Асоціації міст України
Для громадян з порушенням слуху

2020 рік

05.02.2020

Про Програму соціально- економічного розвитку Сагунівської сільської ради на 2020 рік

Про виконання делегованих повноважень виконкомом Сагунівської сільської ради в сфері освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту, соціального захисту населення

Про дотримання вимог законодавства «Про звернення громадян» та роботу виконкому сільської ради зі зверненнями громадян у 2019 році

Про створення опорного (базового) освітнього закладу з питань цивільного захисту

Про план роботи виконкому Сагунівської сільської ради

Про заходи щодо здійснення контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення

Про затвердження переліку об’єктів та суспільно-корисних робіт для порушників

Про затвердження переліку об’єктів та суспільно-корисних робіт щодо осіб, яким судом призначені кримінальні покарання

Про затвердження переліку об’єктів та суспільно-корисних робіт (оплачуваних) для порушників

Про оформлення опіки над Коваленко Лідією Миколаївною

Про постановку на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов

Про заходи щодо підготовки до пропуску льодоходу, повені та дощових паводків у 2020 році

Про реєстрацію колективного договору

Про затвердження схеми санітарної очистки території Сагунівської ОТГ на 2020 рік

 

 

15.02.2020

Про організацію громадських робіт у 2020 році

18.03.2020

Про заходи щодо попередженню коронавірусу

2019 рік

САГУНІВСЬКА      СІЛЬСЬКА      РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

27 листопада 2019 року                                                                                                        № 46

Про схвалення проекту рішення

«Про бюджет Сагунівської сільської  об’єднаної

Територіальної  громади на 2020 рік»

та прогнозу бюджету на 2021-2022 роки

 

Відповідно до пп.1 п.а ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст.ст.23,76,77 Бюджетного кодексу України (зі змінами)  виконавчий комітет Сагунівської  сільської ради  

ВИРІШИВ:

 1. Схвалити проект рішення «Про бюджет Сагунівської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» (додається).
 2.   Схвалити прогнозні показники бюджету Сагунівської об’єднаної територіальної громади на 2021-2022 роки (додається).
 3. Винести проект рішення сільської ради «Про бюджет Сагунівської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» на розгляд і затвердження сесії сільської ради.
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти Гурську Ганну Федорівну голову постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

Сільський голова                                                            І.І.Бодяненко

Додаток1

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

«Про бюджет Сагунівської сільської  об’єднаної територіальної

громади на 2019 рік»

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26, частини 1 статті 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», статтей  76, 77 Бюджетного кодексу України, сільська рада

ВИРІШИЛА :

1. Визначити на 2020 рік:

— доходи бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 36 623 700 гривень., в тому числі доходи загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади 36 086 880  гривень., доходи спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади  536 820 гривень згідно з додатком №1 до цього рішення;

— видатки бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 36 623 700  гривень., в тому числі видатки загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади 36 086 880 гривень., видатки спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади 536 820  гривень.;

— оборотний залишок бюджетних коштів бюджету об’єднаної територіальної громади у розмірі 100 000 гривень, що  становить 0,3 відсотки видатків загального фонду  бюджету;

—   резервний фонд бюджету об’єднаної територіальної громади у розмірі     100 000 гривень, що становить 0,3 відсотки видатків загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету об’єднаної територіальної громади на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками № 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2020  рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком №4 до цього рішення.

Делегувати виконавчому комітету Сагунівської сільської ради повноваження  приймати рішення щодо  розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів  з державного та місцевих бюджетів у період між сесіями сільської ради з наступним  внесенням змін до рішення про бюджет об’єднаної територіальної громади.

 

4. Затвердити розподіл витрат бюджету об’єднаної територіальної громади  на реалізацію місцевих програм у сумі 4 334 270 гривень згідно з додатком №5 до цього рішення.

5. Установити, що у загальному фонді бюджету об’єднаної територіальної громади на 2020рік:

1) до доходів загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади належать доходи, визначені статтею 64  Бюджетного кодексу України та межбюджетні трансферти, визначені статтями 97 та 101 Бюджетного кодексу України,  (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України;

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження , визначені  частиною 1 статті 15 та частиною 1 статі 72 Бюджетного кодексу України.

6.  Установити , що  джерелами формування спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади на 2020 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691  Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є  надходження , визначені  частиною 1 статті 15 та частиною 2 статті 72 Бюджетного кодексу України.

7 . Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації,

виробами медичного призначення для індивідуального користування;

оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури;

оплату енергосервісу.

8. Доручити сільському голові Сагунівської  сільської ради  здійснювати  у 2020 році  на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету об’єднаної територіальної громади  на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, у порядку , визначеному Кабінетом Міністрів України.

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету Сагунівської  сільської ради отримувати  у порядку, визначеному  Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету об’єднаної територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10. Головним розпорядникам коштів бюджету об’єднаної територіальної  громади забезпечити:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету;

4) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

5) взяття бюджетних зобов’язань та здійснення витрат бюджету з урахуванням вимог чинного бюджетного законодавства;

6) у першочерговому порядку потребу в коштах  на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов  оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

7) з у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання .

11. Якщо після прийняття рішення про бюджет об’єднаної територіальної громади повноваження на виконання функцій або надання послуг , на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника  бюджетних коштів  до іншого  головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється  і  застосовується  для виконання  тих самих функцій  чи послуг іншим головним розпорядником  бюджетних коштів, якому це доручено. Передача бюджетних призначень у цьому випадку здійснюється за рішенням виконавчого комітету Сагунівської сільської ради, погодженим постійною комісією сільської ради  з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва , у порядку встановленому  Кабінетом Міністрів України.

У межах загального обсягу бюджетних призначень за  програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів  окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету об’єднаної територіальної громади сільський голова Сагунівської сільської ради за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету, а також в розрізі класифікації кредитування бюджету – щодо надання кредитів з бюджету.

У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за  програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюються за рішенням виконавчого комітету Сагунівської сільської ради, погодженим постійною комісією з питань  фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва  порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.

Передача інших бюджетних призначень або перерозподіл інших видатків бюджету об’єднаної територіальної громади і надання кредитів з бюджету об’єднаної територіальної громади, крім випадків передбачених цим рішенням, здійснюються за рішенням виконавчого комітету Сагунівської  сільської ради, погодженим з постійною комісією сільської ради  з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

Забороняється без внесення змін до рішення про бюджет об’єднаної територіальної громади збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами бюджету об’єднаної територіальної громади на :

оплату праці бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

видатки, пов’язані з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими бюджетними програмами.

Надати право виконавчому комітету Сагунівської  сільської ради вносити зміни до переліку об’єктів та заходів, що проводяться за рахунок коштів бюджету розвитку, екологічного податку, збору за забруднення навколишнього природного середовища та надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, в межах та із зміною обсягів загального і спеціального фондів.

12.Делегувати  Черкаській та Чигиринській  районним радам повноваження що стосуються  :

—  здійснення соціальних виплат, пільг, субсидій та допомог, визначених підпунктом б) пункту 4 частини першої статті 89, підпунктом а) пункту 4 частини першої статті 90 Бюджетного кодексу України, обласними програмами соціального захисту, що здійснюються за рахунок трансфертів з державного та обласного бюджетів;

— надання медичних послуг первинної та вторинної медицини жителям об’єднаної територіальної громади за рахунок міжбюджетних трансфертів з бюджету  об’єднаної територіальної громади;

— надання послуг у сфері освіти  та її розвитку жителям об’єднаної територіальної громади за рахунок міжбюджетних трансфертів з бюджету Сагунівської  об’єднаної територіальної громади.

13. Відповідно до статей 26 та 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 35 стаття 64 Бюджетного кодексу України встановити нормативи відрахувань частини прибутку за наростаючим підсумком щоквартальної фінансово господарської діяльності підприємствами  комунальної власності об’єднаної територіальної громади , або у статутних фондах яких є частка  комунальної власності, у розмірі 15 відсотків чистого прибутку від розміру комунальної частки (акції, паїв) у їх статутних фондах, розрахованого згідно положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Частина чистого прибутку  сплачується за результатами фінансово — господарської діяльності 2019 року та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово господарської діяльності у 2020 році, у строки, встановлені  для сплати податку на прибуток і зараховується на відповідний рахунок обліку надходжень до загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади .

 

14. Рішення про бюджет об’єднаної територіальної громади на 2020  рік набирає чинності з 01.01.2020 року.

15. Додатки №1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

16. Виконавчому комітету  Сагунівської сільської ради оприлюднити це рішення не пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття у газеті «Сільські обрії».

17. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань   фінансів, бюджету, планування  соціально –економічного розвитку, інвестицій  та міжнародного співробітництва.

Сільський голова                                                                        Бодяненко І.І.

Додаток до рішення виконкому

сільської  ради №46від 27.11.2019

Проект ПРОГНОЗУ

БЮДЖЕТУ ОТГ НА 2021 ТА 2022 РОКИ

 

 

 1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

 

Прогноз бюджету об’єднаної територіальної громади на 2021 та 2022 роки (далі – Прогноз) розроблено з урахуванням змін, внесених до Податкового і  Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин, місцевих цільових програм та основних прогнозних макроекономічних показників економічного і соціального розвитку України на 2021-2022 роки, схвалених постановою Кабінету Міністрів України  від 11.07.2018. № 546 та  перспектив соціально — економічного розвиткуоб’єднаної територіальної громади.

Основними  завданнями  Прогнозу бюджету Сагунівської ОТГ є підвищення результативності та ефективності бюджетних видатків. Метою середньострокового бюджетного прогнозування є створення дієвого механізму управління бюджетним процесом, встановлення зв’язку між стратегічними цілями та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики ОТГ.

Прогноз, що ґрунтується на принципі збалансованості бюджету, підвищує результативність та ефективність витрачання бюджетних коштів, посилює бюджетну дисципліну, спрямовує фінансові ресурси на реалізацію пріоритетних соціальних напрямків та завдань для забезпечення динамічного і збалансованого розвитку об’єднаної територіальноїгромади.

На середньострокову перспективу основними завданнями бюджету об’єднаної територіальної громади є:

 • підвищення ефективності управління бюджетними коштами шляхом застосування дієвих методів економії бюджетних коштів;
 • активізація підприємницького потенціалу, підвищення податкоспроможності;
 • забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ та виконання заходів передбачених місцевими бюджетними програмами;
 • посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету;
 • підтримка економічного зростання ОТГ, підвищення рівня прозорості та раціональності бюджетного процесу, зміцнення фінансово-економічної самостійності бюджету об’єднаної територіальної громади.
 • запровадження дієвих заходів з енергозбереження в установах, які фінансуються з бюджету ОТГ.

 

Основні макропоказники економічного та соціального розвиту України на 2021-2022 роки, що  покладені в основу розрахунку Прогнозу, характеризуються наступним чином:

-індекс споживчих цін на 2021 рік -105,3%,

— індекс споживчих цін 2022 рік -105,1%

 

2.Доходи бюджету об’єднаної територіальної громади

на 2021 та 2022 роки

Прогноз доходів бюджету на 2021 та 2022 роки розроблено з урахуванням змін до Бюджетного та Податкового кодексів України та враховане  фактичне їх виконання за результатами 2019 року і прогнозу на 2020 рік.

 

Індикативні прогнозні показники дохідної частини бюджету об’єднаної територіальної громади (без трансфертів)  на 2021-2022 роки                                                                                     тис. грн.

Найменування показника Прогноз на

2021 рік

Прогноз на

2022рік

Податок та збір на доходи фізичних осіб 15861,3

 

16670,2
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 17,2 18,1
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 390,1

 

410,0
Місцеві податки 8918,1 9372,9
Екологічний податок 79,8 83,9
Неподаткові надходження 107,3 112,8
Власні надходження 525,2 552,1
Цільові фонди 233,8 245,7
Всього 26132,9 27465,7

 

 

Основним джерелом формування дохідної частини бюджету у 2021 році являються податок на доходи фізичних осіб  60,7% усіх надходжень та 34,1% місцеві податки  .

 

Видатки бюджету об’єднаної територіальної громади на 2021 та 2022 роки

Пріоритетними напрямами розвитку Сагунівської ОТГ на 2021-2022 роки залишатимуться: забезпечення умов для соціально-економічного зростання в усіх галузях і сферах діяльності, модернізація інфраструктури, зростання надходжень до бюджету ОТГ та підвищення життєвого рівня населення громади.

Прогноз видатків бюджету на 2021 та 2022 роки розроблено з врахуванням основних прогнозних показників економічного та соціального розвитку, інфляційної динаміки, подальшого підвищення розмірів державних соціальних стандартів (розміри мінімальної заробітної плати, посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС та прожиткового мінімуму), граничних обсягів видатків загального фонду на 2020 рік.

Видатки бюджету ОТГ прогнозовані на базі прогнозних показників доходної частини бюджету з дотриманням принципу пропорційності планування призначень на здійснення видаткових повноважень.

Пріоритетом бюджетної політики у середньостроковому періоді є реформування міжбюджетних відносин з метою забезпечення регіонального економічного зростання, підвищення рівня фінансової незалежності та видаткової автономності бюджету ОТГ, підвищення ефективності використання бюджетних  коштів.

При плануванні прогнозу видатків бюджету ОТГ на 2021 та 2022 роки враховуються у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати та на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачанні та водовідведення, природній газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

 

Індикативні прогнозні показники видатків бюджету об’єднаної територіальної громади  за функціональним призначенням

на 2021-2022роки  

тис грн

Найменування показника Прогноз на

2021 рік

Прогноз на

2022рік

Органи місцевого самоврядування 8779,4 9227,1
Освіта 21516,1 22613,4
Культура 2366,5 2487,2
Соціальний захист та соціальне забезпечення 537,6 565,0
Землеустрій 200,1 210,3
Благоустрій села 4356,3 4578,5
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 551,2 579,3
Нерозподілені  видатки 105,3 110,7
Охорона навколишнього середовища 16,8 17,7
Інші субвенції з місцевого бюджету 1419,1 1491,5
39848,4 38435,2 41880,7

 

Використаннябюджетнихкоштів в основних сферах діяльності

 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

У 2021 та 2022 роках передбачаєтьсяздійснитинаступні заходи:

— удосконалення співпраці органами місцевого самоврядування з питань правових засад місцевого самоврядування з підприємства та підприємцями села;

 • створенню прозорої системи в прийнятті рішень органами місцевого самоврядування, підвищенню рівня довіри до сільської ради;
 • створенню належних умов для реалізації органами місцевого самоврядування прав та повноважень, визначених чиним законодавством України;
 • вивченню та впровадженню кращого досвіду в сфері розвитку місцевого самоврядування.

 

ОСВІТА

 

У системі  освіти(початкова, середня. старша школа) на реалізацію ідеї розвитку цілісної людської особистості будуть впливати такі пріоритети:

1.Гуманізація освіти. Утвердження людини, як найвищої соціальної цінності. Створення нового зразка освіти, яка передбачає пріоритет освіти, орієнтованої на особистість учня (особистісно-орієнтованої), виховання почуття власної гідності, свободи, гармонії стосунків з навколишнім середовищем.

 1. Національна спрямованість освіти, що полягає у невіддільності освіти від національної основи, в органічному поєднанні освіти з історією і народними традиціями, збереженні та збагаченні національних цінностей українського народу та інших народів і націй.

3.Відкритість системи освіти. Це означає, що визначення цілей освіти не обмежується державним замовленням, а розширюється потребами в освіті, які привносять учні, їх батьки, учителі, громада.

4.Перехід від переважно інформативних форм до активних методів і форм навчання з використанням елементів проблемності, наукового пошуку, резервів самостійної роботи тих, хто навчається.

5.Створення умов для самоствердження, самореалізації і самовизначення особистості, що є результатом  її самоорганізації. Самоорганізація відбувається за педагогічної підтримки, яка опирається здебільшого на внутрішні джерела розвитку учня.

6.Нероздільність навчання і виховання, що полягає в їх органічному поєднанні, підпорядкуванні змісту навчання і виховання формуванню цілісної та гармонійно розвиненої особистості.

Пріоритетомрозвиткугалузіосвіти є:

 • забезпечення права дитини  на  доступність  і  безоплатність
 • здобуттядошкільноїосвіти;
 • забезпеченнянеобхідних умов   функціонування   і   розвиткусистемидошкільноїосвіти;
 • визначенняорганівуправліннядошкільноюосвітою та   їх
 • повноважень;
 • визначення прав та  обов’язківучасниківнавчально-виховногопроцесу,  встановленнявідповідальності за порушеннязаконодавства про дошкільнуосвіту;
 • створення умов для благодійноїдіяльності у сферідошкільноїосвіти.

У 2021 та 2022 роках передбачається здійснити такі заходи:

Продовження розвитку освіти(початкова, середня. старша школа);

Модернізація матеріально-технічної бази закладів освіти (дошкільного навчального закладу, загальноосвітніх закладів освіти );

Здійснення постійного контролю за діяльністю закладів освіти;

Основними результатами, яких планується досягти, є:

Підвищення рівня охоплення дітей освітою дошкільного та шкільного віку;

Підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення закладів освіти.

 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

 

Пріоритетні напрямки в галузі охорони здоровя:

 1. Збільшення фінансування сфери охорони здоров’я у напрямку оплати комунальних послуг.
 2. Зміцненняматеріально-технічногозабезпечення закладів первинної медицини

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Основнимизавданнямигалузівизначено: підвищення рівня соціального захисту малозабезпечених верств населення, вирішення питань соціального захисту інвалідів.

Досягти визначених цілей планується шляхом: надання соціальних послуг відповідно до програми  про соціальний захист населення.

КУЛЬТУРА

Пріоритетом у цій галузі будуть підвищення якості надання культурно-освітніх і дозвіллєвих послуг, посилення зв’язків з органами місцевого самоврядування у вирішенні проблемних питань розвитку галузі.

У 2020 та 2021 роках передбачається здійснити такі заходи:

удосконалення механізму надання фінансової підтримки закладам культури, залучення до підтримки діяльності цих закладів спонсорів та меценатів;

оптимізація системи бюджетних установ за результатами оцінки ефективності їх діяльності, оновлення їх матеріально-технічної бази;

збереження пам’яток архітектури та культурної спадщини;

упровадження  новітніх інформаційних технологій у діяльністі бібліотек та музеїв, забезпечення доступу до мережі Інтернет в публічних бібліотеках, поновлення бібліотечних фондів новою літературою.

Основними результатами, якіплануєтьсядосягти, є:

Підвищення рівня культурного обслуговування громадян, забезпечення їх доступу до культурних надбань, розширення надання якісних культурно-дозвіллєвих послуг населенню;

відродження та збереження традиційної української культури.

Фізична культура та спорт

Пріоритетом розвитку у цій сфері є створення умов для підвищення рівня фізичного розвитку населення, забезпечення розвитку всіх видів спорту шляхом підтримки дитячого, дитячо-юнацького, спорту вищих досягнень, розвитку та зміцнення спортивної інфраструктури.

У 2021-2022роках передбачається здійснити такі заходи:

 • створення умов для розвитку регулярної рухової активності різних верств населення для зміцнення здоров’я з урахуванням інтересів, побажань, здібностей та індивідуальних особливостей кожного;
 • створення умов для розвитку індивідуальних здібностей спортсменів. Очікувані результати, які планується досягти:
 • підвищення рівня залучення населення до занять фізичною культурою та масовим спортом, зміцнення здоров’я нації та попередження захворювань;
 • насичення спортивними спорудами у кількості і якості, що надасть змогу створити необхідні умови для залучення різних категорій громадян до занять фізичною культурою і спортом.

 

ЖИТЛОВОКОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

Пріоритетними завданнями реформування житлово-комунального господарства у прогнозному періоді буде підвищення якості надання послуг для всіх верст населення. Прогнозом бюджету ОТГ на 2021 та 2022 роки передбачається спрямувати кошти на створення Комунального підприємства Сагунівської сільської ради  та благоустрій села.

 

                                    Фінансування бюджету:

Внутрішні чинники, які обумовлюють необхідність фінансування бюджету та напрями спрямування залучених коштів.

У 2021 та 2022 роках відповідно до частини восьмої статті 16 Бюджетного кодексу України з метою отримання додаткових надходжень до бюджету об’єднаної територіальної  громади, підвищення ефективності використання бюджетних коштів, розглядається  можливість розміщень тимчасово вільних коштів бюджету на депозитних рахунках у грошово-кредитних установах.

На стадії затвердження та в ході внесення змін до бюджету об’єднаної територіальної  громади, з метою виконання положень пункту 4 частини першої статті 7, статей 14 та 72 Бюджетного кодексу України в бюджеті ОТГ можуть виникати:

дефіцит за загальним фондом у разі використання вільного залишку бюджетних  коштів.

профіцит за загальним фондом у разі спрямування до бюджету розвитку коштів із загального фонду бюджету;

дефіцит за спеціальним фондом у разі залучення до бюджету розвитку коштів із загального фонду бюджету, а також у разі використання залишків коштів спеціального фонду сільського бюджету, крім власних надходжень бюджетних установ.

Визначений частиною третьою статті 14 Бюджетного кодексу України оборотний залишок бюджетних коштів (частина залишку коштів загального фонду відповідного бюджету, яка утворюється для покриття тимчасових касових розривів) прогнозується в обсязі 100000,00 грн.

 

Конкретні показники обсягу видатків бюджету ОТГ на прогнозні роки уточнюватимуться залежно відреальних можливостей бюджету на відповідний рік.

 

Сільський голова                                 Бодяненко І.І.