Гід з державних послуг
Асоціації міст України
Для громадян з порушенням слуху

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Сагунівської сільської ради «Про затвердження Регламенту роботи відділу «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Сагунівської сільської ради

1.Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати

 

Для отримання адміністративних послуг у суб’єктів господарювання та населення виникає багато незручностей, вони вимушені багаторазово звертатись до різних суб’єктів надання адміністративних послуг, іноді навіть у рамках отримання однієї послуги, вистоювати черги в очікуванні прийому відповідними працівниками суб’єктів надання адміністративних послуг та очікувати результат надання адміністративних послуг невизначений період часу. До того ж, іноді має місце затягування розгляду заяв щодо отримання адміністративних послуг, що негативно впливає на розвиток підприємництва та сприяє формуванню в суспільстві негативного іміджу влади.

З метою вирішення зазначених проблемних питань, керуючись нормами статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги», Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року № 588 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг», виникла необхідність розробки проекту Сагунівської сільської ради  «Про затвердження Регламенту роботи відділу «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Сагунівської сільської  ради.

Необхідність прийняття даного регуляторного акта дасть змогу розв’язати проблеми та недоліки об’єктивного та суб’єктивного характеру, що створюють певні труднощі для одержувачів адміністративних послуг на території  Сагунівської об’єднаної територіальної громади:

 • відсутність достатньої інформації щодо порядку надання адміністративних послуг;
 • місцезнаходження працівників органів, які надають адміністративні послуги в різних приміщеннях;
 • необхідність звернення до декількох представників органів, які надають адміністративні послуги для вирішення питань, що передують отриманню кінцевого документа, як результату надання адміністративної послуги;
 • необхідність одержувачу послуг здійснити багато погоджувальних дій у значної кількості представників органів, які надають адміністративні послуги;
 • необхідність збору одержувачем послуг підтверджуючої інформації різних організацій для отримання кінцевого результату при наявності різноманітних баз даних виконавчих органів влади та інших відомств, не пов’язаних між собою;
 • відсутність єдиної системи взаємодії представників органів, які надають адміністративні послуги щодо надання адміністративних послуг;
 • відсутність відкритої та зрозумілої інформації щодо надання адміністративних послуг.

У ЦНАП буде надаватися орієнтовно 133 адміністративні послуги, зокрема, у сфері: державної реєстрації актів цивільного стану, реєстрації місця проживання, нотаріату, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрація юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців, земельних відносин (місцеві послуги), соціального захисту населення. Суб’єктами надання цих послуг є секретар сільської ради, державний реєстратор, землевпорядник, секретар виконавчого комітету.

 

Основні групи (підгрупи) на які проблема має вплив:

 

Групи (підгрупи) так ні
Громадяни +
Держава +
Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва +

 

Зазначену проблему неможливо розв’язати  за допомогою ринкових механізмів, оскільки статтею 12 Закону України «Про адміністративні послуги» передбачено, що Регламент центру надання адміністративних послуг затверджується органом, який прийняв рішення про утворення Центру.

Проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів за їх відсутністю.

 

2.Цілі державного регулювання

Основною метою проекту є створення зручних і сприятливих умов отримання адміністративних послуг громадянами та суб’єктами господарювання.

Головним завданням прийняття цього проекту є побудова ефективної системи надання адміністративних послуг на території Сагунівської сільської ради об’єднаної територіальної громади.

Цілі регулювання:

–       забезпечити можливість отримання суб’єктами господарювання та населенням адміністративних послуг, в т.ч. документів дозвільного характеру в одному приміщенні за принципом «єдиного вікна» у чітко встановлені строки, в комфортних умовах з мінімальними витратами часу на очікування прийому;

–       забезпечити вільний доступ суб’єктам господарювання та населенню до інформації щодо порядку, умов, строків, вартості (у разі платності) адміністративних послуг, а також до інформації про стан, хід та результати розгляду заяв, клопотань, звернень у відповідних суб’єктів надання адміністративних послуг;

–       надати можливість отримати фахові консультації від суб’єктів надання адміністративних послуг у приміщенні Центру у визначений час за відповідним графіком;

–       виключення випадків виникнення корупційних діянь за рахунок зменшення або відсутності безпосереднього спілкування суб’єктів звернень з представниками суб’єктів надання адміністративних послуг;

–       запровадить сучасні форми надання адміністративних послуг та підвищить якість їх надання.

 

 1. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

 

 1. Визначення альтернативних способів.

Розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначених цілей:

 

Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива 1 —

Впровадження

регулювання —

прийняття регуляторного акта

Запровадження регулювання дозволить чітко визначити порядок організації роботи та взаємодії учасників ЦНАП: адміністраторів, територіальних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, установ та організацій їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні організації надання встановленого переліку адміністративних послуг у ЦНАП. Підвищить ефективність надання адміністративних послуг, сприятиме відкритості та прозорості процесу надання адміністративних послуг, оперативності та своєчасності їх надання, доступності та зручності для суб’єктів звернень.
Альтернатива 2 —

відсутність регулювання

У такому випадку ЦНАП фактично не зможе функціонувати, надання адміністративних послуг здійснюватиметься безпосередньо суб’єктами їх надання. Така процедура є непрозорою та не зручною для суб’єктів звернення.

 

 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави.

 

Вид альтернатив Вигоди Витрати
Альтернатива 1

 

Прийняття акта дасть змогу врегулювати діяльність у сфері надання адміністративних послуг, а саме:

—         забезпечить відкритість та зрозумілість процедур з надання адміністративних послуг;

—         мінімізація черг суб’єктів звернення;

—         вивільнення (збільшення) часу у суб’єктів надання адміністративних послуг для виконання посадових обов’язків стосовно якісного надання адміністративних послуг завдяки мінімізації або повній відсутності прямого спілкування з суб’єктами звернень;

—         мінімізація корупційної складової;

—         оперативність вирішення питань, пов’язаних з наданням адміністративних послуг;

—         формування у суспільстві позитивного іміджу влади.

В середньому на організацію надання однієї адміністративної послуги адміністратор Центру в середньому витрачає 0,5 години, яка згідно М-Тесту складає – 25,00 грн.

 

Альтернатива 2

 

Відсутні, оскільки проблема залишається не вирішеною. Непрямі витрати: за рахунок неякісного надання адміністративних послуг можливе формування негативного іміджу влади на території громади, можливе збільшення  кількості звернень (скарг) громадян та підприємців.

 

 

 1. Оцінка впливу на сферу інтересів громадян.

 

Вид альтернатив Вигоди Витрати
Альтернатива 1

 

Доступність та зручність, (місце розташування, режим роботи Центру), неупередженість та справедливість, відкритість та прозорість процесу надання адміністративних послуг, оперативність та своєчасність їх надання, доступність та зручність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг;

Належні умови для очікування та заповнення необхідних документів (бланків, заяв, тощо), у тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями (особливими потребами); чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання відповідної адміністративної послуги, отримання адміністративних послуг в одному приміщенні; мінімізація часу на очікування в черзі; мінімізація кількості відвідувань Центру для отримання результату надання адміністративної послуги.

Витрати на відвідування

ЦНАП для подачі вхідного пакету документів та отримання результату послуги

Альтернатива 2

відсутність регулювання

Відсутні, оскільки проблема залишається невирішеною. Додаткові витрати часу на пошук інформації щодо отримання адміністративної послуги, очікування у черзі на прийом до суб’єктів надання адміністративних послуг, незручні умови та розташування (орієнтовно становлять 1,5 год – 2 год/37,65 – 50,2 грн)

 

 

 1. Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання.

 

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання цього регуляторного акта – 90 (за даними суб’єктами надання адміністративних послуг, які працюють в Сагунівській сільській раді).

 

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць 90 90
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків 100 100

 

 

Вид альтернатив Вигоди Витрати
Альтернатива 1

 

Доступність та зручність, (місце розташування, режим роботи Центру), неупередженість та справедливість, відкритість та прозорість процесу надання адміністративних послуг, оперативність та своєчасність їх надання, доступність та зручність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг;

Належні умови для очікування та заповнення необхідних документів (бланків, заяв, тощо), у тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями (особливими потребами); чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання відповідної адміністративної послуги, отримання адміністративних послуг в одному приміщенні; мінімізація часу на очікування в черзі; мінімізація кількості відвідувань Центру для отримання результату надання адміністративної послуги.

 

 Витрати на відвідування

ЦНАП для подачі вхідного пакету документів та отримання результату послуги – 0,5 години, що згідно М-Тесту складає – 12,55 грн.

Альтернатива 2

відсутність регулювання

Відсутні, оскільки проблема залишається не вирішеною. Додаткові витрати часу на пошук інформації щодо отримання адміністративної послуги, очікування у черзі на прийом до суб’єктів надання адміністративних послуг, незручні умови та розташування. (орієнтовно становитимуть 1,5 — 2 год/37,65  – 50,2 грн)

 

 

 

5.Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілі

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння відповідності бала
Альтернатива 1

 

4 Ця альтернатива забезпечує досягнення визначених цілей та повністю сприяє вирішенню проблеми. Забезпечення якісного надання адміністративних послуг.
Альтернатива 2

 

1 Проблеми щодо отримання адміністративних послуг (несвоєчасне отримання результатів, черги, незручний графік прийому).

 

Рейтинг результативності Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обгрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 1

 

Економія часу суб’єктам господарювання та населенню за рахунок вільного доступу до інформації про адміністративні послуги, зручний графік роботи Центру,

мінімальної кількості відвідування ЦНАП.

(орієнтовно становитиме 1,5 — 2 год/37,65 – 50,2 грн)

Витрати на відвідування

ЦНАП для подачі вхідного пакету документів та отримання результату послуги – орієнтовно 2 години.

Часові витрати адміністратора ЦНАП  на прийняття та видачу пакету документів орієнтовно 0,5 год/12,5 грн)

Створення для споживачів адміністративних послуг ефективного механізму доступу до адміністративних послуг, прозорості процедури та легкості отримання результату.
Альтернатива 2

 

Відсутні Додаткові витрати часу СПД та громадян на пошук інформації щодо отримання адміністратив-ної послуги, очікування у черзі на прийом до суб’єктів надання адміністратив-них послуг, незручні умови та розташування. (1,5 – 2 год/37,65 – 50,2 грн)

 

У разі залишення ситуації без змін досягнення визначених цілей не можливе, так як на місцевому рівні відсутній чіткий порядок організації роботи та взаємодії учасників Центру – адміністратора, органів виконавчої влади, установ, їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні організації надання переліку адміністративних послуг у Центрі.

 

Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 1

 

Прийняття акта вирішує проблему у сфері надання адміністративних послуг, створює ефективний механізм доступу до адміністративних послуг, прозорості процедури та легкості отримання результату. Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.
Альтернатива 2 Залишаються проблеми під час отримання адміністративних послуг (несвоєчасне отримання результатів, черги, незручний графік прийому). Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.

 

5.Механізм розв’язання проблеми, відповідні заходи

 

Прийняття проекту розпорядження та його реалізація сприятиме реалізації основних принципів державної політики у сфері надання адміністративних послуг у частині забезпечення оперативності, доступності та зручності для суб’єктів звернень при наданні адміністративних послуг.

Проблема вирішується шляхом прийняття проекту рішення Сагунівської сільської ради «Про затвердження Регламенту роботи відділу «Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого комітету Сагунівської сільської  ради»  та виконання всіх інших заходів, передбачених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», зокрема:

Проведення консультацій з суб’єктами господарювання.

Розробка проекту рішення Сагунівської сільської ради «Про затвердження Регламенту роботи відділу «Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого комітету Сагунівської сільської  ради»   та АРВ до нього.

Оприлюднення проекту разом з АРВ та отримання пропозицій і зауважень.

Проведення громадських обговорень проекту рішення

Підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії щодо відповідності проекту рішення вимогам статей 4, 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Отримання пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної служби України.

Прийняття рішення на пленарному засіданні сесії Сагунівської сільської ради.

Оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку.

Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

 

Прогнозується, що після прийняття регуляторного акта будуть створені зручні та доступні умови для отримання адміністративних послуг громадянами та підприємцями,   а його реалізація забезпечить дотримання єдиного прозорого механізму щодо порядку взаємодії адміністраторів Центру та представників суб’єктів надання адміністративних послуг при  організації надання адміністративних послуг.

 

6.Оцінка виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні чи юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Питома вага суб’єктів малого підприємництва (малих та мікропідприємств разом) у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, перевищує 10 відсотків. Розроблено Тест малого підприємництва (додається).

 

7.Обгрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 

Термін дії регуляторного акта: не обмежений. Внесення змін буде відбуватися у разі необхідності, зокрема, після відстеження результативності регуляторного акта або зміни діючого законодавства.

 

8.Визначення показників результативності дії регуляторного акта

 

Назва показника Прогнозні значення
  2020 2021 2022
розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта Прийняття цього розпорядження не впливатиме на розмір надходжень до бюджету
Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія розпорядження 150 150 150
розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта:

—         На процедуру отримання первинної інформації про вимоги регулювання, годин/грн..

—         на процедуру організації виконання вимог регулювання, годин/грн..

