»)
 5. Якими нормативно-правовими актами регулюється сфера надання соціальних послуг? (ст.4 Закону України «Про соціальні послуги»)
 6. Мета створення та структура Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг? (ст.15 Закону України «Про соціальні послуги»)
 7. Державні стандарти соціальних послуг? (ст.17 Закону України «Про соціальні послуги»)
 8. Які етапи ведення випадку? (ст.18 Закону України «Про соціальні послуги»)
 9. Основні цілі надання соціальних послуг. (ст.2 Закону України «Про соціальні послуги»)
 10. Основні принципи надання соціальних послуг. (ст.3 Закону України «Про соціальні послуги»)
 11. Що таке супервізія? (ст.1 Закону України «Про соціальні послуги»)
 12. Сфера дії Закону України «Про соціальні послуги». (ст.5 Закону України «Про соціальні послуги»)
 13. Оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах. (ст.20 Закону України «Про соціальні послуги»)
 14. Що передбачає договір про надання соціальних послуг? (ст.22 ЗУ «Про соціальні послуги»)
 15. Порядок здійснення послуги, що надається екстрено (кризово). (ст.23 Закону України «Про соціальні послуги»)
 16. Надання соціальних послуг шляхом соціального замовлення. (ст.26 Закону України «Про соціальні послуги»)
 17. Зміст, обсяг, умови та порядок надання соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах. (наказ Мінсоцполітики від 31.03.2016 року №318 «Про затвердження Державного стандарту соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах»)
 18. Загальні підходи щодо організації та надання соціальної послуги денного догляду (розділ 2 Державного стандарту соціальної адаптації, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 30.07.2013 №452)
 19. Проведення моніторингу надання соціальних послуг(розділ 2 Порядку проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 №449).
 20. Оцінка якості соціальних послуг (розділ 3 Порядку проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 №449)

****************************************************************************

16.12.2020

КОНКУРС НА ЗАЙНЯТТЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ НАЧАЛЬНИКА ФІНАНСОВОГО ВІДДІЛУ САГУНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

САГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ОГОЛОШУЄ  КОНКУРС НА ЗАЙНЯТТЯ  ВАКАНТНИХ  ПОСАД  ПОСАДОВИХ  ОСІБ МІСЦЕВОГО  САМОВРЯДУВАННЯ:

 • начальника фінансового відділу Сагунівської сільської ради

Вимоги до претендентів: знання Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», Бюджетний кодекс, нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України та Міністерства фінансів України стосовно використання коштів місцевого бюджету, одержання субвенції, практику їх застосування та інших нормативно-правових документів з урахуванням специфіки посадових обов’язків.

Кваліфікаційні вимоги: освіта вища фінансово-економічна відповідного професійного спрямування, за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра; досвід роботи за фахом на керівних посадах не менше 3-х років; вільне володіння державною мовою; досвід роботи в спеціалізованих бухгалтерських програмах.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УЧАСТІ У КОНКУРСІ НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД

 1. Письмова заява про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями. Пов’язаними з прийняттям на службу в ОМС.
 2. Заповнена особова картка (форма П-2 ДС) з відповідними додатками.
 3. Резюме.
 4. Копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня.
 5. Копія документа, який посвідчує особу.
 6. Копія реєстраційної картки платника податків.
 7. Копія трудової книжки.
 8. Копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).
 9. Дві фотокартки розміром 4×6 см.
 10. Декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України «Про запобігання корупції».
 11. Письмову заяву, в якій повідомляється, що до особи не застосовуються заборони, визначені ч.3 або ч.4 ст.1 Закону України «Про очищення влади» 

Особи, які працюють в сільській раді, де оголошено конкурс, і бажають взяти у ньому участь, зазначених документів до заяви не додають.

Документи приймаються протягом 30 днів із дня публікації оголошення до 16.01.2021 року включно. Звертатися за адресою: Черкаська обл., Черкаський р-н. с.Сагунівка, вул.Лесі Українки,77/4. Телефон: 067-556-54-94, 0472  342-242.

 

 

gid-300x170
diya-300x170
Platform.diya_baner
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow