Асоціації міст України
Для громадян з порушенням слуху

КОНКУРС

КОНКУРС

Сагунівська сільська рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державного реєстратора.

Відповідно до статті 10 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» державним реєстратором є громадянин України, який має вищу освіту за спеціальністю правознавство, відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим Міністерством юстиції України, та перебуває у трудових відносинах з суб’єктом державної реєстрації прав .
Відповідно, виконавчі органи сільських, селищних та міських рад (крім міст обласного) набувають повноважень у сфері державної реєстрації прав відповідно до цього Закону у разі прийняття відповідною радою такого рішення.
Також, статтею 6 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» передбачено аналогічну норму, відповідно до якої державним реєстратором може бути громадянин України, який має вищу освіту, відповідає кваліфікаційним вимогам, визначеним Міністерством юстиції України та перебуває у трудових відносинах з суб’єктом державної реєстрації (крім нотаріусів).
Відповідно до Кваліфікаційних вимог до державного реєстратора речових прав на нерухоме майно та реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань встановлюються такі вимоги: вільне володіння державною мовою, стаж роботи за фахом на державній службі на посаді не нижче провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи в інших сферах управління не менше 3 років.
Тобто, виходячи з наведеного такі кваліфікаційні вимоги дозволяють, за необхідності, покласти виконання функцій реєстрації нерухомості та бізнесу на одну й ту ж особу, яка відповідає відповідним вимогам реєстратора.
Слід також зазначити, що за таких умов суб’єкти державної реєстрації, визначені законами, відповідно до вимог трудового законодавства забезпечують прийняття на посади державних реєстраторів осіб, на яких за умови їх відповідності установленим кваліфікаційним вимогам, покладаються функції державних реєстраторів прав на нерухоме майно, державних реєстраторів юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань.
ПАМ`ЯТКА: в посадових інструкціях чи трудових договорах (контрактах) обов’язково має зазначатися, що відповідна особа є державним реєстратором відповідно до законів та виконує функції державного реєстратора.

Необхідні документи для участі у конкурсі:

—     заява про участь у конкурсі

—     особова картка (форма П-2 ДС)

—     автобіографія

—     дві фотокартки розміром 4×6

—     копія документа про освіту

—     копія паспорта

—     електронна декларація про доходи за 2018 рік.

СТРОК І МІСЦЕ ПРИЙНЯТТЯ ДОКУМЕНТІВ:

Прийняття заяв і доданих до них документів від претендентів на участь у конкурсі здійснюється протягом 14 календарних днів після дати оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на офіційному сайті Сагунівської сільської ради. Кінцевий термін прийняття заяв 29.07.2019 до 17.00.

Документи приймаються за адресою: вул. Лесі Українки, 77/4, с.Сагунівка,19644, виконавчий комітет Сагунівської сільської ради.

Довідки за телефоном: (0472) 34-26-98,

ДО УВАГИ ОСІБ, ЯКІ БАЖАЮТЬ ОТРИМАТИ СЕРТИФІКАТ ПРО ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО ТА ЇХ ОБТЯЖЕНЬ ТА/АБО У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ — ПІДПРИЄМЦІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРАТОРА

 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» , «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань»,  Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

 

І. Питання на перевірку знання Конституції України

 1. Основні розділи Конституції України.
 2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2). 3. Форма правління в Україні (стаття 5).
 3. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).
 4. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).
 5. Об’єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).
 6. Найважливіші функції держави (стаття 17).
 7. Державні символи України (стаття 20).
 8. Конституційне право на працю (стаття 43).
 9. Конституційне право на освіту (стаття 53).
 10. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).
 11. Конституційне право на охорону здоров’я (стаття 49).
 12. Обов’язки громадянина України (статті 65-68).
 13. Право громадянина України на вибори (стаття 70).
 14. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).
 15. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).
 16. Державний бюджет України (стаття 96).
 17. Порядок обрання Президента України (стаття 103).
 18. Повноваження Президента України (стаття 106).
 19. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (стаття 107).
 20. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).
 21. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116, 117).
 22. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).
 23. Статус прокуратури України за Конституцією України (стаття 121).
 24. Система судів в Україні (стаття 125).
 25. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).
 26. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133). 28. Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим (стаття 137).
 27. Повноваження Автономної Республіки Крим (стаття 138).
 28. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).
 29. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143).
 30. Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147, 150). 33. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154).

 

 1. Питання на перевірку знання Закону України 

«Про службу в органах місцевого самоврядування»

 

 1. Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування (статті 1, 2).
 2. Посади в органах місцевого самоврядування (стаття 3).
 3. Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5).
 4. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (стаття 4). 5. Основні напрямки державної політики щодо служби в органах місцевого самоврядування (стаття 6).
 5. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8).
 6. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9).
 7. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 12).
 8. Порядок прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10).
 9. Присяга посадової особи місцевого самоврядування (стаття 11).
 10. Декларування доходів посадових осіб місцевого самоврядування (стаття13).
 11. Класифікація посад в органах місцевого самоврядування (стаття 14).
 12. Ранги посадових осіб місцевого самоврядування, порядок їх присвоєння (стаття 15).
 13. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (стаття 16). 15. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 17).
 14. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування (стаття 18).
 15. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (стаття 20).
 16. Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 21).
 17. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування (стаття 23).

 

3.Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції»

 

 1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).
 2. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3).
 3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 4, 5).
 4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 11).
 5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 12). 6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 14).
 6. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики (стаття 20).
 7. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 22, 23).
 8. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 25, 27).
 9. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).
 10. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).
 11. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав (стаття 36).
 12. Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).
 13. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).
 14. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації (статті 49,50).
 15. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування (стаття 51).
 16. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 53).
 17. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).
 18. Антикорупційна експертиза (стаття 55).
 19. Спеціальна перевірка (стаття 56).
 20. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи (стаття61).
 21. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (стаття 65).

 

 1. Питання на перевірку знання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 

 1. Поняття місцевого самоврядування (стаття 2).
 2. Право громадян на участь у місцевому самоврядуванні (стаття 3).
 3. Основні принципи місцевого самоврядування (стаття 4).
 4. Загальна характеристика елементів системи місцевого самоврядування (територіальні громади, представницькі, виконавчі та інші органи (статті 5, 6, 10, 11).
 5. Селищний голова (стаття 12).
 6. Органи самоорганізації населення та форми добровільного об’єднання органів місцевого самоврядування (статті 14, 15).
 7. Організаційно-правова, матеріальна і фінансова основи місцевого самоврядування (стаття 16).
 8. Повноваження селищних рад (статті 25, 26).
 9. Повноваження виконавчих органів селищних рад (глава 2).
 10. Повноваження селищного голови (стаття 42).
 11. Порядок формування рад (стаття 45).
 12. Сесія ради (стаття 46).
 13. Постійні комісії ради (стаття 47).
 14. Депутат ради (стаття 49).
 15. Секретар ради (стаття 50).
 16. Виконавчий комітет селищної ради (стаття 51).
 17. Організація роботи виконавчого комітету селищної ради (стаття 53).
 18. Відділи, управління та інші виконавчі органи селищної ради (стаття 54). 19. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 59).
 19. Право комунальної власності (стаття 60).
 20. Місцевий бюджет (стаття 61).
 21. Доходи та видатки місцевих бюджетів (статті 63, 64).
 22. Місцеві податки і збори (стаття 69).
 23. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 74).
 24. Дострокове припинення повноважень ради (стаття 78).
 25. Дострокове припинення повноважень селищного голови (стаття 79).

 

 1. Питання на перевірку знання закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»
 2. Засади державної реєстрації прав (стаття 3).
  2. Речові права та їх обтяження, що підлягають державній реєстрації (стаття 4).
  3. Нерухоме майно, щодо якого проводиться державна реєстрація прав. (стаття 5).
  4. Система органів та суб’єкти, які здійснюють повноваження у сфері державної реєстрації прав. (стаття 6).
  5. Повноваження суб’єктів державної реєстрації прав. (стаття 9).
  6. Державний реєстр прав. Структура Державного реєстру прав (стаття 12,13).
  7. Реєстраційна справа (стаття 17).
  8. Проведення державної реєстрації прав. Строки проведення реєстраційних дій та надання інформації з Державного реєстру прав (стаття 18, 19).
  9. Подання документів за заявами у сфері державної реєстрації прав. Отримання документів за результатом розгляду заяв у сфері державної реєстрації прав (стаття 20, 21).
  10. Зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав (стаття 23).
  11. Відмова в державній реєстрації прав (стаття 24).
  12. Зупинення державної реєстрації прав (стаття 25).
  13. Підстави для державної реєстрації прав (стаття 27).
  14. Особливості державної реєстрації прав на об’єкти нерухомого майна, що були закінчені будівництвом до 5 серпня 1992 року та розташовані на територіях сільських, селищних, міських рад, якими відповідно до законодавства здійснювалося ведення погосподарського обліку (стаття 31).
  15. Особливості проведення реєстраційних дій на підставі рішень судів (стаття 31-1).

Питання для перевірки знання закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань»

1. Державний реєстратор (стаття 6).
2. Єдиний державний реєстр (стаття 7).
3. Портал електронних сервісів (стаття 8).
4. Відомості Єдиного державного реєстру (стаття 9).
5. Надання відомостей з Єдиного державного реєстру (стаття 11).
6. Інформаційна взаємодія між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів (стаття 13).
7. Вимоги до оформлення документів, що подаються для державної реєстрації (стаття 15).
8. Документи, що подаються заявником для державної реєстрації юридичної особи (стаття 17).
9. Документи, що подаються заявником для державної реєстрації фізичної особи – підприємця (стаття 18).
10. Порядок проведення державної реєстрації та інших реєстраційних дій (стаття 25).
11. Строк розгляду документів, поданих для державної реєстрації (стаття 26).
12. Зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації (стаття 27).
13. Відмова у державній реєстрації (стаття 28).
14. Порядок оскарження рішень, дій або бездіяльності у сфері державної реєстрації (стаття 34).
15. Плата у сфері державної реєстрації (стаття 36).

 

КОНКУРС

НАЗВА УСТАНОВИ: Комунальне підприємств «Зоря» Сагунівської сільської ради».

МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ: вул.Соборності,50/2, с.Топилівка, 20209.

НАЗВА ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ: директор комунального підприємства «Зоря» Сагунівської сільської ради.

ТЕРМІН ДІЇ ТРУДОВОГО КОНТРАКТУ: 1  рік.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ: Освіта середня-спеціальна відповідного напрямку. Досвід роботи на керівних посадах в установах (організаціях)  незалежно від форми власності. Вільне володіння українською мовою, здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

УМОВИ ОПЛАТИ ПРАЦІ: посадовий оклад визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 р. №859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємства, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств»

Відповідно до п. 1 постанови № 859 право встановлювати розмір посадового окладу керівникові комунального підприємства в контракті надано місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, які укладають з ним контракт.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, що подаються на  участь у конкурсі:

— заява про участь у конкурсі;

— біографічна довідка;

— особовий листок з обліку кадрів (заповнюється при поданні);

— копія диплома про освіту;

— копія заповнених сторінок паспорта, що засвідчується особистим підписом;

— декларація осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2018 рік;

— попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» обмежень, підписане претендентом на посаду;

— заява про відсутність конфлікту інтересів;

— довідка про відсутність судимості;

— згода на обробку персональних даних;

— дві фотографії розміром 6Х4 см;

— інша додаткова  інформація стосовно освіти, досвіду роботи, професійного рівня претендента;

— конкурсна пропозиція розвитку КП «Зоря» Сагунівської сільської ради» у паперовому вигляді.

СТРОК І МІСЦЕ ПРИЙНЯТТЯ ДОКУМЕНТІВ:

Прийняття заяв і доданих до них документів від претендентів на участь у конкурсі здійснюється протягом 14 календарних днів після дати оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на офіційному сайті Сагунівської сільської ради. Кінцевий термін прийняття заяв 15.07.2019 до 17.00.

Документи приймаються за адресою: вул. Лесі Українки, 77/4, с.Сагунівка,19644, виконавчий комітет Сагунівської сільської ради.

Довідки за телефоном: (0472) 34-26-98, (0430) 96-6-37.