 

 

 

 

 

0,5 год /12,55грн

1 год./25,1 грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 год /25,1грн

 

 

 

 

 

 

 

 

1 год /25,1грн

Рівень поінформованості

Проект розміщено:

— У ЗМІ (Назва, реквізити)

— На офіційному сайті ____

Високий
Кількість скарг фізичних осіб та суб’єктів господарювання щодо діяльності ЦНАП Не передбачається Не передбачається Не передбачається
Кількість адміністративних послуг, що надаються через Центр 133 133 133
Кількість адміністративних послуг, наданих за місяць через ЦНАП 60 90 90
кількість часу, необхідного адміністратору для прийняття / видачі пакету документів 0,5 год 0,5 год 0,5 год

 

9.Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акта

 

Відстеження результативності даного регуляторного акта буде здійснюватися на основі аналізу статистичних даних, наданих ЦНАП.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися відповідно після набрання чинності регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься через рік після набуття чинності регуляторним актом.

Періодичні відстеження результативності будуть здійснюватися раз        на кожні три роки, починаючи від дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності.

Метод відстеження  — статистичний.

 

 

Сільський голова                                                                    І.І.Бодяненко

 

 

ТЕСТ

малого підприємництва (М-Тест)

 1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого  регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 08 травня 2019 року по 14 травня  2019 року.

Порядковий номер Вид консультації Кількість учасників консультацій, осіб Основні результати консультацій
1 Засідання  круглого столу 9 Визначення витрат часу та коштів на виконання вимог регулювання
 1. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро-та малі):

Кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання:150.

Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100%.

 1. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання
Порядковий номер Найменування оцінки У перший рік Періодичні Витрати за 5 років
Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання  регулювання
1 Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)
2  Процедури повірки та /або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування
3 Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати- витратні матеріали)
4 Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)
5 Інші процедури
6 Разом, гривень
7 Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць 150
8 Сумарно, гривень
Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

 

9 Процедури отримання первинної інформації та отримання консультації про вимоги регулювання.

(для розрахунку використовується розмір мінімальної заробітної плати станом на 01.01.2019 року – 4173,0 грн. У погодинному визначенні розмір становить 25,1 грн. (ст.8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»)

12,55 12,55
10 Процедури організації виконання вимог регулювання.

Підготовка документів для формування вхідного пакету документів

(0,5 год.*25,1грн =12,55 грн.)

Надання документів для отримання адміністративної послуги у ЦНАП – (0,20 год.* 25,1 грн.= 5,02 грн.)

Отримання результату надання послуги у ЦНАП

(0,10 год* 25,1 грн.= 2,51 грн.)

Формула:

Витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта мікропідприємництва процедур на впровадження вимог регулювання* вартість часу суб’єкта мікропідприємництва (мінімальна заробітна плата) оціночна кількість внутрішніх процедур

 

 

 

12,55

 

 

5,02

 

 

 

2,51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62,75

 

 

25,1

 

 

 

12,55

 

 

 

 

 

 

 

11 Процедури офіційного звітування
12 Процедури щодо забезпечення процесу перевірок
13 Інші процедури
14 Разом, гривень 32,63 112,95
15 Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць 150
16 Сумарно, гривень 4894,5   16942,5

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.

Орган місцевого самоврядування для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:

Сагунівська сільська рада

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва Планові витрати часу на процедуру Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата) Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під процедури регулювання Витрати на адміністрування регулювання*, гривень
 
1.Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання
2.Поточний контроль за суб’єктом господарювання,що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:
камеральні
виїзні
3.Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання
4.Реалізація одного окремого рішення, щодо порушення вимог регулювання
5.Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання
6.Підготовка звітності за результатами регулювання
7.Інші адміністративні витрати процедури (надання) консультацій -0,15 год., прийняття вхідного пакета документів -0,20 год., передача вхідного пакета документів суб’єкту надання адміністративних послуг -0,10 год., отримання результату від суб’єкта надання адміністративних послуг — 0,05 год., видача результату заявнику -0,10 год.) Середньомісячна заробітна плата адміністратора ЦНАП орієнтовно становитиме 4400 грн.(4400грн*22 роб. дні =200 грн в день;

200 грн*8 год =25,0 грн, в год.

1 год. 25,0 грн.   150 3750

 

 1. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

Під час проведення консультацій з суб’єктами господарювання визначено, що зазначене регулювання буде сприяти покращенню місцевого бізнес середовища в частині отримання адміністративних послуг та документів дозвільного характеру.

 

Сільський голова                                                              І.І.Бодяненко

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

gid-300x170
diya-300x170
Platform.diya_baner
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow